Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/3018(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0011/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0010

Přijaté texty
PDF 230kWORD 86k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk
Situace v Libyi
P8_TA(2015)0010RC-B8-0011/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Libyi (2014/3018(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011(1), ze dne 22. listopadu 2012(2) a ze dne 18. září 2014(3),

–  s ohledem na nedávná prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o Libyi, včetně prohlášení ze dne 16. a 30. prosince 2014 a ze dne 10. ledna 2015,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. a 30. srpna 2014, 20. října 2014, 17. a 18. listopadu 2014 a 15. prosince 2014,

–  s ohledem na společné prohlášení o Libyi, které dne 11. ledna 2015 vydaly vlády Francie, Itálie, Německa, Spojeného království, Spojených států a Španělska,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1970, 1973 (2011) a č. 2174 ze dne 27. srpna 2014,

–  s ohledem na zprávu podpůrné mise OSN v Libyi (UNSMIL) s názvem „Přehled porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva během pokračujících násilností v Libyi“ ze dne 4. září 2014 aktualizovanou dne 27. prosince 2014,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly z roku 1977 a na povinnost stran v ozbrojeném konfliktu dodržovat mezinárodní humanitární právo a zajistit jeho dodržování za všech okolností,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya),

–  s ohledem na balíček evropské politiky sousedství, který se týká Libye, ze září 2014,

–  s ohledem na summit zemí Sahelu, který se konal v Mauritánii dne 19. prosince 2014 a kterého se zúčastnili vedoucí představitelé Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru,

–  s ohledem na společné prohlášení, které dne 22. září 2014(4) vydalo 13 zemí a ve kterém vyzývají k politice nevměšování do záležitostí Libye,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v únoru 2011 vyšli Libyjci do ulic a žádali politická práva, odpovědí jim však byla bezohledná státní represe, která odstartovala devítiměsíční občanskou válku a svržení Kaddáfího režimu;

B.  vzhledem k tomu, že v červnu 2014 se v Libyi konaly třetí demokratické a svobodné všeobecné volby, v nichž byla zvolena Sněmovna reprezentantů, která měla vystřídat Všeobecný národní kongres vzešlý z voleb v červenci 2012;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory celostátním parlamentním volbám konaným v červnu 2014 byly ambice libyjského lidu, které se zrodily po pádu plukovníka Kaddáfího, zmařeny politickým rozdělením a násilím, které postupně přerostlo v totální občanskou válku; vzhledem k tomu, že již několik měsíců působí v zemi dvě soupeřící vlády a dva parlamenty, a to v Tripolisu a Tobruku;

D.  vzhledem k tomu, že Libye je stále zapletena do vnitřních politických bojů, které se proměnily v násilný střet o moc mezi dvěma soupeřícími vládami a řadou soupeřících frakcí nacionalistických, islamistických, kmenových a regionalistických sil a které vedou k utrpení civilního obyvatelstva, vyššímu počtu obětí, hromadnějšímu vysídlování obyvatel a většímu rozšíření humanitární krize;

E.  vzhledem k tomu, že obě strany se měly dopustit násilností a rozsáhlého porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva; vzhledem k tomu, že podle odhadů mise UNSMIL bylo v důsledku poslední vlny bojů vnitřně vysídleno nejméně 400 000 Libyjců a dalších 150 000 osob opustilo zemi, včetně mnoha migrujících pracovníků; vzhledem k tomu, že zahraniční humanitární pracovníci a diplomaté, včetně zaměstnanců EU a UNSMIL, byli z Libye evakuováni; vzhledem k tomu, že hromadný příliv libyjských uprchlíků do sousedního Tuniska tuto zemi významně zatěžuje a představuje hrozbu pro její vnitřní stabilitu; vzhledem k tomu, že podle odhadů se v Tunisku nachází již více než jeden milion Libyjců;

F.  vzhledem k tomu, že dne 23. prosince 2014 nejvyšší úředník OSN pro lidská práva Zajd Raad al-Husajn uvedl, že bezohledné ostřelování civilistů v Libyi by mohlo mít za následek trestní stíhání za válečné zločiny;

G.  vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN Bernardino Léon aktivně usiluje o zprostředkování jednání mezi válčícími frakcemi a o zahájení národního dialogu směrujícího k procesu usmíření a k vytvoření vlády národní jednoty; vzhledem k tomu, že první kolo rozhovorů se konalo dne 29. září 2014 v Gadameši a pokračovalo dne 11. října 2014 v Tripolisu, zatímco konání dalšího kola, které bylo naplánováno na 5. ledna 2015, bylo odloženo, jelikož strany nedospěly k dohodě; vzhledem k tomu, že mise UNSMIL oznámila, že libyjské strany se nyní dohodly na konání nového kola rozhovorů v Ženevě, údajně dne 14. ledna 2015; vzhledem k tomu, že chování obou stran se prozatím vyznačovalo značnou neochotou a neschopností shodnout se na kompromisu;

H.  vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec pro oblast Sahelu Hiroute Guebre Sellassie varoval Radu bezpečnosti OSN, že libyjská krize je v blízké budoucnosti hrozbou pro celý region, a rovněž prohlásil, že teroristické a zločinecké sítě v Libyi navazují úzké kontakty s Mali a se severní Nigérií a že mezi jiným nezákonným obchodováním se podílejí na obchodu se zbraněmi a na pašování drog;

I.  vzhledem k tomu, že v sázce je jednota libyjského státu a že v případě, že nebude dokončen proces hledání kompromisního řešení a usmíření, existuje reálné nebezpečí rozdělení na nejméně tři regiony (Fezzán, Kyrenaika a Tripolsko);

J.  vzhledem k tomu, že nedávné boje významně přispěly k rozšíření a usazení teroristických skupin, jako je ISIS, v této zemi; vzhledem k tomu, že nebude-li se tento problém řešit, může znamenat značné ohrožení bezpečnosti regionu a EU; vzhledem k tomu, že libyjská pobočka IS dne 8. ledna 2015 uvedla, že popravila reportéra Sufjána Šurábího a kameramana Nadira Ktarího;

K.  vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2015 bombardovala vojenská letadla sil loajálních mezinárodně uznávané vládě ve vojenské zóně přístavu Darna ropný tanker provozovaný řeckou společností, při čemž byl zabit jeden řecký a dva rumunští členové posádky a dva další členové posádky byli zraněni; vzhledem k tomu, že tento přístav mají pod kontrolou islamističtí ozbrojenci a že loni se přístav několikrát stal terčem útoků;

L.  vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2015 uvedla vláda ve svém oficiálním prohlášení, že milice Islámského státu zabily 14 vojáků libyjské armády, a vzhledem k tomu, že vláda vyzvala mezinárodní společenství ke zrušení zbrojního embarga, jež bylo na tuto zemi uvaleno, aby mohla bojovat proti těmto milicím, které označuje za teroristy;

M.  vzhledem k tomu, že ISIS provádí v Libyi výcvik bojovníků a ve východní části země buduje jednu ze svých odnoží; vzhledem k tomu, že dne 30. prosince 2014 odpálili teroristé bombu umístěnou v automobilu v Tobruku a že cílem tohoto útoku byla libyjská Sněmovna reprezentantů; vzhledem k tomu, že jednotky Al-Káidy v islámském Maghrebu si u jižních hranic Libye údajně zřídily logistická střediska; vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2014 popravily milice Islámského státu podle oficiálního vládního prohlášení 14 vojáků libyjské armády;

N.  vzhledem k tomu, že dne 28. prosince 2014 došlo pod vedením generála Haftara, který velí milicím, k leteckým útokům na Misurátu, baštu ozbrojené skupiny Úsvit Libye (Libya Dawn), a že tyto útoky jsou považovány za odplatu za útoky ozbrojenců ze dne 25. prosince 2014, jejichž terčem se stal největší libyjský ropný terminál v zálivu Syrta a vojáci libyjské armády v Syrtě, jichž bylo při těchto útocích 22 zabito;

O.  vzhledem k tomu, že při posledním z rostoucího počtu útoků na křesťany a jiné náboženské menšiny v Libyi unesla skupina Ansár aš-Šaría asi 20 koptských křesťanů egyptské národnosti v Syrtě, kterou ovládají ozbrojenci; vzhledem k tomu, že na všech stranách rovněž stále narůstá počet zadržení, únosů a poprav domnělých bojovníků;

P.  vzhledem k tomu, že podle neověřených zpráv zemřely při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy stovky migrantů a uprchlíků prchajících před násilím v Libyi, což vyvolalo rozsáhlou uprchlickou krizi v Itálii a na Maltě; vzhledem k tomu, že Libye je hlavním výchozím bodem pro migranty, kteří se snaží dostat se do Evropy;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 6. listopadu 2014 prohlásil libyjský nejvyšší soud parlamentní volby, ze kterých vzešla mezinárodně uznávaná Sněmovna reprezentantů v Tobruku, za nezákonné;

R.  vzhledem k tomu, že Sněmovna reprezentantů toto rozhodnutí odmítla s odůvodněním, že přesahuje mandát soudu, bylo vydáno pod nátlakem islamistických milic v Tripolisu a že Sněmovna reprezentantů i vláda vytrvají ve svých funkcích;

S.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014) umožňuje zakázat cesty „osobám a subjektům, které jsou podle výboru zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení její politické transformace či které těmto činnostem poskytují podporu“, a zmrazit jejich majetek;

T.  vzhledem k tomu, klíčovým prvkem celého konfliktu je řízení a správa národní ropné společnosti; vzhledem k tomu, že obě znepřátelené strany jmenovaly své vlastní ministry pro ropu ve snaze získat příjmy z ropy pro sebe; vzhledem k tomu, že ropa je zdrojem 95 % státního příjmu Libye a 65 % HDP této země; vzhledem k tomu, že Libye má největší zásoby ropy v Africe a páté největší na světě;

1.  důrazně odsuzuje ostrou eskalaci násilí v Libyi, která zasahuje zejména civilisty, což závažně oslabuje budoucí vyhlídky na mírové řešení; rozhodně podporuje rozhovory v Ženevě zprostředkované OSN a vyzývá všechny znepřátelené strany, aby přijaly zastavení vojenských operací, jak to navrhuje zvláštní zástupce OSN Bernardino León, s cílem vytvořit příznivé prostředí pro jednání;

2.  vyzývá všechny strany podílející se na násilnostech, aby uzavřely bezpodmínečné příměří, aby ukončily akce vedoucí k dalšímu rozdělování a polarizaci, aby veřejně prohlásily, že nebudou takové akce tolerovat a aby se bez jakýchkoli předběžných podmínek připojily k úsilí zvláštního zástupce OSN pro Libyi Bernardina Léona, s cílem přivést soupeřící skupiny společně k otevřenému vnitrostátnímu politickému dialogu; trvá na tom, že by se náležitá pozornost měla věnovat zapojení žen a menšin do tohoto procesu; připomíná, že současný konflikt nemůže být vyřešen vojenskou silou;

3.  opětovně vyjadřuje svou výraznou a plnou podporu podpůrné misi OSN v Libyi; vyjadřuje uznání neúnavným snahám zvláštního zástupce OSN pro Libyi Bernardina Leóna o zprostředkování tohoto politického dialogu; vítá skutečnost, že je v příštích dnech plánováno nové kolo politického dialogu v Ženevě;

4.  vyzývá EU, aby tyto snahy podpořila tím, že začne okamžitě uplatňovat své vlastní cílené sankce, včetně zmrazení aktiv a zákazu cestování, na osoby odpovědné za ozbrojené násilí, za porušování a zneužívání lidských práv a za bojkotování jednání pod záštitou OSN;

5.  připomíná svou podporu Sněmovně reprezentantů v Tobruku jakožto jedinému legitimnímu orgánu vzešlému z voleb v červnu 2014; opětovně vyzývá zvolenou Sněmovnu reprezentantů a oficiální vládu, aby vykonávaly své úkoly podle zásad právního státu a lidských práv v duchu otevřenosti a v zájmu země s cílem chránit práva všech libyjských občanů včetně náboženských a etnických menšin;

6.  je hluboce znepokojen tím, že v Libyi operuje stále více teroristických skupin napojených na Al-Káidu, milicí Islámského státu a dalších extrémistických organizací a hnutí; domnívá se, že tomuto regionu hrozí zabřednutí do ničivého chaosu podobného tomu, jaký vládne v Sýrii a Iráku; je toho názoru, že tyto skupiny představují zásadní hrozbu pro stabilitu a bezpečnost celého regionu a rovněž pro bezpečnost Evropy; opětovně zdůrazňuje nutnost bojovat proti všem hrozbám pro mezinárodní mír a bezpečnost v důsledku teroristickým činů, přičemž tento boj musí být veden všemi prostředky a v souladu s Chartou OSN a s mezinárodním právem, včetně platného mezinárodního práva v oblasti lidských práv, uprchlíků a humanitárního práva;

7.  vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby při náležitém dodržování mezinárodního práva nadále podporovaly úsilí o potírání terorismu a bránily jeho dalšímu rozšíření a vzniku nových teroristických základen v Libyi;

8.  zdůrazňuje, že konflikt v Libyi má destabilizující účinky na další země v oblasti Sahelu i na evropskou bezpečnost; vyzývá sousední země a regionální aktéry, zejména Egypt, Katar, Saudskou Arábii, Turecko a Spojené arabské emiráty, aby se zdrželi kroků, které by mohly zhoršit stávající rozpory a narušit přechod Libye k demokracii, a aby plně podpořili gadamešský proces vedený OSN; upozorňuje, že ti, kteří aktivně brání smířlivému politickému řešení, porušují rezoluce Rady bezpečnosti o Libyi a musí čelit následkům plynoucím z takového jednání;

9.  vítá nedávné prohlášení Africké unie ze dne 3. prosince 2014 a Ligy arabských států ze dne 5. ledna 2015 a jejich veřejný závazek podporovat proces vedený OSN;

10.  zdůrazňuje, že je zapotřebí společný a koordinovaný postup všech 28 členských států pod dohledem vysoké představitelky; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby koordinovaly činnost členských států a soustředily svou podporu na budování státu a institucí a aby společně s členskými státy, OSN, NATO a regionálními partnery pomáhaly vytvářet efektivní bezpečnostní síly (armádu a policii) podléhající řízení a kontrole státu, které mohou zajistit v zemi klid a pořádek, a aby rovněž podpořily podepsání příměří a předložily návrh mechanismu k jeho monitorování; zdůrazňuje, že by EU měla také upřednostnit pomoc při reformě libyjského soudního systému, jakož i jiných oblastí, které jsou důležité pro demokratickou správu věcí veřejných;

11.  připomíná důrazný závazek EU udržet jednotu a územní integritu Libye a nutnost zabránit šíření terorismu; připomíná rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174 přijatou dne 27. srpna 2014, která rozšiřuje stávající mezinárodní sankce vůči Libyi tak, aby zahrnovaly trestní odpovědnost osob zapojených do činností „ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení její politické transformace“ či poskytujících podporu pro tyto činnosti; vyzývá EU, aby zvážila učinění dalších kroků, včetně restriktivních opatření;

12.  zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby byli všichni porušovatelé lidských práv a mezinárodního humanitárního práva pohnáni k odpovědnosti; poukazuje na prohlášení mise OSN na podporu Libye o tom, že mnohé případy násilností a zneužívání, k nimž v Libyi dochází, spadají do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, a vyzývá tento soud k zajištění odpovídajících politických, logistických a finančních zdrojů, které umožní vyšetření těchto zločinů; je přesvědčen, že posílení mezinárodního mechanismu odpovědnosti může milice odradit od dalšího zneužívání a násilností, a vyzývá ke zvážení vytvoření vyšetřovací komise OSN nebo podobného mechanismu s cílem prošetřit porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

13.  vyjadřuje svou solidaritu s libyjským lidem; domnívá se, že Evropská unie musí v souladu se závazky, jež stanovila ve svých politikách sousedství v oblasti jižního Středomoří, pomoci libyjskému lidu dosáhnout vytouženého cíle, totiž vybudovat demokratický, stabilní a prosperující stát; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby pokračovaly v poskytování humanitární, finanční a politické pomoci přispívající k řešení humanitární krize v Libyi, tíživé situace vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a civilistů, kteří se potýkají s potížemi v přístupu k základním službám;

14.  vyzývá všechny strany v Libyi, aby zaručily bezpečnost a svobodu křesťanů a jiných náboženských menšinových skupin, které se potýkají se zvyšující se diskriminací a pronásledováním a nachází se v křížové palbě; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že budoucí dvoustranné dohody budou zahrnovat účinné monitorovací mechanismy na ochranu lidských práv náboženských menšin;

15.  trvá na zachování neutrality klíčových libyjských institucí, zejména centrální banky, národní ropné společnosti a státního investičního fondu, jimž OSN povolilo dostávat ze zahraničí příjmy z ropy;

16.  oceňuje tuniskou pohostinnost vůči odhadovaným 1,5 milionům libyjských občanů, kteří v současnosti prchají před násilím do Tuniska; žádá EU, aby z tohoto důvodu poskytla tuniské vládě finanční a logistickou pomoc;

17.   žádá mezinárodní společnosti, aby se předtím, než uzavřou jakoukoli transakci zahrnující libyjskou ropu, která patří libyjskému lidu, ubezpečili, že tyto transakce přímo ani nepřímo neposkytují finance válčícím milicím; opět žádá mezinárodní společnosti, které působí v Libyi, aby zveřejnily své finanční transakce v energetickém odvětví;

18.  je stále znepokojen šířením zbraní, munice a výbušnin a pašováním zbraní, což představuje nebezpečí pro obyvatelstvo a ohrožuje stabilitu Libye i celého regionu;

19.  opakovaně vyzývá vysokou představitelku, aby přehodnotila mandát mise Evropské unie pro pomoc na hranicích Libye (EUBAM), která je v současnosti pozastavena a přemístěna do Tuniska, s cílem zohlednit dramatickou změnu situace v zemi a navrhnout řádně koordinovanou misi společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), která by spolupracovala s OSN a regionálními partnery, pokud by došlo k politickému urovnání; domnívá se, že by mise SBOP měla usilovat o podporu provádění politické dohody, být přednostně zaměřena na reformu bezpečnostního sektoru (SSR) a na odzbrojení, demobilizaci a opětovné začlenění (DDR) a rovněž by měla řešit další naléhavé záležitosti související se správou; navíc je toho názoru, že vzhledem k přetrvávající válce v Libyi, prohlubování nestability a vážnému ohrožení evropské bezpečnosti by měla být mise SBOP připravena účastnit se koordinovaných akcí pod záštitou Rady bezpečnosti OSN, které mají za cíl situaci v Libyi stabilizovat;

20.  vyjadřuje vážné znepokojení nad osudem libyjských migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků, jejichž i tak nejistá situace se stále zhoršuje; vyzývá EU a její členské státy, aby účinně pomáhaly Itálii v jejím chvályhodném úsilí zvládnout obrovské migrační toky a příliv uprchlíků ze severní Afriky, zejména z Libye;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a Sněmovně reprezentantů, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.

(1) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 114.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0465.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2014)0028.
(4) Alžírsko, Egypt, Francie, Německo, Itálie, Katar, Saudská Arábie, Španělsko, Tunisko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy americké, jakož i EU a OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí