Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0008/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0011

Priimti tekstai
PDF 241kWORD 93k
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Padėtis Ukrainoje
P8_TA(2015)0011RC-B8-0008/2015

2015 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos ir Rytų partnerystės,

–  atsižvelgdamas į preliminarias ESBO / Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro išvadas dėl 2014 m. spalio 26 d. vykusių pirmalaikių Ukrainos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2014 m. gruodžio 15 d. 8-ąją žmogaus teisių padėties Ukrainoje ataskaitą ir į Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro 2014 m. gruodžio 26 d. padėties Ukrainoje ataskaitą Nr. 22,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. birželio 27 d. pasirašytas ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, apimantis išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, ir į tai, kad 2014 m. rugsėjo 16 d. jį vienu metu ratifikavo Europos Parlamentas ir Aukščiausioji Rada,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. Minsko protokolą ir 2014 m. rugsėjo 19 d. Minsko memorandumą dėl 12-os punktų taikos plano įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 20 d. JT ataskaitą dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų Rytų Ukrainoje ir į organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitas dėl pažeidimų Kryme,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 2 d. NATO ir Ukrainos komisijos bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. kovo 21 d., 2014 m. birželio 27 d., 2014 m. liepos 16 d., 2014 m. rugpjūčio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 18 d. išvadas dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. įvykusio pirmojo ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2014 m. spalio 26 d. Ukrainoje surengti parlamento rinkimai vyko veiksmingai, taikiai ir tvarkingai, užtikrinant bendrą pagarbą pagrindinėms laisvėms ir nepaisant rytiniuose regionuose tebevykstančio konflikto bei Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos;

B.  kadangi naują vyriausybę formavo proeuropietiškos jėgos ir ši vyriausybė turi konstitucinę daugumą, kurios reikia siekiant vykdyti reformas; vyriausybė jau patvirtino koalicijos susitarimą, kuriuo numatomas aktyvus reformų procesas siekiant skatinti tolesnę integraciją į Europą, modernizuoti ir vystyti šalį, įtvirtinti tikrą demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat plėtoti konstitucinius pokyčius, kaip pasiūlyta P. Porošenkos taikos plane;

C.  kadangi 2014 m. lapkričio 2 d. surengus vadinamuosius prezidento ir parlamento rinkimus Donecke ir Luhanske buvo pažeisti Ukrainos teisės aktai ir Minsko susitarimai, taigi šie rinkimai negali būti pripažinti; kadangi tai, kad buvo surengti šie rinkimai, neigiamai paveikė taikos ir susitaikymo procesą;

D.  kadangi 2014 m. rugsėjo 5 d. nustatytas ugnies nutraukimo režimas buvo kasdien pažeidžiamas separatistų ir Rusijos pajėgų; kadangi prezidento P. Porošenkos iniciatyva paraginus įvesti vadinamąjį ramybės režimą, po 2014 m. gruodžio 9 d. pažeidimų skaičius gerokai sumažėjo; kadangi Rusijos remiami separatistai vis dėlto neįgyvendino pagrindinių 2014 m. rugsėjo 19 d. memorandumo punktų; kadangi, remiantis patikimų šaltinių informacija, Rusija ir toliau remia separatistų kovotojus nuolat tiekdama karinę įrangą, siųsdama samdinius, taip pat reguliariąsias Rusijos pajėgas, įskaitant pagrindinius kovinius tankus, sudėtingas priešlėktuvines sistemas ir artileriją;

E.  kadangi ginkluoto konflikto rytinėje Ukrainos dalyje aukomis tapo tūkstančiai kariškių ir civilių gyventojų, dar daugiau buvo sužeista ir šimtai tūkstančių turėjo palikti savo namus ir dauguma jų bėgo į Rusiją, taip pat kadangi padėtis konflikto zonoje kelia didžiulį susirūpinimą ir humanitariniu, ir sveikatos požiūriu;

F.  kadangi neteisėta Krymo pusiasalio aneksija buvo pirmasis atvejis Europoje po Antrojo pasaulinio karo, kai viena valstybė jėga prisijungė dalį kitos valstybės teritorijos, ir kadangi tai yra tarptautinės teisės, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą ir 1994 m. Budapešto susitarimą, pažeidimas;

G.  kadangi ES Užsienio reikalų taryba 2014 m. lapkričio 17 d. priėmė principinį sprendimą, kuriuo numatoma taikyti tolesnes sankcijas separatistų lyderiams;

H.  kadangi okupuotoje Rytų Ukrainoje ir Kryme vykdomi dažni žmogaus teisių pažeidimai, dėl kurių visų pirma nukenčia Krymo totoriai; šie pažeidimai apima bauginimo atvejus bei naują dingimo atvejų protrūkį;

I.  kadangi būtų naudinga, jeigu ES ir JAV glaudžiau bendradarbiautų su Ukraina susijusios politikos klausimais;

J.  kadangi Ukrainos parlamentas 2014 m. gruodžio 23 d. balsavimu atsisakė neprisijungusios šalies statuso;

1.  reiškia visapusišką solidarumą su Ukraina ir jos gyventojais; pakartoja savo įsipareigojimą remti Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą, teritorinį vientisumą, sienų neliečiamumą ir europinius siekius;

2.  smerkia Rytų Ukrainoje veikiančių separatistų ir kitų neteisėtų pajėgų įvykdytus teroristinius ir nusikalstamus veiksmus;

3.  džiaugiasi teigiamu 2014 m. spalio 26 d. surengtų visuotinių rinkimų įvertinimu nepaisant sudėtingų saugumo ir politinių aplinkybių ir po jų įvykusia naujosios Aukščiausiosios Rados inauguracija; teigiamai vertina prezidento P. Porošenkos, ministro pirmininko A. Jaceniuko ir parlamento pirmininko V. Groismano tvirtą politinį įsipareigojimą bendradarbiauti ir plėsti aktyvų reformų procesą; primygtinai ragina naująją Ukrainos vyriausybę ir parlamentą nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti labai reikalingas politines, taip pat socialines ir ekonomines reformas siekiant kurti demokratišką, klestinčią ir teisinės valstybės principais besivadovaujančią valstybę;

4.  apgailestauja, kad dėl dabartinės padėties šalyje Aukščiausioje Radoje atstovaujama ne visoms Ukrainos teritorijos dalims ir ne visiems gyventojams; primena, kad Ukrainos vyriausybė ir parlamentas turi užtikrinti tų piliečių, kuriems nėra atstovaujama valstybės sprendimų priėmimo organuose, teisių ir reikmių apsaugą;

5.  griežtai smerkia Rusijos agresyvią ir ekspansionistinę politiką, kuri kelia grėsmę Ukrainos vienybei ir nepriklausomybei ir galimą grėsmę Europos Sąjungai, įskaitant neteisėtą Krymo aneksiją ir vykdomą nepaskelbtą hibridinį karą su Ukraina, įskaitant informacinį karą, kuriame persipina kibernetinio karo, reguliariųjų ir nereguliariųjų pajėgų naudojimo, propagandos, ekonominio spaudimo, energetinio šantažo, diplomatijos ir politinės destabilizacijos elementai; pabrėžia, kad šiais veiksmais pažeidžiama tarptautinė teisė ir dėl jų kyla didelis pavojus saugumui Europoje; pabrėžia, kad nėra jokių argumentų, pateisinančių karinės jėgos naudojimą Europoje dėl vadinamųjų istorinių ar saugumo priežasčių arba dėl vadinamųjų užsienyje gyvenančių tėvynainių apsaugos; ragina Maskvą liautis eskalavus padėtį, t. y. nedelsiant sustabdyti separatistų kovotojams palaikyti skirtą ginklų, samdinių ir karių srautą ir pasinaudoti savo įtaka separatistams siekiant įtikinti juos dalyvauti politiniame procese;

6.  primygtinai ragina visas šalis nebedelsiant visapusiškai įgyvendinti Minsko protokolą ir parodyti savo tikrą įsipareigojimą deeskaluoti padėtį bei kuo didesnį santūrumą; ragina Rusiją leisti vykdyti tarptautinę Rusijos ir Ukrainos sienos stebėseną, pasinaudoti savo įtaka separatistų atžvilgiu siekiant užtikrinti, kad jie laikytųsi ugnies nutraukimo režimo, ir konstruktyviai dirbti siekiant įgyvendinti Minsko susitarimus; ragina priimti pasitikėjimo ugdymo priemones, kuriomis būtų remiamos taikos ir susitaikymo pastangos; šiuo atžvilgiu atkreipia ypatingą dėmesį į įtraukaus politinio dialogo ir ekonominės programos, kuria būtų siekiama atkurti Donbaso ekonomiką, svarbą;

7.  ragina ES, ypač per būsimą 2015 m. kovo mėn. Tarybos posėdį, ir toliau numatyti taikyti dabartinį sankcijų režimą tol, kol Rusija nepradės visapusiškai laikytis Minske prisiimtų įsipareigojimų ir jų neįgyvendins; taip pat primygtinai ragina Komisiją rasti būdų valstybių narių solidarumui sustiprinti tuo atveju, jei santykių su Rusija krizė užsitęstų; pabrėžia, kad būtina patvirtinti aiškų rinkinį rodiklių, kuriuos pasiekus būtų galima netvirtinti naujų ribojamųjų priemonių, nukreiptų prieš Rusiją, arba panaikinti ankstesnes; šie rodikliai apimtų ugnies nutraukimo režimo įgyvendinimą, besąlygišką visų Rusijos pajėgų, Rusijos remiamų neteisėtų ginkluotų grupuočių ir samdinių išvedimą iš Ukrainos teritorijos, pasikeitimą visais belaisviais, įskaitant Nadią Savčenko, ir Ukrainos kontrolės visoje jos teritorijoje, įskaitant Krymą, atkūrimą; tuo atveju, jeigu Rusija ir toliau vykdys Ukrainą destabilizuojančius veiksmus, ragina Europos Vadovų Tarybą numatyti tolesnes ribojamąsias priemones ir išplėsti jų taikymo sritį, aprėpiant branduolinį sektorių ir apribojant Rusijos subjektų galimybes vykdyti tarptautinius finansinius sandorius; pripažįsta, kad ES turi būti pasirengusi remti pasienyje esančias valstybes nares, kurioms turi būti užtikrintas toks pats kaip ir visų valstybių narių saugumo lygis;

8.  mano, kad sankcijos turėtų būti platesnio masto ES pozicijos Rusijos atžvilgiu ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pastangų stiprinti dialogą dalis; primena, kad vienintelis šių sankcijų tikslas – įpareigoti Rusijos vyriausybę pakeisti savo dabartinę politiką ir reikšmingai prisidėti prie taikaus Ukrainos krizės sureguliavimo; pabrėžia, kad ES ribojamųjų priemonių taikymas, stiprinimas arba atšaukimas priklauso nuo pačios Rusijos požiūrio ir padėties Ukrainoje;

9.  pabrėžia, kad ir toliau turi būti palaikomi politiniai ir diplomatiniai ryšiai su Rusija, kad būtų galima rasti diplomatinius konflikto sprendimus, ir todėl remia Ženevoje ir Normandijoje vykusių susitikimų formatą, jeigu tai padėtų pasiekti apčiuopiamų rezultatų;

10.  remia Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos nepripažinimo politiką ir šiuo atžvilgiu teigiamai vertina neseniai patvirtintas papildomas sankcijas, susijusias su investicijų draudimu ir paslaugų teikimo bei prekybos su Krymu ir Sevastopoliu suvaržymu;

11.  pabrėžia, kad asociacijos susitarimu ir išsamiu ir visapusišku laisvosios prekybos susitarimu turėtų būti remiamasi kaip veiksmų planu siekiant skubių ir būtinų reformų, kurios turi būti nedelsiant įgyvendintos nepaisant sudėtingų karo sąlygų tam tikrose Luhansko ir Donecko sričių vietovėse; ragina Tarybą ir Komisiją negailėti pastangų padedant Ukrainai parengti ir – svarbiausia – įgyvendinti šias reformas, kad būtų pasirengta visapusiškam dvišalio ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimui; šiuo požiūriu teigiamai vertina tai, kad pradėta vykdyti Europos Sąjungos patariamoji misija (EUAM); laikosi tos pačios nuomonės kaip Venecijos komisija, kad norint, jog konstitucinė reforma būtų sėkminga, nepaprastai svarbu šią reformą parengti įtraukiai ir užtikrinti plataus masto viešas konsultacijas;

12.  ragina Komisijos „Paramos Ukrainai grupę“ teikti spartesnę ir svaresnę techninę pagalbą, nustatant sritis, kuriose tokia pagalba reikalinga siekiant remti Ukrainos pastangas rengiant ir įgyvendinant visapusišką reformų programą, taip pat siųsti ES institucijų ir valstybių narių konsultantus ir ekspertus; ragina Ukrainos valdžios institucijas įsteigti ES integracijos ir pagalbos koordinavimo ministeriją arba biurą ir aukšto lygio tarpministerinio koordinavimo komitetą, kuriems būtų suteikti įgaliojimai veiksmingai stebėti ir prižiūrėti derinimo su ES reikalavimais ir reformų pažangą ir kurie galėtų parengti ir koordinuoti šių procesų įgyvendinimą;

13.  yra įsitikinęs, kad Ukrainoje skubiai reikalinga plataus užmojo kovos su korupcija programa, apimanti visišką nesitaikstymą su korupcija; ragina Ukrainos vadovus šalinti sisteminę korupciją nedelsiant ir veiksmingai įgyvendinant nacionalinę kovos su korupcija strategiją ir pabrėžia, kad kova su šia praktika turi tapti vienu iš pagrindinių naujosios vyriausybės prioritetų; šiuo tikslu rekomenduoja įsteigti politiniu požiūriu nepriklausomą kovos su korupcija biurą, kuriam būtų suteikta pakankamai įgaliojimų ir išteklių, kad jis galėtų iš esmės prisidėti prie gerai veikiančių valstybės institucijų stiprinimo; palankiai vertina Interpolui pateiktą Ukrainos prašymą ir arešto orderio išdavimą buvusiam prezidentui V. Janukovyčiui dėl viešųjų lėšų pasisavinimo; ragina valstybes nares vykdyti Interpolo išduotą arešto orderį ir padėti grąžinti pavogtą turtą; palankiai vertina tai, kai sukurta verslo ombudsmeno institucija ir ragina Ukrainos vyriausybę pateikti įstatymo dėl šios institucijos projektą;

14.  primena, kad 2014 m. liepos 16 d. Europos Sąjungos Taryba panaikino Ukrainai taikytą ginklų embargą, taigi šiuo metu nėra jokių prieštaravimų ar teisinių apribojimų valstybėms narėms teikti Ukrainai gynybinius ginklus; mano, kad ES turėtų išnagrinėti būdus, kaip padėti Ukrainos vyriausybei stiprinti jos gynybos pajėgumus ir išorės sienų apsaugą, remiantis buvusiai Varšuvos pakto organizacijai priklausiusių ES valstybių narių patirtimi pertvarkant savo ginkluotąsias pajėgas, ypač dalyvaujant jau rengiamose karinių pajėgų mokymo misijose kituose pasaulio regionuose; pritaria vykdomam žudyti nepritaikytos įrangos tiekimui;

15.  atkreipia dėmesį į priimtą įstatymą, kuriuo panaikinamas 2010 m. nustatytas neprisijungusios valstybės statusas; pripažindamas Ukrainos teisę laisvai pasirinkti, remia prezidento P. Porošenkos poziciją, kad dabar Ukraina turi nedelsdama dėmesį skirti politinėms, ekonominėms ir socialinėms reformoms ir kad stojimas į NATO – tai klausimas, dėl kurio vėlesniu etapu turėtų nuspręsti gyventojai visos Ukrainos referendume; pabrėžia, kad glaudesni ES ir Ukrainos santykiai nepriklauso nuo narystės NATO klausimo;

16.  pabrėžia tarptautinės bendruomenės įsipareigojimo remti Ukrainos ekonominį ir politinį stabilizavimą ir reformas svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares parengti plataus masto pagalbos Ukrainai planą, grindžiamą principu „parama pagal pažangą“ ir sąlygų taikymu, taip pat dėti daugiau pastangų teikiant pagalbą Ukrainai, inter alia, organizuojant paramos teikėjų konferencijas ir konferencijas investicijų klausimais ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis finansų įstaigomis siekiant apibrėžti tolesnius veiksmus, kuriais siekiama spręsti ekonominio ir finansinio Ukrainos gaivinimo klausimus; palankiai vertina 11 mlrd. EUR paramos Ukrainai paketą, kuris bus paskirstytas per keletą artimiausių metų, ir Komisijos pasiūlymą suteikti Ukrainai papildomą 1,8 mlrd. EUR sumą vidutinės trukmės paskolų forma;

17.  šiomis aplinkybėmis pakartoja savo nuomonę, kad asociacijos susitarimas nėra galutinis ES ir Ukrainos santykių tikslas; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Ukraina, kaip bet kuri kita Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pateikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, jei ji atitinka Kopenhagos kriterijus, laikosi demokratijos principų, gerbia pagrindines laisves, taip pat žmogaus ir mažumų teises ir užtikrina teisinės valstybės principų laikymąsi; primygtinai ragina ES valstybes nares ratifikuoti asociacijos susitarimą iki aukščiausiojo lygio susitikimo Rygoje;

18.  pabrėžia Ukrainos energetinio saugumo svarbą ir tai, kad reikia reformuoti Ukrainos energetikos sektorių, atsižvelgiant į įsipareigojimus dėl Energijos bendrijos; teigiamai vertina ES, Rusijos ir Ukrainos susitarimą dėl žiemos paketo siekiant užtikrinti dujų tiekimą iš Rusijos iki 2015 m. kovo mėn., taip pat ES parodytą solidarumą ir padidėjusį dujų kiekį, patenkantį į Ukrainą reversiniais srautais iš ES valstybių narių;

19.  pabrėžia būtinybę iš esmės gerinti ES energetinį saugumą, nepriklausomumą ir atsparumą išorės spaudimui, taip pat sumažinti ES energetinę priklausomybę nuo Rusijos, kartu parengiant konkrečias alternatyvas, reikalingas padėti toms valstybėms narėms, kurių vienintelis tiekėjas šiuo metu yra Rusija; ragina ES siekti nustatyti tikrą bendrą išorės energetikos politiką ir siekti sukurti Europos energetikos sąjungą; skatina užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta bendra energijos vidaus rinka, įskaitant trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, ir kad nediskriminuojant teisme būtų nagrinėjama prieš bendrovę „Gazprom“ iškelta byla;

20.  pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama vamzdyno projektams, kuriais būtų įvairinamas energijos tiekimas ES, ir todėl pritaria tam, kad būtų nutrauktas projektas „South Stream“; ragina Europos energetikos bendriją parengti bendradarbiavimo su Ukraina, taip pat Pietų Kaukazu, Vidurine Azija, Artimaisiais Rytais ir Viduržemio jūros regiono šalimis darbotvarkes, siekiant sukurti infrastruktūrą ir jungtis tarp ES ir jos europinių kaimynių, nepriklausomai nuo Rusijos dujų tiekimo geopolitikos; pripažįsta, kad norint užtikrinti valstybių narių energetinį saugumą taip pat svarbu, kad dujų tiekimas Ukrainai būtų stabilus;

21.  pabrėžia, kad ES kartu su Ukrainos valdžios institucijomis turi skirti daugiau dėmesio humanitarinei krizei Ukrainoje ir Kryme ir reaguoti į katastrofišką humanitarinę padėtį, ypač į šalies viduje perkeltų asmenų padėtį; ragina Komisiją ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingą Komisijos narį parengti ryžtingus ir tiesioginius humanitarinės pagalbos veiksmus, kurių jau seniai laukta, ir nesinaudoti tarpininkaujančiomis organizacijomis, bet vykdyti juos „mėlynojo konvojaus“ humanitarinės pagalbos forma, aiškiai pažymint, kad ją teikia ES; ragina Komisiją per kitus du mėnesius pateikti tokį veiksmų planą Parlamentui; pabrėžia, kad Ukrainai reikia skirti tolesnę ES ir jos valstybių narių finansinę pagalbą, kad ji galėtų susitvarkyti su baisia humanitarine krize; dar kartą pakartoja PSO perspėjimus, kad padėtis rytinėje Ukrainoje dalyje kelia pavojų sveikatai, nes deramai neveikia ligoninės ir trūksta vaistų bei vakcinų, ir ragina skirti didesnę ir veiksmingesnę humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims, pirmiausia vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, taip pat sudaryti visapusiškas nevaržomas galimybes Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovams patekti į konflikto zonas; teigiamai vertina tai, kad vykdomas ilgai lauktas įstatymas dėl šalies viduje perkeltų asmenų ir sprendimas atsiųsti ES ekspertus vadovaujantis Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, kurie patartų Ukrainos valdžios institucijoms šalies viduje perkeltų asmenų klausimais;

22.  ragina toliau teikti humanitarinę pagalbą ir paramą per konfliktą nukentėjusiems gyventojams; primena, kad humanitarinė pagalba į Rytų Ukrainą turi būti pristatoma visapusiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, taip pat humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomybės principų bei glaudžiai derinant veiksmus su Ukrainos vyriausybe, JT ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK); ragina Rusiją leisti vykdyti tarptautinę į Donbasą vykstančių humanitarinės pagalbos vilkstinių patikrą siekiant išsklaidyti abejones dėl jomis vežamų krovinių;

23.  pabrėžia, kad sprendžiant Ukrainos krizę ESBO atlieka pagrindinį vaidmenį, kadangi turi ginkluotų konfliktų ir krizių sureguliavimo patirties ir kadangi ir Rusijos Federacija, ir Ukraina yra šios organizacijos narės; apgailestauja, kad ESBO specialiajai stebėsenos misijai iki šiol nepakanka darbuotojų ir kad dėl to jos veikla nėra šimtu procentų veiksminga; ragina valstybes nares, vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją dėti daugiau pastangų, kad ESBO specialiajai stebėsenos misijai Ukrainoje būtų skiriama daugiau darbuotojų ir įrangos; laikosi nuomonės, kad Ukrainos valdžios institucijoms paprašius, ES turėtų nusiųsti ES stebėjimo misiją, kuri prisidėtų užtikrinant veiksmingą Ukrainos ir Rusijos sienos kontrolę ir stebėjimą;

24.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingą Komisijos narį dėti visas pastangas siekiant sudaryti palankias sąlygas politiniam Ukrainos krizės sprendimui, kurio laikytųsi visos susijusios šalys; pabrėžia, kad tokiu sprendimu turi būti išvengta įšalusio konflikto scenarijaus Rytų Ukrainoje ir Kryme; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją parengti metodą, kuris apimtų principingą ir griežtą poziciją dėl Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo ir tarptautinės teisės principų ir galimybę tęsti derybas dėl krizės Rytų Ukrainoje ir Kryme išsprendimo; pakartoja, kad ES valstybių narių vienybė ir sanglauda yra bet kokios ES strategijos Rusijos atžvilgiu sėkmės prielaida; šiuo atžvilgiu ragina valstybių narių vyriausybes susilaikyti nuo vienašalių veiksmų ir pareiškimų ir stiprinti pastangas suformuluoti bendrą Europos Sąjungos poziciją Rusijos atžvilgiu;

25.  ragina atnaujinti tikrą ir įtraukų nacionalinį dialogą, kuris taip pat sudarytų sąlygas išspręsti socialinių išmokų ir pensijų mokėjimo ir humanitarinės pagalbos, kurią teiktų Ukrainos vyriausybė konflikto zonų gyventojams, teikimo klausimus; laikosi nuomonės, kad labai svarbu nešališkai ir veiksmingai ištirti visus svarbesnius smurto atvejus, įskaitant Maidano, Odesos, Mariupolio, Sloviansko, Ilovaisko ir Rymarskos atvejus; laikosi nuomonės, kad pilietinės visuomenės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį palengvindamos žmonių tarpusavio ryšius ir supratimą Ukrainoje, taip pat skatindamos demokratinius pokyčius ir pagarbą žmogaus teisėms; ragina ES teikti daugiau paramos pilietinei visuomenei;

26.  palankiai vertina Prancūzijos vyriausybės sprendimą sustabdyti laivo „Mistral“, skirto sraigtasparniams gabenti, pristatymą ir ragina visas valstybes nares laikytis panašios pozicijos vykdant eksportą tais atvejais, kai netaikomi ES sprendimai dėl sankcijų, ypač kai tai susiję su ginklais ir dvejopo naudojimo medžiagomis;

27.  ragina Komisiją ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingą Komisijos narį per du mėnesius parengti ir pateikti Parlamentui komunikacijos strategiją, pagal kurią būtų kovojama su Rusijos propagandos kampanija, nukreipta į ES, jos rytines kaimynes ir pačią Rusiją, taip pat parengti priemones, kurios padėtų ES ir valstybėms narėms reaguoti į propagandos kampaniją Europos ir nacionaliniu lygmeniu;

28.  pakartoja, kad remia tarptautinį tyrimą dėl Malaizijos oro linijų lėktuvo, skridusio reisu MH17, tragiško numušimo aplinkybių, ir pakartoja savo raginimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis; apgailestauja dėl kliūčių šiame procese ir primygtinai ragina visas susijusias šalis parodyti tikrą norą bendradarbiauti, užtikrinti saugią ir nevaržomą prieigą prie MH17 reiso lėktuvo katastrofos vietos ir leisti naudotis visais atitinkamais ištekliais, kurie gali padėti atlikti tyrimą; pareiškia, kad nori būti informuojamas apie šio tyrimo pažangą;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, EURONEST parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėms asamblėjoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika