Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2965(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0008/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2015 - 11.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0011

Testi adottati
PDF 338kWORD 100k
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2015 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni fl-Ukraina
P8_TA(2015)0011RC-B8-0008/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2015 dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2014/2965(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat u s-Sħubija tal-Lvant (SL),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet preliminari tal-OSKE/ODHIR dwar l-elezzjonijiet parlamentari bikrin fl-Ukraina fis-26 ta' Ottubru 2014,

–  wara li kkunsidra t-tmien rapport tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukraina tal-15 ta' Diċembru 2014 u r-rapport tas-sitwazzjoni tal-Ukraina nru 22 sa mis-26 ta' Diċembru 2014 mill-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinament tal-Affarijiet Umanitarji (OCHA),

–  wara li kkunsidra l-iffirmar tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (FA) fis-27 ta' Ġunju 2014, li jinkludi Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Profond u Komprensiv (DCFTA), u r-ratifika simultanja tiegħu min-naħa tal-Parlament Ewropew u tal-Verkhovna Rada fis-16 ta' Settembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll ta' Mink tal-5 ta' Settembru 2014 u l-Memorandum ta' Minsk tad-19 ta' Settembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta' paċi kompost minn 12-il punt,

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-Nazzjonijiet Uniti tal-20 ta' Novembru 2014 dwar il-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukraina tal-Lvant u r-rapporti ta' Human Rights Watch dwar l-abbużi fil-Krimea,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Kummissjoni NATO-Ukraina tat-2 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar l-Ukraina tal-21 ta' Marzu 2014, tas-27 ta' Ġunju 2014, tas-16 ta' Lulju 2014, tat-30 ta' Awwissu 2014 u tat-18 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-eżitu tal-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukraina tal-15 ta' Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fis-26 ta' Ottubru 2014 l-Ukraina organizzat elezzjonijiet parlamentari li tmexxew b'mod effiċjenti, paċifiku u f'ordni u fir-rispett ġenerali tal-libertajiet fundamentali, minkejja l-kunflitt li kien għaddej fir-reġjuni tal-Lvant u l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja;

B.  billi l-gvern il-ġdid, iffurmat mill-forzi pro-Ewropej, għandu maġġoranza kostituzzjonali biex imexxi 'l quddiem ir-riformi u diġà adotta l-ftehim ta' koalizzjoni li joħloq l-pedamenti għal proċess ta' riforma rigoruż immirat lejn it-trawwim ta' aktar integrazzjoni Ewropea, modenizzazzjoni, żvilupp tal-pajjiż u stabbiliment ta' demokrazija u stat tad-dritt ġenwini kif ukoll żvilupp tal-modifiki kostituzzjonali kif propost mill-pjan ta' paċi tal-President Poroshenko;

C.  billi l-hekk imsejħa "elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali" li saru f'Donetsk u f'Luhansk fit-2 ta' Novembru 2014 kisru d-dritt Ukrain u l-ftehimiet ta' Minsk, u għaldaqstant ma jistgħux jiġu rikonoxxuti; billi l-organizzazzjoni ta' dawn l-elezzjonijiet kellha impatt negattiv fuq il-proċess ta' paċi u rikonċiljazzjoni;

D.  billi l-waqfien mill-ġlied tal-5 ta' Settembru 2014 inkiser mis-separatisti u mill-forzi Russi kuljum; billi mid-9 ta' Diċembru 2014, bis-saħħa tal-inizjattiva tal-President Poroshenko li appella għal "reġim ta' silenzju", in-numru ta' ksur naqas drastikament; billi, madankollu, il-punti ewlenin tal-memorandum tad-19 ta' Settembru 2014 ma ġewx implimentati mis-separatisti appoġġati mir-Russja; billi, skont sorsi kredibbli, ir-Russja għadha tappoġġa l-milizzji separatisti permezz ta' fluss kostanti ta' tagħmir militari, merċenarji u unitajiet regolari Russi, inklużi tankijiet kbar tal-gwerra, artillerija u sistemi kontra l-inġenji tal-ajru sofistikati;

E.  billi l-kunflitt armat fil-parti tal-Lvant tal-Ukraina rriżulta f'eluf ta' vittmi militari u ċivili, b'ħafna aktar feruti u mijiet ta' eluf ħarbu minn djarhom, il-biċċa l-kbira lejn ir-Russja, filwaqt li s-sitwazzjoni fiż-żona ta' kunflitt hija kwistjoni ta' tħassib kbir kemm mil-lat umanitarju kif ukoll minn dak ta' saħħa;

F.  billi l-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea kienet l-ewwel każ ta' inkorporazzjoni forzata ta' parti minn pajjiż min-naħa ta' ieħor fl-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija u tikser id-dritt internazzjonali, inklużi l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Att Finali ta' Ħelsinki u l-Ftehim ta' Budapest tal-1994;

G.  billi l-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE tas-17 ta' Novembru 2014 ħa deċiżjoni fil-prinċipju dwar aktar sanzjonijiet immirati lejn il-mexxejja separatisti;

H.  billi għadhom qed isiru ħafna abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kemm fil-Lvant okkupat tal-Ukraina kif ukoll fil-Krimea, imġarrba b'mod partikolari mit-Tatari tal-Krimea, fosthom l-intimidazzjoni u mewġa ġdida ta' każijiet ta' persuni nieqsa;

I.  billi kooperazzjoni eqreb bejn l-UE u l-Istati Uniti f'politiki marbuta mal-Ukraina tkun ta' benefiċċju;

J.  billi, fit-23 ta' Diċmebru 2014, il-Parlament Ukrain ivvota biex jirrinunzja għall-istatus ta' pajjiż mhux allineat;

1.  Jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-Ukraina u mal-poplu tagħha; itenni għal darb'oħra l-impenn tiegħu għall-indipendenza, is-sovranità, l-integrità territorjali, l-invjolabbiltà tal-fruntieri u l-għażla Ewropea tal-Ukraina;

2.  Jikkundanna l-atti ta' terroriżmu u ta' mġiba kriminali tas-separatisti u tal-forzi irregolari l-oħra fl-Ukraina tal-Lvant;

3.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-valutazzjoni pożittiva tal-elezzjonijiet ġenerali tas-26 ta' Ottubru 2014, minkejja ċirkostanzi ta' sigurtà u ta' politika ibsin, u l-inawgurazzjoni sussegwenti tal-Verkhovna Rada l-ġdida; jilqa' pożittivament l-impenn politiku qawwi tal-President Poroshenko, tal-Prim Ministru Yatsenyuk u tal-kelliem Groysman biex jikkooperaw flimkien u jsaħħu l-proċess ta' riforma rigoruż; iħeġġeġ bis-sħiħ lill-gvern u lill-parlament il-ġodda tal-Ukraina jadottaw u jimplimentaw ir-riformi politiċi u soċjoekonomiċi tant meħtieġa mingħajr dewmien sabiex jinbena stat demokratiku u prosperu bbażat fuq l-istat tad-dritt;

4.  Jiddispjaċih li bħala riżultat tas-sitwazzjoni attwali fil-pajjiż, mhux il-partijiet kollha tat-territorju u l-popolazzjoni tal-Ukraina huma rappreżentati fil-Verkhovna Rada; ifakkar li l-Gvern u l-Parlament tal-Ukraina għandhom bżonn jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet u l-ħtiġijiet ta' dawk iċ-ċittadini li ma għandom l-ebda rappreżentanza fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istat;

5.  Jikkundanna b'enerġija l-politika aggressiva u espansjonistika tar-Russja, li tikkostitwixxi theddida għall-unità u għall-indipendenza tal-Ukraina u toħloq theddida potenzjali għall-Unjoni Ewropea nnifisha, inkluża l-annessjoni illegali tal-Krimea u gwerra ibrida mhux dikjarata kontra l-Ukraina, inklużi l-gwerra ta' informazzjoni, fejn jiġu kkombinati elementi ta' gwerra ċibernetika, użu ta' forzi regolari u irregolari, propaganda, pressjonijiet ekonomiċi, rikatti fil-qasam tal-enerġija, diplomazija u destabbilizzazzjoni politika; jenfasizza li dawn l-azzjonijiet imorru kontra d-dritt internazzjonali u jikkostitwixxu sfida gravi għall-qagħda tas-sigurtà Ewropea; jenfasizza li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-użu ta' forza militari fl-Ewropa għad-difiża tal-hekk imsejħa raġunijiet storiċi u ta' sigurtà jew għall-protezzjoni tal-hekk imsejħin "kompatrijotti li jgħixu barra mill-pajjiż"; jistieden lil Moska tieqaf taggrava s-sitwazzjoni billi twaqqaf minnufih il-fluss ta' armi, merċenarji u truppi f'appoġġ tal-milizzji separatisti u tuża l-influwenza tagħha mas-separatisti biex tikkonvinċihom jidħlu fi proċess politiku;

6.  Iħeġġeġ lill-partijiet kollha jimplimentaw b'mod sħiħ il-Protokoll ta' Minsk mingħajr aktar dewmien u b'hekk juru l-impenn veru tagħhom lejn it-tnaqqis tat-tensjonijiet u il-moderazzjoni massima; jistieden lir-Russja tippermetti monitoraġġ internazzjonali tal-fruntieri bejn ir-Russja u l-Ukraina, biex tuża l-influwenza tagħha fuq is-separatisti biex jiġi żgurat li jirrispettaw il-waqfien mill-ġlied, u biex jaħdmu b'mod kostruttiv għall-implimentazzjoni tal-arranġamenti ta' Minsk; jinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' miżuri għall-bini tal-fiduċja li jappoġġaw l-isforzi għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza ta' djalogu politiku inklużiv u ta' programm ekonomiku għar-riabilitazzjoni tal-ekonomija tar-reġjun tad-Donbas;

7.  Jappella għat-tkomplija tar-reġim ta' sanzjonijiet attwali tal-UE, partikolarment fid-dawl tal-laqgħa imminenti tal-Kunsill f'Marzu 2015, sakemm ma r-Russja ma tirrispettax bis-sħiħ u, fuq kollox, tottempera għall-obbligi ta' Minsk tagħha, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ssib modi kif iżżid is-solidarjetà fost l-Istati Membri f'każ li l-kriżi mar-Russja tkompli; jisħaq fuq il-bżonn ta' adozzjoni ta' ġabra ċara ta' punti ta' riferiment li, meta jintlaħqu, jistgħu jipprevjenu l-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi ġodda kontra r-Russja jew iwasslu għar-revoka ta' dawk preċedenti, fosthom: l-implimentazzjoni ta' waqfien mill-ġlied, l-irtirar inkundizzjonat mill-Ukraina tat-truppi Russi u tal-gruppi armati u tal-merċenarji illegali appoġġati mir-Russja kollha, l-iskambju tal-priġunieri kollha fosthom Nadia Savchenko u l-kontroll mill-ġdid tal-Ukraina fuq it-territorju kollu tagħha, inkluża l-Krimea; fil-każ ta' kwalunkwe azzjoni addizzjonali Russa li tiddestabbilizza l-Ukraina, jistieden lill-Kunsill Ewropew jieħu aktar miżuri restrittivi, u jwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom billi jkopri s-settur nukleari u billi jillimita l-kapaċità tal-entitajiet Russi li jwettqu tranżazzjonijiet finanzjarji internazzjonali; jirrikonoxxi li l-UE trid tkun lesta tappoġġa l-Istati Membri li huma mal-fruntiera u li għandhom jingħataw l-istess livell ta' sigurtà bħall-Istati Membri kollha;

8.  Jemmen li s-sanzjonijiet għandhom ikunu parti minn approċċ usa' tal-UE fil-konfront tar-Russja u mill-isforzi tal-VP/RGħ intiżi li jsaħħu d-djalogu; ifakkar li l-għan uniku ta' dawn is-sanzjonijiet hu li jorbot lill-Gvern Russu jbiddel il-politika attwali tiegħu u jikkontribwixxi b'mod siewi għal soluzzjoni paċifika tal-kriżi tal-Ukraina; jenfasizza li ż-żamma, it-tisħiħ jew r-reversibilità tal-miżuri restrittivi tal-UE jiddependu mill-attitudni tar-Russja u mis-sitwazzjoni fl-Ukraina;

9.  Jenfasizza li l-kanali politiċi u diplomatiċi lejn ir-Russja għandhom jibqgħu miftuħa sabiex jippermettu soluzzjonijiet diplomatiċi għall-kunflitt, u għalhekk jappoġġa l-formati bħal ta' Ġinevra u tan-Normandija jekk jistgħu jinkisbu riżultati tanġibbli;

10.  Jappoġġa l-politika li ma tiġix rikonoxxuta l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja u, f'dan il-kuntest, jieħu nota pożittiva tas-sanzjonijiet addizzjonali li ġew adottati dan l-aħħar fuq l-investimenti, is-servizzi u l-kummerċ fir-rigward tal-Krimea u ta' Sevastopol;

11.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-FA/DCFTA għandha tikkostitwixxi pjan direzzjonali għal riformi rapidi meħtieġa li hemm bżonn jiġu implimentati b'mod urġenti, minkejja l-kuntest diffiċli tal-gwerra f'partijiet tar-reġjuni ta' Luhansk u ta' Donetsk; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jistinkaw biex jgħinu lill-Ukraina fl-adozzjoni u, fuq kollox, fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-riformi bil-ħsieb li titwitta t-triq għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bilaterali UE-Ukraina; jilqa' pożittivament, f'dan ir-rigward, it-tnedija tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea (EUAM); jikkondividi l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja li, sabiex riforma kostituzzjonali tirnexxi, huwa essenzjali li r-riforma tkun ippreparata b'mod inklużiv, billi jiġu żgurati l-konsultazzjonijiet pubbliċi wesgħin;

12.  Jappella għal assistenza teknika aktar rapida u sostanzjali mill-"Grupp ta' Appoġġ għall-Ukraina" tal-Kummissjoni, inkluża l-identifikazzjoni tas-setturi li fihom tali assistenza hija meħtieġa biex l-Ukraina tingħata appoġġ fl-elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni ta' programm ta' riformi komprensiv u fir-rikors għal konsulenti u esperti mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri; jistieden lill-awtoritajiet Ukraini joħolqu Ministeru jew Uffiċċju għall-Koordinament tal-Assistenza u għall-Integrazzjoni fl-UE, kif ukoll kumitat ta' koordinament interministerjali ta' livell għoli, li jiġu fdati bis-setgħat biex jimmonitorjaw u jissorveljaw b'mod effikaċi l-progress ta' tqarrib lejn l-UE u r-riformi u li jkunu jistgħu jħejju u jikkoordinaw l-implimentazzjoni tagħhom;

13.  Jemmen bis-sħiħ li fl-Ukraina hemm ħtieġa urġenti ta' programm ambizzjuż kontra l-korruzzjoni, inkluża tolleranza żero fir-rigward tal-korruzzjoni; jistieden lill-mexxejja Ukraini jiżradikaw il-korruzzjoni sistematika permezz tal-implimentazzjoni immedjata u effikaċi tal-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Korruzzjoni, u jisħaq fuq il-fatt li l-ġlieda kontra din il-prattika għandha tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-gvern il-ġdid; jagħti parir, għal dan il-għan, biex jitwaqqaf Uffiċċju kontra l-Korruzzjoni li jkun politikament indipendenti, mogħni b'kompetenzi u riżorsi suffiċjenti sabiex jikkontribwixxi b'mod sinifikanti fit-tiswir ta' istituzzjonijiet tal-istat li jiffunzjonaw sew; jilqa' t-talba tal-Ukraina indirizzata lill-Interpol u l-ħruġ ta' mandat ta' arrest għall-ex President Yanukovych b'akkużi ta' approprjazzjoni indebita ta' fondi pubbliċi; jistieden lill-Istati Membri jwettqu l-mandat ta' arrest tal-Interpol u jirkupraw l-assi misruqa; jilqa' t-twaqqif tal-istituzzjoni "Business Ombudsman"; jistieden lill-Gvern Ukrain jippreżenta abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif ta' "Business Ombudsman";

14.  Ifakkar li fis-16 ta' Lulju 2014, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea revoka l-embargo fuq l-armi minn fuq l-Ukraina, u għaldaqstant issa ma hemm l-ebda oġġezzjoni, inkluzi restrizzjonijiet ġuridiċi, għall-Istati Membri biex jipprovdu armi ta' difiża lill-Ukraina; iqis li l-UE għandha teżamina modi kif tappoġġa lill-gvern Ukrain fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' difiża tiegħu u l-ħarsien tal-fruntieri esterni tiegħu, abbażi tal-esperjenza tat-trasformazzjoni tal-forzi armati tal-Istati Membri tal-UE li kienu membri tal-Patt ta' Varsavja, b'mod speċjali fil-qafas ta' missjonijiet ta' taħriġ diġà pprovduti lil forzi armati f'partijiet oħra tad-dinja; jappoġġa l-kunsinna eżistenti ta' tagħmir mhux letali;

15.  Jinnota l-adozzjoni ta' liġi li tneħħi l-"istatus newtrali" tal-istat, li ġie introdott fl-2010; filwaqt li jirrikonoxxi d-dritt tal-Ukraina li tagħmel l-għażliet proprji, jappoġġa l-pożizzjoni tal-President Poroshenko dwar il-fatt li l-Ukraina issa teħtieġ urġentement li tiffoka fuq riformi politiċi, ekonomiċi u soċjali u li l-adeżjoni man-NATO hija kwistjoni li għandha tgħaddi mill-ġudizzju tal-poplu f'referendum fl-Ukraina kollha fi stadju aktar tard; jenfasizza li relazzjoni aktar mill-qrib tal-Ukraina mal-UE hija distinta mill-kwistjoni ta' adeżjoni tan-NATO:

16.  Jenfasizza l-importanza ta' impenn mill-komunità internazzjonali biex tappoġġa l-istabbilizzazzjoni ekonomika u politika u r-riforma fl-Ukraina; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw pjan maġġuri ta' asisstenza għall-Ukraina bbażat fuq il-prinċipji "aktar għal aktar" u l-kondizzjonalità, u jżidu l-isforzi tagħhom fl-għoti ta' assistenza lill-Ukraina, billi, fost l-oħrajn, jorganizzaw konferenza dwar id-donaturi u l-investiment u jikkooperaw mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali bil-għan li jiddefinixxu l-passi ulterjuri sabiex jindirizzaw l-irkupru ekonomiku u finanzjarju tal-Ukraina; jilqa' l-pakkett ta' sostenn ta' EUR 11-il biljun għall-Ukraina li se jkunu qed jinħarġu matul il-ftit snin li ġejjin, u jilqa' wkoll il-proposta tal-Kummissjoni li testendi EUR 1,8 biljun oħra f'self fuq perjodu ta' żmien medju;

17.  Itenni l-opinjoni tiegħu, f'dan ir-rigward, li dan il-ftehim ma jikkostitwixxix l-għan aħħari tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Ukraina; jirrimarka, barra minn hekk, li skont l-Artikolu 49 tat-TUE, l-Ukraina – bħal kwalunkwe Stat Ewropew ieħor – għandha perspettiva Ewropea u tista' tapplika sabiex issir membru tal-Unjoni Ewropea, sakemm taderixxi mal-kriterji ta' Kopenħagen u l-prinċipji tad-demokrazija, tirrispetta l-libertajiet fundamentali u d-drittjiet tal-bniedem u dawk tal-minoranzi kif ukoll tiżgura l-istat tad-dritt; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE jirratifikaw il-FA qabel is-samit ta' Riga;

18.  Jisħaq fuq l-importanza tas-sigurtà tal-enerġija fl-Ukraina u jissottolinja l-ħtieġa għal riformi fis-settur tal-enerġija tal-Ukraina, f'konformità mal-Impenji tagħhom fi ħdan il-Komunità tal-Enerġija; jilqa' l-ftehim bejn l-UE, ir-Russja u l-Ukraina fir-rigward tal-pakkett għax-xitwa li jiggarantixxi l-kunsinna tal-gass mir-Russja sa Marzu 2015, u s-solidarjetà li wriet l-UE bl-ammonti ta' gass li qed jaslu fl-Ukraina permezz tal-flussi fid-direzzjoni opposta li ġejjin mill-Istati Membri tal-UE;

19.  Jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħu b'mod radikali s-sigurtà, l-indipendenza u r-reżiljenza mill-pressjoni esterna tal-enerġija tal-UE, kif ukoll li titnaqqas id-dipendenza enerġetika tal-UE fuq ir-Russja, filwaqt li jiġu stabbiliti alternattivi konkreti sabiex tingħata għajnuna lil dawk l-Istati Membri li attwalment jiddependu fuq ir-Russja bħala fornitur uniku; jistieden lill-UE taħdem biex tikseb Politika Esterna Komuni dwar l-Enerġija, kif ukoll toħloq Unjoni tal-Enerġija Ewropea; iħeġġeġ l-infurzar sħiħ tas-suq komuni tal-enerġija intern, u l-inklużjoni tat-tielet pakkett tal-enerġija u t-tkomplija indiskriminata tal-kawża pendenti fil-qorti kontra Gazprom;

20.  Jisħaq fuq il-fatt li għandha tingħata prijorità lill-proġett tal-pipeline li jiddiversifika l-provvista tal-enerġija tal-UE, u jilqa' l-waqfien tal-proġett South Stream; jistieden lill-Komunità Ewropea tal-Enerġija toħloq aġenda ta' kooperazzjoni mal-Ukraina, kif ukoll mal-Kawkasu tan-Nofsinhar, l-Asja Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-pajjiżi Mediterranji, maħsuba biex tiżviluppa infrastruttura u interkonnettività bejn l-UE u l-ġirien Ewropej indipendentement mill-ġeopolitika tal-gass tar-Russja; jirrikonoxxi l-fatt li l-provvisti stabbli ta' gass li qed jaslu l-Ukraina wkoll huma kruċjali biex jiżguraw is-sigurtà tal-enerġija tal-Istati Membri;

21.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE, flimkien mal-awtoritajiet Ukraini, jiddedikaw aktar attenzjoni lill-kriżi umanitarja fl-Ukraina u l-Krimea, u jindirizzaw is-sitwazzjoni umanitarja katastrofika, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-IDPs (persuni spostati f'pajjiżhom); jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kummissarju għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet iħejju azzjoni umanitarja li ilha biex issir, b'saħħitha u diretta, filwaqt li jħallu barra organizzazzjonijiet intermedjarji, f'forma ta' azzjoni umanitarja tat-tip "Konvoj Blu", li tkun immarkata b'mod ċar li ġejja mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta dan il-pjan ta' azzjoni lill-Parlament Ewropew fix-xahrejn li ġejjin; jisħaq fuq il-ħtieġa għal aktar assistenza għall-Ukraina min-naħa tal-UE u l-Istati Membri sabiex din tkun tista' tlaħħaq mal-kriżi umanitarja estrema; itenni t-twissijiet mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-fatt li l-Lvant tal-Ukraina qed iħabbat wiċċu ma' emerġenza fil-qasam tas-saħħa, minħabba l-fatt li l-isptarijiet mhumiex jiffunzjonaw għalkollox u hemm skarsezza ta' mediċini u vaċċini, u jappella biex tingħata assistenza umanitarja aktar effikaċi lill-persuni spostati f'pajjiżhom, fir-rigward, b'mod partikolari, tat-tfal u tal-anzjani, u jitlob ukoll li l-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar jingħata aċċess sħiħ u mingħajr xkiel għaż-żoni tal-kunflitt; jilqa' l-promulgazzjoni tal-liġi tal-IDP tant mistennija, kif ukoll id-deċiżjoni li jiġu skjerati esperti tal-UE permezz tal-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni Ewropea biex tagħti pariri lill-awtoritajiet tal-Ukraina dwar kwistjonijiet tal-IDP;

22.  Jitlob għal aktar għajnuna u assistenza umanitarji għall-popolazzjonijiet milquta mill-kunflitt; ifakkar li t-twassil ta' għajnuna umanitarja fil-Lvant tal-Ukraina jrid isir f'konformità sħiħa mad-dritt umanitarju internazzjonali u mal-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza u f'koordinament mill-qrib mal-Gvern Ukrain, man-NU u mal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar (KISA); jistieden lir-Russja tippermetti spezzjoni internazzjonali ta' bastimenti umanitarji lejn Donbas sabiex jittajru d-dubji dwar il-merkanziji tagħhom;

23.  Jenfasizza l-fatt li l-OSKE għandha rwol ewlieni fis-soluzzjoni tal-kriżi tal-Ukraina minħabba l-esperjenza tagħha bil-mod kif tindirizza l-kunflitti armati u l-kriżijiet, u l-fatt li kemm il-Federazzjoni Russa kif ukoll l-Ukraina huma membri ta' din l-organizzazzjoni; jiddispjaċih li l-Missjoni Speċjali ta' Monitoraġġ tal-OSKE għadha nieqsa mill-persunal u, sussegwentment, qiegħda tipproduċi riżultati insuffiċjenti; jistieden lill-Istati Membri, lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni jagħmlu aktar sforzi sabiex tissaħħaħ il-Missjoni Speċjali ta' Monitoraġġ tal-OSKE fl-Ukraina permezz ta' persunal u tagħmir; jemmen li l-UE għandha tiskjera, jekk mitluba mill-awtoritajiet Ukraini, missjoni ta' monitoraġġ tal-UE li tikkontribwixxi għal kontroll u monitoraġġ effikaċi tal-fruntiera bejn l-Ukraina u r-Russja;

24.  Jistieden lir-Rappreżentant Għoli Mogherini u l-Kummissarju għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jiffaċilitaw soluzzjoni politika għall-kriżi fl-Ukraina li tkun rispettata mill-partijiet kollha involuti; jenfasizza li soluzzjoni bħal din għandha tevita xenarju ta' kunflitt iffriżat fil-Lvant tal-Ukraina kif ukoll fil-Krimea; jistieden lill-VP/RGħ ifassal approċċ li jgħaqqad flimkien pożizzjoni msejsa fuq il-prinċipji u b'saħħitha f'dak li għandu x'jaqsam mas-sovranità, l-integrità territorjali u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali, mal-ħidma biex tintlaħaq soluzzjoni nnegozjata għall-kriżi fil-Lvant tal-Ukraina u l-Krimea; itenni li l-għaqda u l-koeżjoni tal-Istati Membri tal-UE huma prerekwiżiti għas-suċċess ta' kwalunkwe strateġija tal-UE fir-rigward tar-Russja; f'dan il-kuntest, jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri jastjenu minn azzjonijiet u retorika unilaterali, u jintensifikaw l-isforzi biex tiżviluppa pożizzjoni komuni Ewropea fil-konfront tar-Russja;

25.  Jitlob li jerġa' jibda djalogu nazzjonali ġenwin u inklużiv li jkun jista' jwassal ukoll għal soluzzjoni għall-ħlas ta' allowances soċjali u pensjonijiet u l-għoti ta' assistenza umanitarja mill-Gvern Ukrain lill-popolazzjoni fiż-żona tal-kunflitt; huwa tal-fehma li huwa ta' importanza kruċjali li jiġu investigati b'mod imparzjali u effettiv l-azzjonijiet ewlenin kollha ta' vjolenza, inklużi dawk ta' Maidan, Odessa, Mariupol, Slovyansk, Ilovaysk u Rymarska; jemmen li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jista' jkollhom rwol importanti fl-aġevolazzjoni ta' kuntatti interpersonali u fil-fehim komuni fl-Ukraina, kif ukoll fil-promozzjoni ta' tibdil demokratiku u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-UE żżid l-appoġġ tagħha favur is-soċjetà ċivili;

26.  Jilqa' pożittivament id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Gvern Franċiż biex iwaqqaf il-forniment ta' "helicopter carriers" tal-klassi Mistral, u jappella lill-Istati Membri jieħdu approċċ simili fir-rigward tal-prodotti għal esportazzjoni mhux koperti mid-deċiżjonijiet tal-UE dwar sanzjonijiet, b'mod partikolari fir-rigward tal-armi u l-materjali b'użu doppju;

27.  Jappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kummissarju għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir biex fi żmien xahrejn jippreparaw u jippreżentaw strateġija ta' komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew, bil-għan li jikkuntrastaw il-kampanja ta' propaganda Russa diretta lejn l-UE, il-ġirien tagħha tal-Lvant u r-Russja stess, kif ukoll sabiex jiżviluppaw strumenti li jippermettu lill-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw il-kampanja ta' propaganda fil-livell Ewropew u nazzjonali;

28.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-investigazzjoni internazzjonali taċ-ċirkostanzi tat-twaqqigħ traġiku tat-titjira tal-Malaysian Airlines MH17 u jtenni l-appell tiegħu biex dawk responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja; jiddispjaċih dwar l-ostakli li nibtu f'dan il-proċess u jħeġġeġ lill-partijiet kollha juru rieda ġenwina għal kooperazzjoni, jiggarantixxu aċċess sigur u mingħajr restrizzjonijiet għas-sit fejn waqa' l-ajruplan MH17 u jagħtu aċċess għar-riżorsi rilevanti l-oħra kollha li jistgħu jikkontribwixxu fl-investigazzjoni; jesprimi x-xewqa tiegħu li jinżamm infurmat dwar il-progress ta' din l-investigazzjoni;

29.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Istati Membri, lill-President tal-Ukraina, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u tal-Federazzjoni Russa, lill-Assemblea Parlamentari Euronest, u lill-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

Avviż legali - Politika tal-privatezza