Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0012/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0012

Přijaté texty
PDF 334kWORD 106k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk
Situace v Egyptě
P8_TA(2015)0012RC-B8-0012/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě (2014/3017(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě(1) a ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě(2),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Egyptě ze srpna 2013 a února 2014,

–  s ohledem na nedávná prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost k Egyptu, včetně prohlášení ze dne 21. září 2014 o bombovém útoku na egyptské ministerstvo zahraničních věcí a ze dne 3. prosince 2014 o soudních rozsudcích v Egyptě,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna a vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 23. června 2014 k rozsudkům odnětí svobody nad několika novináři a k potvrzení rozsudků smrti nad několika příslušníky a přívrženci Muslimského bratrstva; s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 25. října 2014 k teroristickým útokům na Sinaji,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013; s ohledem na evropskou politiku sousedství a na nejnovější zprávu o pokroku Egypta z března 2014,

–  s ohledem na egyptskou ústavu přijatou v referendu ve dnech 14.–15. ledna 2014, a zejména na její články 65, 70, 73, 75 a 155,

–  s ohledem na egyptský zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace,

–  s ohledem na prezidentský výnos (zákon č. 136 z roku 2014), podle nějž bude po dobu dvou let veškerá „veřejná a klíčová infrastruktura“ podléhat vojenské jurisdikci,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě(4),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora z roku 2013 o spolupráci EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu mise EU pro sledování průběhu voleb vyslané na prezidentské volby v Egyptě vydanou dne 22. července 2014,

–  s ohledem na prohlášení egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího ze dne 1. ledna 2015 o islamistickém extremismu a ze dne 6. ledna 2015 o potřebě mírových a konstruktivních vztahů mezi egyptskými muslimy a křesťany,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se svobody projevu online a offline, obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými ženami, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály (LGBTI) a na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda shromažďování jsou nezbytnými pilíři demokratické a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a svoboda sdělovacích prostředků jsou zásadním rysem demokracie a otevřené společnosti; vzhledem k tomu, že v egyptské ústavě přijaté v roce 2014 jsou zakotveny základní svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

B.  vzhledem k tomu, že Egypt je dlouhodobě strategickým partnerem Evropské unie a sdílí s ní cíle vytváření stability, míru a prosperity v regionu Středozemního moře a na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 řadou nelehkých politických výzev a jeho obyvatelstvo potřebuje od mezinárodního společenství podporu a pomoc při řešení hospodářských, politických a bezpečnostních problémů země;

C.  vzhledem k tomu, že od převzetí moci armádou v červnu 2013 provádí egyptská vláda rozsáhlou kampaň svévolného zadržování, obtěžování, zastrašování a cenzury proti kritikům vlády, včetně novinářů, studentů a ochránců lidských práv, a to výhradně za uplatňování jejich práv na svobodu shromažďování, sdružování a projevu, a stejně tak proti politickým odpůrcům, včetně členů Muslimského bratrstva; vzhledem k tomu, že podle existujících zpráv bylo od července 2013 v bezprecedentních vlnách hromadného zatýkání zadrženo více než 40 000 lidí a že podle odhadů bylo 1 400 demonstrantů zabito v důsledku nadměrného a svévolného použití síly ze strany bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že svoboda sdružování, svoboda shromažďování a svoboda projevu jsou i nadále oblastmi, které vyvolávají zvláštní znepokojení již od července 2013; vzhledem k tomu, že ve zprávě organizace Freedom House o svobodě ve světě z roku 2014 je Egypt označen za zemi, která „není svobodná“;

D.  vzhledem k tomu, že od okamžiku, kdy se v červenci 2013 chopila moci egyptská armáda, byly v Egyptě zatčeny tisíce protestujících a vězňů svědomí; vzhledem k tomu, že zatýkání a neodůvodněné držení ve vazbě pokračovalo i po zvolení prezidenta as-Sísího v květnu 2014; vzhledem k tomu, že dne 11. června 2014 odsoudil soud Aláu Abd al-Fattáha, předního aktivistu, které sehrál vůdčí roli v době revoluce v roce 2011, a další k odnětí svobody v trvání 15 let za porušení zákona č. 107 z roku 2013 upravujícího právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace (zákon o protestech); vzhledem k tomu, že ve vazbě i nadále zůstávají další přední aktivisté, mezi nimi Muhammad Ádil, Ahmad Dúma a Ahmad Máhir, a také nejznámější obhájkyně práv žen jako Jara Sallámová a Sanáa Sajfová; vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2014 potvrdil káhirský soud pro naléhavé záležitosti zákaz Hnutí mládeže 6. května;

E.  vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2015 odsoudil egyptský soud v guvernorátu Buhajra v oblasti nilské delty 21letého studenta Karíma al-Bannu ke třem letům vězení za to, že na Facebooku oznámil, že je ateistou, a za urážku islámu;

F.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány kvůli zavedeným represivním právním předpisům ještě více přiškrtily svobodu projevu a shromažďování, což vládě usnadňuje umlčet kritiku a protesty, které vůči ní směřují;

G.  vzhledem k tomu, že parlament byl rozpuštěn, přijala vláda prezidenta as-Sísího řadu represivních právních předpisů, jako je prezidentský výnos (zákon č. 136 z roku 2014), který označuje veškerý veřejný majetek za vojenská zařízení, z čehož bezprostředně vyplývá, že jakýkoli trestný čin proti veřejnému majetku se projednává před vojenskými soudy, a to s retroaktivním účinkem; vzhledem k tomu, že Africká komise pro lidská práva a práva národů uvedla při výkladu Africké úmluvy o lidských právech a právech národů (jejíž smluvní stranou Egypt je), že vojenské soudy by neměly být za žádných okolností příslušné k projednávání věcí týkajících se civilistů;

H.  vzhledem k tomu, že v rámci všeobecného pravidelného přezkumu OSN bylo vydáno 300 doporučení, včetně propuštění každého, kdo byl zatčen za uplatňování svobody projevu; vzhledem k tomu, že sedm skupin pro lidská práva se sídlem v Egyptě se přezkumu výsledků jejich země pořádaného OSN neúčastnilo ze strachu z pronásledování;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda tisku je v Egyptě stále pod velkým tlakem a novináři jsou stále zadržováni na základě nepodložených tvrzení; vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla stíhána řada novinářů na základě obvinění z důvodu ohrožení národní jednoty, míru ve společnosti, šíření nepravdivých novinových zpráv a spolupráce s Muslimským bratrstvem; vzhledem k tomu, že Kasační soud, egyptský nejvyšší soudní dvůr, rozhodl, že v procesu s novináři Muhammadem Fahmím, Peterem Grestem a Báhirem Muhammadem z televize al- Džazíra došlo k procesním pochybením; vzhledem k tomu, že i přesto byli tito tři novináři znovu postaveni před soud a obvinění z „falšování zpráv“ a ze „spojení s Muslimským bratrstvem“ proti nim nebyla zrušena; vzhledem k tomu, že tři další novináři – Sue Turtonová, Dominic Kane a Rena Netjesová – byli odsouzeni v nepřítomnosti k trestu odnětí svobody v délce 10 let; vzhledem k tomu, že egyptští novináři Mahmúd Abd an-Nabí, Mahmúd Abú Zajd, Samhí Mustafá, Ahmad Gamál, Ahmad Fu´ád a Abd ar-Rahmán Šáhín byli odsouzeni pouze za to, že vykonávali svou legitimní činnost; vzhledem k tomu, že došlo k extrémní polarizaci egyptských sdělovacích prostředků na promursíovská a protimursíovská, což jen zostřuje polarizaci egyptské společnosti;

J.  vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 egyptský trestní soud vynesl předběžné rozsudky smrti proti 188 obžalovaným ve třetím takovémto masovém rozsudku v roce 2014; vzhledem k tomu, že masové soudní procesy byly zejména namířeny proti členům Muslimského bratrstva, největšího egyptského opozičního hnutí, jež bylo egyptskými orgány v prosinci roku 2013 prohlášeno za teroristickou skupinu; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky padly jako poslední v řadě stíhání a soudních řízení, která byla hojně poznamenána procesními chybami a která nebyla v souladu s mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že za nadměrné použití násilí v srpnu 2013, kdy bezpečnostní síly vtrhly do táborů na náměstí Rábi´a al-Adawíja a podle nezávislého vyšetřovacího egyptského výboru zabily 607 demonstrantů podporujících Mursího, nebyl nikdo hnán k zodpovědnosti;

K.  vzhledem k tomu, že většina trestů smrti – byť ne všechny – vynesených v rámci hromadných procesů s Muslimským bratrstvem a údajnými stoupenci sesazeného prezidenta Mursího v březnu a dubnu 2014 byla změněna na tresty doživotního odnětí svobody;

L.  vzhledem k tomu, že v současnosti je zadržováno 167 členů dolní a horní komory parlamentu zvoleného ve volbách v roce 2011;

M.  vzhledem k propuštění bývalého prezidenta Mubáraka, jeho bývalého ministra vnitra Habíba al-Ádlího a šesti dalších asistentů dne 29. listopadu 2014, poté co byla stažena jejich obvinění z vraždy a korupce z důvodu technické chyby; vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2015 egyptský kasační soud zrušil rozsudky proti bývalému prezidentovi Husní Mubárakovi a jeho dvěma synům pro zpronevěru a nařídil obnovené soudní řízení na základě toho, že nebyly náležitě dodrženy právní postupy;

N.  vzhledem k tomu, že tyto nedávné soudní postupy vzbuzují vážné pochybnosti ohledně nezávislosti soudního systému a jeho schopnosti zajistit potrestání odpovědných osob; vzhledem k tomu, že zejména rozsudky trestu smrti mohou narušit perspektivu dlouhodobé stability Egypta;

O.  vzhledem k tomu, že Egypt čelí značným hospodářským problémům, včetně odlivu zahraničního kapitálu, rostoucí inflace, nezaměstnanosti a výrazného zvýšení veřejného dluhu, i bezpečnostním výzvám ztělesněným v globální hrozbě, kterou představuje terorismus; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace na Sinaji je kritická, neboť džihádistické skupiny působící v této oblasti zabíjejí stovky vojáků; vzhledem k tomu, že dne 24. října 2014 bylo při teroristickém úroku zabito nejméně 33 vojáků; vzhledem k tomu, že jsou v tomto regionu teroristické útoky téměř na denním pořádku; vzhledem k tomu, že egyptský stát vydal příkaz k vyhnání obyvatel Rafáhu, kteří bydlí v nárazníkové zóně o šířce 500 metrů podél hranice s Pásmem Gazy, a vzhledem k tomu, že od 24. října 2014 je na poloostrově vyhlášen výjimečný stav; vzhledem k tomu, že zločinecké sítě stále vyvíjejí činnost na trasách obchodování s lidmi/pašování na Sinaji a směřujících na Sinaj;

P.  vzhledem k tomu, že článek 75 egyptské ústavy stanovuje, že všichni občané mají právo vytvářet nevládní sdružení a nadace na demokratických zásadách; vzhledem k tomu, že nové návrhy právních předpisů by ještě více omezily činnost domácích a zahraničních nevládních organizací, které znepokojuje zejména nový návrh zákona, jehož cílem je zastavení poskytování finančních prostředků a podpory ve prospěch teroristických a jiných ozbrojených skupin, jenž by však mohl rovněž bránit nevládním organizacím v získávání finančních prostředků ze zahraničních zdrojů, na což je řada z nich odkázána; vzhledem k tomu, že prezidentský výnos ze dne 21. září 2014, jímž se mění trestní zákoník, zavádí přísné tresty – včetně doživotního odnětí svobody – pro nevládní organizace, které přijímají zahraniční financování, za vágně vymezeným cílem „poškozování národního zájmu“;

Q.  vzhledem k projevu prezidenta as-Sísího na káhirské univerzitě o tom, že je třeba modernizovat a reformovat islámské myšlení;

R.  vzhledem k tomu, že podle egyptských nevládních organizací na obranu práv žen se šíří násilí páchané na ženách, a to navzdory přijetí nového zákona o sexuálním obtěžování, který zatím není uplatňován; vzhledem k tomu, že egyptské aktivistky z řad žen jsou v obzvláště zranitelném postavení a kvůli svým pokojným aktivitám jsou často vystaveny násilí, sexuálním útokům a dalším druhům ponižujícího zacházení; vzhledem k tomu, že i když byl v roce 2008 vydán zákon, podle něhož se trestně stíhá mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM), tyto praktiky jsou stále velmi rozšířeny a zatím nedošlo k žádnému úspěšnému stíhání osob, které takové praktiky na dívkách vykonaly;

S.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících se vystupňovalo zatýkání gayů; vzhledem k tomu, že v celém Egyptě proběhla řada policejních razií na místech, která byla považována za místa setkávání homosexuálů; vzhledem k tomu, že komunita LGBT je pronásledována a veřejně zostuzována; vzhledem k tomu, že Egyptská iniciativa pro osobní práva odhaduje, že za posledních 18 měsíců bylo na základě obvinění ze zhýralosti zatčeno nejméně 150 osob; vzhledem k tomu, že dne 12. ledna 2015 egyptský soud osvobodil 26 mužů, kteří byli zatčení o měsíc dříve během razie ve veřejných lázních v Káhiře a obviněni z „podněcování ke zhýralosti“;

T.  vzhledem k tomu, že egyptské prezidentské volby konané v roce 2014 probíhaly v prostředí, v němž docházelo ke značnému omezení prostoru pro svobodu projevu a potlačování všech projevů opozice a kritiky, včetně ze strany lidskoprávních organizací; vzhledem k tomu, že byl oznámen oficiální termín konání parlamentních voleb ve dnech 21. března a 25. dubna 2015;

U.  vzhledem k tomu, že ropný sektor je tradičně největším investičním lákadlem pro zahraniční investory v Egyptě, a vzhledem k tomu, že ropa je nejvýznamnější komoditou, kterou Egypt vyváží; vzhledem k tomu, že Egyptu bylo umožněno bezplatně přepravovat ropu ze států Perského zálivu s cílem podpořit novou vládu; vzhledem k tomu, že vláda přijímá ohlášený plán zrušit energetické dotace do pěti let počínaje červencem 2014, a vzhledem k tomu, že jejím záměrem je realizovat plán distribuce paliv prostřednictvím čipových karet v dubnu 2015 s cílem kontrolovat pašování ropy do sousedních zemí a zjistit přesné požadavky na palivo;

V.  vzhledem k tomu, že od revoluce v lednu 2011 zahájil Egypt několikrát jednání s MMF, v jejichž rámci usiloval o půjčku ve výši 4,8 miliardy USD, ale tato jednání byla po 30. červnu 2013 zastavena; vzhledem k tomu, že došlo k obnovení kontaktů a experti MMF v listopadu 2014 navštívili Egypt, aby vedli konzultace podle článku IV a provedli posouzení finanční a hospodářské situace země;

W.  vzhledem k tomu, že vztahy EU s Egyptem by podle zásady evropské politiky sousedství „více za více“ měly stavět na vhodných podnětech a měly by se odvíjet od pokroku v oblasti reforem demokratických institucí, právního státu a lidských práv;

X.  vzhledem k tomu, že EU je tradičně hlavním obchodním partnerem Egypta, přičemž v roce 2013 představovala 22,9 % objemu egyptského obchodu a byla na prvním místě coby dovozní i vývozní partner Egypta; vzhledem k tomu, že na základě pracovní skupiny EU-Egypt se Komise zavázala poskytnout Egyptu dodatečnou finanční podporu v celkové výši téměř 800 milionů EUR; vzhledem k tomu, že tato pomoc se skládá z 303 milionů EUR ve formě grantů (90 milionů EUR z finančních prostředků programu SPRING, 50 milionů EUR jako grantová složka operace mikrofinanční pomoci a zbytek pochází z investičního nástroje evropské politiky sousedství) a 450 milionů EUR ve formě úvěrů (makrofinanční pomoc); vzhledem k tomu, že EU poskytne svou finanční podporu pouze tehdy, budou-li splněny nezbytné politické a demokratické podmínky a bude-li probíhat a posilovat se demokratická transformace podporující začlenění při plném dodržování lidských práv a práv žen;

Y.  vzhledem k tomu, že dne 16. června 2014 navštívil Káhiru Stavros Lambrinidis, zvláštní zástupce EU pro lidská práva, který se setkal s předsednictvím a horní komorou (radou Šúra) parlamentu a se zástupci občanské společnosti; vzhledem k tomu, že se diskuse zaměřily na přípravu nového zákona o nevládních organizacích a že byl zdůrazněn význam, který EU přikládá zásadní úloze občanské společnosti v Egyptě;

1.  zdůrazňuje význam, který EU přikládá spolupráci s Egyptem, jenž je významným sousedem a partnerem; zdůrazňuje významnou úlohu Egypta pro stabilitu v tomto regionu; zdůrazňuje svou solidaritu s egyptským lidem a je odhodlán Egypt i nadále podporovat v procesu budování demokratických institucí, dodržování a obrany lidských práv a prosazování sociální spravedlnosti a bezpečnosti; naléhavě vyzývá vládu Egypta, aby s ohledem na to, že Egypt je klíčovým hráčem v oblasti jižního Středomoří, plnila své mezinárodní závazky;

2.  připomíná egyptské vládě, že se dlouhodobý úspěch Egypta a jeho lidu odvíjí od ochrany všeobecných lidských práv a od ustavení a zakotvení demokratických a transparentních institucí, jež se rovněž zapojí do ochrany základních práv občanů; vyzývá proto egyptské orgány, aby v plném rozsahu uplatňovaly zásady mezinárodních úmluv;

3.  vyjadřuje vážné znepokojení nad pokračujícím omezováním základních práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, politického pluralismu a právního státu v Egyptě; vyzývá k ukončení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování a cenzury směřujících proti politickým odpůrcům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, studentům, odborářům, aktivistům bojujícím za práva žen, představitelům občanské společnosti a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; odsuzuje nadměrné používání násilí proti demonstrantům;

4.  vítá skutečnost, že Yasser Ali, bývalý mluvčí sesazeného presidenta Morsího a prominentní osoba Muslimského bratrstva, byl propuštěn a zbaven obvinění; žádá rychlé propuštění všech politických vězňů;

5.  požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů svědomí, všech osob zadržených za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování i osob zadržených na základě svého údajného členství v Muslimském bratrstvu; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily právo na spravedlivý proces v souladu s mezinárodními normami; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby podnikly konkrétní opatření k zajištění toho, aby ustanovení nové ústavy, která se týkají základních práv a svobod, včetně svobody projevu a shromažďování, byla plně provedena;

6.  Zdůrazňuje, že pro demokracii je zásadní dodržování svobody tisku, informací a přesvědčení (online i offline) a politického pluralismu; vyzývá egyptské orgány, aby zaručily, že bude v zemi možné užívat těchto svobod bez libovolných omezení a cenzury, a vyzývá orgány, aby zaručily svobodu vyjadřování; domnívá se, že všem novinářům musí být dovoleno podávat zprávy o situaci v Egyptě, aniž by se museli obávat pronásledování, uvěznění, zastrašování nebo omezování svobody projevu či vyjadřování;

7.  naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby provedly rychlé, nestranné a nezávislé vyšetřování stížností na nepřiměřené použití síly, špatné zacházení a další porušování lidských práv včetně sexuálního zneužití pořádkovými silami během protestů, aby potrestaly viníky, poskytly odškodnění obětem a ustavily nezávislý mechanismus monitorování a vyšetřování jednání bezpečnostních složek; vyzývá Egypt k ratifikaci Římského statutu a k přistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC);

8.  vyzývá egyptské orgány, aby zrušily rozsudky smrti vynesené bez zajištění řádného procesu dodržujícího práva obžalovaných, a zrušily represivní a protiústavní právní předpisy závažně omezující základní lidská práva a svobody, zejména prezidentský výnos č. 136 z roku 2014; vyzývá egyptské orgány ke zrušení všech rozsudků proti civilistům, které vynesly vojenské soudy od července 2013; vyzývá k propuštění 167 v současnosti zadržovaných členů parlamentu vzešlého z voleb v roce 2011; vyzývá příslušné orgány, aby jako první krok ke zrušení těchto rozsudků okamžitě uvalily oficiální moratorium na popravy;

9.  vyzývá egyptské orgány, aby odvolaly zákon o protestech z listopadu 2013 a zapojily se do opravdového dialogu s organizacemi občanské společnosti a právními experty tak, aby mohly přijmout právní předpisy o sdruženích a shromažďování v souladu s mezinárodními normami, a aby zajistily právo vytvářet sdružení zakotvené ve článku 75 egyptské ústavy včetně práva přijímat a poskytovat platby; vyzývá příslušné orgány, aby přezkoumaly nový návrh zákona o nevládních organizacích, který předložilo ministerstvo sociální solidarity; naléhavě vyzývá k tomu, aby nově navržený zákon byl v souladu s egyptskou ústavou a všemi mezinárodními smlouvami, jež Egypt podepsal;

10.  připomíná egyptské vládě, že jejím úkolem je zajistit bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání; trvá na tom, že pouze vybudování skutečně pluralitní společnosti, která bude respektovat rozmanitost názorů a životních stylů může zajistit dlouhodobou stabilitu a bezpečnost v Egyptě, a vyzývá egyptské orgány, aby se zavázaly k dialogu a nenásilí a rovněž ke správě podporující začlenění;

11.  vítá kroky egyptské vlády a povzbuzuje ji v tom, aby i nadále podporovala uznávání práv a svobod náboženských komunit; připomíná ustanovení článku 235 egyptské ústavy, v němž je uvedeno, že nově zvolený parlament ve svém prvním volebním období přijme zákon upravující budování a obnovu kostelů, který zaručí křesťanům svobodu náboženského obřadu; vítá skutečnost, že se prezident Abd al-Fattáh as-Sísí stal prvním prezidentem, který se zúčastnil mše v kostele v Káhiře, na koptský Štědrý večer, a považuje tento čin za důležité symbolické prohlášení v rámci snahy o sjednocení egyptské společnosti;

12.  zdůrazňuje důležitost Egypta na mezinárodní scéně a doufá, že bude i nadále hrát aktivní úlohu v zahájení opravdových mírových rozhovorů, jež ukončí izraelsko–palestinský konflikt, a pozitivně příspívat k hledání stability ve Středomoří a v současnosti zejména v Libyi a na středním Východě; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech unesených egyptských občanů v současnosti zadržovaných v Libyi včetně 20 egyptských Koptů unesených 3. ledna 2015; opětovně vyjadřuje vůli EU spolupracovat s Egyptem jakožto s partnerem v tomto regionu v zájmu řešení těchto závažných hrozeb;

13.  rozhodně odsuzuje nedávné teroristické útoky na Sinajském poloostrově a všechny další teroristické útoky vůči Egyptu; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se EU a mezinárodní společenství pevně postavilo za Egypt a spolupracovalo s ním v jeho boji s terorismem; vyzývá egyptské orgány, aby učinily maximum pro to, aby zastavily zločinecké organizace, které stále provozují obchod s lidmi a pašování lidí po trasách na Sínajském poloostrově a k němu;

14.  připomíná egyptským orgánům jejich vnitrostátní a mezinárodní právní závazky a vyzývá je, aby ochranu a prosazování lidských práv považovaly za prioritní oblast a aby prostřednictvím nezávislého a nestranného výkonu spravedlnosti uplatňovaly význam trestní odpovědnosti za porušování lidských práv;

15.  konstatuje, že pokles cen ropy povede přímo k nižším přídělům energetických dotací, což je největší výzvou, před kterou porevoluční režimy stojí od revoluce 25. ledna; obává se, že tento pokles může mít obrovský dopad na mnoho vládních plánů, z nichž nejdůležitějším je snaha o zachování bezpečných zásob cizích měn;

16.  naléhavě žádá egyptskou vládu, aby přijala vnitrostátní strategie pro boj proti násilí namířenému proti ženám a osobám LGBT a k odstranění všech forem diskriminace a zajistila přitom účinné konzultace se ženami, skupinami chránícími práva osob LGBT a jinými organizacemi občanské společnosti a jejich zapojení do celého procesu;

17.  vyjadřuje své rozhořčení nad sílícími zásahy proti komunitě LGBT v Egyptě a naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby přestaly kriminalizovat osoby LGBT na základě „zákona o obžerství“ za to, že vyjadřují svou sexuální orientaci a sdružují se, a k propuštění všech osob LGBT uvězněných podle tohoto zákona;

18.  vyzývá egyptské úřady, aby plně spolupracovaly s mechanismy OSN v oblasti lidských práv, např. tím, že schválí doposud nevyřízené žádosti několika zvláštních zpravodajů OSN o návštěvu, a dostály závazku Egypta otevřít regionální kancelář Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

19.  v souladu se závěry volební pozorovatelské mise EU zaměřené na prezidentské volby v roce 2014 opakovaně zdůrazňuje, že uvedené volby neprobíhaly podle uplatnitelných mezinárodních norem a v jejich rámci nebyla v plném rozsahu uznávána základní práva stanovená v nově přijaté ústavě, neboť došlo ke znatelnému omezení svobody projevu a shromažďování, financování volební kampaně nebylo dostatečně upraveno a omezení se dotkla i práva na kandidaturu a práva volit; vyzývá egyptskou vládu, aby při přípravě parlamentních voleb, vyhlášených na dny 21. března a 25. dubna 2015, vyřešila nedostatky, jež se projevily u voleb prezidentských;

20.  požaduje, aby členské státy zaujaly vůči Egyptu společnou strategii; opět naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni, vysokou představitelku a Komisi, aby v rámci dvoustranných vztahů s Egyptem a finanční podpory poskytované této zemi aktivně působily v souladu se zásadou podmíněnosti („více pomoci za lepší výsledky“) a braly v úvahu vážné hospodářské problémy, jimž Egypt čelí; znovu vyzývá k tomu, aby byla pro tento účel stanovena jasná kritéria, která budou výsledkem vzájemné dohody; znovu potvrzuje své odhodlání pomáhat egyptskému lidu na cestě k demokratickým a ekonomickým reformám;

21.  vyzývá představitele delegace EU a velvyslanectví členských států EU v Káhiře, aby se účastnili politicky citlivých soudních řízení s egyptskými a zahraničními novináři, bloggery, členy odborů a aktivisty občanské společnosti v zemi;

22.  opětovně vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vyjasnila zvláštní opatření, která byla učiněna v reakci na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci přezkoumat pomoc EU Egyptu, rovněž s odkazem na zprávu Účetního dvora za rok 2013; požaduje zejména vyjasnění současného stavu: i) plánovaného programu reformy soudnictví; ii) programů rozpočtové podpory EU; iii) programu na posílení obchodu a domácí ekonomiky a iv) účasti Egypta v regionálních programech EU jako je Euromed Police (v oblasti policejní spolupráce) a Euromed Justice (v oblasti soudní spolupráce); vyzývá Komisi, aby vyjasnila, jaké záruky obsahují tyto programy financované prostřednictvím investičního nástroje sousedství (NIF) ohledně rizika korupce a hospodářských a finančních subjektů kontrolovaných armádou;

23.  vyzývá k zákazu vývozu technologií pro špionáž a sledování, které mohou být využívány k sledování a útlaku občanů, do Egypta pro celou EU; v souladu s Wassenaarským ujednáním vyzývá k zákazu vývozu bezpečnostního vybavení nebo vojenské pomoci, která by mohla být použita k potlačení pokojných protestů nebo proti strategickým a bezpečnostním zájmům EU;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentovi Egyptské arabské republiky a jeho prozatímní vládě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0100.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2014)0007.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.

Právní upozornění - Ochrana soukromí