Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/3017(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0012/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0012

Testi adottati
PDF 272kWORD 109k
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2015 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni fl-Eġittu
P8_TA(2015)0012RC-B8-0012/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2015 dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu (2014/3017(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dawk tas-6 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu(1) u tas-17 ta' Lulju 2014 dwar il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda fl-Eġittu(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar l-Eġittu ta' Awwissu 2013 u ta' Frar 2014,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet reċenti tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar l-Eġittu, inklużi dawk tal-21 ta' Settembru 2014 dwar il-bombi fil-Ministeru Eġizzjan għall-Affarijiet Barranin u tat-3 ta' Diċembru 2014 dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti fl-Eġittu,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tat-23 ta' Ġunju 2014 mis-Segretarju Ġenerali tan-NU, Ban Ki-moon, u l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Navi Pillay, dwar is-sentenzi ta' ħabs għal diversi ġurnalisti u l-konferma tas-sentenzi tal-mewt għal diversi membri u sostenituri tal-Frattellanza Musulmana ; wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tan-NU Ban Ki-Moon tal-25 ta' Ottubru 2014 dwar l-attakki terroristiċi fis-Sinaj,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Eġittu tal-2001, li daħal fis-seħħ fl-2004, imsaħħaħ mill-Pjan ta' Azzjoni tal-2007, u r-rapport ta' progress tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2013 dwar l-implimentazzjoni tiegħu, wara li kkunsidra l-Politika Ewropea tal-Viċinat u r-rapport ta' progress l-aktar reċenti dwar l-Eġittu ta' Marzu 2014,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Eġittu, adottata permezz ta' referendum fl-14 u l-15 ta' Jannar 2014, u b'mod partikolari l-Artikoli 65, 70, 73, 75 u 155 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Liġi 107 tal-Eġittu tal-24 ta' Novembru 2013 dwar id-Dritt għal Laqgħat Pubbliċi, Purċissjonijiet u Dimostrazzjonijiet Paċifiċi,

–  wara li kkunsidra d-digriet presidenzjali, il-Liġi 136 tal-2014, li jqiegħed il-"faċilitajiet pubbliċi u essenzjali" kollha taħt ġurisdizzjoni militari għal sentejn,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar Strateġija dwar il-Libertà Diġitali fil-politika barranija tal-UE(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja(4),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali 2013 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bit-titolu "Kooperazzjoni tal-UE mal-Eġittu fil-Qasam tal-Governanza",

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tat-22 ta' Lulju 2014 tal-Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE għall-elezzjonijiet presidenzjali fl-Eġittu,

–  wara li kkunsidra d-diskorsi tal-President Eġizzjan Abdel Fattah al-Sisi tal-1 ta' Jannar 2015 dwar l-estremiżmu Iżlamiku u tas-6 ta' Jannar 2015 dwar il-ħtieġa ta' relazzjonijiet paċifiċi u kostruttivi bejn il-Musulmani u l-Insara fl-Eġittu,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, il-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali, Transġeneru u Intersesswali (LGBTI), u l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, li l-Eġittu huwa firmatarju tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda huma pilastri indispensabbli ta' soċjetà demokratika u pluralistika; billi l-libertà tal-istampa u tal-midja hija elementi vitali għad-demokrazija u għal soċjetà miftuħa; billi fil-Kostituzzjoni tal-Eġittu adottata fl-2014 hemm minquxa l-libertajiet fundamentali, fosthom il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda;

B.  billi l-Eġittu ilu għal żmien twil sieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea, b'miri komuni ta' bini ta' stabbiltà, paċi u prosperità fir-reġjuni tal-Mediterran u tal-Lvant Nofsani; billi l-Eġittu għadda minn diversi sfidi politiċi diffiċli sa mir-rivoluzzjoni tal-2011 u l-poplu tiegħu għandu bżonn l-appoġġ u l-assistenza tal-komunità internazzjonali biex jindirizza l-isfidi ekonomiċi, politiċi u ta' sigurtà tal-pajjiż;

C.  billi mindu l-armata ħadet il-kontroll f'Ġunju 2013, il-Gvern Eġizzjan wettaq kampanja fuq skala kbira ta' detenzjoni arbitrarja, fastidju, intimidazzjoni u ċensura kontra kritiċi tal-gvern, u dan talli sempliċement eżerċitaw id-dritt tagħhom tal-libertà tal-għaqda, ta' assoċjazzjoni u tal-espressjoni, inklużi ġurnalisti, studenti u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u kontra avversarji politiċi, inklużi membri tal-Fratellanza Musulmana; billi rapporti jindikaw li, minn Lulju 2013 'l hawn, ġew arrestati 'l fuq minn 40 000 persuna insegwitu ta' mewġiet mingħajr preċedent ta' arresti tal-massa, u huwa stmat li madwar 1 400 dimostrant inqatlu bħala riżultat tal-użu eċċessiv u arbitrarju tal-forza min-naħa tal-forzi tas-sigurtà; billi l-libertajiet ta' assoċjazzjoni, tal-għaqda u tal-espressjoni ilhom oqsma ta' tħassib partikolari minn Lulju 2013; billi l-Eġittu huwa kklassifikat bħala "mhux liberu" mir-rapport "2014 Freedom in the World" maħruġ minn Freedom House;

D.  billi eluf ta' dimostranti u priġunieri tal-kuxjenza ġew detenuti fl-Eġittu minn mindu l-armata Eġizzjana ħadet il-poter f'Lulju 2013; billi baqgħu jseħħu arresti u każijiet ta' detenzjoni arbitrarja mill-elezzjoni tal-President al-Sisi f'Mejju 2014 'l hawn; billi fil-11 ta' Ġunju 2014 qorti kkundannat lil Alaa Abdul Fattah, attivist prominenti li kellu rwol ewlieni fir-rivoluzzjoni tal-2011, u oħrajn għal 15-il sena ħabs fuq akkużi li kisru l-Liġi 107 tal-2013 dwar id-Dritt għal Laqgħat Pubbliċi, Purċissjonijiet u Dimostrazzjonijiet Paċifiċi (il-Liġi dwar id-Dimostrazzjonijiet); billi attivisti prominenti oħra, fosthom Mohamed Adel, Ahmed Douma u Ahmed Maher, kif ukoll difensuri ewlenin tad-drittijiet tan-nisa, bħal pereżempju Yara Sallam u Sana Seif, għadhom taħt arrest; billi fit-28 ta' April 2014, il-Qorti tal-Kajr għall-Kwistjonijiet Urġenti ddeċidiet favur il-projbizzjoni tal-Moviment taż-Żgħażagħ tas-6 ta' April;

E.  billi fl-10 ta' Jannar 2015, qorti Eġizzjana fil-provinċja tad-Delta tan-Nil ta' Baheira ikkundannat lil Karim al-Banna, student ta' 21 sena, għal tliet snin ħabs talli ħabbar fuq Facebook li huwa ateu u talli insulta lill-Iżlam;

F.  billi l-awtoritajiet Eġizzjani ssikkaw l-ingassa fuq il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda bl-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni repressiva, u b'hekk għamluha aktar faċli għall-gvern li jsikket lill-kritiċi tiegħu u juża mezzi repressivi fuq il-protesti;

G.  billi, fin-nuqqas ta' parlament, għaddew għadd ta' liġijiet repressivi mill-gvern tal-President al-Sisi bħad-digriet presidenzjali, il-Liġi 136 tal-2014, li ddikjara l-proprjetà pubblika kollha bħala stallazzjonijiet militari, fatt li l-konsegwenza l-aktar immedjata tiegħu hi li kull delitt li jsir fuq proprjetà pubblika jista' jinstema' fi qrati militari u b'effett retroattiv; billi l-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, hija u tinterpreta l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (li l-Eġittu huwa stat firmatarju tagħha), qalet li l-qrati militari taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu jkollhom ġurisdizzjoni fuq iċ-ċivili;

H.  billi l-Eżami Perjodiku Universali tan-NU ħareġ 300 rakkomandazzjoni, inkluż il-ħelsien ta' kull min ġie arrestat talli eżerċita l-libertà tal-espressjoni; billi seba' gruppi tad-drittijiet tal-bniedem ibbażati fl-Eġittu ma ħadux sehem fir-rieżami tan-NU tal-prestazzjoni ta' pajjiżhom, minħabba biża' ta' prosekuzzjoni;

I.  billi l-libertà tal-istampa għadha taħt pressjoni kbira fl-Eġittu u l-ġurnalisti għadhom qed jiġu detenuti fuq allegazzjonijiet mingħajr bażi; billi għadd ta' ġurnalisti ttellgħu l-qorti fl-2014 fuq akkużi li kienu ta' theddida għall-unità nazzjonali u l-paċi soċjali, mexxew rapporti ta' aħbarijiet foloz u kkollaboraw mal-Fratellanza Musulmana; billi l-ogħla qorti tal-ġustizzja tal-Eġittu, il-Qorti tal-Kassazzjoni, iddeċidiet li kien hemm nuqqasijiet proċedurali fil-proċess tal-ġurnalisti tal-Al-Jazeera Mohammed Fahmy, Peter Greste u Baher Mohamed; billi madankollu, it-tliet ġurnalisti se jerġa' jkollhom proċess ieħor u l-akkużi ta' ''falsifikazzjoni tal-aħbarijiet'' u ta' ''involviment mal-Fratellanza Musulmana'' li għandhom kontra tagħhom għadhom ma waqgħux; billi tliet ġurnalisti oħrajn – Sue Turton, Dominic Kane u Rena Netjes – ingħataw sentenza ta' 10 snin ħabs in absentia; billi l-ġurnalisti Eġizzjani Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad u Abdel Rahman Shaheen ġew ikkundannati talli sempliċement wettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom; billi teżisti polarizzazzjoni estrema tal-midja Eġizzjana f'fazzjonijiet favur u kontra Morsi, li qed issaħħaħ il-polarizzazzjoni tas-soċjetà Eġizzjana;

J.  billi fit-2 ta' Diċembru 2014, qorti kriminali Eġizzjana tat pieni tal-mewt provviżorji kontra 188 imputat fit-tielet każ ta' sentenzjar tal-massa fl-2014; billi dawn il-proċessi tal-massa prinċipalment kellhom fil-mira lill-Fratellanza Musulmana, l-akbar moviment tal-oppożizzjoni tal-Eġittu, li ġie ddikjarat grupp terroristiku mill-awtoritajiet f'Diċembru 2013; billi dawn is-sentenzi huma l-aktar reċenti f'sensiela ta' prosekuzzjonijiet u proċeduri tal-qorti li kienu karatterizzati minn irregolaritajiet proċedurali u li kienu jiksru d-dritt internazzjonali; billi dan kien it-tielet tali sentenzjar tal-massa fl-2014; billi ħadd ma nżamm responsabbli għall-użu eċċessiv tal-vjolenza f'Awwissu 2013, meta l-forzi tas-sigurtà rrejdjaw kampijiet fil-Pjazza Rabaa al-Adawiya u, skont kumitat ta' tiftix tal-fatti indipendenti Eġizzjan, qatlu 607 dimostrant favur Morsi;

K.  billi l-biċċa l-kbira tal-pieni tal-mewt, iżda mhux kollha, li ngħataw fil-proċessi tal-massa f'Marzu u April 2014 kontra membri tal-Fratellanza Musulmana u allegati sostenituri tal-eks President Morsi nbidlu f'sentenza ta' għomor il-ħabs;

L.  billi attwalment huma detenuti 167 membru tal-kmamar inferjuri u superjuri tal-parlament elett fl-2011;

M.  billi l-eks President Mubarak, l-eks Ministru tal-Intern tiegħu, Habib al-Adly, u sitt membri oħra tal-persunal tiegħu nħelsu fid-29 ta' Novembru 2014 wara li twaqqgħu l-akkużi ta' qtil u korruzzjoni kontrihom, abbażi ta' żball tekniku; billi fit-13 ta' Jannar 2015 il-Qorti Eġizzjana tal-Kassazzjoni bidlet il-kundanni tal-eks President Hosni Mubarak u ż-żewġt uliedu subien għal approprjazzjoni indebita u ordnat li jerġa' jkollhom proċess ieħor abbażi tal-fatt li l-proċeduri ġuridiċi ma kinux ġew segwiti sew;

N.  billi dawn il-prattiki ġudizzjarji reċenti jpoġġu f'dubju serju l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u l-abbiltà tagħha li tiżgura r-responsabbiltà; billi, b'mod partikolari, dawn is-sentenzi li jwasslu għall-piena tal-mewt jissugraw li jimminaw il-prospetti għal stabbiltà fit-tul fl-Eġittu;

O.  billi l-Eġittu qed jiffaċċja sfidi ekonomiċi serji, inkluż eżodu ta' flus barranin, inflazzjoni dejjem togħla, qgħad u dejn pubbliku dejjem jikber, kif ukoll sfidi ta' sigurtà dovuti għat-theddida globali rappreżentata mit-terroriżmu; billi s-sitwazzjoni tas-sigurtà fis-Sinaj hija waħda kritika u mijiet ta' suldati qed jinqatlu minn gruppi ġiħadisti li joperaw fiż-żona; billi fl-24 ta' Ottubru 2014 mill-anqas 33 suldat inqatlu f'attakk terroristiku; billi qed iseħħu atti ta' terroriżmu f'dan ir-reġjun kważi ta' kuljum; billi l-istat ordna t-tkeċċija ta' eluf ta' residenti f'Rafah u stabbilixxa żona ta' lqugħ ta' 500 metru tul il-fruntiera ta' Gaża u billi fil-peniżola ilu ddikjarat stat ta' emerġenza sa mill-24 ta' Ottubru 2014; billi n-netwerks kriminali għadhom qed joperaw fuq ir-rotot ta' traffikar tal-bnedmin/kuntrabandu fi ħdan u lejn is-Sinaj;

P.  billi l-Artikolu 75 tal-Kostituzzjoni tal-Eġittu jiddikjara li ċ-ċittadini kollha għandu jkollhom id-dritt li jiffurmaw assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux governattivi fuq bażi demokratika; billi proposti ġodda ta' leġiżlazzjoni jkomplu jirrestrinġu l-ħidma ta' NGOs domestiċi u barranin, li jinsabu partikolarment imħassba dwar abbozz ta' liġi ġdida li twaqqaf il-flus u l-materjal milli jilħqu terroristi u gruppi oħra armati, imma timpedixxi l-NGOs milli jirċievu fondi barranin, li bosta jiddependu minnhom; billi digriet presidenzjali tal-21 ta' Settembru 2014 li jemenda l-kodiċi penali jipprevedi kastigi severi, inklużi sentenzi ta' għomor il-ħabs, għall-NGOs li jirċievu finanzjament barrani bl-iskop, ifformulat b'mod vag, li "jagħmlu ħsara lill-interess nazzjonali";

Q.  filwaqt li jieħu nota tad-diskors tal-President al-Sisi fl-Università tal-Kajr dwar il-ħtieġa li l-mod tal-ħsieb Iżlamiku jiġi modernizzat u riformat;

R.  billi huwa rrappurtat li l-vjolenza kontra n-nisa qed tmur għall-agħar, minkejja l-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar il-fastidju sesswali, li l-applikazzjoni tagħha għadha mhijiex osservata, skont NGOs Eġizzjani li joperaw fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa; billi l-attivisti nisa Eġizzjani jinsabu f'sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli u ta' spiss ikunu soġġetti għal vjolenza, attakki sesswali u forom oħra ta' trattament degradanti b'rabta mal-attivitajiet paċifiċi tagħhom; billi, minkejja l-ħruġ ta' liġi fl-2008 li tikkriminalizza l-prattika tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), din il-prattika għadha mifruxa ħafna, u ma kienx hemm prosekuzzjonijiet b'suċċess ta' dawk li wettquha fuq il-bniet;

S.  billi fix-xhur reċenti kien hemm żieda fl-arresti tal-irġiel omosesswali; billi kien hemm għadd ta' interventi mill-pulizija f'postijiet fejn kien maħsub li jiltaqgħu l-omosesswali madwar l-Eġittu; billi l-komunità LGBT qed tiġi ppersegwitata u umiljata pubblikament; billi l-Inizjattiva Eġizzjana għad-Drittijiet Personali tqis li mill-anqas 150 ruħ ġew arrestati matul dawn l-aħħar 18-il xahar fuq akkużi ta' debuxxjar; billi fit-12 ta' Jannar 2015 qorti Eġizzjana ħelset 26 raġel li kienu ġew arrestati x-xahar ta' qabel f'rejd li kien sar f'hammam fil-Kajr, u li kienu ġew akkużati b'''inċitament ta' debuxxjar'';

T.  billi l-elezzjonijiet presidenzjali tal-2014 fl-Eġittu seħħew f'kuntest fejn kienet ristretta ferm il-libertà tal-espressjoni u mrażżna kull forma ta' dissens u ta' kritika, inkluż dawk minn organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-elezzjonijiet parlamentari kienu mħabbra uffiċjalment għall-21 ta' Marzu u l-25 ta' April 2015;

U.  billi s-settur taż-żejt huwa l-akbar settur li jattira l-investiment mill-investituri barranin fl-Eġittu, u billi ż-żejt huwa l-akbar prodott bażiku li jesporta l-Eġittu; billi l-Eġittu ngħata kunsinni taż-żejt mingħajr ħlas mill-Istati tal-Golf sabiex jappoġġa lill-gvern il-ġdid; billi l-gvern qed jadotta pjan iddikjarat biex jeħles minn sussidji fuq l-enerġija fi żmien ħames snin minn Lulju 2014 'il quddiem, u billi għandu l-għan li jimplimenta pjan għat-tqassim tal-fjuwil permezz ta' "smart cards" f'April 2015, sabiex ikun jista' jikkontrolla l-kuntrabandu taż-żejt lejn pajjiżi ġirien u jkun jista' jiskopri r-rekwiżiti eżatti f'termini ta' fjuwil;

V.  billi l-Eġittu daħal f'negozjati mal-FMI aktar minn darba wara r-rivoluzzjoni ta' Jannar 2011, fejn huwa fittex self ta' USD 4,8 biljun, iżda billi n-negozjati waqfu wara t-30 ta' Ġunju 2013; billi saru xi kuntatti mill-ġdid,u esperti tal-FMI żaru l-Eġittu f'Novembru 2014 biex iwettqu konsultazzjonijiet skont l-Artikolu IV, valutazzjoni minn esperti tal-FMI tas-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika ta' pajjiż;

W.  billi l-livell ta' impenn tal-UE fil-konfront tal-Eġittu għandu jkun abbażi ta' inċentivi, bi qbil mal-prinċipju "aktar għal aktar" tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, u għandu jiddependi mill-progress fir-riformi tal-istituzzjonijiet demokratiċi, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

X.  billi l-UE hija tradizzjonalment is-sieħeb kummerċjali ewlieni tal-Eġittu, u kopriet 22,9 % tal-volum ta' kummerċ tal-Eġittu fl-2013, u b'hekk kienet l-ewwel kemm bħala s-sieħeb tal-Eġittu għall-importazzjoni kif ukoll għall-esportazzjoni; billi, insegwitu tat-Task Force UE-Eġittu, il-Kummissjoni ħadet l-impenn li tipprovdi appoġġ finanzjarju addizzjonali lill-Eġittu b'ammont totali ta' kważ EUR 800 miljun; billi dan huwa magħmul minn EUR 303 miljun fil-forma ta' għotjiet (EUR 90 miljun mill-fondi Spring u EUR 50 miljun bħala komponent ta' għotja tal-operazzjoni ta' assistenza mikrofinanzjarja, u l-bqija mill-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat) u EUR 450 miljun fil-forma ta' self (assistenza makrofinanzjarja); billi, madankollu, l-UE se tipprovdi dan l-appoġġ finanzjarju biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet politiċi u demokratiċi meħtieġa, b'tiftix u tisħiħ ta' tranżizzjoni demokratika inklużiva bis-sħiħ u b'rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u għad-drittijiet tan-nisa;

Y.  billi fis-16 ta' Ġunju 2014, is-Sur Stavros Lambrinidis, ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem, żar il-Kajr u kellu laqgħat mal-Presidenza, il-Kunsill tax-Shoura u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; billi d-diskussjonijiet iffukaw fuq it-tħejjijiet għal liġi ġdida dwar l-NGOs, u ġiet enfasizzata l-importanza li l-UE tagħti lir-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili fl-Eġittu;

1.  Jenfasizza l-importanza li l-UE tagħti lill-kooperazzjoni tagħha mal-Eġittu bħala ġar u sieħeb importanti; jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-Eġittu għall-istabbiltà tar-reġjun; jenfasizza s-solidarjetà tiegħu mal-poplu tal-Eġittu u huwa impenjat li jkompli jappoġġa l-Eġittu fil-proċess ta' bini tal-istituzzjonijiet demokratiċi tiegħu, filwaqt li jirrispetta u jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem u jippromovi l-ġustizzja soċjali u s-sigurtà; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Eġittu jissodisfa l-impenji internazzjonali tiegħu bħala sieħeb importanti fir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Mediterran;

2.  Ifakkar lill-Gvern Eġizzjan li s-suċċess fit-tul tal-Eġittu u tal-poplu tiegħu jiddependi mill-protezzjoni tad-drittijiet universali tal-bniedem u fuq il-fatt li jkunu stabbiliti u ankrati istituzzjonijiet demokratiċi u trasparenti li jkunu wkoll impenjati li jipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jistieden, għalhekk, lill-awtoritajiet Eġizzjani jimplimentaw b'mod sħiħ il-prinċipji tal-konvenzjonijiet internazzjonali;

3.  Jesprimi tħassib kbir dwar ir-restrizzjonijiet attwali fuq id-drittijiet fundamentali, speċjalment il-libertajiet tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u tal-għaqda, il-pluraliżmu politiku u l-istat tad-dritt fl-Eġittu; jappella sabiex jieqfu l-atti kollha ta' vjolenza, inċitament, diskors ta' mibegħda, fastidju, intimidazzjoni jew ċensura kontra avversarji politiċi, dimostranti, ġurnalisti, bloggers, studenti, trejdunjonisti, attivisti tad-drittijiet tan-nisa, atturi tas-soċjetà ċivili u minoranzi min-naħa tal-awtoritajiet tal-istat, il-forzi u s-servizzi tas-sigurtà u gruppi oħra fl-Eġittu; jikkundanna l-użu tal-vjolenza eċċessiva fil-konfront tad-dimostranti;

4.  Jilqa' l-fatt li Yasser Ali, il-kelliem preċedenti tal-President Morsi li tneħħa, u figura prominenti fil-Fraternità Musulmana ġie rilaxxat u liberat mill-akkużi; jitlob għall-ħelsien fi żmien qasir tal-priġunieri politiċi kollha.

5.  Jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-priġunieri tal-kuxjenza kollha, kif ukoll ta' dawk kollha li ġew arrestati talli b'mod paċifiku eżerċitaw id-drittijiet tagħhom tal-libertà tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u tal-għaqda, kif ukoll dawk arrestati minħabba sħubija allegata mal-Fratellanza Musulmana; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jiżguraw id-dritt għal proċess ġust skont l-istandards internazzjonali; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jieħdu passi konkreti sabiex jiżguraw li jiġu implimentati bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni l-ġdida dwar id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, inklużi l-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda;

6.  Jenfasizza li r-rispett għall-libertà tal-istampa, tal-informazzjoni u tal-opinjoni (online u offline) kif ukoll il-pluraliżmu politiku huma fundamentali għad-demokrazija; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jiggarantixxu li dawk il-libertajiet ikunu jistgħu jiġu eżerċitati mingħajr limiti arbitrarji jew ċensura fil-pajjiż, u jistieden lill-awtoritajiet jiżguraw il-libertà tal-espressjoni; jemmen li l-ġurnalisti kollha jeħtiġilhom jitħallew jirrappurtaw dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu mingħajr il-biża' ta' prosekuzzjoni, priġunerija, intimidazzjoni, jew restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma jew tal-espressjoni tagħhom;

7.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jwettqu investigazzjonijiet pronti, imparzjali u indipendenti dwar allegazzjonijiet ta' użu eċċessiv tal-forza, trattament ħażin u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż abbuż sesswali, min-naħa tal-forzi tal-infurzar tal-liġi matul protesti, jikkastigaw lill-persuni responsabbli, jagħtu kumpens lill-vittmi u jistabbilixxu mekkaniżmu indipendenti għall-monitoraġġ u l-investigazzjoni tal-imġiba tal-forzi tas-sigurtà; jistieden lill-Eġittu jirratifika l-Istatut ta' Ruma u jsir membru tal-QKI;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Eġittu jirtiraw il-pieni tal-mewt li ngħataw mingħajr kunsiderazzjoni għal proċess adegwat li jirrispetta d-drittijiet tal-imputati u jirrevokaw il-liġijiet repressivi u mhux kostituzzjonali li jirrestrinġu bil-kbir id-drittijiet u l-libertajiet bażiċi tal-bniedem, b'mod partikolari d-digriet presidenzjali, il-Liġi 136 tal-2014; jistieden lill-awtoritajiet jannullaw il-verdetti kollha kontra ċ-ċivili li ngħataw mill-qrati militari minn Lulju 2013 'l hawn; jappella għall-ħelsien tal-167 membru tal-parlament elett fl-2011 u li attwalment jinsabu taħt arrest; jistieden lill-awtoritajiet jistabbilixxu minnufih moratorju uffiċjali fuq l-eżekuzzjonijiet bħala l-ewwel pass lejn l-abolizzjoni;

9.  Jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jirrevokaw il-Liġi dwar id-Dimostrazzjonijiet ta' Novembru 2013 u jidħlu fi djalogu ġenwin mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-esperti ġuridiċi sabiex jippromulgaw leġiżlazzjoni dwar l-assoċjazzjoni u l-għaqda f'konformità mal-istandards internazzjonali, u jissalvagwardaw id-dritt li wieħed jifforma assoċjazzjoni minqux fl-Artikolu 75 tal-Kostituzzjoni Eġizzjana, inkluż id-dritt li wieħed jirċievi jew jgħaddi finanzjament; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jeżaminaw mill-ġdid l-abbozz tal-liġi l-ġdida dwar l-organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) ippreżentat mill-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali; iħeġġeġ biex il-liġi l-ġdida proposta tkun konformi mal-Kostituzzjoni Eġizzjana u mat-trattati internazzjonali kollha li l-Eġittu huwa pajjiż firmatarju tagħhom;

10.  Ifakkar lill-Gvern Eġizzjan fir-responsabbiltà tiegħu li jiżgura s-sigurtà u s-sikurezza taċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-fehmiet politiċi, l-affiljazzjoni jew it-twemmin tagħhom; jinsisti li huwa biss permezz tal-bini ta' soċjetà realment pluralistika, li tkun tirrispetta d-diversità tal-fehmiet u l-istili ta' għajxien, li wieħed jista' jiżgura stabbiltà u sigurtà fit-tul fl-Eġittu, u jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jieħdu l-impenn lejn id-djalogu u n-nonvjolenza, kif ukoll lejn il-governanza inklużiva;

11.  Jilqa' u jinkoraġġixxi l-passi li ħa l-Gvern Eġizzjan bħala appoġġ għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet tal-komunitajiet reliġjużi; ifakkar fid-dispożizzjoni inkluża fl-Artikolu 235 tal-Kostituzzjoni Eġizzjana, li tistipula li l-parlament elett il-ġdid, matul l-ewwel leġiżlatura tiegħu, irid joħroġ liġi li tirregola l-kostruzzjoni u r-rinnovament tal-knejjes b'mod li jiggarantixxi l-libertà tal-prattika reliġjuża għall-Insara; jilqa' l-fatt li l-President al-Sisi sar l-ewwel president li attenda quddiesa fi knisja fil-Kajr, lejlet il-Milied tal-Kopti, u jemmen li din hija dikjarazzjoni simbolika importanti fl-isforzi biex tinbena l-unità fi ħdan is-soċjetà Eġizzjana;

12.  Jenfasizza l-importanza tal-Eġittu bħala attur internazzjonali u jittama li jkompli jkollu rwol attiv fit-tnedija ta' negozjati ġenwini ta' paċi li jġibu fi tmiemu l-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina, u li jagħti l-kontribut kostruttiv tiegħu fit-tiftix għall-istabbiltà fir-reġjun tal-Mediterran, attwalment l-aktar fil-Libja u fil-Lvant Nofsani; jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet taċ-ċittadini Eġizzjani maħtufa kollha li bħalissa qed jinżammu fil-Libja, inkluż l-20 Eġizzjan Kopt fit-3 ta' Jannar 2015; itenni r-rieda tal-UE li taħdem mal-Eġittu bħala sħab fir-reġjun biex jiġu indirizzati dawn id-theddidiet serji;

13.  Jikkundanna bil-qawwa l-attakki terroristiċi reċenti fuq il-Peniżola tas-Sinaj u l-atti l-oħra kollha ta' terroriżmu kontra l-Eġittu; jagħti l-kondoljanzi sinċieri tiegħu lill-familji tal-vittmi; jenfasizza l-fatt li l-UE u l-komunità internazzjonali jeħtiġilhom jappoġġaw u jikkooperaw mal-Eġittu fil-ġlieda tiegħu kontra t-terroriżmu; jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex iwaqqfu n-netwerks kriminali li għadhom qed joperaw fuq ir-rotot ta' traffikar tal-bnedmin/kuntrabandu fi ħdan u lejn is-Sinaj;

14.  Ifakkar lill-awtoritajiet Eġizzjani fl-obbligi nazzjonali u internazzjonali tagħhom, u jistedinhom jagħtu prijorità lill-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u jiżguraw ir-responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż permezz tal-amministrazzjoni indipendenti u imparzjali tal-ġustizzja;

15.  Jinnota li t-tnaqqis fil-prezzijiet taż-żejt se jwassal direttament għal allokazzjonijiet aktar baxxi tas-sussidji fuq l-enerġija, u din hija l-akbar sfida li ffaċċjaw ir-reġimi ta' wara r-rivoluzzjoni sa mir-Rivoluzzjoni tal-25 ta' Jannar; jinsab imħasseb li dan it-tnaqqis jista' jkollu impatt enormi fuq ħafna pjanijiet tal-gvern, li l-aktar importanti fosthom huma l-isforzi sabiex jinżamm marġni sikur fuq il-muniti barranin;

16.  Iħeġġeġ lill-Gvern Eġizzjan biex jimplimenta bis-sħiħ strateġiji nazzjonali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fil-konfront tan-nisa u biex jelimina kull forma ta' diskriminazzjoni, filwaqt li jiżgura l-konsultazzjoni u l-involviment effikaċi tal-organizzazzjonijiet tan-nisa u ta' gruppi oħra tas-soċjetà ċivili matul il-proċess;

17.  Jesprimi r-rabja tiegħu għar-restrizzjonijiet li qed jintensifikaw fuq il-komunità LGBT fl-Eġittu; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani jieqfu jikkriminalizzaw persuni LGBT abbażi ''tal-liġi tad-debuxxjar'', talli jesprimu l-orjentazzjoni sesswali tagħhom u talli jingħaqdu, u biex jeħilsu lill-persuni LGBT kollha li ġew arrestati u li ntbagħtu l-ħabs skont dik il-liġi;

18.  Jistieden lill-awtoritajiet Eġizzjani jikkooperaw bis-sħiħ mal-mekkaniżmi ta' drittijiet tal-bniedem tan-NU, inkluż billi japprovaw it-talbiet pendenti għal żjarat min-naħa ta' bosta rapporteurs speċjali tan-NU, u jaġixxu fuq l-impenn tal-Eġittu li jiftaħ bureau reġjonali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

19.  Itenni, bi qbil mas-sejbiet tal-Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE għall-elezzjonijiet presidenzjali tal-2014, li l-elezzjonijiet ma laħqux l-istandards internazzjonali applikabbli u ma rrispettawx bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Kostituzzjoni l-ġdida adottata, minħabba li kien hemm limitazzjoni għal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda u regolamentazzjoni insuffiċjenti dwar l-iffinanzjar tal-kampanja, id-dritt li wieħed jipparteċipa bħala kandidat u d-dritt għall-vot; jistieden lill-Gvern Eġizzjan jindirizza n-nuqqasijiet fl-elezzjonijiet presidenzjali fit-tħejjijiet għall-elezzjonijiet parlamentari mħabbra għall-21 ta' Marzu u l-25 ta' April 2015;

20.  Jitlob strateġija komuni fost l-Istati Membri fir-rigward tal-Eġittu; jerġa' jħeġġeġ lill-Kunsill, lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex jaħdmu b'mod attiv skont il-prinċipju tal-kundizzjonalità ("aktar għal aktar") u biex fir-relazzjonijiet bilaterali tagħhom mal-pajjiż u fl-appoġġ finanzjarju tagħhom iqisu l-isfidi ekonomiċi serji li qed jiffaċċja l-Eġittu; itenni t-talba tiegħu li jkun hemm punti ta' riferiment ċari u miftiehma b'mod konġunt f'dan ir-rigward; jikkonferma l-impenn tiegħu li jgħin lill-poplu Eġizzjan fil-proċess lejn riforma demokratika u ekonomika;

21.  Iħeġġeġ lir-rappreżentanti tad-Delegazzjoni tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri tal-UE fil-Kajr ikunu preżenti waqt il-proċessi tal-qorti politikament sensittivi ta' ġurnalisti, bloggers, trejdujonisti u attivisti tas-soċjetà ċivili Eġizzjani u barranin fil-pajjiż;

22.  Itenni t-talbiet tiegħu lill-VP/RGħ biex tiċċara l-miżuri speċifiċi meħuda b'rispons għad-deċiżjoni tal-Kunsill Affarijiet Barranin li tiġi rieżaminata l-assistenza tal-UE lill-Eġittu, b'riferiment ukoll għar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri tal-2013; jitlob, b'mod partikolari, kjarifika tal-istatus: (i) tal-programm ippjanat dwar ir-riforma tal-ġustizzja; (ii) tal-programmi għall-appoġġ baġitarju tal-UE; (iii) tal-programm għat-tisħiħ domestiku u kummerċjali; u (iv) tal-parteċipazzjoni tal-Eġittu fi programmi reġjonali tal-UE bħall-Euromed Pulizija u Euromed Ġustizzja; jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika s-salvagwardji stabbiliti fi ħdan il-programmi ffinanzjati permezz tal-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat, fir-rigward tar-riskji ta' korruzzjoni kif ukoll tal-entitajiet ekonomiċi u finanzjarji kkontrollati mill-militar;

23.  Jitlob li jkun hemm projbizzjoni madwar l-UE kollha fuq l-esportazzjonijiet lejn l-Eġittu ta' teknoloġiji ta' intrużjoni u ta' sorveljanza li jistgħu jintużaw għal spjunaġġ u repressjoni taċ-ċittadini; jitlob, f'konformità mal-Arranġament Wassenaar, li jkun hemm projbizzjoni fuq l-esportazzjoni ta' tagħmir ta' sigurtà jew għajnuna militari li jistgħu jintużaw għar-repressjoni ta' protesti paċifiċi jew kontra l-interessi strateġiċi u ta' sigurtà tal-UE;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri, u lill-President tar-Reppubblika Għarbija tal-Eġittu u lill-gvern interim tiegħu.

(1) Testi Adottati, P7_TA(2014)0100.
(2) Testi adottati, P8_TA(2014)0007.
(3) Testi Adottati, P7_TA(2012)0470.
(4) Testi Adottati, P7_TA(2013)0274.

Avviż legali - Politika tal-privatezza