Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0012/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0012

Prijaté texty
PDF 180kWORD 108k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg
Situácia v Egypte
P8_TA(2015)0012RC-B8-0012/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2015 o situácii v Egypte (2014/3017(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 6. februára 2014 o situácii v Egypte(1) a uznesenie zo 17. júla 2014 o slobode prejavu a zhromažďovania v Egypte(2),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z augusta 2013 a februára 2014,

–  so zreteľom na nedávne vyhlásenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o Egypte vrátane vyhlásenia z 21. septembra 2014 o bombovom útoku na Ministerstvo zahraničných vecí Egypta a z 3. decembra 2014 o súdnych rozhodnutiach v Egypte,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna a vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 23. júna 2014 o trestoch odňatia slobody pre niekoľkých novinárov a o potvrdených trestoch smrti pre niekoľkých členov a prívržencov Moslimského bratstva; so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 25. októbra 2014 o teroristických útokoch na Sinajskom polostrove,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, a na správu Komisie o pokroku pri jej vykonávaní z 20. marca 2013, so zreteľom na európsku susedskú politiku a najnovšiu správu o pokroku Egypta z marca 2014,

–  so zreteľom na ústavu Egypta, ktorá bola prijatá v referende 14. až 15. januára 2014, a najmä na jej články 65, 70, 73, 75 a 155,

–  so zreteľom na egyptský zákon č. 107 z 24. novembra 2013 o práve na verejné zhromaždenia, sprievody a pokojné demonštrácie,

–  so zreteľom na zákon č. 136 z roku 2014 vyhlásený na základe prezidentského dekrétu, ktorý na dva roky uvádza všetky „verejné a veľmi dôležité zariadenia“ pod jurisdikciu vojenských súdov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete(4),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov z roku 2013 s názvom Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie EÚ vyslanej do Egypta na prezidentské voľby z 22. júla 2014,

–  so zreteľom na prejav egyptského prezidenta Abdulfattáha as-Sísího z 1. januára 2015 o islamskom extrémizme a na jeho prejav zo 6. januára 2015 o potrebe pokojných a konštruktívnych vzťahov medzi moslimami a kresťanmi v Egypte,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa slobody prejavu online a offline, usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) a usmernenia EÚ týkajúce sa obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú neodmysliteľné piliere demokratickej a pluralitnej spoločnosti; keďže sloboda tlače a médií je nevyhnutnou súčasťou demokracie a otvorenej spoločnosti; keďže v egyptskej ústave prijatej v roku 2014 sú zakotvené základné slobody vrátane slobody prejavu a zhromažďovania;

B.  keďže Egypt je dlhodobým strategickým partnerom Európskej únie a obaja partneri majú spoločný cieľ budovať stabilitu, mier a prosperitu v Stredozemí a na Blízkom východe; keďže Egypt prešiel od revolúcie v roku 2011 viacerými zložitými politickými výzvami a jeho obyvateľstvo potrebuje podporu a pomoc od medzinárodného spoločenstva pri riešení hospodárskych, politických a bezpečnostných problémov krajiny;

C.  keďže od prevzatia moci armádou v júni 2013 uskutočnila egyptská vláda rozsiahlu kampaň svojvoľného zatýkania, prenasledovania, zastrašovania a cenzúry namierenú proti kritikom vlády vrátane novinárov, študentov a obhajcov ľudských práv, a to výhradne z dôvodu uplatňovania svojho práva na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu, rovnako ako proti politickým protivníkom vrátane členov Moslimského bratstva; keďže správy naznačujú, že od júla 2013 bolo v bezprecedentných vlnách masového zatýkania zadržaných viac než 40 000 osôb a približne 1 400 protestujúcich bolo usmrtených v dôsledku nadmerného a svojvoľného použitia sily bezpečnostnými jednotkami; keďže sloboda združovania, sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu sú naďalej oblasťami, ktoré od júla 2013 vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže Egypt je v správe Sloboda vo svete za rok 2014 organizácie Freedom House hodnotený ako „neslobodný“;

D.  keďže tisícky demonštrantov a väzňov svedomia bolo zadržaných v Egypte odvtedy, čo egyptská armáda prevzala moc v júli 2013; keďže od zvolenia prezidenta as-Sísího v máji 2014 naďalej dochádza k prípadom zatýkania a svojvoľného zadržiavania; keďže 11. júna 2014 súd odsúdil známeho aktivistu Alá Abdulfattáha, ktorý zohrával vedúcu úlohu v revolúcii v roku 2011, ako aj ďalšie osoby na 15 rokov väzenia na základe obvinenia z porušenia zákona č. 107 o práve na verejné zhromažďovanie, sprievody a pokojné demonštrácie z roku 2013 (zákon o demonštráciách); keďže ďalší známi aktivisti vrátane Muhammada Ádila, Ahmada Dúma a Ahmada Máhira, ako aj vedúce obhajkyne práv žien, napríklad Yara Salám a Saná Seif, sú naďalej vo väzbe; keďže súd pre naliehavé veci v Káhire svojím rozhodnutím z 28. apríla 2014 zakázal Hnutie mládeže 6. apríla;

E.  keďže 10. januára 2015 egyptský súd v delte Nílu (provincia Baheira) odsúdil 21-ročného študenta Karima al-Bannu na tri roky odňatia slobody za oznámenie na Facebooku, že je ateista, a za urážku islamu;

F.  keďže egyptské orgány zväčšili prostredníctvom represívnych právnych predpisov tlak na slobodu prejavu a zhromažďovania, čo vláde uľahčuje umlčanie svojich kritikov a potláčanie protestov;

G.  keďže vzhľadom na to, že parlament bol rozpustený, vláda prezidenta as-Sísího prijala množstvo represívnych zákonov, napríklad prezidentským dekrétom schválený zákon č. 136 z roku 2014, ktorým sa všetok verejný majetok označuje za vojenské zariadenia, z čoho bezprostredne vyplýva, že o každom trestnom čine spáchanom na verejnom majetku môže pojednávať vojenský súd, a to s retroaktívnym účinkom; keďže Africká komisia pre ľudské práva a práva národov uviedla pri výklade Africkej charty ľudských práv a práv národov, ktorej zmluvnou stranou je aj Egypt, že vojenské súdy by za žiadnych okolností nemali mať právomoc nad civilným obyvateľstvom;

H.  keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania OSN bolo vydaných 300 odporúčaní vrátane odporúčania prepustiť každého, kto je zatknutý za uplatňovanie slobody prejavu; keďže sedem organizácií na obranu ľudských práv so sídlom v Egypte sa nezúčastnilo na preskúmaní výsledkov svojej krajiny, ktoré uskutočňuje OSN, z dôvodu obáv z prenasledovania;

I.  keďže sloboda tlače v Egypte je stále pod veľkým tlakom a novinári sú naďalej zadržiavaní na základe nepodložených obvinení; keďže v roku 2014 boli stíhaní viacerí novinári v súvislosti s obvineniami z ohrozenia národnej jednoty a sociálneho zmieru, zo šírenia nepravdivých správ a zo spolupráce s Moslimským bratstvom; keďže v rozhodnutí kasačného súdu, ktorý je najvyšším egyptským súdom, sa uvádza, že v súdnom konaní s novinármi Muhammadom Fahmím, Petrom Grestem a Báhirom Muhammadom z al-Džazíry sa vyskytli procesné nedostatky; keďže sa však plánuje nové súdne konanie s týmito troma novinármi, ktorí neboli zbavení obvinenia z „falšovania správ“ a zo „vzťahov s Moslimským bratstvom“; keďže traja ďalší novinári – Sue Turton, Dominic Kane, and Rena Netjes – boli v neprítomnosti odsúdení na 10 rokov odňatia slobody; keďže egyptskí novinári Mahmúd Abdunnabí, Mahmúd Abú Zajd, Samhí Mustafá, Ahmad Gamál, Ahmad Fu´ád a Abdurrahmán Šáhín boli odsúdení len z toho dôvodu, že vykonávali svoju legitímnu činnosť; keďže egyptské médiá sú extrémne polarizované na prívržencov a protivníkov Mursího, čo len vyostruje polarizáciu egyptskej spoločnosti;

J.  keďže 2. decembra 2014 egyptský trestný súd predbežne uložil 188 obvineným trest smrti, pričom išlo o tretie takéto masové odsúdenie za rok 2014; keďže tieto masové procesy sú namierené hlavne proti členom Moslimského bratstva, najväčšieho egyptského opozičného hnutia, ktoré egyptské orgány v decembri 2013 vyhlásili za teroristickú skupinu; keďže ide o najnovšie príklady trestov v sérii stíhaní a súdnych konaní, ktoré sa vyznačujú množstvom procesných nezrovnalostí a sú v rozpore s medzinárodným právom; keďže voči nikomu nebola vyvodená zodpovednosť za neprimerané použitie násilia v auguste 2013, keď bezpečnostné jednotky vtrhli do táborov na námestí Rábi´a al-Adawíja a podľa nezávislého egyptského vyšetrovacieho výboru zabili 607 demonštrantov podporujúcich Mursího;

K.  keďže väčšina trestov smrti, aj keď nie všetky, ktoré boli vynesené v masových súdnych procesoch s členmi Moslimského bratstva a údajnými podporovateľmi odvolaného prezidenta Mursího v marci a v apríli 2014, bola zmiernená na doživotné väzenie;

L.  keďže 167 poslancov dolnej a hornej komory parlamentu, ktorý bol zvolený v roku 2011, je v súčasnosti zadržiavaných;

M.  keďže bývalého prezidenta Mubaraka, jeho bývalého ministra vnútra Habíba al-Adlyho a šiestich ďalších asistentov prepustili 29. novembra 2014 po tom, ako boli stiahnuté obvinenia z vraždy a korupcie z dôvodu technickej chyby; keďže egyptský kasačný súd zrušil 13. januára 2015 rozhodnutie o odsúdení bývalého prezidenta Mubaraka a jeho dvoch synov vo veci sprenevery a nariadil opakovanie súdneho procesu z dôvodu chýb v súdnom konaní;

N.  keďže tieto nedávne súdne postupy silne spochybňujú nezávislosť súdneho systému a jeho schopnosť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti; keďže hrozí, že najmä tieto tresty smrti môžu oslabiť vyhliadky na dlhodobú stabilitu v Egypte;

O.  keďže Egypt čelí veľkým hospodárskym problémom, okrem iného aj odlevu prostriedkov v cudzej mene, rastúcej inflácii, nezamestnanosti a výraznému zvyšovaniu verejného dlhu, ako aj bezpečnostným výzvam v súvislosti s globálnou hrozbou, ktorú predstavuje terorizmus; keďže bezpečnostná situácia na Sinajskom polostrove je kritická a stovky vojakov boli zabité džihádistickými skupinami operujúcimi v tejto oblasti; keďže 24. októbra 2014 bolo pri teroristickom útoku zabitých najmenej 33 vojakov; keďže teroristické činy sú v tomto regióne takmer na dennom poriadku; keďže štát nariadil vysťahovanie tisícov obyvateľov mesta Rafah a vytvoril 500-metrovú nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc s Gazou a keďže od 24. októbra 2014 platí na Sinajskom polostrove výnimočný stav; keďže zločinecké siete naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

P.  keďže sa v článku 75 egyptskej ústavy uvádza, že všetci občania majú právo zakladať mimovládne združenia a nadácie na demokratickom základe; keďže navrhované nové právne predpisy by ďalej obmedzili činnosť domácich a zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré sú obzvlášť znepokojené novým návrhom zákona, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby sa teroristi a iné ozbrojené skupiny dostali k peniazom a materiálu, no ktorý by mohol mimovládnym organizáciám brániť v prijímaní zahraničných finančných prostriedkov, od ktorých sú mnohé z nich závislé; keďže prezidentský dekrét z 21. septembra 2014, ktorým sa novelizuje trestný zákonník, má vážne dôsledky pre mimovládne organizácie financované zo zahraničia z dôvodu nejasne formulovaného „poškodzovania štátneho záujmu“, pričom zahŕňa aj doživotné tresty odňatia slobody;

Q.  berie na vedomie príhovor prezidenta as-Sísího na Káhirskej univerzite, v ktorom hovoril o potrebe modernizácie a reformy islamského myslenia;

R.  keďže násilie páchané na ženách sa podľa egyptských mimovládnych organizácií pre práva žien údajne zhoršuje napriek prijatiu nového zákona o sexuálnom obťažovaní, ktorého uplatňovanie treba monitorovať; keďže egyptské aktivistky sú v zvlášť zraniteľnej situácii a sú často obeťami násilia, sexuálnych útokov a ďalších foriem ponižujúceho zaobchádzania v súvislosti so svojou pokojnou činnosťou; keďže napriek vydaniu zákona v roku 2008, ktorým sa kriminalizuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sú tieto praktiky aj naďalej všeobecne rozšírené a nebolo zaznamenané žiadne úspešné trestné stíhanie tých, ktorí nariadili tieto praktiky na dievčatách vykonávať;

S.  keďže v posledných mesiacoch sa výrazne zvýšil počet prípadov zatýkania homosexuálnych mužov; keďže na domnelých miestach stretnutí homosexuálov sa v celom Egypte uskutočnila séria policajných zásahov; keďže komunita LGBT osôb je prenasledovaná a verejne znevažovaná; keďže Egyptská iniciatíva za osobné práva odhaduje, že za posledných 18 mesiacov bolo zatknutých najmenej 150 ľudí za sexuálnu neviazanosť; keďže 12. januára 2015 egyptský súd zbavil viny 26 mužov, ktorí boli mesiac predtým zatknutí počas razie v kúpeľoch v Káhire a obvinení z „podnecovania sexuálnej neviazanosti“;

T.  keďže prezidentské voľby v Egypte v roku 2014 sa uskutočnili v podmienkach, kde bol prísne obmedzený priestor pre slobodu prejavu, pričom boli potláčané všetky formy opozície a kritiky vrátane prejavov organizácií pre ľudské práva; keďže bol oznámený oficiálny termín konania parlamentných volieb, t. j. 21. marca a 25. apríla 2015;

U.  keďže odvetvie ropy je tradične najväčším lákadlom pre investície zahraničných investorov v Egypte a keďže ropa je najvýznamnejšou komoditou, ktorú Egypt vyváža; keďže Egyptu bola poskytnutá možnosť bezplatne prepravovať ropu zo štátov Perzského zálivu s cieľom podporiť novú vládu; keďže vláda prijíma ohlásený plán s cieľom odstrániť do piatich rokov energetické dotácie počnúc júlom 2014 a keďže jeho cieľom je uskutočňovať od apríla 2015 plán distribúcie palív prostredníctvom inteligentných kariet s cieľom kontrolovať pašovanie ropy do susedných krajín a zistiť konkrétne potreby, pokiaľ ide o palivo;

V.  keďže Egypt začal po revolúcii z januára 2011 viackrát rokovania s Medzinárodným menovým fondom, kde mal záujem o pôžičku 4,8 miliardy USD, ale keďže rokovania boli po 30. júni 2013 pozastavené; keďže sa kontakty obnovili a experti MMF v novembri 2014 navštívili Egypt s cieľom uskutočniť konzultácie podľa článku IV, ako aj hodnotenie krajiny expertmi MMF, pokiaľ ide o finančnú a hospodársku situáciu;

W.  keďže úroveň zainteresovanosti EÚ v Egypte by mala byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“, mala by byť založená na stimuloch a závisieť od pokroku v reforme demokratických inštitúcií, právneho štátu a ľudských práv;

X.  keďže EÚ je tradične hlavným obchodným partnerom Egypta, ktorý pokrýval 22,9 % objemu obchodu Egypta v roku 2013 a zaraďuje sa na prvé miesto ako partner Egypta v oblasti dovozu i vývozu; keďže na základe osobitnej skupiny EÚ – Egypt sa Európska komisia zaviazala poskytnúť Egyptu dodatočnú finančnú podporu v celkovej sume takmer 800 miliónov EUR; keďže táto suma sa skladá z 303 miliónov EUR vo forme grantov (90 miliónov EUR z prostriedkov programu SPRING, 50 miliónov EUR ako grantová zložka operácie mikrofinančnej pomoci, pričom zostatok pochádza z investičného nástroja európskej susedskej politiky) a zo 450 miliónov EUR vo forme úverov (makrofinančná pomoc); keďže však EÚ bude poskytovať finančnú podporu len vtedy, ak budú splnené nevyhnutné politické a demokratické podmienky, pričom sa bude uskutočňovať a posilňovať plne inkluzívna demokratická transformácia pri úplnom dodržiavaní ľudských práv a práv žien;

Y.  keďže 16. júna 2014 osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva Stavros Lambrinidis navštívil Káhiru a uskutočnil stretnutia s predsedníctvom a hornou komorou parlamentu (Madžlis šurá) a so zástupcami občianskej spoločnosti; keďže diskusie sa zameriavali na prípravy na nový zákon o MVO a bol zdôraznený význam, ktorý EÚ prikladá kľúčovej úlohe občianskej spoločnosti v Egypte;

1.  zdôrazňuje význam, ktorý EÚ pripisuje svojej spolupráci s Egyptom ako s dôležitým susedom a partnerom; zdôrazňuje význam Egypta pre stabilitu v regióne; zdôrazňuje solidaritu s egyptským ľudom a svoj záväzok naďalej podporovať Egypt v procese budovania jeho demokratických inštitúcií, dodržiavania a obrany ľudských práv a presadzovania sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti; vyzýva vládu Egypta, aby plnila svoje medzinárodné záväzky ako významný hráč v južnom Stredozemí;

2.  pripomína egyptskej vláde, že dlhodobý úspech Egypta a jeho ľudu závisí od ochrany všeobecných ľudských práv a od vytvorenia a upevnenia demokratických a transparentných inštitúcií zapojených aj do ochrany základných práv občanov; vyzýva preto egyptské orgány, aby v plnej miere uplatňovali zásady medzinárodných dohovorov;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad obmedzovaním základných práv v Egypte, najmä slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, politického pluralizmu a právneho štátu; požaduje okamžité skončenie všetkých aktov násilia, poburovania, prejavov nenávisti, obťažovania, zastrašovania a cenzúry voči politickým oponentom, demonštrantom, novinárom, blogerom, študentom, odborárom, aktivistkám za práva žien, predstaviteľom občianskej spoločnosti a menšinám zo strany štátnych orgánov, bezpečnostných síl, služieb a ďalších skupín v Egypte; odsudzuje neprimerané používanie násilia proti demonštrantom;

4.  víta skutočnosť, že Yasser Ali, bývalý hovorca zosadeného prezidenta Mursího a prominentná osobnosť Moslimského bratstva, bol prepustený a zbavený obnvinení; vyzýva na rýchle prepustenie všetkých politických väzňov;

5.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia, všetkých, ktorí boli zadržaní za pokojné uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, ako aj tých, ktorí sú zadržiavaní za údajné členstvo v organizácii Moslimského bratstva; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby podnikli konkrétne kroky na zabezpečenie úplného vykonávania ustanovení novej ústavy, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania;

6.  podčiarkuje, že dodržiavanie slobody tlače, informácií a myslenia (v tradičných aj internetových médiách), ako aj politický pluralizmus predstavujú základ demokracie; vyzýva egyptské orgány, aby zaručili uplatňovanie týchto slobôd v krajine bez svojvoľných obmedzení a cenzúry a aby zabezpečili slobodu prejavu; je presvedčený, že všetci novinári musia mať možnosť podávať správy o situácii v Egypte bez strachu zo stíhania, z väznenia, zo zastrašovania alebo z obmedzovania slobody slova alebo prejavu;

7.  nalieha na egyptské orgány, aby vykonali rýchle, nestranné a nezávislé vyšetrovanie obvinení z neprimeraného použitia sily, zo zlého zaobchádzania a z ďalšieho porušovania ľudských práv vrátane sexuálneho zneužívania predstaviteľmi orgánov presadzovania práva počas protestov, aby potrestali zodpovedné osoby, poskytli odškodnenie obetiam a vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie a vyšetrovanie správania bezpečnostných síl; vyzýva Egypt, aby ratifikoval Rímsky štatút a aby sa stal členom Medzinárodného trestného súdu;

8.  vyzýva egyptské orgány, aby zmenili tresty smrti vynesené bez ohľadu na zásady riadneho procesu, v ktorom sa rešpektujú práva obvinených, a aby zrušili represívne a protiústavné zákony, ktoré závažne obmedzujú základné ľudské práva a slobody, najmä zákon č. 136 z roku 2014, schválený prezidentským dekrétom; vyzýva tieto orgány, aby všetky rozsudky proti civilistom vydané vojenskými súdmi od júla 2013 vyhlásili za neplatné; žiada, aby bolo prepustených 167 poslancov parlamentu zvolených v roku 2011, ktorí sú v súčasnosti vo väzbe; vyzýva orgány, aby bezodkladne zaviedli úradné moratórium na popravy ako prvý krok k ich zrušeniu;

9.  vyzýva egyptské orgány, aby zrušili zákon o demonštráciách z novembra 2013 a aby sa zapojili do skutočného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a odborníkmi na právo s cieľom prijať právne predpisy o združovaní a zhromažďovaní v súlade s medzinárodnými štandardmi a aby zaručili právo na zakladanie združení zakotvené v článku 75 egyptskej ústavy vrátane práva prijímať a poskytovať finančné prostriedky; vyzýva príslušné orgány, aby preskúmali nový návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ktorý predložilo ministerstvo sociálnej solidarity; naliehavo požaduje, aby bol nový navrhovaný zákon v súlade s egyptskou ústavou a so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré Egypt podpísal;

10.  pripomína egyptskej vláde jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie; trvá na tom, že iba vybudovanie skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rozmanitosť názorov a životných štýlov, môže zaistiť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Egypte, a vyzýva egyptské orgány, aby sa zaviazali k dialógu, nenásiliu a inkluzívnej správe vecí verejných;

11.  víta a povzbudzuje kroky egyptskej vlády na podporu dodržiavania práv a slobôd náboženských spoločenstiev; pripomína ustanovenie článku 235 egyptskej ústavy, v ktorom sa uvádza, že novozvolený parlament musí počas prvého volebného obdobia vydať právny predpis o regulácii výstavby a rekonštrukcie kostolov spôsobom, ktorý kresťanom zaručí slobodu praktizovať náboženské vyznanie; víta skutočnosť, že egyptský prezident as-Sísí sa stal prvým prezidentom, ktorý sa zúčastnil na koptskej štedrovečernej omši v kostole v Káhire, a domnieva sa, že je to dôležité symbolické gesto v snahe budovať jednotu v egyptskej spoločnosti;

12.  zdôrazňuje význam Egypta ako medzinárodného aktéra a dúfa, že bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri iniciovaní skutočných mierových rokovaní, ktoré povedú k ukončeniu arabsko-izraelského konfliktu, a že konštruktívne prispeje k hľadaniu stability v regióne Stredozemia, v súčasnej dobe najmä v Líbyi a na Blízkom východe; žiada, aby boli okamžite a bezpodmienečne prepustení všetci unesení egyptskí občania, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v Líbyi, vrátane 20 egyptských Koptov unesených 3. januára 2015; opakuje, že EÚ je v záujme riešenia týchto závažných hrozieb ochotná spolupracovať s Egyptom ako partnerom v regióne;

13.  dôrazne odsudzuje nedávne teroristické útoky na Sinajskom polostrove a všetky ostatné teroristické činy zamerané proti Egyptu; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a medzinárodné spoločenstvo musia pevne stáť po boku Egypta a spolupracovať s ním v boji proti terorizmu; vyzýva egyptské orgány, aby vynaložili všetko úsilie na zlikvidovanie zločineckých sietí, ktoré naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

14.  pripomína egyptským orgánom ich vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky a vyzýva ich, aby kládli na prvé miesto ochranu a presadzovanie ľudských práv a zabezpečovali vyvodenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, a to aj prostredníctvom nezávislého a nestranného výkonu spravodlivosti;

15.  poznamenáva, že pokles cien ropy bude viesť priamo k zníženiu prostriedkov na dotácie na energie, čo je najväčšou výzvou, ktorej čelia porevolučné režimy od revolúcie z 25. januára; je znepokojený tým, že tento pokles môže mať obrovský dosah na mnohé plány vlády, z ktorých najdôležitejším je úsilie o zachovanie bezpečnej rezervy v cudzích menách;

16.  nalieha na egyptskú vládu, aby plne uskutočňovala národné stratégie v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a za odstránenie všetkých foriem diskriminácie, pričom počas celého tohto procesu zabezpečí účinné poradenstvo a zapojenie ženských organizácií a iných organizácií občianskej spoločnosti;

17.  vyjadruje pohoršenie nad čoraz vážnejšími zásahmi voči komunite LGBT v Egypte; nalieha na egyptské orgány, aby prestali s kriminalizáciou LGBT osôb na základe zákona o sexuálnej neviazanosti za prejavovanie ich sexuálnej orientácie a za združovanie a aby prepustili všetky LGBT osoby zatknuté a uväznené na základe tohto zákona;

18.  vyzýva egyptské orgány, aby sa v plnej miere zapájali do mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv, a to aj tým, že schvália doteraz nevybavené žiadosti o návštevu krajiny podané viacerými osobitnými spravodajcami OSN a splnia záväzok Egypta otvoriť regionálnu kanceláriu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

19.  pripomína v súlade so zisteniami volebnej pozorovateľskej misie EÚ pri prezidentských voľbách v roku 2014, že voľby nespĺňali platné medzinárodné normy, pričom sa v plnej miere nedodržiavali základné práva stanovené v novoprijatej ústave, keďže došlo najmä k obmedzeniam slobody prejavu a zhromažďovania a k nedostatočnej regulácii financovania volebnej kampane, ako aj k obmedzeniu práva kandidovať a práva voliť; vyzýva egyptskú vládu, aby riešila nedostatky týkajúce sa prezidentských volieb v rámci príprav na parlamentné voľby, ktoré sú ohlásené na 21. marca a 25. apríla 2015;

20.  žiada vytvorenie spoločnej stratégie členských štátov voči Egyptu; opätovne naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a Komisiu, aby vo svojich dvojstranných vzťahoch s Egyptom a pri finančnej podpore krajiny vyvíjali aktívnu činnosť v súlade so zásadou podmienenosti („viac za viac“) a aby zohľadňovali vážne hospodárske problémy, ktorým krajina čelí; opätovne v tejto súvislosti požaduje jasné a vzájomne dohodnuté kritériá; opätovne potvrdzuje svoj záväzok pomôcť egyptskému ľudu v procese priblíženia sa k demokratickej a hospodárskej reforme;

21.  nabáda predstaviteľov delegácie EÚ a veľvyslanectiev členských štátov EÚ v Káhire, aby sa zúčastňovali na politicky citlivých súdnych konaniach s egyptskými a zahraničnými novinármi, blogermi, zástupcami odborových organizácií a aktivistami občianskej spoločnosti v krajine;

22.  opätovne vyzýva PK/VP, aby objasnila osobitné opatrenia, ktoré boli prijaté v reakcii na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci preskúmať pomoc EÚ Egyptu, a to aj s ohľadom na správu Dvora audítorov z roku 2013; žiada predovšetkým objasnenie stavu: i) plánovaného programu súdnej reformy; ii) programov rozpočtovej podpory EÚ; iii) programu obchodu a domáceho rozvoja; a iv) účasti Egypta na regionálnych programoch EÚ, ako sú programy Euromed Police a Euromed Justice; vyzýva Komisiu, aby objasnila záruky prijaté v programoch financovaných v rámci investičného nástroja európskej susedskej politiky v súvislosti s rizikom korupcie, ako aj s hospodárskymi a finančnými subjektmi kontrolovanými armádou;

23.  žiada, aby sa v celej EÚ zakázalo vyvážať do Egypta spravodajské technológie, ktoré by mohli byť použité na sledovanie a prenasledovanie občanov; v súlade s Wassenaarskym usporiadaním žiada zákaz vývozu bezpečnostných zariadení a vojenskej pomoci, ktoré by mohli byť použité na potlačenie pokojných protestov alebo proti strategickým a bezpečnostným záujmom EÚ;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Egyptskej arabskej republiky a jej dočasnej vláde.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0100.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0007.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia