Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

Přijaté texty
PDF 289kWORD 60k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty
P8_TA(2015)0013RC-B8-0006/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její dodatečné protokoly,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zejména na články 9, 10 a 14 tohoto paktu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o případu příslušníků italského námořnictva (marò) Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství(1),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona ze dne 6. ledna 2015, který vyzval obě země – Itálii a Indii –, aby se pokusily nalézt rozumné a vzájemně přijatelné řešení,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v noci 15. února 2012 u pobřeží indického státu Kerala potkala italská obchodní loď Enrica Lexie na své cestě ze Singapuru do Džibuti rybářskou loď St Anthony;

B.  vzhledem k tomu, že na palubě lodi Enrica Lexie bylo šest příslušníků italského námořnictva (marò), aby ji chránili před případnými útoky pirátů; vzhledem k tomu, že v obavě před pirátským útokem byly na přibližující se rybářskou loď vypáleny výstražné výstřely, přičemž tragicky zahynuli dva indičtí rybáři, Valentine zvaný Jelastine a Ajeesh Pink;

C.  vzhledem k tomu, že dne 19. února 2012 vstoupili na palubu plavidla příslušníci indické policie, kteří zabavili zbraně námořníků a zatkli dva z nich, kteří byli shledáni odpovědnými za zahájení palby na rybářskou loď;

D.  vzhledem k tomu, že tyto události vyvolaly diplomatické napětí, neboť případ obou italských námořníků obklopuje právní nejistota; vzhledem k tomu, že za celé tři roky indické orgány dosud nevznesly obžalobu;

E.  vzhledem k tomu, že jeden z vojáků, Massimiliano Latorre, odjel poté, co prodělal ischemickou mozkovou příhodu, z Indie na čtyři měsíce domů a nadále potřebuje zdravotní péči, a vzhledem k tomu, že pan Girone je stále na italském velvyslanectví v Indii;

F.  vzhledem k tomu, že obě strany se odvolávají na mezinárodní právo, přičemž podle Itálie k incidentu došlo v mezinárodních vodách a tito námořníci by měli být postaveni před italský nebo mezinárodní soud; avšak vzhledem k tomu, že Indie trvá na tom, že námořníky může postavit před svůj soud, jelikož k incidentu došlo v pobřežních vodách pod indickou správou;

G.  vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 vydala tehdejší vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová prohlášení týkající se jednání indických orgánů, v němž vyzvala vládu, aby nalezla rychlé a uspokojivé řešení v souladu s Mezinárodní úmluvou o mořském právu a mezinárodním právem;

H.  vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 vyjádřila nová vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová zklamání nad tvrdým přístupem k žádosti Massimiliana Latorreho o prodloužení jeho pobytu v Itálii za účelem lékařské péče;

I.  vzhledem k tomu, že dne 14. ledna 2015 Nejvyšší soud Indie povolil další prodloužení pobytu seržanta Latorreho v Itálii ze zdravotních důvodů;

J.  vzhledem k tomu, že oba příslušníci námořnictva jsou evropskými občany, a vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 byli na palubě italské obchodní lodi plavící se v blízkosti pobřeží státu Kerala, kde plnili své úkoly v rámci mezinárodního boje proti pirátství, do nějž se EU výrazně zapojuje;

1.  vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickým úmrtím dvou indických rybářů a svou upřímnou soustrast;

2.  zdůrazňuje, že k důsledkům této události ze dne 15. února 2012 by mělo být nicméně přistupováno v plném souladu s platnými právními předpisy a že by měla být bezvýhradně dodržována lidská a zákonná práva všech domnělých účastníků;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zadržováním italských námořníků, aniž by byli obžalováni; zdůrazňuje, že oba námořníci musí být navráceni do vlasti; trvá na tom, že zdlouhavé prodlevy a omezení svobody pohybu těchto námořníků jsou nepřijatelné a představují závažné porušení jejich lidských práv;

4.  vyjadřuje politování nad tím, jak je k tomuto incidentu přistupováno, a podporuje úsilí všech zúčastněných stran o urychlené nalezení rozumného a vzájemně přijatelného řešení v zájmu všech rodin – indických i italských – i v zájmu obou zemí;

5.  s ohledem na postoj, jaký k událostem souvisejícím s tímto incidentem zaujala Itálie jako členský stát EU, doufá, že soudní pravomoc připadne italským orgánům nebo mezinárodní arbitráži;

6.  vybízí vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podnikla veškeré nezbytné kroky na ochranu obou italských námořníků s cílem dosáhnout rychlého a uspokojivého uzavření tohoto případu;

7.  připomíná Komisi, že je důležité zdůrazňovat v rámci vztahů s Indií situaci v oblasti lidských práv a zvážit další opatření, která otevřou cestu k pozitivnímu vyřešení tohoto případu;

8.  připomíná, že práva a bezpečnost občanů EU ve třetích zemích by mělo zajišťovat diplomatické zastoupení EU, které by mělo aktivně usilovat o obranu základních lidských práv občanů EU zadržovaných v jakékoli třetí zemi;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi a vládě Indie.

(1) Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

Právní upozornění - Ochrana soukromí