Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

Prijaté texty
PDF 222kWORD 58k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg
Prípad dvoch talianskych „marò“
P8_TA(2015)0013RC-B8-0006/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2015 o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na dodatkové protokoly k nemu,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a najmä jeho články 9, 10 a 14,

–  so zreteľom na vyhlásenia Komisie aj podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prípade talianskych príslušníkov námornej pechoty (maró) Massimiliana Latorreho a Salvatoreho Gironeho,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o námornom pirátstve(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna zo 6. januára 2015, v ktorom vyzýva obe krajiny, Taliansko a Indiu, aby sa pokúsili dosiahnuť primerané a obojstranne prijateľné riešenie,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v noci 15. februára 2012 pri pobreží indického štátu Kérala sa k talianskej obchodnej lodi Enrica Lexie plávajúcej na trase zo Singapuru do Džibutska priblížilo rybárske plavidlo s vlečnými sieťami St Antony;

B.  keďže na palube lode Enrica Lexie bolo prítomných šesť príslušníkov talianskej námornej pechoty (maró), aby ju chránili pred možným útokom pirátov; keďže v obave z pirátskeho útoku boli na približujúce sa plavidlo vystrelené varovné výstrely a dvaja indickí rybári, Valentine alias Jelastine a Ajeesh Pink, tragicky zahynuli;

C.  keďže 19. februára 2012 indická polícia vtrhla na palubu lode, príslušníkom námornej pechoty zabavila zbrane a zatkla dvoch z nich, ktorí boli označení za osoby zodpovedné za spustenie paľby na rybárske plavidlo;

D.  keďže tieto udalosti vyvolali diplomatické napätie pre právnu neistotu, ktorá obklopuje prípad oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty; keďže ani po troch rokoch indické orgány stále nevzniesli obvinenie;

E.  keďže jeden z vojakov, Massimiliano Latorre, odišiel z Indie na štyri mesiace domov po tom, ako utrpel ischémickú mozgovú príhodu, a naďalej potrebuje lekársku starostlivosť a keďže pán Girone je stále na talianskej ambasáde v Indii;

F.  keďže obe strany citujú medzinárodné právo, pričom Taliansko tvrdí, že incident sa odohral v medzinárodných vodách a príslušníci námornej pechoty by mali byť súdení v Taliansku alebo pred medzinárodným súdom; keďže však India trvá na tom, že príslušníkov námornej pechoty môže súdiť, lebo k incidentu došlo v pobrežných vodách podliehajúcich jurisdikcii Indie;

G.  keďže 15. októbra 2014 vtedajšia vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton predniesla vyhlásenie o postupe indických orgánov a vyzvala vládu, aby našla rýchle a uspokojivé riešenie v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve a s medzinárodným právom;

H.  keďže 16. decembra 2014 nová vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini vyjadrila sklamanie z nedostatočnej miery zhovievavosti voči žiadosti Massimiliana Latorreho o predĺženie pobytu v Taliansku kvôli zdravotnej starostlivosti;

I.  keďže 14. januára 2015 povolil Najvyšší súd Indie predĺženie, ktoré umožňuje seržantovi Latorremu stráviť viac času v Taliansku zo zdravotných dôvodov;

J.  keďže obaja príslušníci talianskej námornej pechoty sú európski občania a keďže 15. februára 2012 sa nachádzali na palube talianskej obchodnej lode plaviacej sa pri pobreží štátu Kerala a vykonávali svoje úlohy ako súčasť činností zameraných na boj proti pirátstvu, ku ktorému sa EÚ rozhodne zaviazala;

1.  vyjadruje hlboký smútok nad tragickou smrťou dvoch indických rybárov a svoju sústrasť;

2.  zdôrazňuje, že následky udalosti z 15. februára 2012 by sa však mali riešiť výhradne v súlade so zásadami právneho štátu a pri plnom dodržiavaní ľudských a zákonných práv osôb, ktoré boli do incidentu údajne zapojené;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zadržiavaním príslušníkov talianskej námornej pechoty bez vznesenia obvinenia; zdôrazňuje, že príslušníci námornej pechoty sa musia vrátiť do vlasti; zdôrazňuje, že zdĺhavé prieťahy a obmedzovanie slobody pohybu príslušníkov námornej pechoty sú neprijateľné a predstavujú vážne porušenie ich ľudských práv;

4.  vyjadruje poľutovanie nad spôsobom, akým sa rieši táto otázka, a podporuje úsilie všetkých zúčastnených strán o rýchle dosiahnutie primeraného a obojstranne prijateľného riešenia v záujme všetkých rodín (indických a talianskych), ako aj oboch krajín;

5.  vyjadruje nádej, a to s prihliadnutím na stanoviská Talianska ako členského štátu k udalostiam súvisiacim s incidentom, že právomoc pripadne talianskym orgánom a/alebo medzinárodnej arbitráži;

6.  vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty s cieľom dosiahnuť rýchle a uspokojivé riešenie prípadu;

7.  pripomína Komisii, že v rámci vzťahov s Indiou je dôležité zdôrazňovať situáciu v oblasti ľudských práv a taktiež zvážiť ďalšie opatrenia, ktoré by uľahčili vyriešenie prípadu;

8.  pripomína, že práva a bezpečnosť občanov EÚ v tretích krajinách by malo chrániť diplomatické zastúpenie EÚ, ktoré by sa malo aktívne usilovať o obhajovanie základných ľudských práv občanov EÚ, ktorí sú zadržiavaní v akejkoľvek tretej krajine;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi a vláde Indie.

(1) Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia