Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/3011(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0036/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0014

Приети текстове
PDF 441kWORD 65k
Четвъртък, 15 януари 2015 г. - Страсбург
Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите
P8_TA(2015)0014RC-B8-0036/2015

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите (2014/3011(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Турция,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението от 15 декември 2014 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека,

—  като взе предвид съвместното изявление от 14 декември 2014 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване,

—  като взе предвид Доклада за напредъка на Турция за 2014 г. от 8 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид Индикативния стратегически документ на Комисията за Турция (2014—2020 г.) от 26 август 2014 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1996 г. и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 14 декември 2014 г. турската полиция арестува журналисти и ръководители на медии, включително Екрем Думанли, главен редактор на вестник „Заман“, и Хидайет Караджа, генерален директор на аудиовизуалната група „Саманйолу“; като има предвид, че в заповед, издадена от съдия в Истанбул, се посочва, че срещу тях се води наказателно разследване за създаване на организация, която „чрез натиск, сплашване и заплахи се е опитала да завземе държавната власт“ и е извършвала това „чрез лъжи, като е лишавала хора от тяхната свобода и е фалшифицирала документи“;

Б.  като има предвид, че редица от задържаните през декември 2014 г. бяха освободени; като има предвид, че на 19 декември 2014 г., истанбулски съд постанови освобождаването на Екрем Думанли, като му наложи пробация и забрана за пътуване до приключване на наказателното разследване, но Хидайет Караджа остава задържан до приключване на разследването; като има предвид, че на 31 декември 2014 г. истанбулски съд отхвърли прокурорското възражение за освобождаването на Екрем Думанли и седем други лица;

В.  като има предвид, че отговорът на правителството във връзка с твърденията за корупция през декември 2013 г. хвърли сериозна сянка на съмнение по отношение на независимостта и безпристрастността на съдебната система, и показа нарастваща нетолерантност към политическата опозиция, публичните протести и критичните медии;

Г.  като има предвид, че в Турция вече има голям брой журналисти, които се намират в затвора, и журналисти, очакващи съдебен процес, и че натискът върху медиите се е увеличил през последните няколко години, включително върху собствениците и изпълнителните директори на медийни групи, както и върху онлайн платформите и платформите на социални медии; като има предвид, че заплашителните изявления от страна на политици и съдебните производства, образувани срещу журналисти с критично мнение, съчетани със структурата на собственост на медийния сектор, доведоха до широко разпространена автоцензура от страна на собствениците на медии и на журналистите, както и до уволняване на журналисти; като има предвид, че турското правителство повдига обвинения срещу журналистите предимно съгласно Акта за борба с тероризма и по членовете от Наказателния кодекс, свързани с „терористичните организации“,

Д.  като има предвид, че на 6 януари 2015 г. нидерландската кореспондентка Фредерике Геердинк беше арестувана в Диарбекир, разпитвана от полицията и освободена на същия ден след намеса от страна на министъра на външните работи на Нидерландия, който беше на посещение в Турция по това време, както и че на 7 януари 2015 г. друг нидерландски журналист — Мехмет Юлгер, беше арестуван при заминаването си от летището в Истанбул, разпитван в полицейски участък и освободен по-късно същия ден;

Е.  като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава и основните права, в т.ч. свободата на изразяване на мнение, са в основата на ценностите на ЕС, с които Турция официално се е ангажирала чрез своята кандидатура за членство в ЕС и свързаните с това преговори, както и чрез членството си в Съвета на Европа;

Ж.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки силно разкритикуваха арестите от 14 декември 2014 г., като заявиха, че те са „несъвместими с европейските ценности“ и „несъвместими със свободата на медиите“; като има предвид, че президентът Ердоган твърдо отхвърли критиката на ЕС;

1.  Осъжда неотдавнашните полицейски акции и задържането на редица журналисти и представители на медиите, които бяха извършени на 14 декември 2014 г. в Турция; подчертава, че тези действия поставят под въпрос зачитането на принципите на правовата държава и свободата на медиите, което е основен принцип на демокрацията;

2.  Припомня, че свободният и плуралистичен печат е същностен елемент на всяка демокрация, както и правото на законосъобразен процес, презумпцията за невиновност и независимостта на съдебната система; следователно подчертава необходимостта, що се отнася до тази последна група от арести, при всички дела: i) да се предостави достатъчна и прозрачна информация относно твърденията срещу обвиняемите, ii) да се гарантира на обвиняемите пълен достъп до уличаващите доказателства и пълни права на защита, и iii) да се гарантира законосъобразното разглеждане на делата, като се установи истинността на обвиненията без забавяне и извън всякакво основателно съмнение; припомня на турските органи, че трябва да се действа с голямо внимание по въпроси, свързани с медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите продължават да бъдат от централно значение за функционирането на демократичното и отворено общество;

3.  Изразява загриженост относно отстъплението от демократичните реформи и по-специално от намаляващата толерантност на правителството към публични протести и критични медии; отбелязва, че арестите на 14 декември 2014 г. са част от достоен за съжаление модел на засилен натиск и рестрикции, упражнявани върху печата и медиите, включително върху социалните медии и форуми в интернет; отбелязва, че в Турция забраните на уебсайтове са несъразмерни по своя размах; изразява съжаление по повод броя на журналистите, които понастоящем са задържани в рамките на досъдебната фаза на производството, и призовава съдебните органи на Турция да преразгледат тези дела и да постановят решения по тях възможно най-скоро;

4.  Настоятелно призовава Турция да работи върху реформите, които следва да осигурят адекватна система за контрол, гарантираща изцяло свободата, включително свободата на мисълта, на изразяване на мнение и на медиите, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

5.  Подчертава колко са важни за процеса на разширяване на ЕС свободата на печата и зачитането на демократичните ценности; подчертава, че редица разпоредби от турското законодателство и тяхното тълкуване от членове на съдебната система продължават да ограничават свободата на изразяване на мнение, включително свободата на медиите; припомня, че свободата на изразяване на мнение и плурализмът на медиите са в основата на европейските ценности, и че независимият печат е ключов фактор за демократичното общество, тъй като дава възможност на гражданите да участват активно в процесите на колективно вземане на решения въз основа на осведоменост, и следователно укрепва демокрацията; във връзка с това настоятелно призовава правителството на Турция приоритетно да вземе мерки по отношение на свободата на медиите и да осигури подходяща правна уредба, която да гарантира плурализъм в съответствие с международните стандарти; освен това призовава за прекратяване на натиска върху и заплахите към критични издания и журналисти;

6.  Отбелязва, че Планът за действие за предотвратяване на нарушения на Европейската конвенция за правата на човека не предвижда преразглеждане на всички относими разпоредби на Закона за борба с тероризма, както и на Наказателния кодекс, които се използват за ограничаване на свободата на изразяване на мнение; подчертава като приоритет необходимостта от реформа на тези закони;

7.  Отбелязва, че съгласно заключенията на Съвета от 16 декември 2014 г., в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) за периода 2014—2020 г. се въвежда засилена съгласуваност между финансовата помощ и цялостния напредък, постигнат при изпълнението на предприсъединителната стратегия, включително пълно зачитане на основните права и свободи;

8.  Призовава да се обръща засилено внимание на независимите медии в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ; освен това подчертава във връзка с това важността на подкрепата и за организациите на гражданското общество, тъй като само едно прозрачно и добре функциониращо гражданско общество може да изгради доверие между различните елементи на едно живо и демократично общество;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, както и на правителството и парламента на Турция.

Правна информация - Политика за поверителност