Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0031/2014

Texte depuse :

A8-0031/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0015

Texte adoptate
PDF 293kWORD 53k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda ***I
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0308),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0011/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2014(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind o metodă de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(2),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0031/2014),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 februarie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat)
P8_TC1-COD(2014)0160

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/475.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate