Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0163(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0033/2014

Předložené texty :

A8-0033/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0016

Přijaté texty
PDF 383kWORD 54k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk
Antidumpingová a antisubvenční opatření***I
P8_TA(2015)0016A8-0033/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění) (COM(2014)0317 – C8-0017/2014 – 2014/0163(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0317),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0017/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2014(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(2),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0033/2014),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. února 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0163

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/476.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí