Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0164(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0032/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0032/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0017

Pieņemtie teksti
PDF 357kWORD 52k
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējā ietekme ***I
P8_TA(2015)0017A8-0032/2014
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija) (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0318),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0016/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0032/2014),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija)
P8_TC1-COD(2014)0164

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/477.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika