Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0444(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2015

Ingivna texter :

A8-0006/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0022

Antagna texter
PDF 204kWORD 46k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg
Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
P8_TA(2015)0022A8-0006/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2015 om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2011)0909 – C8-0265/2014 – 2011/0444(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2011)0909),

–  med beaktande av artikel 38 fjärde stycket i 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn,

–  med beaktande av artikel 81.3 samt artikel 218.6 andra stycket b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0265/2014),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 2014,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0006/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut samt godtagandet av anslutningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Seychellerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy