Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2165(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0013/2015

Testi mressqa :

A8-0013/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 11/02/2015 - 9.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0028

Testi adottati
PDF 355kWORD 145k
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu
Il-verifika tal-kredenzjali
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Deċiżjoni
 Anness

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-verifika tal-kredenzjali (2014/2165(REG))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Att tal-20 ta' Settembru 1976(1) dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-28 ta' Settembru 2005 li adottat l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew(2), u b’mod partikolari l-Artikoli 2(1) u 3(1) tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini(3),

–  wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta’ Lulju 2005 u tat-30 ta’ April 2009(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 4 u 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet uffiċjali, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, dwar ir-riżultati tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0013/2015),

A.  billi l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jiddefinixxi l-karigi li huma inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

B.  billi skont l-Artikolu 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura l-Membri huma mitluba li jiddikjaraw bi preċiżjoni l-attivitajiet professjonali tagħhom kif ukoll kwalunkwe funzjoni jew attività oħra remunerati;

C.  billi l-Istati Membri kollha nnotifikaw lill-Parlament bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda xi wħud minnhom għadhom ma bagħtux – jew bagħtu tard – il-listi ta' kwalunkwe sostitut, flimkien mal-klassifika tagħhom skont ir-riżultati tal-votazzjoni, kif meħtieġ mill-Artikolu 3(4) tar-Regoli ta' Proċedura;

D.  billi f'xi każijiet l-Istati Membri pprovdew notifiki parzjali tal-kandidati eletti u sussegwentement bagħtu dettalji ulterjuri;

E.  billi f'xi Stati Membri qed jiġu kkunsidrati oġġezzjonijiet fir-rigward tal-elezzjoni ta' xi Membri tal-Parlament Ewropew skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u billi dawn il-proċeduri jistgħu jirriżultaw fl-annullament tal-elezzjoni tal-Membri kkonċernati;

F.  billi, skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jiddeċiedi dwar kwalunkwe kontestazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-mandat tal-Membri tiegħu esklużivament fil-każ li din tirrigwarda ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Att imsemmi hawn fuq, u mhux fil-każ ta' ksur tad-dispożizzonijiet elettorali nazzjonali li jirreferi għalihom l-Att;

G.  billi, sabiex jiġu verifikati l-kredenzjali tal-Membri tiegħu skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-1976, il-Parlament għandu jieħu nota tar-riżultati tal-elezzjoni kif ġew iddikjarati uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, bl-ebda possibbiltà ta' diskrezzjoni fil-kwistjoni; billi, madankollu, din id-dispożizzjoni ma żżommx lill-Parlament milli jirrapporta, fejn xieraq, każijiet potenzjali ta' inkompatibilità bejn il-leġiżlazzjoni elettorali nazzjonali, li fuqha huma bbażati r-riżultati, u l-liġi tal-UE;

H.  billi persuni b'nazzjonalità ta' ċerti Stati Membri li ilhom jgħixu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien speċifiku jistgħu jiċċaħdu mid-dritt tal-vot fl-Istat Membru tagħhom (disenfranchisement); billi f'xi każijiet dan jista' jinkludi wkoll iċ-ċaħda tad-dritt għall-kandidatura;

I.  billi l-Kummissjoni Elettorali tar-Renju Unit irrappurtat li għadd ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħrajn li huma residenti fir-Renju Unit ma setgħux jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom fl-aħħar elezzjoni Ewropea;

1.  Jiddikjara validu, suġġett għal kwalunkwe deċiżjonijiet eventwali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom ir-riżultati elettorali jkunu ġew ikkontestati, il-mandat tal-Membri tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Anness ta' din id-deċiżjoni li l-elezzjoni tagħhom ġiet ikkomunikata mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li għamlu d-dikjarazzjonijiet bil-miktub skont l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, kif ukoll tal-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura;

2.  Itenni t-talba tiegħu indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mhux biss biex jinnotifikah fil-pront bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda wkoll biex jibagħtu l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien mal-ordni skont ir-riżultat tal-votazzjoni;

3.  Jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex iwettqu, mingħajr dewmien, l-eżami tat-tilwim li ġie riferut lilhom u biex jinnotifikaw lill-Parlament dwar ir-riżultati;

4.  Iqis li d-disenfranchisement huwa ekwivalenti għall-ikkastigar ta' ċittadini li jkunu eżerċitaw id-dritt tal-moviment ħieles fi ħdan l-UE (l-Artikolu 20(2)(a) TFUE), għaċ-ċaħda tagħhom mid-dritt tal-vot u mid-dritt għall-kandidatura fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom (l-Artikolu 20(2)(b) TFUE) u l-ksur tal-prinċipju tas-suffraġju universali dirett (l-Artikolu 14(3) TUE u l-Artikolu 1(3) tal-Att tal-1976); hu tal-fehma li taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu japplika d-disenfranchisement għall-elezzjonijiet Ewropew u jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jagħti lok għal dik il-possibbiltà;

5.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-formalitajiet ta’ reġistrazzjoni tagħhom marbutin mal-parteċipazzjoni ta’ persuni b’nazzjonalità ta’ Stati Membri oħrajn fl-elezzjonijiet Ewropej, sew bħala votanti u sew bħala kandidati, jiġu simplifikati, b’mod partikolari billi jitneħħew l-ostakoli amministrattivi żejda sabiex id-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2)(a) u (b) TFUE jkunu effettivi; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-prattiki tal-Istati Membri jikkonformaw mal-liġi tal-UE;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5.
(2) ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1.
(3) ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34.
(4) Sentenza ta' Le Pen vs Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; u sentenza ta' L-Italja u Donnici vs Parlament, C-393/07 u C-9/08, EU:C:2009:275.


ANNESS

Lista tal-Membri tal-Parlament Ewropew li l-mandat tagħhom ġie ddikjarat validu

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Belġju (21 Membru)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Il-mandat tas-Sur Louis IDE spiċċa fid-19 ta' Diċembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-14 ta’ Ottubru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Sander LOONES li jissostitwixxi lis-Sur Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Il-mandat tas-Sa Annemie NEYTS-UYTTEBROECK spiċċa fl-1 ta’ Jannar 2015.

(****)Il-mandat tas-Sa Marianne THYSSEN spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(*****)L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tas-6 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur VANDENKENDELAERE li jissostitwixxi lis-Sa Marianne THYSSEN.

(******) Il-mandat tas-Sur Johan VAN OVERTVELDT spiċċa fil-11 ta’ Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Bulgarija (17-il Membru)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Il-mandat tas-Sur Tomislav DONCHEV spiċċa fis-7 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-24 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Andrey NOVAKOV li jissostitwixxi s-Sur Tomislav DONCHEV.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Repubblika Ċeka (21 Membru)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Id-Danimarka (13-il Membru)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Ġermanja (96 Membru)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Estonja (6 Membri)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Il-mandat tas-Sur Andrus ANSIP spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tas-3 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Urmas PAET li jissostitwixxi s-Sur Andrus ANSIP.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Irlanda (11-il Membru)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Greċja (21 Membru)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Il-mandat tas-Sur Georgios KATROUGALOS spiċċa fis-27 ta' Jannar 2015.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Spanja (54 Membru)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Il-mandat tas-Sur Miguel ARIAS CAÑETE spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mill-20 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur CALVET CHAMBON li jissostitwixxi lis-Sur Francisco SOSA WAGNER.

(***) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-15 ta' Lulju 2014, data tan-notifika mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Javier COUSO PERMUY li jissostitwixxi lis-Sur Willy MEYER.

(****) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-11 ta’ Settembru 2014, data tan-notifika mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Tania GONZÁLEZ PEÑAS li tissostitwixxi lis-Sur Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****)L-effett tal-mandat jiddekorri mis-6 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Carlos ITURGAIZ li jissostitwixxi lis-Sur Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Il-mandat tas-Sur Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO spiċċa fil-1 ta’ Awwissu 2014.

(*******) Il-mandat tas-Sur Willy MEYER spiċċa fl-10 ta’ Lulju 2014.

(********) Il-mandat tas-Sur Francisco SOSA WAGNER spiċċa fl-20 ta’ Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Franza (74 Membru)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Italja (73 Membru)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-11 ta' Lulju 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Lorenzo FONTANA li jissostitwixxi s-Sur Flavio TOSI.

(**) Il-mandat tas-Sa Alessandra MORETTI fit-2 ta' Frar 2015.

(***) Il-mandat tas-Sur Flavio TOSI spiċċa fid-9 ta' Lulju 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ċipru (6 Membri)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) L-effett tal-Mandat jiddekorri mid-data tas-3 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Lefteris CHRISTOFOROU li jissostitwixxi lis-Sur Christos STYLIANIDES.

(**) Il-mandat tas-Sur Christos STYLIANIDES spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Latvja (8 Membri)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Il-mandat tas-Sur Valdis DOMBROVSKIS spiċċa fl-1 ta’ Novembru 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tat-1 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sa Inese VAIDERE li tissostitwixxi lis-Sur Valdis DOMBROVSKIS.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Litwanja (11-il Membru)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Lussemburgu (6 Membri)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Kroazja (11-il Membru)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Ungerija (21 Membru)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Malta (6 Membri)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Pajjiżi l-Baxxi (26 Membru)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Awstrija (18-il Membru)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Polonja (51 Membru)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Portugall (21 Membru)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Rumanija (32 Membru)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Il-mandat tas-Sa Corina CREŢU spiċċa fl-1 ta' November 2014.

(**) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tal-1 ta’ Novembru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sur Emilian PAVEL li jissostitwixxi lis-Sa Corina CREȚU.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Is-Slovenja (8 Membri)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Is-Slovakkja (13-il Membru)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Il-Finlandja (13-il Membru)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

L-Isvezja (20 Membru)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) L-effett tal-mandat jiddekorri mid-data tat-8 ta' Ottubru 2014, data tan-notifika, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-elezzjoni tas-Sa Linnéa ENGSTRÖM biex tissostitwixxi lis-Sa Isabella LÖVIN.

(**) Il-mandat tas-Sa Isabella LÖVIN spiċċa fit-3 ta' Ottubru 2014.

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

(1 ta' Lulju 2014)

Ir-Renju Unit (73 Membru)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Il-mandat tas-Sur Philip BRADBOURN spiċċa fil-20 ta' Diċembru 2014.

Avviż legali - Politika tal-privatezza