Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2165(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0013/2015

Predložena besedila :

A8-0013/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0028

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 137k
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Odločitev
 Priloga

Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev (2014/2165(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976(1),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta(2), zlasti členov 2(1) in 3(1),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani(3),

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 7. julija 2005 in 30. aprila 2009(4),

–  ob upoštevanju členov 3, 4 in 11 ter Priloge I Poslovnika,

–  ob upoštevanju uradnih obvestil pristojnih organov držav članic o izidih volitev v Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0013/2015),

A.  ker člen 7(1) in (2) akta z dne 20. septembra 1976 določa funkcije, ki niso združljive s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta;

B.  ker člen 11 in Priloga I poslovnika Evropskega parlamenta določata, da morajo poslanci natančno prijaviti poklicne dejavnosti in druge funkcije in dejavnosti, za katere prejemajo plačilo;

C.  ker so vse države članice Parlament obvestile o imenih izvoljenih kandidatov, čeprav večina še vedno niso poslala seznamov namestnikov v vrstnem redu glede na izide glasovanja, kot to določa člen 3(4) poslovnika, oziroma so to storile z zamudo;

D.  ker so v nekaterih primerih države članice poslale nepopolna obvestila o izvoljenih kandidatih in so podrobnosti poslale naknadno;

E.  ker v nekaterih državah članicah ugovore zoper izvolitev nekaterih poslancev Evropskega parlamenta obravnavajo v skladu z nacionalno zakonodajo, ti postopki pa lahko vodijo v razveljavitev izvolitve teh poslancev;

F.  ker mora v skladu s členom 12 akta z dne 20. septembra 1976 Parlament odločiti o sporih v zvezi z veljavnostjo mandata poslancev samo, če gre pri sporih za kršitev določb akta, ne pa tudi v primeru kršitev nacionalnih volilnih določb, na katere se akt nanaša;

G.  ker mora Parlament pri preverjanju veljavnosti mandatov poslancev v skladu s členom 12 akta iz leta 1976 upoštevati volilne izide, kakor so jih uradno razglasili pristojni organi držav članic, brez možnosti diskrecijske pravice v zadevi; ker ta določba Parlamentu ne preprečuje, da po potrebi poroča o morebitnih primerih nezdružljivosti med nacionalnimi volilnimi zakonodajami, na katerih temeljijo izidi, ter pravom EU;

H.  ker so državljani nekaterih držav članic, ki določeno obdobje živijo v drugi državi, lahko prikrajšani za pravico, da glasujejo v domači državi članici (odvzem volilne pravice); ker v nekaterih primerih to lahko pomeni, da jim je odvzeta pasivna volilna pravica;

I.  ker je volilna komisija Združenega kraljestva poročala, da številni državljani drugih držav članic, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, na zadnjih volitvah v Evropski parlament niso mogli uresničiti svoje aktivne volilne pravice;

1.  razglaša veljavnost mandata poslancev Evropskega parlamenta iz priloge k tem sklepu, katerih izvolitev so sporočili pristojni nacionalni organi in ki so oddali pisne izjave na podlagi člena 7(1) in (2) akta z dne 20. septembra 1976 in Priloge I poslovnika, pod pogojem, da pristojni organi držav članic, kjer je prišlo do sporov zaradi volilnih izidov, ne sporočijo drugačne odločitve;

2.  ponovno prosi pristojne nacionalne organe, naj mu nemudoma sporočijo vsa imena izvoljenih kandidatov in imena namestnikov v vrstnem redu glede na izide glasovanja;

3.  poziva pristojne organe držav članic, naj nemudoma zaključijo preučevanje sporov, ki so bili posredovani, in obvestijo parlament o izidih;

4.  Meni, da je odvzem volilne pravice enakovreden kaznovanju državljanov, ki so uresničili pravico do prostega gibanja v EU (člen 20(2)(a) PDEU), odvzemu pravice voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament v državah članicah, kjer prebivajo (člen 20(2)(b) PDEU) in kršitev načela splošnih neposrednih volitev (člen 14(3) PEU in člen 1(3) akta iz leta 1976); meni, da se v nobenem primeru ne sme odvzeti volilne pravice za volitve v Evropski parlament in poziva Komisijo, naj zagotovi, da ta možnost ne bo obstajala v nobeni državi članici;

5.  poziva države članice, v katerih so se morda pojavile takšne težave, naj predvsem z odstranitvijo nepotrebnih upravnih ovir zagotovijo poenostavitev formalnosti za registracijo udeležbe državljanov drugih držav članic na volitvah v Evropski parlament bodisi kot volivcev bodisi kot kandidatov, da bodo naredile pravice iz člena 20(2)(a) in (b) PDEU učinkovite. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo praksa držav članic skladna s pravom EU;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 278, 8.10.1976, str. 5.
(2) UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
(3) UL L 329, 30.12.1993, str. 34.
(4) Sodba v zadevi Le Pen proti Parlamentu, C-208/03, EU:C:2005:429, in sodba v zadevi Italija in Donnici proti Parlamentu, C-393/07 in C-9/08, EU:C:2009:275.


PRILOGA

Seznam poslancev Evropskega parlamenta, katerih mandat je veljaven

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Belgija (21 poslancev)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Mandat Louisa IDE je potekel 19. decembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 14. oktobra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Johana VAN OVERTVELDTA namesto Sanderja LOONESA.

(***) Mandat Annemie NEYTS-UYTTEBROECK je potekel 1. januarja 2015.

(****) Mandat Marianne THYSSEN je potekel 1. novembra 2014.

(*****) Mandat veljaven od 6. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Toma VANDENKENDELAEREJA namesto Marianne THYSSEN.

(******) Mandat Johana VAN OVERTVELDTA je potekel 11. oktobra 2014.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Bolgarija (17 poslancev)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Mandat Tomislava DONCHEVA je potekel 7. novembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 24. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Andreya NOVAKOVA namesto Tomislava DONCHEVA.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Češka republika (21 poslancev)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Danska (13 poslancev)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Nemčija (96 poslancev)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Estonija (6 poslancev)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Mandat Andrusa ANSIPA je potekel 1. novembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 3. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Urmasa PAETA namesto Andrusa ANSIPA.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Irska (11 poslancev)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Grčija (21 poslancev)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Mandat Georgiosa KATROUGALOSA je potekel 27. januarja 2015.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Španija (54 poslancev)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Mandat Miguela ARIASA CAÑETEJA je potekel 1. novembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 20. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Enriqueja CALVETA CHAMBONA namesto Francisca SOSE WAGNERJA.

(***) Mandat veljaven od 15. julija 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Miguela ARIASA CAÑETEJA namesto Willyja MEYERJA.

(****) Mandat veljaven od 11. septembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Tanie GONZÁLEZ PEÑAS namesto Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA.

(*****)Mandat veljaven od 6. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Carlosa ITURGAIZA namesto Miguela ARIASA CAÑETE.

(******) Mandat Carlosa JIMÉNEZA VILLAREJA je potekel 1. avgusta 2014.

(*******) Mandat Willyja MEYERA je potekel 10. julija 2014.

(********) Mandat Francisca SOSE WAGNERJA je potekel 20. oktobra 2014.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Francija (74 poslancev)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Italija (73 poslancev)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio**

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandat veljaven od 11. julija 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Lorenza FONTANE namesto Flavia TOSI.

(**) Mandat Alessandre MORETTI je potekel 2. februarja 2015.

(**) Mandat Flavia TOSI je potekel 9. julija 2014.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Ciper (6 poslancev)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) Mandat veljaven od 3. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Lefterisa CHRISTOFOROUJA namesto Christosa STYLIANIDESA.

(**) Mandat Christosa STYLIANIDESA je potekel 1. novembra 2014.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Latvija (8 poslancev)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Mandat Valdisa DOMBROVSKISA je potekel 1. novembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 1. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Inese VAIDERE namesto Valdisa DOMBROVSKISA.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Litva (11 poslancev)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Luksemburg (6 poslancev)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Hrvaška (11 poslancev)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Madžarska (21 poslancev)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Malta (6 poslancev)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Nizozemska (26 poslancev)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Avstrija (18 poslancev)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Poljska (51 poslancev)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Portugalska (21 poslancev)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Romunija (32 poslancev)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Mandat Corine CREŢU je potekel 1. novembra 2014.

(**) Mandat veljaven od 1. novembra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Emiliana PAVLA namesto Corine CREŢU.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Slovenija (8 poslancev)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Slovaška (13 poslancev)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Finska (13 poslancev)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Švedska (20 poslancev)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandat veljaven od 8. oktobra 2014, ko so pristojni nacionalni organi sporočili izvolitev Linnée ENGSTRÖM namesto Isabelle LÖVIN.

(**) Mandat Isabelle LÖVIN je potekel 3. oktobra 2014.

IZVOLJENI POSLANCI PARLAMENTA PO DRŽAVAH ČLANICAH

(1.  julij 2014)

Združeno kraljestvo (73 poslancev)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Mandat Philipa BRADBOURNA je potekel 20. decembra 2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov