Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0001/2015

Ingediende teksten :

A8-0001/2015

Debatten :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0029

Aangenomen teksten
PDF 212kWORD 185k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2015 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0476),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91, lid 1, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0113/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 2014(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0001/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)PB C 12 van 15.1.2015, blz. 115.


Standpunt van het Europees Parlement van 11 februari 2015 in eerste lezing vastgesteld over het voorstel voor een richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen
P8_TC1-COD(2014)0218

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2015/413.)

Juridische mededeling - Privacybeleid