Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0001/2015

Texte depuse :

A8-0001/2015

Dezbateri :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0029

Texte adoptate
PDF 291kWORD 51k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0476),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0113/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0001/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 12, 15.1.2015, p. 115.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 februarie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră
P8_TC1-COD(2014)0218

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/413.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate