Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0001/2015

Predkladané texty :

A8-0001/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0029

Prijaté texty
PDF 297kWORD 52k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0476),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0113/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014(1)

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0001/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 115.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. februára 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
P8_TC1-COD(2014)0218

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/413.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia