Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0238(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0010/2015

Pateikti tekstai :

A8-0010/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0030

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 51k
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12812/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo projektą (12830/2014),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0276/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir to paties straipsnio 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A8-0010/2015),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  ragina Komisiją perduoti Parlamentui susitarimo 7 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto susitikimų protokolus ir išvadas, taip pat naujo protokolo 4 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą;

3.  ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose;

4.  ragina Komisiją, prieš baigiant galioti dabartiniam susitarimui ir prasidedant deryboms dėl būsimo susitarimo, ex-post ataskaitos pavidalu atsiųsti Parlamentui ir Tarybai detalią informaciją apie susitarimo sąnaudas ir naudą;

5.  ragina Komisiją teikti Parlamentui metines susitarimo įgyvendinimo ataskaitas, ypač susijusias su susitarimo įgyvendinimo protokolo 4 straipsnyje numatyta daugiamete programa, taip pat išdėstyti, kaip naudojamos pagal susitarimą skiriamos lėšos;

6.  ragina Komisiją ir Tarybą, kad jos, neviršydamos atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

7.   ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti vietos lygmens valdymo bei atskaitingumo skatinimui ir sudaryti palankesnes sąlygas teikti tinkamą informaciją visiems vietos subjektams, suinteresuotiems susitarimu ir jo įgyvendinimu;

8.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Senegalo Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika