Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2997(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0098/2015

Predložena besedila :

B8-0098/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.17
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0031

Sprejeta besedila
PDF 227kWORD 69k
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg
Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti členov 2, 3, 4, 6, 7 in 21,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 2, 3, 4, 18 in 19,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

–  ob upoštevanju ustreznih instrumentov OZN na področju človekovih pravic, zlasti Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984 in njenih ustreznih protokolov ter Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem z dne 20. decembra 2006,

–  ob upoštevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah Al Naširi proti Poljski, Abu Zubajda proti Litvi, Husajn (Abu Zubajda) proti Poljski, El Masri proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Nasr in Ghali proti Italiji in Al Naširi proti Romuniji,

–  ob upoštevanju sodbe italijanskega sodišča, s katero je bilo na zaporne kazni v odsotnosti obsojenih 22 agentov agencije CIA, pilot zračnih sil ZDA in italijanska agenta zaradi njihove vloge pri ugrabitvi milanskega imama Abu Omarja leta 2003,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 6. julija 2006 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA ob delnem zaključku dela začasnega odbora(1),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 14. februarja 2007 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA(2),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 11. septembra 2012 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta(3),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 10. oktobra 2013 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA(4),

–  ob upoštevanju študije odbora senata ZDA za obveščevalne dejavnosti (SSCI) o programu agencije CIA za pridržanje in zasliševanje in njeni uporabi različnih oblik mučenja pri pripornikih med 2001 in 2006,

–  ob upoštevanju svojih resolucij o Guantanamu, najnovejša je z dne 23. maja 2013 z naslovom "Guantanamo: gladovna stavka zapornikov"(5),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o temeljnih pravicah in načelu pravne države ter poročila Komisije za leto 2013 o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Luxembourg, 5. in 6. junij 2014),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 27. februarja 2014 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012)(6),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ z dne 11. marca 2014 (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o boju proti korupciji v EU z dne 3. februarja 2014 (COM(2014)0038),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev(7),

–  ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je spoštovanje temeljnih pravic in načela pravne države bistvena sestavina uspešnih protiterorističnih politik;

B.  ker je Parlament večkrat obsodil program izrednih izročitev in skrivnih pridržanj, ki ga je izvajala CIA in v okviru katerega so bile povzročene številne kršitve človekovih pravic, med njimi uporaba mučenja in drugih oblik nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, skrivna pridržanja, pridržanja brez sojenja in kršitve načela nevračanja;

C.  ker tudi za politike državne varnosti in boja proti terorizmu kljub njihovi posebni naravi še vedno velja načelo odgovornosti, poleg tega za kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic nekaznovanje ni mogoče;

D.  ker je prevzemanje odgovornosti za izredne izročitve, ugrabitve, nezakonita skrivna pridržanja in mučenje nujno, da bi učinkovito varovali in spodbujali človekove pravice v notranjih in zunanjih politikah EU ter zagotovili legitimne in učinkovite varnostne ukrepe, ki temeljijo na načelu pravne države;

E.  ker je Parlament večkrat pozval k polni preiskavi sodelovanja držav članic EU v programu skrivnih pridržanj in izrednih izročitev agencije CIA;

F.  ker je prejšnji sklic Parlamenta v zgoraj navedeni resoluciji z dne 10. oktobra 2013 pozval zdajšnji sklic Parlamenta, naj še naprej izpolnjuje in izvaja mandat, ki ga je dal začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške osrednje obveščevalne agencije CIA, ter posledično zagotovi, da so bila njegova priporočila upoštevana, pregleda nove elemente, ki so se morebiti pojavili, in v celoti uporabi in razvije svojo preiskovalno pravico;

G.  ker poročilo odbora senata ZDA za obveščevalne dejavnosti razkriva nova dejstva, ki krepijo domneve, da so številne države članice EU, njihovi organi in uradniki ter agenti njihovih varnostnih in obveščevalnih služb sodelovali pri programu skrivnih pridržanj in izrednih izročitev agencije CIA, včasih tudi na koruptiven način, saj jim je agencija CIA v zameno za njihovo sodelovanje plačevala znatne vsote denarja;

H.  ker poročilo odbora senata ZDA za obveščevalne dejavnosti zavrača trditve agencije CIA, da so z mučenjem pridobili podatke, ki jih ne bi bilo mogoče pridobiti z običajnimi, nenasilnimi zasliševalnimi tehnikami;

I.  ker je na nacionalnem sodišču (Audiencia Nacional) Kraljevine Španije odprta kazenska zadeva (št. 150/09 pred centralnim sodiščem št. 5 (Juzgado Central No 5)) o mučenju v pomorskem oporišču v zalivu Guantánamo;

J.  ker se je predsednik ZDA Barack Obama zavezal, da bo do januarja 2010 zaprl objekt za pridržanje v zalivu Guantanamo, kjer je zaprtih 122 oseb, brez da bi bile proti njim vložene uradne obtožnice, ki bi jih bremenile kaznivih dejanj, vključno s 54 osebami, katerim je bila uradno odobrena izpustitev;

K.  ker je pomoč držav članic EU pri preselitvi nekaterih zapornikov iz Guantanama počasna in omejena;

1.  pozdravlja odločitev odbora senata ZDA za obveščevalne dejavnosti, da objavi povzetek poročila o programu pridržanja in zasliševanja, ki ga je izvajala agencija CIA; spodbuja objavo celotnega poročila brez pretiranih in nepotrebnih popravkov;

2.  izraža odločno obsodbo grozovitih zasliševalnih praks, s katerimi so bile zaznamovane te nezakonite protiteroristične operacije; poudarja temeljni zaključek senata ZDA, da nasilne metode agencije CIA niso privedle do pridobitve podatkov, ki bi preprečili nadaljnje teroristične napade; ponovno izraža svojo absolutno obsodbo mučenja;

3.  meni, da so se zaradi prepričanja, da za program agencije CIA nihče ne bo kaznovan, nadaljevale kršitve temeljnih pravic, kot so kasneje odkriti programi množičnega nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost in tajnih služb različnih držav članic EU;

4.  poziva ZDA, naj opravijo preiskavo in kazensko preganjajo množične kršitve človekovih pravic, ki so bile posledica programov izročitev in skrivnih pridržanj agencije CIA, in upoštevajo vse zahteve držav članic EU za informacije, izročitve ali učinkovita pravna sredstva za žrtve v zvezi s programom agencije CIA;

5.  ponovno poziva države članice, naj raziščejo domneve, da so bili na njihovem ozemlju skrivni zapori, v katerih so bili pridržani ljudje v okviru programa agencije CIA, in kazensko preganjajo vpletene v te operacije, upoštevajoč vse nove dokaze, ki so se pojavili;

6.  poziva države članice, naj temeljito preučijo nedavne obtožbe, da so se nezakonite izročitve, pridržanja in mučenje dogajale na njihovem ozemlju ter naj kazensko preganjajo odgovorne;

7.  je zaskrbljen zaradi ovir, na katere so naletele nacionalne parlamentarne in pravosodne preiskave vpletenosti nekaterih držav članic v program agencije CIA, zaradi zlorab instituta državne tajnosti in zaradi nepotrebnega označevanja dokumentov za tajne, kar je pripeljalo do tega, da so bili kazenski postopki zaključeni in da storilci, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, niso bili kaznovani;

8.  poziva, naj se nemudoma objavijo ugotovitve obstoječih preiskav o vpletenosti držav članic v program CIE, zlasti Chilcotove preiskave;

9.  poziva k sprejetju notranje strategije EU za temeljne pravice ter poziva Komisijo, naj predloži sprejetje takšne strategije in z njo povezanega akcijskega načrta;

10.  naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj v povezavi o Odborom za zunanje zadeve in še zlasti njegovim pododborom za človekove pravice nadaljuje s svojo preiskavo o „domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA“ in naj najkasneje po enem letu na plenarnem zasedanju poroča o:

   spremljanju upoštevanja priporočil iz zgoraj navedene resolucije z dne 11. septembra 2012 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta,
   olajševanju in podpiranju pravne pomoči in pravosodnega sodelovanja med preiskovalnimi organi, ki bo temeljilo na spoštovanju človekovih pravic, in sodelovanja med odvetniki, ki so bili vključeni v iskanje odgovornih v državah članicah;
   pripravi predstavitve skupaj z nacionalnimi parlamenti in pravosodnimi delavci, na kateri bi pregledali vse pretekle in tekoče parlamentarne in pravosodne preiskave;
   organizaciji misije Parlamenta za ugotavljanje dejstev, v katero bi bile vključene vse zainteresirane politične skupine in ki bi odpotovala v države članice EU, v katerih so bili domnevno tajni zapori agencije CIA;
   zbiranju vseh zadevnih informacij in dokazov o morebitnih podkupninah ali drugih koruptivnih dejanjih, povezanih s programom agencije CIA;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 303E, 13.12.2006, str. 833.
(2) UL C 287E, 29.11.2007, str. 309.
(3) UL C 353E, 3.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0418.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0231.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0173.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0230.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov