Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0099/2015

Разисквания :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0033

Приети текстове
PDF 447kWORD 69k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно информационното общество(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2006 г. относно европейско информационно общество за растеж и заетост(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно Втория форум за управление на интернет(3),

—  като взе предвид декларацията относно принципите и плана за действие, изготвени на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество и приети в Женева на 12 декември 2003 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към световно партньорство в рамките на информационното общество: превръщане на принципите от Женева в действия“ (COM(2004)0480),

—  като взе предвид ангажиментите и програмата за информационното общество от Тунис, приети на 18 ноември 2005 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, изготвено след Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2006 г. (COM(2006)0181),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно управление на интернет: следващи стъпки(4),

—  като взе предвид многостранното изявление на NETmundial, представено на 24 април 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Политиката по отношение на интернет и управлението му — Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет“ (COM(2014)0072),

—  като взе предвид съвместното изявление на делегацията на ЕС на Форума за управление на интернет, проведен от 2 до 5 септември 2014 г. в Истанбул,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че целта на Форума за управление на интернет е да изпълнява мандата си от Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество във връзка с организирането на форуми за демократичен и прозрачен диалог относно политиката с участието на множество заинтересовани страни;

Б.  като има предвид, че основната роля и функция на Форума за управление на интернет е обсъждането на широк набор от въпроси, свързани с управлението на интернет, и по целесъобразност, отправянето на препоръки към международната общност;

В.  като има предвид, че Общото събрание на ООН реши на 20 декември 2010 г. да удължи мандата на Форума за управление на интернет за още пет години;

Г.  като има предвид, че обсъждането и вземането на решение относно по-нататъшното подновяване на мандата на Форума за управление на интернет ще се състои през 2015 г. в Общото събрание на ООН;

Д.  като има предвид, че Парламентът изпрати специални делегации на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2005 г., както и след това на всяка годишна среща на Форума за управление на интернет;

Е.  като има предвид, че специалните делегации, които Парламентът изпрати, изиграха ключова роля по отношение на популяризирането на европейските ценности и взаимодействието с организациите на гражданското общество и представителите на националните парламенти, присъстващи на тези срещи, в сътрудничество с държавите членки и Комисията,

Ж.  като има предвид, че най-важните приоритети за Европейския съюз по време на деветия Форум за управление на интернет, проведен през септември 2014 г. с основната тема „Свързване на континентите за засилено участие на множество заинтересовани страни в управлението на интернет“, бяха: разширен достъп до интернет в световен мащаб; поддръжка на интернет като глобален, отворен и общ ресурс; недискриминационен достъп до знания; по-голяма отчетност и прозрачност в модела на управление на интернет с участието на множество заинтересовани страни; отхвърляне на идеята за интернет, контролиран от държавата; и признаване на факта, че нашите основни свободи и правата на човека не подлежат на преговори и трябва да бъдат защитавани онлайн;

З.  като има предвид, че на 27 ноември 2014 г. министрите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката на ЕС одобриха заключенията на Съвета, в които се подчертава значението на координираната европейска позиция за управлението на интернет и засилването на Форума за управление на интернет като платформа с участието на множество заинтересовани страни;

И.  като има предвид, че през март 2014 г. Администрацията по национални телекомуникации и информация (NTIA) към Министерството на търговията на САЩ обяви своето намерение да прехвърли функциите на IANA (Служба за присвояване на имена и адреси в интернет) по надзора на интернет към световната многостранна общност преди изтичането на текущия договор между NTIA и Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) през септември 2015 г.; като има предвид, че балансирано решение за прехвърлянето трябва да бъде намерено навреме и следва да доведе до система, която не може да бъде обект на присвояване и манипулиране, и следва да продължи да гарантира стабилен интернет;

Й.  като има предвид, че през април 2014 г. на Световната многостранна среща NetMundial относно бъдещето на управлението на интернет беше изготвен набор от принципи за управлението на интернет и пътна карта за бъдещото развитие на екосистемата на интернет;

K.  като има предвид, че прогнозите за растежа, свързан с интернет икономиката, са за почти 11 % в ЕС, а нейният дял в БВП се очаква да нарасне от 3,8 % през 2010 г. на 5,7 % през 2016 г.;

Л.  като има предвид, че интернет представлява основен стълб на цифровия единен пазар и насърчава, наред с другото, иновациите, растежа, търговията, демокрацията, културното многообразие и правата на човека;

M.  като има предвид, че в отворен интернет всички права и свободи на хората извън интернет следва да се прилагат и онлайн;

1.  Призовава Общото събрание на ООН да поднови мандата на Форума за управление на интернет, да засили неговите ресурси и модела с участието на множество заинтересовани страни в управлението на интернет;

2.  Счита, че въпреки че Форумът за управление на интернет няма да приеме официални заключения, отговорност на Европейския съюз е да подкрепи този процес и да засили въздействието на този обмен в дискусиите по политиката, тъй като той предоставя положителен и конкретен контекст за определяне на бъдещето на интернет въз основа на подход на участие на множество заинтересовани страни;

3.  Призовава заинтересованите държави членки и институции на ЕС да запазят Форума за управление на интернет на челно място в своя дневен ред, да продължат да подкрепят финансово Форума и неговия секретариат и да допринасят за развитието на ефикасна и независима организация, която е в състояние да упражнява своя мандат, както и да допринася за развитието на модел за управление на интернет;

4.  Подчертава, че Парламентът следва да продължи да участва със значителна делегация в бъдещите заседания на Форума за управление на интернет, за да допринася ефективно при формулирането на подход на ЕС по отношение на управлението на интернет съвместно с държавите членки и Комисията;

5.  Подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до интернет в целия свят; подчертава, че Форумът за управление на интернет следва да увеличи приобщаващото участие на всички заинтересовани страни;

6.  Подчертава, че е поел сериозен ангажимент към модела за участие на множество заинтересовани страни в управлението на интернет; призовава държавите членки, Комисията и всички съответни заинтересовани страни да засилят още повече устойчивостта на модела, като направят участниците и процесите на национално, регионално и международно равнище по-приобщаващи, прозрачни и отговорни;

7.  Подчертава значението на завършването на глобализацията на основните функции и организации на интернет; приветства ангажимента на правителството на Съединените щати през март 2014 г. за прехвърляне на управлението на функциите на IANA; подчертава значението на пълната отчетност и прозрачност на ICANN;

8.  Подчертава наличието на строго определен срок за приключване на преговорите за функциите на IANA, което ще предостави дългосрочно решение за стабилността и сигурността на интернет, тъй като през септември 2015 г. сегашното споразумение между ICANN и правителството на САЩ относно надзора на функциите на IANA ще изтече;

9.  Призовава държавите членки и Комисията да увеличат усилията си за подкрепа на сключването на това ново навременно споразумение;

10.  Призовава заинтересованите институции на ЕС да предложат самия ЕС като първи международен партньор на ICANN във връзка с функциите на IANA, включително роля, равна на тази на САЩ и други държави, при потвърждаването на ангажиментите, които понастоящем уреждат услугите на IANA; счита, че това е важна стъпка в процеса на гарантиране на цялостната неутралност на ICANN;

11.  Подчертава, че от плодотворния обмен, проведен до момента в рамките на Форума за управление на интернет, вече могат да се извлекат поуки и могат да се предприемат последващи действия, по-специално във връзка с регулаторните аспекти на електронните съобщения и въпросите, свързани със сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот; счита, че са необходими по‑нататъшни обсъждания в рамките на Форума за управление на интернет по въпроси, свързани с киберсигурността и киберпрестъпленията, като се започне с решенията за повишаване на сигурността на критичната инфраструктура и се стигне до предоставянето на подходящи средства за защитена комуникация на физическите лица и на малките предприятия, и по-специално електронна автентификация и криптиране; подчертава необходимостта от обезпечаване на отворен и независим интернет като глобален, общ ресурс, заедно с недискриминационен достъп до знания в бъдеще въз основа на инициативите и потребностите на заинтересованите страни, както и свобода на изразяване;

12.  Подчертава, че е от ключово значение да се продължат усилията, за да се гарантира правната защита на мрежовата неутралност, която е необходимо условие за гарантиране на свободата на информация и на изразяване, за стимулиране на растежа и създаването на работни места чрез развитие на иновациите и възможностите за бизнес, свързани с интернет, и за насърчаване и защита на културното и езиковото многообразие;

13.  Подчертава, че основните свободи и правата на човека не подлежат на преговори и трябва да бъдат защитавани както онлайн, така и офлайн; изразява съжаление, че някои държави се опитват да ограничат глобалната връзка на своите граждани чрез цензура и други ограничения; категорично отхвърля идеята за контролиран от държавата интернет и масово наблюдение на интернет;

14.  Подчертава икономическото и обществено значение на онлайн правата на неприкосновеност на личния живот и контрол на ползвателите върху техните лични данни; счита тези права за основополагащи за демокрацията, за отворен и неутрален интернет и за равнопоставените условия за конкуренция на предприятията в мрежата;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, държавите членки и националните парламенти.

(1) ОВ C 133 E, 8.6.2006 г., стр. 140.
(2) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 133.
(3) ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 80.
(4) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 33.

Правна информация - Политика за поверителност