Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2526(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0099/2015

Rasprave :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0033

Usvojeni tekstovi
PDF 237kWORD 67k
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg
Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom (2015/2526(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. lipnja 2005. o informacijskom društvu(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2006. o europskom informacijskom društvu za rast i zapošljavanje(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. siječnja 2008. o drugom Forumu za upravljanje internetom(3),

–  uzimajući u obzir Deklaraciju o načelima i Plan djelovanja sa Svjetskog sastanka na vrhu o informacijskom društvu (WSIS) koji su doneseni 12. prosinca 2003. u Ženevi,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Na putu prema globalnom partnerstvu u informacijskom društvu: primjena ženevskih načela u praksi” (COM(2004)0480),

–  uzimajući u obzir dokument o predanosti stvaranju informacijskog društva i Program za informacijsko društvo usvojene u Tunisu 18. studenog 2005.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije donesenu nakon WSIS-a 2006. (COM(2006)0181),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. lipnja 2010. o upravljanju internetom: sljedeći koraci(4),

–  uzimajući u obzir izjavu sa sastanka s više dionika NETmundial objavljenu 24. travnja 2014.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Politika interneta i upravljanje internetom – uloga Europe u oblikovanju budućnosti upravljanja internetom”(COM(2014)0072),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu izaslanstva EU-a na Forumu za upravljanje internetom održanom 2. – 5. rujna 2014. u Istanbulu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je cilj Foruma za upravljanje internetom (IGF) ispuniti svoj mandat dodijeljen na Svjetskom sastanku na vrhu o informacijskom društvu (WSIS) u pogledu sazivanja foruma radi vođenja demokratskog, transparentnog, političkog dijaloga koji će uključivati više dionika;

B.  budući da je glavna uloga i funkcija IGF-a rasprava o širokom nizu pitanja u vezi s upravljanjem internetom i po potrebi davanje preporuka međunarodnoj zajednici;

C.  budući da je Opća skupština UN-a 20. prosinca 2010. odlučila produljiti mandat IGF-a za još pet godina;

D.  budući da će se na Općoj skupštini UN-a 2015. održati rasprava i donijeti odluka o daljnjem produljenju mandata IGF-a;

E.  budući da je Parlament 2005. na WSIS poslao ad hoc izaslanstvo, što od tada čini za svaki godišnji sastanak IGF-a;

F.  budući da su ad hoc izaslanstva Parlamenta odigrala središnju ulogu u pogledu promicanja europskih vrijednosti i interakcije s organizacijama civilnog društva i predstavnicima nacionalnih parlamenata prisutnim na tim događajima, u suradnji s državama članicama i Komisijom;

G.  budući da su glavni prioriteti Europske unije tijekom devetog IGF-a održanog u rujnu 2014. s glavnom temom „Povezivanje kontinenata za bolje upravljanje internetom uz sudjelovanje više dionika” bili sljedeći: širenje pristupa internetu na globalnoj razini; održavanje interneta kao globalnog, otvorenog i zajedničkog resursa; nediskriminirajući pristup znanju; veća odgovornost i transparentnost u okviru modela upravljanja internetom s više dionika; odbacivanje ideje o internetu pod državnom kontrolom; i spoznaja da se o našim temeljnim slobodama i ljudskim pravima ne smije pregovarati i da oni moraju biti zaštićeni na internetu;

H.  budući da su 27. studenog 2014. ministri prometa, telekomunikacija i energetike EU-a odobrili zaključke Vijeća u kojima se ističe važnost usklađenog europskog stajališta o upravljanju internetom i potpore jačanju IGF-a kao platforme s više dionika;

I.  budući da je u ožujku 2014. Nacionalna uprava za telekomunikacijsku i informacijsku tehnologiju Ministarstva trgovine SAD-a (NTIA) objavila da funkcije nazora nad internetom koje provodi Tijelo za dodjelu mrežnih brojeva na internetu (IANA) namjerava prenijeti na svjetsku zajednicu više dionika prije isteka trenutnog ugovora između NTIA-e i Internetske korporacije za dodijeljene nazive i brojeve (ICANN) u rujnu 2015.; budući da na vrijeme treba pronaći uravnoteženo rješenje tog prijenosa čiji bi rezultat trebao biti sustav koji nije podložan neovlaštenom preuzimanju i manipuliranju, čime se također i dalje jamči stabilan internet;

J.  budući da je u travnju 2014. na sastanku NETmundial s više dionika na svjetskoj razini o budućnosti upravljanja internetom utvrđen skup načela za upravljanje internetom i plan budućeg razvoja internetskog ekosustava;

K.  budući da se predviđa da će rast povezan s internetskim gospodarstvom iznositi gotovo 11 % u EU-u uz očekivani porast doprinosa BDP-u s 3,8 % 2010. na 5,7 % 2016.;

L.  budući da je internet temeljni stup digitalnog jedinstvenog tržišta i da potiče među ostalim inovacije, rast, trgovinu, demokraciju, kulturnu raznolikost i ljudska prava;

M.  budući da bi se na otvorenom internetu trebala primjenjivati sva prava i slobode koje ljudi imaju izvan interneta;

1.  poziva Opću skupštinu UN-a da obnovi mandat IGF- te osnaži njegove resurse i model upravljanja internetom s više dionika;

2.  smatra da je, iako IGF neće usvojiti službene zaključke, odgovornost Europske unije da podrži taj proces i da poveća učinak tih razmjena mišljenja u političkim raspravama jer se time pruža pozitivan i konkretan kontekst za oblikovanje budućnosti interneta na temelju pristupa koji uključuje više dionika;

3.  poziva države članice i institucije EU-a o kojima je riječ da zadrže IGF visoko na popisu prioriteta te da nastave s potporom IGF-u i njegovom tajništvu te s doprinosom razvoju učinkovite i neovisne organizacije koja može ispuniti svoj mandat te modelu upravljanja internetom koji se razvija;

4.  naglašava da bi Parlament trebao nastaviti sudjelovati na budućim sastancima IGF-a s brojčano snažnim izaslanstvom kako bi učinkovito pridonio oblikovanju pristupa EU-a upravljanju internetom zajedno s državama članicama i Komisijom;

5.  naglašava potrebu za poboljšanjem pristupa internetu u cijelom svijetu; ističe da bi IGF trebao povećati uključivanje svih dionika;

6.  ističe da je snažno predan modelu upravljanja internetom s više dionika; poziva države članice, Komisiju i sve relevantne dionike da dodatno ojačaju održivost ovog modela povećanjem uključivosti, transparentnosti i odgovornosti sudionika i postupaka na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini;

7.  naglašava važnost dovršetka globalizacije temeljnih funkcija interneta i internetskih organizacija; pozdravlja obvezu koju je u ožujka 2014. preuzela vlada SAD-a o prijenosu vodstva nad funkcijama IANA-e; naglašava važnost pune odgovornosti i transparentnosti ICANN-a;

8.  ističe da postoji čvrst rok za zaključivanje pregovora o funkcijama IANA-a kojima će se osigurati dugoročno rješenje za stabilnost i sigurnost interneta, s obzirom na to da u rujnu 2015. ističe postojeći sporazum između ICANN-a i vlade SAD-a o nadzoru nad funkcijama IANA-a;

9.  poziva države članice i Komisiju da ulože više napora u podupiranje zaključenja ovog novog pravovremenog sporazuma;

10.  poziva dotične institucije EU-a da predlože EU kao prvog međunarodnog partnera ICANN-u u pogledu funkcija IANA-e, uključujući ulogu ravnopravnu onoj SAD-a i drugih država u potvrđivanju obveza koje trenutno reguliraju usluge IANA-e; smatra to važnim korakom u osiguranju potpune neutralnosti ICANN-a;

11.  naglašava da je već moguće izvući pouku iz konstruktivnih razmjena mišljenja dosad održanih u okviru IGF-a i da se na temelju toga može djelovati, posebno u pogledu regulatornih aspekata elektroničke komunikacije te pitanja sigurnosti podataka i privatnosti; smatra da su potrebni dodatni razgovori s IGF-om u vezi s pitanjima povezanim s računalnom sigurnošću i računalnim kriminalom, od rješenja za poboljšanje sigurnosti ključnih infrastruktura do davanja odgovarajućih alata za sigurnu komunikaciju pojedincima i malim poduzećima, posebno e-autentikaciju i šifriranje; ističe da je potrebno osigurati otvoren i nezavisan internet kao globalni zajednički resurs te nediskriminirajući pristup znanju u budućnosti na temelju inicijativa i potreba dionika kao i slobodu izražavanja;

12.  ističe da je od ključne važnosti nastaviti s nastojanjima da se osigura pravna zaštita neutralnosti mreže što je neophodan preduvjet za zaštitu slobode informiranja i izražavanja, poticanje rasta i otvaranja radnih mjesta razvojem inovacija i poslovnih prilika povezanih s internetom te promicanje i zaštitu kulturne i jezične raznolikosti;

13.  ističe da se o temeljnim slobodama i ljudskim pravima ne smije pregovarati i da oni moraju biti zaštićeni na internetu i izvan njega; žali zbog činjenice što neke države cenzurom i drugim ograničenjima pokušavaju ograničiti globalnu povezanost svojih građana; snažno odbacuje ideju o državnoj kontroli interneta i njegovom masovnom nadziranju;

14.  naglašava gospodarsku i društvenu važnost prava na privatnost na internetu i kontrole korisnika nad vlastitim osobnim podacima; smatra da su ta prava od temeljne važnosti za demokraciju, otvoren i neutralan internet i jednake uvjete za poduzeća na internetu;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, državama članicama i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 133 E, 8.6.2006., str. 140.
(2) SL C 291 E, 30.11.2006., str. 133.
(3) SL C 41 E, 19.2.2009., str. 80.
(4) SL C 236 E, 12.8.2011., str. 33.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti