Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0099/2015

Viták :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0033

Elfogadott szövegek
PDF 141kWORD 67k
2015. február 11., Szerda - Strasbourg
Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Az Európai Parlament 2015. február 11-i állásfoglalása az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról (2015/2526(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az információs társadalomról szóló 2005. június 23-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, 2006. március 14-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a második Internetirányítási Fórumról szóló 2008. január 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) 2003. december 12-én Genfben elfogadott genfi alapelvek nyilatkozatára és cselekvési tervére,

–  tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban: a genfi alapelvek átültetése a gyakorlatba” című bizottsági közleményre (COM(2004)0480),

–  tekintettel a „Tuniszi elkötelezettség és menetrend az információs társadalomért” című, 2005. november 18-án elfogadott dokumentumra,

–  tekintettel a 2006-os információs társadalmi csúcstalálkozót követő bizottsági közleményre (COM(2006)0181),

–  tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című, 2010. június 15-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Netmundial többszereplős konferencia 2014. április 24-én ismertetett nyilatkozatára,

–  tekintettel az „Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című bizottsági közleményre (COM(2014)0072),

–  tekintettel a 2014. szeptember 2. és 5. között Isztambulban tartott Internetirányítási Fórumon részt vett európai uniós küldöttség közös nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az Internetirányítási Fórum (IGF) célja az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) megbízatásának végrehajtása fórumok összehívása tekintetében a demokratikus, átlátható és többszereplős politikai párbeszéd érdekében;

B.  mivel az IGF fő szerepe és feladata az internetirányításhoz kapcsolódó számos kérdés megvitatása és adott esetben ajánlások kidolgozása a nemzetközi közösség számára;

C.  mivel 2010. december 20-án az ENSZ Közgyűlés úgy határozott, hogy további öt évvel meghosszabbítja az IGF megbízatását;

D.  mivel az IGF megbízatásának megújításáról szóló megbeszélésekre és döntésre 2015-ben az ENSZ Közgyűlésen fog sor kerülni;

E.  mivel az Európai Parlament 2005-ben eseti küldöttséget indított az információs társadalmi csúcstalálkozóra, valamint azóta az Internetirányítási Fórum minden éves ülésére;

F.  mivel a Parlament által küldött eseti küldöttségek kulcsfontosságú szerepet játszottak az európai értékek, valamint a nemzeti parlamentek és társadalmi szervezetek ezen eseményeken részt vevő képviselőivel megvalósuló interakció előmozdításában, a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködésben;

G.  mivel a 2 014 szeptemberében tartott kilencedik IGF során – melynek átfogó témája a kontinenseknek a megerősített többszereplős internetirányítás érdekében történő összekapcsolása volt –, az Európai Unió elsődleges prioritásai a következők voltak: kibővített internet-hozzáférés az egész világon; az internet globális, nyílt és közös forrásként való fenntartása; a tudáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés; nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság a többszereplős internetirányítási modellben; az államilag ellenőrzött internet gondolatának elutasítása; valamint annak elismerése, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem képezhetik alku tárgyát és online is védeni kell azokat;

H.  mivel 2014. november 27-én az EU közlekedési, telekommunikációs és energiaügyi miniszterei jóváhagyták a Tanács következtetéseit, melyek kiemelik az internetirányításra vonatkozó összehangolt európai álláspont, illetve az IGF mint többszereplős platform megerősítését célzó támogatás fontosságát;

I.  mivel 2014 márciusában az USA Kereskedelmi Minisztériumának Nemzeti Távközlési és Információs Hivatala (NTIA) bejelentette azon szándékát, hogy az internetes számkiosztó hatóság (IANA) internetfelügyeleti feladatait a globális többszereplős közösségre ruházza át az NTIA és a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete (ICANN) közötti jelenlegi szerződés 2015 szeptemberében történő lejárta előtt; mivel az átmenetre időben egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni, és ennek eredményeképpen olyan rendszernek kell kialakulnia, amelyben nem végezhető adatgyűjtés és adatmanipulálás, és amely továbbra is stabil internetet biztosít;

J.  mivel 2014 áprilisában az internetirányítás jövőjéről szóló NETmundial globális, többszereplős konferencia megfogalmazott egy sor elvet az internetirányításról és ütemtervet dolgozott ki az internetes ökoszisztéma további fejlesztéséről;

K.  mivel az internetes gazdasághoz kapcsolódó növekedés előreláthatólag majdnem 11% lesz az EU-ban, és a GDP-hez való hozzájárulása várhatóan a 2010-es 3,8%-ról 5,7%-ra nő 2016-ra;

L.  mivel az internet a digitális egységes piac egyik alappillére, és elősegíti többek között az innovációt, a növekedést, a kereskedelmet, a demokráciát, a kulturális sokféleséget és az emberi jogokat;

M.  mivel a nyílt interneten online is érvényesülni kell valamennyi jognak és szabadságnak, melyet az emberek offline is élveznek;

1.  felhívja az ENSZ Közgyűlését, hogy újítsa meg az IGF megbízatását, valamint erősítse meg forrásait és az internetirányítás többszereplős modelljét;

2.  úgy véli, hogy bár az IGF nem fog hivatalos következtetéseket elfogadni, az Európai Unió felelőssége, hogy támogassa ezt a folyamatot és fokozza ezen eszmecserék politikai megbeszélésekre gyakorolt hatásait, mivel az IGF pozitív és pontosan meghatározott összefüggéseket biztosít az internet jövőjének többszereplős megközelítés alapján történő kialakításához;

3.  felhívja a tagállamokat és az érintett uniós intézményeket, hogy az Internetirányítási Fórum kapjon továbbra is kiemelt helyet napirendjeikben, valamint folytassák az Internetirányítási Fórumnak és titkárságának támogatását, és járuljanak hozzá egy hatékony és független, megbízatását gyakorolni és az internetirányítási modell fejlesztésében részt venni képes szervezet létrehozásához;

4.  hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek nagy küldöttség révén továbbra is részt kell vennie az Internetirányítási Fórum jövőbeni ülésein annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhasson az internetirányításról szóló uniós megközelítés megfogalmazásához – a tagállamokkal és a Bizottsággal együtt;

5.  hangsúlyozza, hogy világszerte javítani kell az internethozzáférést; hangsúlyozza, hogy az IGF-nek növelnie kellene az összes szereplő inkluzív részvételét;

6.  hangsúlyozza azon határozott elkötelezettségét, hogy megtalálják az internetirányítás többszereplős modelljét; felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és valamennyi érintett felet, hogy erősítsék meg jobban e modell fenntarthatóságát a szereplők és folyamatok nemzeti, regionális és nemzetközi szinten inkluzívabbá, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele révén;

7.  kiemeli annak fontosságát, hogy megvalósuljon az internet fő feladatainak és szervezeteinek globalizálódása; üdvözli az USA kormánya által 2014 márciusában tett kötelezettségvállalást az IANA feladatai feletti felügyeleti szerep átruházására; kiemeli az ICANN teljes elszámoltathatóságának és átláthatóságának fontosságát;

8.  hangsúlyozza, hogy szigorú határidő van az IANA feladatairól szóló tárgyalások befejezésére, amelyek során hosszú távú megoldások születnek majd az internet stabilitásáról és biztonságáról, mivel 2015 szeptemberében le fog járni az IANA feladatainak felügyeletére vonatkozó, az ICANN és az USA kormánya közötti jelenlegi szerződés;

9.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozottabban támogassák ezen új, időszerű megállapodás megkötését;

10.  felkéri az érintett uniós intézményeket, hogy az IANA feladatai tekintetében javasolják magát az EU-t az ICANN első nemzetközi partneréül, beleértve, hogy az EU az USA-éval és más tagállamokéval egyenértékű szerepet vállaljon az IANA szolgáltatásait jelenleg szabályozó kötelezettségvállalások megerősítésében; ezt az ICANN teljes semlegessége biztosításának irányába tett fontos lépésnek tekinti;

11.  hangsúlyozza, hogy máris le lehet vonni tanulságokat az IGF-fel kapcsolatban eddig tartott eredményes eszmecserékből, és meg lehet tenni a következő lépéseket, különösen az elektronikus kommunikáció szabályozási szempontjai, valamint az adatbiztonsággal és a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések tekintetében; úgy véli, további tárgyalások szükségesek az IGF keretében a kiberbiztonsághoz és a számítástechnikai bűnözéshez kapcsolódó kérdésekről, a döntő fontosságú infrastruktúrák biztonságának növelésére irányuló megoldásoktól kezdve a biztonságos kommunikációt szolgáló megfelelő eszközök – nevezetesen az e-azonosító és a titkosítás – egyének és kisvállalkozások rendelkezésére bocsátásáig; hangsúlyozza, hogy – az érintett szereplők kezdeményezései és igényei alapján – nyílt és független, közös globális forrásként működő internetet, valamint a tudáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést kell biztosítani a jövőben, a véleménynyilvánítás szabadságával egyetemben;

12.  hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az erőfeszítések folytatása az internet semlegessége jogi védelmének – mint az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadságának garantálásához elengedhetetlen előfeltétel – biztosítása, a növekedésnek és a foglalkoztatásnak az internethez kapcsolódó innovációk és üzleti lehetőségek kidolgozása révén történő élénkítése, valamint a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása és megőrzése érdekében;

13.  hangsúlyozza, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem képezik alku tárgyát és mind az interneten, mind pedig azon kívül védeni kell azokat; sajnálja, hogy egyes államok cenzúra és egyéb megszorítások útján megpróbálják korlátozni állampolgáraik globális összekapcsoltságát; határozottan elutasítja az államilag ellenőrzött internet gondolatát és az interneten keresztül történő tömeges megfigyelést;

14.  hangsúlyozza a magánélet védelmére vonatkozó online jogok és annak gazdasági és társadalmi fontosságát, hogy a felhasználók ellenőrizhessék saját személyes adataikat; e jogokat alapvetőnek tekinti a demokráciához, a nyílt és semleges internethez és ahhoz, hogy a vállalkozások egyenlő feltételek mellett működhessenek a világhálón;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 133. E, 2006.6.8., 140. o.
(2) HL C 291. E, 2006.11.30., 133. o.
(3) HL C 41. E, 2009.2.19., 80. o.
(4) HL C 236. E, 2011.8.12., 33. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat