Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2526(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0099/2015

Debates :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0033

Pieņemtie teksti
PDF 293kWORD 65k
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra
Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūcija par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu (2015/2526(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas sabiedrību(1),

–  ņemot vērā 2006. gada 14. marta rezolūciju par Eiropas informācijas sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai(2),

–  ņemot vērā 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par otro Interneta pārvaldības forumu(3),

–  ņemot vērā 2003. gada 12. decembrī Ženēvā Pasaules informācijas sabiedrības samitā (WSIS) pieņemto deklarāciju par principiem un rīcības plānu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz globālām partnerattiecībām informācijas sabiedrībā: Ženēvas principu īstenošana praksē” (COM(2004)0480),

–  ņemot vērā 2005. gada 18. novembrī pieņemtās Tunisas saistības un Informācijas sabiedrības programmu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu pēc WSIS 2006. gadā (COM(2006)0181),

–  ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par interneta pārvaldību — turpmāk veicamie pasākumi(4),

–  ņemot vērā NETmundial daudzpusējās sanāksmes 2014. gada 24. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Interneta politika un pārvaldība. Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā” (COM(2014)0072);

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kuru sniedza ES delegācija Interneta pārvaldības forumā, kas notika 2014. gadā no 2. līdz 5. septembrim Stambulā,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Interneta pārvaldības foruma (IPF) mērķis ir realizēt Pasaules samitā par informācijas sabiedrību (WSIS) piešķirtās pilnvaras attiecībā uz forumu rīkošanu demokrātiskam, pārredzamam un daudzpusējam politikas dialogam;

B.  tā kā IPF galvenā nozīme un funkcija ir apspriest visdažādākos ar interneta pārvaldību saistītos jautājumus un attiecīgā gadījumā sagatavot ieteikumus starptautiskajai sabiedrībai;

C.  tā kā 2010. gada 20. decembrī ANO Ģenerālā asambleja nolēma vēl par pieciem gadiem pagarināt IPF pilnvaras;

D.  tā diskusijas un lēmuma pieņemšana par turpmāko IPF pilnvaru pagarināšanu notiks ANO Ģenerālās asamblejas 2015. gada sanāksmē;

E.  tā kā Parlaments 2005. gadā nosūtīja ad hoc delegāciju uz WSIS un kopš tā laika šādu delegāciju ir nosūtījis uz katru IPF ikgadējo sanāksmi;

F.  tā kā Parlamenta nosūtītajām ad hoc delegācijām sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju bija galvenā loma attiecībā uz Eiropas vērtību veicināšanu un mijiedarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un šajās sanāksmēs klātesošajiem valstu parlamentu pārstāvjiem;

G.  tā kā Eiropas Savienības galvenās prioritātes 2014. gada septembrī notikušajā devītajā IPF ar centrālo tēmu „Savienojot kontinentus labākai daudzpusējai interneta pārvaldībai” bija šādas: plašāka interneta pieejamība pasaulē; interneta kā globāla, atklāta un vispārēja resursa saglabāšana; nediskriminējoša zināšanu pieejamība; lielāka pārskatatbildība un pārredzamība daudzpusējā interneta pārvaldības modelī; valsts kontrolēta interneta idejas noraidīšana un atziņa, ka mūsu pamatbrīvības un cilvēktiesības nav apspriežamas un ir jāaizsargā tiešsaistē;

H.  tā kā 2014. gada 27. novembrī ES transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministri apstiprināja Padomes secinājumus, uzsverot, ka ir svarīga saskaņota Eiropas nostāja interneta pārvaldības jomā un IPF kā daudzpusējas platformas stiprināšana,

I.  tā kā 2014. gada martā ASV Tirdzniecības ministrijas Telesakaru un informācijas pārvalde (NTIA) paziņoja par savu nolūku nodot IANA (Interneta numurpiešķires institūcijas) interneta pārraudzības funkcijas globālajai daudzpusējai kopienai pirms tam, kad 2015. gada septembrī beidzas pašreizējais NTIA un Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācijas (ICANN) līgums; tā kā ir laikus jāatrod līdzsvarots risinājums šai pārejai un tās rezultātā ir jāizveido sistēma, kuru nav iespējams pārņemt un manipulēt un kas arī turpmāk nodrošina stabilu internetu;

J.  tā kā 2014. gada aprīlī NETmundial vispasaules daudzpusējā sanāksmē par nākotnes interneta pārvaldību tika izstrādāts interneta pārvaldības principu kopums un interneta ekosistēmas turpmākās attīstības ceļa karte;

K.  tā kā tiek prognozēts, ka ES ar interneta ekonomiku saistītā izaugsme sasniedz gandrīz 11 %, paredzamajam ieguldījumam IKP palielinoties no 3,8 % 2010. gadā uz 5,7 % 2016. gadā;

L.  tā kā internets ir būtisks digitālā vienotā tirgus balsts un veicina cita starpā inovācijas, izaugsmi, tirdzniecību, demokrātiju, kultūras dažādību un cilvēktiesību ievērošanu;

M.  tā kā atvērtā internetā jāpiemēro visas tiesības un brīvības, kuras personas izmanto bezsaistē,

1.  aicina ANO Ģenerālo asambleju pagarināt IPF pilnvaras un stiprināt tā resursus un daudzpusējo interneta pārvaldības modeli;

2.  uzskata –– kaut gan IPF nepieņems oficiālus secinājumus, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta šis process un jāpalielina šo foruma apspriežu ietekme politiskās diskusijās, jo tas sniedz pozitīvu un konkrētu kontekstu interneta nākotnes veidošanai, pamatojoties uz daudzpusējo pieeju;

3.  aicina dalībvalstis un attiecīgās ES iestādes to darba kārtībā arī turpmāk pievērst lielu uzmanību IPF un turpināt atbalstīt IPF un tā sekretariātu, kā arī sekmēt tādas efektīvas un neatkarīgas organizācijas attīstību, kas spēj īstenot savas pilnvaras un dot ieguldījumu interneta pārvaldības modeļa attīstībā;

4.  uzsver, ka Parlamentam arī turpmāk IPF sanāksmēs būtu jāpiedalās ar skaitliski nozīmīgu delegāciju, lai kopā ar dalībvalstīm un Komisiju efektīvi dotu ieguldījumu ES pieejas interneta pārvaldībai formulēšanā;

5.  uzsver, ka visā pasaulē ir jāuzlabo piekļuve internetam; uzsver, ka IPF būtu jāpalielina visu ieinteresēto personu iekļaujoša dalība;

6.  uzsver, ka tas ir stingri apņēmies ievērot daudzpusējo interneta pārvaldības modeli; aicina dalībvalstis, Komisiju un visas attiecīgās ieinteresētās personas turpināt šī modeļa ilgtspējīguma stiprināšanu, padarot dalībniekus un procesus valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī iekļaujošākus, pārredzamākus un atbildīgākus;

7.  uzsver, ka ir svarīgi pabeigt interneta pamatfunkciju un organizāciju globalizāciju; atzinīgi vērtē saistības IANA funkciju vadības nodošanā, kuras 2014. gada martā uzņēmās ASV valdība; uzsver ICANN pilnīgas pārskatatbildības un pārredzamības nozīmi;

8.  uzsver, ka pastāv stingrs termiņš, lai pabeigtu IANA funkcijām veltītās sarunas, kas nodrošinās ilgtermiņa risinājumu interneta stabilitātei un drošībai, jo 2015. gada septembrī beigsies termiņš pašreizējam ICANN un ASV valdības nolīgumam par IANA funkciju pārraudzību;

9.  aicina dalībvalstis un Komisiju palielināt centienus, lai atbalstītu šā jaunā un savlaicīgā nolīguma noslēgšanu;

10.  aicina attiecīgās ES iestādes ierosināt pašai ES kļūt par pirmo starptautisko ICANN partneri attiecībā uz IANA funkcijām, tostarp vienlīdzīgi ar ASV un citām valstīm iesaistīties to saistību apstiprināšanā, kuras patlaban regulē IANA pakalpojumus; uzskata šo par nozīmīgu soli ICANN pilnīgas neitralitātes nodrošināšanā;

11.  uzsver, ka jau ir iespējams mācīties no IPF kontekstā līdz šim notikušo veiksmīgo diskusiju pieredzes, un ka šo pieredzi jau var pielietot praksē, jo īpaši attiecībā uz elektroniskās saziņas un datu drošības un privātuma regulējuma aspektiem; uzskata, ka IPF nepieciešamas tālākas diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar kiberdrošību un kibernoziegumiem, sākot no risinājumiem būtisku infrastruktūru drošības uzlabošanai līdz pareizu instrumentu nodrošināšanai personu un mazu uzņēmumu drošas saziņas panākšanai, jo īpaši tādu kā elektroniska autentifikācija un kodēšana; uzsver, ka nākotnē jānodrošina atklāts un neatkarīgs internets kā globāls vispārējs resurss kopā ar zināšanu nediskriminējošu pieejamību, pamatojoties uz ieinteresēto personu iniciatīvām un vajadzībām, kā arī vārda brīvība;

12.  uzsver, ka ir būtiski arī turpmāk veikt pasākumus, lai nodrošinātu tīkla neitralitātes juridisko aizsardzību, kas ir obligāts priekšnoteikums informācijas un vārda brīvības aizsardzībai, izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai, attīstot ar internetu saistītas inovācijas un uzņēmējdarbības iespējas, un kultūras un lingvistiskās dažādības veicināšanai un aizsardzībai;

13.  uzsver, ka pamatbrīvības un cilvēktiesības nav apspriežamas un tās ir jāaizsargā gan tiešsaistē, gan bezsaistē; pauž nožēlu, ka dažas valstis mēģina ierobežot savu iedzīvotāju globālo savienojamību, izmantojot cenzūru un citus ierobežojumus; stingri noraida valsts kontrolēta interneta ideju un masveida novērošanu internetā;

14.  uzsver ekonomisko un sociālo nozīmi tiešsaistes tiesībām attiecībā uz privātumu un lietotāju personas datu kontroli; uzskata, ka šīs tiesības ir būtiskas demokrātijai, atklātam un neitrālam internetam un vienlīdzīgiem noteikumiem uzņēmumiem, kas darbojas tīmeklī;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstīm un to parlamentiem.

(1) OV C 133 E, 8.6.2006., 140. lpp.
(2) OV C 291 E, 30.11.2006., 133. lpp.
(3) OV C 41 E, 19.2.2009., 80. lpp.
(4) OV C 236 E, 12.8.2011., 33. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika