Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0099/2015

Razprave :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0033

Sprejeta besedila
PDF 220kWORD 65k
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg
Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta (2015/2526(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2005 o informacijski družbi(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za rast in zaposlovanje(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2008 o drugem forumu o upravljanju interneta(3),

–  ob upoštevanju deklaracije načel in akcijskega načrta Svetovnega vrha o informacijski družbi, sprejetih 12. decembra 2003 v Ženevi,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom H globalnemu partnerstvu v informacijski družbi: Udejanjanje ženevskih načel (COM(2004)0480),

–  ob upoštevanju tuniške obveze in agende za informacijsko družbo, sprejetih 18. novembra 2005,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije po Svetovnem vrhu o informacijski družbi leta 2006 (COM(2006)0181),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji koraki(4),

–  ob upoštevanju izjave deležnikov Netmundial, predstavljene 24. aprila 2014,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta (COM(2014)0072),

–  ob upoštevanju skupne izjave delegacije EU na forumu o upravljanju interneta, ki je potekal od 2. do 5. septembra 2014 v Carigradu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je namen foruma o upravljanju interneta izpolniti mandat s Svetovnega vrha o informacijski družbi glede sklicevanja forumov za demokratičen in pregleden dialog o politiki z več deležniki;

B.  ker sta glavna vloga in namen foruma o upravljanju interneta razpravljati o širokem spektru vprašanj, povezanih z upravljanjem interneta, in po potrebi izdajati priporočila mednarodni skupnosti;

C.  ker se je Generalna skupščina OZN 20. decembra 2010 odločila podaljšati mandat foruma o upravljanju interneta za nadaljnjih pet let;

D.  ker bo leta 2015 v okviru Generalne skupščine OZN potekala razprava o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta, o katerem bo nato sprejeta odločitev;

E.  ker je Parlament na Svetovni vrh o informacijski družbi leta 2005 napotil ad hoc delegacijo, to pa je od takrat storil za vsako letno srečanje foruma o upravljanju interneta;

F.  ker so imele ad hoc delegacije Parlamenta v sodelovanju z državami članicami in Komisijo osrednjo vlogo pri spodbujanju evropskih vrednot in sodelovanja z organizacijami civilne družbe in predstavniki nacionalnih parlamentov na teh dogodkih;

G.  ker so bile glavne prednostne naloge Evropske unije na devetem forumu o upravljanju interneta, ki je potekal septembra 2014 in katerega glavna tema je bila povezovanje celin za okrepljeno upravljanje interneta z več deležniki, naslednje: večji dostop do interneta na svetovni ravni; ohranitev interneta kot svetovnega, odprtega in skupnega vira; nediskriminacijski dostop do znanja; večja odgovornost in preglednost v modelu upravljanja interneta z več deležniki; zavrnitev ideje o internetu, ki ga nadzira država; ter priznanje, da naše temeljne svoboščine in človekove pravice ne smejo biti predmet pogajanj in jih je treba zaščititi v spletu;

H.  ker so ministri EU za promet, telekomunikacije in energijo 27. novembra 2014 potrdili sklepe Sveta in s tem poudarili pomen usklajenega evropskega stališča o upravljanju interneta in podpore za krepitev foruma o upravljanju interneta kot platforme z več deležniki;

I.  ker je nacionalna agencija za telekomunikacije in informacije ministrstva ZDA za trgovino (NTIA) marca 2014 objavila svojo namero, da bo pred potekom veljavne pogodbe med NTIA in organizacijo za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN) septembra 2015 prenesla funkcije internetnega nadzora organa za dodeljevanje internetnih naslovov (IANA) na svetovno skupnost deležnikov; ker je treba za ta prehod pravočasno poiskati uravnoteženo rešitev, katere rezultat bo sistem, ki ga ne bo mogoče zajeti in manipulirati, s čemer bo še naprej zagotavljal stabilen internet;

J.  ker sta bila aprila 2014 na globalnem srečanju deležnikov Netmundial o prihodnosti upravljanja interneta pripravljena niz načel za upravljanje interneta in načrt za prihodnji razvoj internetnega ekosistema;

K.  ker bo rast, povezana z internetnim gospodarstvom, po napovedih dosegla skoraj 11 % v EU, prispevek k BDP pa se bo s 3,8 % leta 2010 povečal na 5,7 % leta 2016;

L.  ker je internet temeljni steber digitalnega enotnega trga in spodbuja inovacije, rast, trgovino, demokracijo, kulturno raznolikost in človekove pravice;

M.  ker bi v odprtem internetu morale veljati vse pravice in svoboščine, ki jih imajo ljudje zunaj spleta;

1.  poziva Generalno skupščino OZN, naj podaljša mandat foruma o upravljanju interneta, okrepi njegova sredstva in model upravljanja interneta z več deležniki;

2.  meni, da je dolžnost Evropske unije, kljub temu, da forum o upravljanju interneta ne bo sprejel formalnih sklepov, podpirati ta postopek in povečati učinek teh izmenjav in razprav o politikah, saj nudi pozitiven in konkreten kontekst za oblikovanje prihodnosti interneta na osnovi pristopa z več deležniki;

3.  poziva države članice in ustrezne institucije EU, naj v svojih načrtih prednostno obravnavajo forum o upravljanju interneta in ga še naprej podpirajo skupaj s sekretariatom tega foruma, s čimer bodo prispevale k razvoju učinkovite in neodvisne organizacije, ki bo sposobna izvajati svoj mandat in prispevati k razvijajočemu se modelu upravljanja interneta;

4.  poudarja, da bi moral Parlament skupaj z državami članicami in Komisijo še naprej s številčno delegacijo sodelovati na prihodnjih srečanjih foruma o upravljanju interneta, da bi tako učinkovito prispeval k oblikovanju pristopa EU na tem področju;

5.  poudarja, da je treba izboljšati dostop do interneta po vsem svetu ter da bi moral forum o upravljanju interneta povečati vključevanje vseh deležnikov;

6.  poudarja, da je trdno zavezan modelu za upravljanje interneta z več deležniki; poziva države članice, Komisijo in vse ustrezne deležnike, naj dodatno okrepijo vzdržnost tega modela, tako da bodo akterji in procesi na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni postali bolj vključujoči in pregledni, hkrati pa bo zagotovljena odgovornost;

7.  poudarja pomen dokončanja globalizacije ključnih funkcij in organizacij interneta; pozdravlja zavezo vlade ZDA iz marca 2014 o prenosu upravljanja funkcij organa IANA; poudarja pomen polne odgovornosti in preglednosti organizacije ICANN;

8.  poudarja, da je določen končni rok za zaključek pogajanj o funkcijah organa IANA, s katerimi se bo zagotovila dolgoročna rešitev za stabilnost in varnost interneta, saj bo septembra 2015 potekel sedanji sporazum med organizacijo ICANN in vlado ZDA o nadzoru nad delovanjem organa IANA;

9.  poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo prizadevanja za pravočasno sklenitev novega dogovora;

10.  poziva ustrezne institucije EU, naj EU predlagajo za prvega mednarodnega partnerja ICANN kar zadeva funkcije IANA, vključno z enakopravno vlogo z ZDA in drugimi državami pri potrjevanju obvez, ki trenutno urejajo storitve IANA; meni, da je to pomemben korak za zagotovitev popolne nevtralnosti ICANN;

11.  poudarja, da je iz plodnih izmenjav mnenj v okviru dosedanjih forumov o upravljanju interneta že mogoče pridobivati znanje, zlasti o regulativnih vidikih elektronskih komunikacij, varstvu podatkov in vprašanjih zasebnosti, in ga uporabljati v praksi; meni, da so v okviru foruma o upravljanju interneta potrebne nadaljne razprave o vprašanjih kibernetske varnosti in kibernetske kriminalitete, ki segajo od rešitev za okrepitev varnosti ključne infrastrukture do zagotovitve ustreznih orodij za varno komunikacijo s posamezniki in malimi podjetji, zlasti elektronske avtentikacije in šifriranja; poudarja, da je treba skupaj z nediskriminacijskim dostopom do znanja in svobodo izražanja zagotoviti odprt in neodvisen internet kot skupni svetovni vir, ki temelji na pobudah in potrebah deležnikov;

12.  poudarja, da je ključnega pomena nadaljevati prizadevanja za zagotovitev pravnega varstva internetne nevtralnosti, ki je nujen pogoj za zaščito svobode obveščanja in izražanja, krepitev rasti in ustvarjanje delovnih mest, in sicer z razvojem inovacij in poslovnih priložnosti, povezanih z internetom ter spodbujanjem in zaščito kulturne in jezikovne raznolikosti;

13.  poudarja, da temeljne svoboščine in človekove pravice ne smejo biti predmet pogajanj in jih je treba zaščititi tako v spletu kot zunaj njega; obžaluje, da nekatere države s cenzuro in drugimi omejitvami poskušajo omejiti svetovno povezanost svojih državljanov; odločno zavrača državno kontrolo in množični nadzor interneta;

14.  poudarja gospodarski in družbeni pomen spletnih pravic za zasebnost ter nadzor uporabnikov nad svojimi osebnimi podatki; meni, da so takšne pravice bistvene za demokracijo, odprt in nevtralen internet in za enake konkurenčne pogoje podjetij v spletu;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, državam članicam in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 133 E, 8.6.2006, str. 140.
(2) UL C 291 E, 30.11.2006, str. 133.
(3) UL C 41 E, 19.2.2009, str. 80.
(4) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 33.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov