Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2154(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0012/2015

Predložena besedila :

A8-0012/2015

Razprave :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0035

Sprejeta besedila
PDF 244kWORD 88k
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2014/2154(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000(1) („sporazum iz Cotonouja“), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu dne 25. junija 2005(2) in kakor je bil drugič spremenjen v Ouagadougouju dne 22. junija 2010(3),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 13. junija 2013 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005(4),

–  ob upoštevanju poslovnika Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (SPS), sprejetega 3. aprila 2003(5) in nazadnje spremenjenega v Adis Abebi (Etiopija) 27. novembra 2013(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020(7),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 11. decembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o pripravi večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (11. Evropski razvojni sklad)(9),

–  ob upoštevanju svojih sklepov z dne 3. aprila 2014 o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012(10) in z dne 3. aprila 2014 o zaključnem računu osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012(11) ter svoje resolucije z dne 3. aprila 2014 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012(12);

–  ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 27. novembra 2013 o: spoštovanju pravne države ter vlogi nepristranskega in neodvisnega sodstva; sodelovanju jug-jug in tristranskem sodelovanju: priložnostih in izzivih za države AKP; družbenih in okoljskih posledicah pašništva v državah AKP ter varnosti na območju Velikih jezer,

–  ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 19. junija 2013 o: vojaških udarih, ki ponovno ogrožajo demokracijo in politično stabilnost v državah AKP, in vlogi mednarodne skupnosti; sporazumih o gospodarskem partnerstvu – naslednji koraki; človeških virih v zdravstvenem sektorju v državah AKP; razmerah v Republiki Gvineji; ter razmerah v Srednjeafriški republiki,

–  ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 29. novembra 2012 o: politični in humanitarni krizi v Somaliji: izzivi za Evropsko unijo in skupino AKP; podjetništvu, ki temelji na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, ter njegovem vplivu na razvoj v državah AKP; ter pomenu dostopa do energije za trajnostni gospodarski razvoj in doseganje razvojnih ciljev tisočletja,

–  ob upoštevanju resolucij, ki jih je sprejela SPS dne 30. maja 2012 o: političnih posledicah libijskega konflikta za sosednje države AKP in države EU; nestanovitnosti cen, delovanju svetovnih trgov za kmetijske proizvode in njihovem vplivu na prehransko varnost v državah AKP; ter družbenih in okoljskih posledicah rudarjenja v državah AKP,

–  ob upoštevanju sporočila, sprejetega 19. julija 2013 na regionalnem srečanju SPS za zahodno Afriko v Abuji (Nigerija)(13),

–  ob upoštevanju sporočila, sprejetega 16. februarja 2013 na karibskem regionalnem srečanju SPS v Santo Domingu (Dominikanska republika)(14),

–  ob upoštevanju sporočila, sprejetega 20. julija 2012 na pacifiškem regionalnem srečanju SPS v Apii (Samoa)(15),

–  ob upoštevanju sporočila, sprejetega 24. februarja 2012 na regionalnem srečanju SPS za južno Afriko v Lusaki (Zambija)(16),

–  ob upoštevanju kodeksa ravnanja za člane Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev, sprejetega 19. junija 2013,

–  ob upoštevanju Deklaracije tisočletja OZN z dne 18. septembra 2000, v kateri so zastavljeni razvojni cilji tisočletja, ki jih je mednarodna skupnost oblikovala za odpravo revščine,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe (COM(2011)0637),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A8-0012/2015),

A.  ker ima SPS AKP-EU edinstven status, saj je edina večstranska medparlamentarna skupščina, ustanovljena z mednarodnim sporazumom, sporazumom iz Cotonouja;

B.  ker se je SPS razvila v pristno parlamentarno skupščino, ki nudi forum za odprto in odkrito razpravo o vprašanjih, ki so osrednja za razvojno sodelovanje, in znatno prispeva k enakopravnemu partnerstvu med državami AKP in EU;

C.  ker je sporazum iz Cotonouja med članicami skupine držav AKP in EU osredotočen na zmanjšanje in sčasoma izkoreninjenje revščine; ker bi moralo sodelovanje prispevati tudi k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, ki je osnova za trajni mir in varnost ter demokratično in politično stabilnost držav AKP;

D.  ker so bile leta 2013 ustanovljene misije za ugotavljanje dejstev v Maliju, da bi bolje razumeli nestabilne razmere v tej državi, v Liberiji, da bi prispevali k političnemu dialogu, določenemu v členu 8 sporazuma iz Cotonouja, in na Haitiju, da bi preverili obnovo in politične razmere;

E.  ker je po tem, ko je skupščina sprejela kodeks ravnanja za svoje člane, ki sodelujejo v misijah za opazovanje volitev, prišlo do nove dinamike, ki prispeva k dodani vrednosti, na primer skupne misije SPS za opazovanje predsedniških volitev v Maliju ter parlamentarnih volitev in drugega kroga predsedniških volitev na Madagaskarju;

F.  ker je pregled Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja leta 2010 okrepil vlogo SPS in njeno regionalno razsežnost;

G.  ker bi bilo treba zagotoviti polno udeležbo SPS v okviru političnega dialoga, ki poteka v skladu s členom 8 sporazuma iz Cotonouja;

H.  ker bi bilo pomembno spodbuditi redni neformalni dialog na podlagi vsebinske analize z različnimi kategorijami ustreznih uradnih in neuradnih akterjev v krogih AKP-EU (Skupna parlamentarna skupščina, Svet AKP-EU, zasebni sektor AKP-EU in dialogi civilne družbe) in drugih krogih, ki nimajo neposrednega interesa na področju AKP-EU;

I.   ker so v letih od 2003 do 2013 skoraj vsa evropska zasedanja SPS načeloma potekala v državi, ki je takrat predsedovala Svetu Evropske unije; ker morajo šestmesečna predsedstva spoštovati zaveze v zvezi s tem iz Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja;

J.  ker ima hiter vzpon držav BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) ter drugih gospodarstev na svetovni ravni in v državah in regijah AKP vedno večji vpliv na skupino AKP in sedanje razmere na področju odnosov AKP-EU;

K.  ker v skladu z novimi pravili, ki urejajo potovanja in jih je sprejelo predsedstvo Evropskega parlamenta, akreditirani parlamentarni pomočniki ne morejo več pomagati poslancem med plenarnimi zasedanji SPS, kar ima znaten vpliv na parlamentarno delo;

1.  pozdravlja dejstvo, da SPS kot ena od skupnih institucij sporazuma iz Cotonouja še naprej zagotavlja okvir za odprt, demokratičen in celovit dialog med poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamentov držav AKP o izvajanju tega sporazuma, vključno s pregledom razvojnega sodelovanja v okviru ERS ter sklepanjem in izvajanjem sporazumov o gospodarskem partnerstvu; pozdravlja zmožnost SPS, da pomeni forum, v katerem je mogoče o težavnih in spornih vprašanjih razpravljati odkrito in odprto; zato poziva, naj prihodnji sporazum, ki bo nadomestil sporazum iz Cotonouja, vključuje izrecno navedbo nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, kot je večkrat zahteval Evropski parlament;

2.  poudarja, da je treba okrepiti politični dialog in v zvezi s tem poudarja vlogo SPS pri spodbujanju in zagovarjanju načel iz člena 9 sporazuma iz Cotonouja, zlasti tistih, ki se nanašajo na pravno državo in dobro upravljanje;

3.  poudarja dodano vrednost zasedanj SPS v državah članicah EU, ki šestmesečno predsedujejo Svetu EU, in verjame, da bi bilo treba to rotacijo ohraniti tudi v prihodnje; izraža zaskrbljenost zaradi nesrečnih okoliščin, zaradi katerih se je irsko predsedstvo odločilo, da ne bosta gostilo 25. zasedanja; vendar izreka pohvalo danski vladi, ki se je strinjala s tem, da gosti zelo uspešno 23. zasedanje v Horsensu, kjer so se vzpostavile kulturne in izobraževalne vezi med prebivalci tega mesta in delegati AKP; obžaluje, da nekatere države članice EU, ki so šestmesečno predsedovale Svetu EU ali pa bodo predsedovale v prihodnosti, niso pokazale zanimanja za to, da bi gostile zasedanja SPS; poziva vsako državo članico EU, ki šestmesečno predseduje Svetu EU, naj se v večji meri udejstvuje pri pripravi, organizaciji in gostitvi zasedanja SPS;

4.  poudarja pomen srečanj SPS, tudi srečanj stalnih odborov, vendar obžaluje, da je pogosto prišlo do neenake udeležbe med članicami EU in članicami AKP, in je zaskrbljen zaradi vedno manjše udeležbe poslancev EP, zlasti na zasedanjih, na katerih poteka glasovanje; ugotavlja, da je bila udeležba v misijah, na primer na regionalnih srečanjih, bolj enaka, in upa, da bodo srečanja SPS v Bruslju v prihodnosti sledila temu zgledu;

5.  opominja na zavezo, ki jo je izrazila odhajajoča podpredsednica/visoka predstavnica, da bi moral biti Svet EU na zasedanjih skupščine zastopan na ministrski ravni, in poziva prihodnjo podpredsednico/visoko predstavnico, naj spoštuje to zavezo;

6.  opominja na zavezo Sveta AKP-EU, da bo skupščini predložil letno poročilo o izvajanju sporazuma iz Cotonouja, ki bi moralo vsebovati elemente o političnem, družbeno-gospodarskem in okoljskem vplivu, ne pa zgolj poročilo o minulih srečanjih;

7.  opominja, da si v skladu s členom 14 spremenjenega sporazuma iz Cotonouja skupne institucije prizadevajo, da bi zagotovile usklajevanje, povezanost in dopolnjevanje, pa tudi učinkovit in vzajemen pretok informacij; meni, da bi morala sopredsednika SPS ob upoštevanju dejstva, da je predsednik Evropskega parlamenta povabljen na seje Evropskega sveta, imeti možnost sodelovati na zasedanjih skupnega sveta ministrov AKP-EU; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj nadalje izboljša obstoječe sodelovanje in zagotovi, da bo SPS povabljena k sodelovanju na naslednjem skupnem svetu;

8.  poudarja ključno vlogo nacionalnih parlamentov, lokalnih oblasti in nedržavnih akterjev AKP v pripravljalnih fazah in pri spremljanju državnih in regionalnih strateških dokumentov ter pri izvrševanju Evropskega razvojnega sklada (ERS); poziva Komisijo in države AKP, naj zagotovijo svojo udeležbo, tako da vse razpoložljive informacije pravočasno posredujejo parlamentom držav AKP in jim pomagajo pri izvajanju demokratičnega nadzora, zlasti z gradnjo zmogljivosti;

9.  je seznanjen z delom delovnih skupin Odbora za razvoj Evropskega parlamenta za nadzor pri ocenjevanju in spremljanju programskih dokumentov za države in regije AKP v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada in poziva k postopku poročanja članom SPS o rezultatih tega procesa;

10.  čestita predsedstvu SPS za to, da njegovo delo ni več obsegalo zgolj upravnih zadev, ampak je svoja srečanja uporabilo tudi za politične razprave, in sicer je na dnevni red svojih srečanj v Bruslju in Adis Abebi vključilo vsebinska vprašanja, pomembna za vse strani, kot je „prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020“; poziva k nadaljevanju te prakse tudi v prihodnje;

11.  poziva predsedstvo SPS, naj pripravi bolj strateško usmeritev v zvezi z delovnim programom skupščine in izbiro poročil njenih stalnih odborov, s čimer bi zagotovilo, da bodo poročila tesno povezana s strateškimi cilji SPS in bodo zlasti prispevala k pogajanjem o razvojnem okviru za obdobje po letu 2015 in odnosom med EU in AKP po letu 2020;

12.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi vedno slabših političnih in humanitarnih razmer v številnih državah in regijah AKP, vključno z notranjimi in zunanjimi posledicami teh razmer na različnih ravneh, in izraža solidarnost s prizadetim prebivalstvom; poziva SPS, naj še naprej spremlja razmere v državah AKP v krizi, naj bo pozornejša na primere nestabilnih držav in naj pozove države AKP in EU, naj se usklajeno borijo proti izbruhu virusa ebole v zahodni Afriki;

13.  pozdravlja dejstvo, da je SPS vedno bolj parlamentarne, torej tudi politične narave, da so njeni člani vedno bolj dejavni, razprave pa so vedno bolj kakovostne, kar odločilno prispeva k partnerstvu med državami AKP in EU; poziva SPS, naj okrepi dialog o človekovih pravicah v skladu z deklaracijo OZN o človekovih pravicah in sporazumom iz Cotonouja in ta dialog kot ponavljajočo se točko vključi v dnevne rede;

14.  opozarja na dejstvo, da razprava o odnosih AKP-EU po letu 2020 in o prihodnosti skupine AKP poteka, in poudarja pomen vloge, ki bi jo morala v tem procesu odigrati SPS; v zvezi s tem poudarja potrebo po celostnem in okrepljenem skupnem parlamentarnem nadzoru, ki bo neodvisen od končnega rezultata; poudarja, da bi moral vsak bodoči sporazum, ki bo nadomestil sporazum iz Cotonouja, vključevati izrecno navedbo nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, kot je večkrat zahteval Evropski parlament;

15.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi sprejetja zakonodaje, ki dodatno kriminalizira homoseksualnost v nekaterih državah AKP, in zaradi razprav o takšni zakonodaji; poziva SPS, naj to vključi v dnevne rede za svoje razprave; poziva k okrepitvi klavzul o načelu brezpogojnih človekovih pravic in sankcij za njihovo nespoštovanje, med drugim v zvezi z diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete in diskriminacijo oseb, ki imajo HIV/AIDS;

16.  meni, da bi morala biti razprava o obdobju po sporazumu iz Cotonouja priložnost za temeljito analizo tako neuspeha kot uspeha sedanjega sporazuma v zvezi s trajnostnim družbeno-gospodarskim razvojem držav AKP; meni tudi, da bi moralo vsako bodoče razvojno in gospodarsko sodelovanje AKP-EU, pa tudi trgovinski in naložbeni sporazumi, zagotoviti, da nobena država AKP zaradi tega ne bo na slabšem;

17.  poziva predsedstvo SPS, naj znotraj SPS imenuje dva stalna soporočevalca o usklajenosti politik za razvoj, naj tesno sodeluje s stalnim poročevalcem Evropskega parlamenta o usklajenosti politik za razvoj in naj predloži dve poročili letno o izvajanju člena 12 spremenjenega sporazuma iz Cotonouja;

18.  meni, da bi bilo treba organizirati srečanja, ki bodo sovpadala z zasedanji SPS, z organizacijami civilne družbe, ki so dejavna v ustreznih državah, saj bi to pomenilo širšo vizijo, izkoristili pa bi lahko tudi njihove izkušnje in dejavnosti s poudarkom na najboljši praksi, da bi tako s temi organizacijami sklenili tesnejše vezi;

19.  vztraja, da bi morali sporazumi o gospodarskem partnerstvu z državami AKP služiti razvojnim ciljem, ki odražajo nacionalne in regionalne interese ter potrebe prebivalcev držav AKP, da bi tako zmanjšali revščino, dosegli razvojne cilje tisočletja in zagotovili spoštovanje temeljnih človekovih pravic, vključno z družbeno-gospodarskimi pravicami, kot je pravica do hrane ali pravica do dostopa do osnovnih javnih storitev;

20.  poziva SPS EU-AKP, naj pripravi skupen pristop k opredelitvi prihodnjega razvojnega okvira po letu 2015; spodbuja udeležbo članov SPS v pogajanjih o novih ciljih glede trajnostnega razvoja;

21.  pozdravlja dejstvo, da so bila v letih 2012 in 2013 organizirana uspešna regionalna srečanja, kot je predvideno v sporazumu iz Cotonouja in poslovniku SPS; priznava, da so ta srečanja pristne izmenjave mnenj o regionalnih vprašanjih, vključno s preprečevanjem in reševanjem konfliktov, regionalnim povezovanjem in sodelovanjem ter pogajanji o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, ki so skladni z načeli STO; izreka pohvalo organizatorjem uspešnih srečanj v Nigeriji, Dominikanski republiki, Samoi in Zambiji;

22.  poudarja pomen delavnic, organiziranih med zasedanji SPS, ki dopolnjujejo razprave na plenarnem zasedanju; poziva predsedstvo, ki je odgovorno za spremljanje nadaljnjih ukrepov v zvezi z resolucijami in odločitvami skupščine, da okrepi svojo vlogo in sprejme nadaljnje ukrepe s predsednikom in poročevalcem ustreznega stalnega odbora;

23.  pozdravlja udeležbo sopredsednika SPS, ki je član EP, na neuradnih srečanjih ministrov EU za razvoj in na 7. vrhu voditeljev držav in vlad držav AKP;

24.  poziva Komisijo, naj še naprej vnaprej posreduje pisne odgovore na vprašanja za ustni odgovor, vložena na posameznem zasedanju skupščine;

25.  poziva države, ki še niso ratificirale spremenjenega sporazuma iz Cotonouja, naj to storijo;

26.  izreka pohvalo komisarju Piebalgsu za njegovo predano sodelovanje in visoko kakovost njegovega prispevka k delu SPS;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu AKP, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsedstvu SPS ter vladam in parlamentom Danske, Surinama, Irske in Etiopije.

(1) UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
(2) UL L 287, 28.10.2005, str. 4.
(3) UL L 287, 4.11.2010, str. 3.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0273.
(5) UL C 231, 26.9.2003, str. 68.
(6) UL C 64, 4.3.2014, str 38.
(7) UL L 77, 15.3.2014, str. 44.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0571.
(9) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0076.
(10) UL L 266, 5.9.2014, str. 145.
(11) UL L 266, 5.9.2014, str. 158.
(12) UL L 266, 5.9.2014, str. 147.0.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov