Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2561(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0144/2015

Rozpravy :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0036

Přijaté texty
PDF 303kWORD 75k
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk
Burundi: případ Boba Ruguriky
P8_TA(2015)0036RC-B8-0144/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2015 o Burundi: případ Boba Rugurika (2015/2561(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, a zejména na své usnesení ze dne 18. září 2014 o případu Pierra Clavera Mbonimpa(1),

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–  s ohledem na závěry Rady o oblasti Velkých jezer ze dne 22. července 2014,

–  s ohledem na zprávy Úřadu OSN v Burundi (BNUB),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a svobody projevu a na závěry Rady z června 2014, které vyjadřují závazek vystupňovat úsilí týkající se oblasti obránců lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na stanovisko Národní poradní komise pro lidská práva ze dne 25. dubna 2013,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Burundi ze dne 10. září 2014,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 20. ledna 2015 orgány Burundi zadržely a uvěznily obránce lidských práv Boba Rugurika, ředitele Veřejného afrického rozhlasu, neboť po odvysílání řady investigativních reportáží v září 2014, které se týkaly zavraždění tří italských řádových sester pokročilého věku Lucie Puliciové, Olgy Raschiettiové a Bernadetty Boggianové v městě Kamenge, jež se nachází na severu Bujumbury, odmítl odhalit své zdroje;

B.  vzhledem k tomu, že součástí rozhlasových reportáží byla i informace o údajném zapojení vysoce postavených příslušníků zpravodajských služeb do těchto vražd, přičemž uvedené osoby se mohly před vysíláním k této záležitosti vyjádřit;

C.  vzhledem k tomu, že orgány Burundi nepředložily žádné důkazy, jimiž by zdůvodnily zatčení pana Rugurika, které je založeno na „narušování veřejné pospolitosti, narušování důvěrného charakteru vyšetřování, napomáhání ve skrývání pachatele trestné činnosti a spoluúčasti na vraždě“; vzhledem k tomu, že toto zatčení je součástí postupu v rámci potlačování svobody projevu ze strany vlády, jež se cíleně zaměřuje na novináře, aktivisty a členy politických stran; vzhledem k tomu, že se tyto útoky stupňují v souvislosti s blížícími se volbami v Burundi, které se mají konat v květnu a červnu roku 2015;

D.  vzhledem k tomu, že v mezinárodních právních předpisech v oblasti lidských práv, včetně Africké charty lidských práv a práv národů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, je jednoznačně stanoveno, že omezení osobní svobody předcházející trestněprávnímu řízení by mělo být založeno na důvěryhodných a právně podložených obviněních; vzhledem k tomu, že orgány Burundi nepředložily žádné důkazy, jimiž by prokázaly nutnost omezit osobní svobodu pana Rugurika;

E.  vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o první pokus burundské vlády zabránit veřejným sdělovacím prostředkům a skupinám pro lidská práva ve zveřejnění citlivých informací a v odhalování údajných případů zneužití moci ze strany vlády; vzhledem k tomu, že přes toto neustálé zastrašování novináři i nadále dokumentují kontroverzní případy a podávají o nich zprávy, včetně Pierra Clavera Mbonimpy, předního obránce lidských práv, který byl zatčen v květnu 2014 za svá vyjádření v rádiu RPA, a i když byl následně propuštěn na svobodu, obvinění, jež byla proti němu vznesena, stále platí;

F.  vzhledem k tomu, že v červnu 2013 přijalo Burundi restriktivní tiskový zákon, který omezuje svobodu sdělovacích prostředků a vymezuje témata zpravodajství, o nichž mohou novináři informovat, a na základě tohoto zákona je možné vznášet obvinění ze spáchání trestného činu v případě podávání zpráv o oblastech, jako jsou například veřejný pořádek či bezpečnost; vzhledem k tomu, že tento zákon napadl svaz burundských novinářů u Soudního dvora pro východní Afriku;

G.  vzhledem k tomu, že přijetí řady omezujících zákonů v období před nadcházejícími volbami v roce 2015, včetně zákona o veřejných sdělovacích prostředcích z dubna roku 2013, dále doplňuje zastrašování a výhružky, kterým čelí od roku 2010 novináři a další osoby kritizující politické vraždy, korupci a chabou správu země;

H.  vzhledem k tomu, že Burundi patří 142. příčka ze 180 zemí podle indexu svobody tisku v roce 2014 vypracovaného Reportéry bez hranic;

I.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka pro obránce lidských práv v Africe Reine Alapini-Gansouová toto zatčení odsoudila a požadovala, aby byl Bob Rugurik okamžitě propuštěn, a dále zdůraznila závazky burundských orgánů, jež pro ně vyplývají z Deklarace o zásadách svobody projevu v Africe a z Prohlášení z Kigali a Grand-Bay;

J.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu je zaručena ústavou a mezinárodními a regionálními úmluvami, které byly Burundi ratifikovány, a je rovněž součástí národní strategie pro řádnou správu věcí veřejných a boj proti korupci a nezbytnou podmínkou pro svobodný a spravedlivý průběh voleb v roce 2015 a pro to, aby jejich výsledky respektovaly všechny zúčastněné subjekty;

K.  vzhledem k tomu, že svobodný, spravedlivý, transparentní a pokojný průběh voleb v roce 2015 umožní zemi, která je stále v situaci po ukončení konfliktu, vymanit se z patové politické situace v důsledku voleb v roce 2010;

L.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014, zejména na odkaz na článek 98 dohody z Cotonou, představitelé EU trvali na tom, že je nutné, aby se volebního procesu účastnily všechny politické síly v zemi podle volebního plánu a v souladu s kodexem chování ve volbách;

M.  vzhledem k tomu, že vláda Burundi potvrdila svůj závazek, že zajistí, aby při jednání se všemi politickými silami v zemi byly dodržovány tyto dva dokumenty, a opakovala svůj požadavek, aby EU a její členské státy poskytly materiální a finanční podporu současnému volebnímu procesu a před volbami, během jejich konání i po jejich ukončení vyslaly do Burundi pozorovatelské mise;

N.  vzhledem k tomu, že EU z Evropského rozvojového fondu na roky 2014–2020 nedávno vyčlenila 432 milionů EUR pro Burundi, mimo jiné na zlepšení veřejné správy a rozvoj občanské společnosti;

O.  vzhledem k tomu, že Burundi v současnosti čelí nejhorší politické krizi od konce dvanáctileté občanské války v roce 2005, a vzhledem k tomu, že je opět ohrožena nejen vnitřní stabilita země, ale i stabilita sousedních zemí v již tak velmi nestabilním regionu afrického kontinentu;

1.  odsuzuje neoprávněné zadržení Boba Rugurika a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; vyzývá zároveň orgány, aby pokračovaly ve svém vyšetřování tragického zabití tří italských řádových sester a aby trestně stíhaly osoby odpovědné za tyto činy; vyzývá rovněž k provedení nezávislého vyšetřování těchto vražd tří řádových sester;

2.  odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv v Burundi a zavedení restriktivních právních předpisů před prezidentskými a parlamentními volbami, které se v zemi mají konat v roce 2015, zejména těch, které poškozují politickou opozici, sdělovací prostředky a občanskou společnost tím, že omezují svobodu projevu, sdružování a shromažďování;

3.  vyzývá orgány Burundi, aby zajistily náležitou a spravedlivou rovnováhu mezi svobodou sdělovacích prostředků, včetně svobody novinářů odhalovat zločiny a informovat o nich, a nutností zajistit nezávislost při vyšetřování trestných činů;

4.  vyzývá vládu Burundi, aby před volbami v roce 2015 umožnila skutečně otevřenou politickou diskusi a dodržovala volební plán a kodex chování ve volbách dojednané pod záštitou OSN, jež podepsali všichni političtí představitelé Burundi; připomíná, že podle burundské ústavy je prezident republiky volen na pět let a může být zvolen dvakrát po sobě; zvolený prezident nesmí zůstat v úřadu déle než dvě funkční období;

5.  vyzývá vládu Burundi, aby dodržovala volební harmonogram a zapojila do sledování voleb opoziční strany, a to i ve fázi registrace částečně nových voličů, která byla dohodnuta mezi nezávislou vnitrostátní volební komisí (CENI) a politickými stranami na schůzi hodnotící registraci voličů konané ve dnech 29. až 30. ledna 2015;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zasahováním vlády do vnitřní správy opozičních stran, nedostatkem svobody těchto stran pořádat volební kampaně a nad rostoucím trendem vylučovat opoziční lídry z volebního procesu soudní cestou;

7.  naléhavě žádá vládu Burundi, aby učinila opatření na kontrolu mládežnické ligy CNDD-FDD a zabránila jí v zastrašování a napadání údajných oponentů a zajistila, že osoby odpovědné za násilnosti budou trestně stíhány; vyzývá k tomu, aby byla provedena nezávislá mezinárodní vyšetřování ve věci tvrzení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a poskytuje vojenský výcvik své mládežnické frakci; požaduje, aby se vůdci opozičních stran zdrželi násilí namířeného proti svým protivníkům;

8.  zdůrazňuje význam dodržování kodexu chování ve volbách (Code de bonne conduite en matière électorale) a volebního plánu zprostředkovaného OSN, který političtí aktéři podepsali v roce 2013, a plně podporuje činnost Organizace spojených národů a mezinárodního společenství, jejímž cílem je předcházet dalšímu nárůstu politicky motivovaného násilí před volbami v roce 2015 a pomoci obnovit bezpečnost a mír v dlouhodobém horizontu;

9.  vyzývá všechny, kteří se účastní volebního procesu, včetně orgánů odpovědných za organizaci voleb a bezpečnostní složky, aby dodržovaly závazky přijaté v dohodě z Aruši, a připomíná, že tato dohoda ukončila občanskou válku a stala se základem burundské ústavy;

10.  zdůrazňuje, že by EU měla hrát vedoucí úlohu při monitorování předvolební situace a rovněž by měla zamezit jakémukoli ustupování od plnění stanovených závazků, které by mohlo mít závažný dopad nejen na demokratizační proces, ale rovněž na mír a bezpečnost v Burundi a v celé oblasti Velkých jezer;

11.  připomíná, že Burundi je vázáno ustanoveními o lidských právech Dohody z Cotonou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Africkou chartou lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu; vyzývá vládu Burundi, aby před volbami plánovanými na rok 2015 umožnila skutečnou a otevřenou politickou diskusi, která by se obešla bez obav ze zastrašování, zásahů do vnitřní správy opozičních stran, bez jakéhokoli omezování kampaní všech stran, zejména ve venkovských oblastech, a bez zneužívání soudů k vyloučení politických konkurentů;

12.  vyzývá Evropskou komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a členské státy, aby pokračovaly v úsilí, jehož cílem je uplatňování jasné politiky EU založené na příslušných zásadách vůči Burundi, která by řešila současná závažná porušování lidských práv v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva; vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení konzultací s Burundi podle článku 96 Dohody z Cotonou s cílem možného pozastavení provádění dohody a aby během nich přijala příslušná opatření;

13.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby zahájila intenzivnější politický dialog podle článku 8 dohody o partnerství z Cotonou s burundskou vládou s cílem řešit konkrétně omezování politického prostoru v Burundi a stanovit jasná, konkrétní kritéria pro hodnocení vývoje a strategii k řešení těchto výzev;

14.  vyzývá vládu Burundi, představitele opozičních stran a aktivisty občanské společnosti, aby v co největší míře podporovali činnost komise pro mír a usmíření demokratickou a transparentní cestou s cílem vyrovnat se se zločiny minulosti a učinit další kroky, které budou základem budoucího směřování;

15.  žádá Evropskou unii a její členské státy, aby uvolnily potřebné finanční prostředky, aby bylo možné čelit humanitární krizi v této části světa, a spolupracovaly s orgány OSN, zejména v otázkách chronické podvýživy dětí;

16.  vyzývá Komisi, aby poskytla své finanční prostředky v období 2014–2020 přednostně nevládním a mezinárodním organizacím, jejichž činnost je zaměřená na poskytování přímé pomoci obyvatelům, a vyvinula tlak na vládu Burundi, aby zahájila reformy, jejichž cílem bude upevnění státu;

17.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi a vládám zemí oblasti Velkých jezer, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0023.

Právní upozornění - Ochrana soukromí