Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2561(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0144/2015

Rozpravy :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0036

Prijaté texty
PDF 149kWORD 70k
Štvrtok, 12. februára 2015 - Štrasburg
Burundi: prípad Boba Ruguriku
P8_TA(2015)0036RC-B8-0144/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2015 o Burundi: prípad Boba Ruguriku (2015/2561(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi, najmä na uznesenie z 18. septembra 2014 o Burundi, a predovšetkým na prípad Pierra Clavera Mbonimpu(1),

–  so zreteľom na dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 10. apríla 2014 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení,

–  so zreteľom na závery Rady o regióne Veľkých jazier z 22. júla 2014,

–  so zreteľom na správy úradu OSN v Burundi (BNUB),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a o slobode prejavu, ako aj na závery Rady z júna 2014, v ktorých sa Rada zaväzuje intenzívnejšie pracovať na otázke obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na stanovisko národnej podpornej komisie pre ľudské práva (CNCDH) z 25. apríla 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ v Burundi z 10. septembra 2014,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. januára 2015 burundské orgány zatkli a uväznili obhajcu ľudských práv Boba Ruguriku, riaditeľa Radio Publique Africaine (RPA) po tom, čo odmietol odhaliť svoje zdroje niekoľko dní na to, čo jeho rozhlasová stanica odvysielala sériu investigatívneho spravodajstva o zavraždení troch starších talianskych mníšok – Lucie Puliciovej, Olgy Raschiettiovej a Bernadetty Boggianovej, ku ktorému došlo v septembri 2014 v meste Kamenge, severne od Bujumbury;

B.  keďže vysielanie obsahovalo aj obvinenia zo zapojenia do vrážd vysokých úradníkov spravodajských služieb, ktorým bolo ponúknuté právo vyjadriť sa pred odvysielaním;

C.  keďže burundské orgány nepredložili žiaden dôkaz odôvodňujúci zatknutie Boba Ruguriku na základe „porušenia solidarity verejnosti, porušenia dôvernosti vyšetrovania, ukrývania zločinca a zapletenia do vraždy”; keďže toto zatknutie je súčasťou útokov vlády proti slobode prejavu, zameraných na novinárov, aktivistov a členov politických strán; keďže tieto útoky vyvrcholili v období pred voľbami, ktoré sa budú v Burundi konať v máji a júni 2015;

D.  keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv vrátane Africkej charty ľudských práv a práv národov a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré Burundi ratifikovalo, jasne určuje, že vyšetrovacia väzba by mala vychádzať z dôveryhodného a právne odôvodneného obvinenia; keďže burundské orgány nepredložili žiaden dôkaz o potrebe väzby Boba Ruguriku;

E.  keďže nejde o prvý pokus burundskej vlády nedopustiť, aby médiá a skupiny aktivistov za ľudské práva zverejnili citlivé informácie a správy o údajnom zneužívaní práv zo strany vlády; keďže novinári sa napriek neustálemu zastrašovaniu nezľakli a neprestali robiť záznamy a referovať o sporných otázkach, pričom jedným z mnohých je aj Pierre Claver Mbonimpa, popredný obhajca ľudských práv, ktorý bol v máji 2014 zatknutý za pripomienky, ktoré uviedol pre Radio Publique Africaine, a neskôr prepustený, hoci obvinenia voči nemu neboli doteraz stiahnuté;

F.  keďže v júni 2013 prijalo Burundi reštriktívny tlačový zákon obmedzujúci slobodu médií, ktorý vymedzuje, o akých témach môžu novinári informovať, a stanovuje tiež prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť za spravodajstvo na niektoré témy, ako sú verejný poriadok a bezpečnosť; keďže únia novinárov Burundi predložila túto záležitosť Východoafrickému súdnemu dvoru;

G.  keďže prijatie viacerých reštriktívnych zákonov pred voľbami v roku 2015, okrem iného zákona o médiách v apríli 2013, ešte znásobilo zastrašovanie a hrozby, ktorým od roku 2010 čelia novinári a iné osoby, ktorých kritické hlasy odsudzujú politické vraždy, korupciu a zlé riadenie štátu;

H.  keďže Burundi je hodnotené na 142. mieste zo 180 krajín na indexe slobody tlače Reportérov bez hraníc za rok 2014;

I.  keďže osobitná spravodajkyňa pre obhajcov ľudských práv v Afrike Reine Alapini-Gansouová odsúdila zatknutie Boba Ruguriku a žiadala jeho okamžité prepustenie, a burundským orgánom pripomenula povinnosti vyplývajúce z Deklarácie zásad o slobode prejavu v Afrike a z deklarácií z Kigali a Grand Bay;

J.  keďže právo na slobodu prejavu zaručuje burundská ústava, ako aj medzinárodné a regionálne dohody, ktoré Burundi ratifikovalo, a je tiež súčasťou národnej stratégie dobrej správy vecí verejných a boja proti korupcii, a základnou podmienkou konania slobodných a spravodlivých volieb v roku 2015, ak majú ich výsledky prijať všetci zúčastnení;

K.  keďže slobodný, spravodlivý, transparentný a mierový volebný proces v roku 2015 umožní krajine, ktorá sa ešte stále nachádza v stave po konflikte, dostať sa von zo slepej uličky, ktorá vznikla po volebnom procese v roku 2010;

L.  keďže v nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 18. septembra 2014, a najmä na odkaz na článok 96 Dohody z Cotonou, trvajú predstavitelia EÚ na nutnosti inkluzívnej účasti všetkých politických síl v krajine vo volebnom procese v súlade s politickým plánom a kódexom správania;

M.  keďže burundská vláda potvrdila svoje odhodlanie konať tak, aby zaručila, že rokovania so všetkými politickými silami v krajine sa budú pridržiavať oboch uvedených dokumentov a zopakovala svoju požiadavku voči EÚ a jej členským štátom, aby materiálne a finančne podporili súčasný volebný proces a aby vyslali pozorovateľské misie do Burundi pred voľbami, počas nich a po nich;

N.  keďže EÚ nedávno pridelila Burundi 432 miliónov eur z Európskeho rozvojového fondu na obdobie 2014 – 2020, okrem iného na pomoc pri zlepšovaní správy vecí verejných a občianskej spoločnosti;

O.  keďže Burundi aj naďalej zápasí s najhoršou politickou krízou od konca dvanásťročnej občianskej vojny v roku 2005, a keďže to opäť predstavuje hrozbu pre vnútornú stabilitu krajiny i jej susedov v už beztak nestálom regióne afrického kontinentu;

1.  odsudzuje neodôvodnenú väzbu Boba Ruguriku a žiada jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie; zároveň vyzýva orgány, aby pokračovali vo vyšetrovaní tragickej vraždy troch talianskych mníšok a aby priviedli tých, čo sú za vraždu zodpovední, pred súd; taktiež žiada, aby sa začalo nezávislé vyšetrovanie vraždy troch mníšok;

2.  odsudzuje akékoľvek porušovanie ľudských práv v Burundi a zavedenie reštriktívnych zákonov pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré sa budú v krajine konať v roku 2015, najmä tie, ktoré poškodzujú opozíciu, médiá a občiansku spoločnosť tým, že obmedzujú slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania;

3.  vyzýva burundské orgány, aby zaručili primeranú a spravodlivú rovnováhu medzi slobodou médií, vrátane slobody novinárov vyšetrovať trestné činy a informovať o nich, a potrebou zaručiť integritu trestného vyšetrovania;

4.  vyzýva burundskú vládu, aby umožnila skutočnú a otvorenú politickú diskusiu pred voľbami v roku 2015 a aby dodržiavala politický plán a kódex správania, dohodnutý pod záštitou OSN a podpísaný všetkými politickými lídrami v Burundi; pripomína, že v burundskej ústave sa uvádza: „Prezident republiky je volený na päťročné obdobie, ktoré možno raz obnoviť. Nikto nemôže zastávať úrad prezidenta po viac ako dve volebné obdobia.”;

5.  vyzýva burundskú vládu, aby dodržiavala volebný kalendár a do sledovania volieb zahrnula aj opozičné strany, a to aj vo fáze čiastočnej registrácie nových voličov v súlade s dohodou nezávislej národnej volebnej komisie (CENI) s politickými stranami, ku ktorej dospeli na hodnotiacej schôdzi registrácie voličov 29. – 30. januára 2015;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie zo zasahovania vlády do vnútorného riadenia opozičných strán, nedostatočnej slobody strán v kampani a rastúcej tendencie súdnej moci vylúčiť opozičných lídrov z volebného procesu;

7.  naliehavo vyzýva burundskú vládu, aby prijala opatrenia s cieľom kontrolovať mládežnícke krídlo strany CNDD-FDD a zabránila jej v zastrašovaní domnelých odporcov a útokoch na nich, a tiež aby zabezpečila, že previnilé osoby budú postavené pred súd; požaduje nezávislé medzinárodné vyšetrenie tvrdení, že CNDD-FDD zabezpečuje pre svoju mládežnícku organizáciu zbrane a výcvik; žiada lídrov opozičných strán, aby zabránili násiliu voči ich protivníkom;

8.  zdôrazňuje význam dodržiavania Kódexu správania v oblasti volieb (Code de bonne conduite en matière électorale) a plánu týkajúceho sa volieb sprostredkovaného OSN, ktorý podpísali politickí aktéri v roku 2013, a v plnej miere podporuje činnosť úradu OSN a medzinárodného spoločenstva, zameranú na predchádzanie ďalšiemu stupňovaniu politického násilia v období pred voľbami v roku 2015 a na pomoc pri obnovení dlhodobej bezpečnosti a mieru;

9.  nabáda všetky subjekty zapojené do volebného procesu vrátane orgánov zodpovedných za organizáciu volieb a bezpečnostné služby, aby dodržali záväzky vyplývajúce z Dohody z Aruša, a pripomína, že touto dohodou sa ukončila občianska vojna a že z nej vychádza burundská ústava;

10.  zdôrazňuje, že EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri sledovaní predvolebnej situácie, aby sa predišlo opätovnému uplatneniu záväzkov, ktoré by mohli mať závažný vplyv nielen na demokratizačný proces, ale aj na mier a bezpečnosť v Burundi a v celej oblasti Veľkých jazier;

11.  pripomína, že Burundi je viazané ustanovením o ľudských právach Dohody z Cotonou, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a Africkou chartou ľudských práv a práv národov, a je preto povinné dodržiavať všeobecné ľudské práva vrátane slobody prejavu; vyzýva vládu Burundi, aby umožnila, aby sa pred voľbami v roku 2015 uskutočnila skutočná a otvorená politická diskusia bez obáv zo zastrašovania, a tak, aby sa nezasahovalo do vnútorného riadenia opozičných strán, neuvaľovali sa obmedzenia na vedenie kampane, ktoré by mali vplyv na všetky strany, najmä vo vidieckych oblastiach, a nezneužívalo sa súdnictvo s cieľom vylúčiť politických odporcov;

12.  vyzýva Komisiu, podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa vo vzťahu k Burundi viedla jasná a zásadová politika EÚ, ktorá bude v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu riešiť otázku pokračujúcich závažných porušovaní ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby podľa článku 96 Dohody z Cotonou zvážila začatie konzultácií s Burundi s perspektívou možného pozastavenia platnosti dohody a aby prijala všetky vhodné opatrenia počas vedenia týchto konzultácií;

13.  vyzýva podpredsedníčku Komisie /vysokú predstaviteľku, aby využila intenzívny politický dialóg podľa článku 8 Dohody o partnerstve z Cotonou, uzavretej s burundskou vládou, na to, aby sa konkrétne zaoberala uzavretím politického priestoru v Burundi a vytvorila jasné a konkrétne kritériá na meranie pokroku a stratégiu na to, ako ich plniť;

14.  vyzýva burundskú vládu, lídrov opozičných strán a aktivistov občianskej spoločnosti, aby sa maximálne, demokratickým a transparentným spôsobom, zasadzovali o podporu výboru pre mier a zmierenie s cieľom vyrovnať sa so zločinmi z minulosti a pohnúť sa vpred pri príprave budúcnosti;

15.  vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby uvoľnili prostriedky nutné na riešenie humanitárnej situácie v tejto časti sveta a aby sa v spolupráci s orgánmi OSN zaoberali najmä chronickou situáciou nedostatočnej výživy;

16.  žiada Komisiu, aby prednostne vyčlenila prostriedky na obdobie 2014 – 2020 pre mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie pracujúce priamo s ľuďmi a aby vyvíjala nátlak na burundskú vládu v záujme plnenia reforiem, ktoré sú nutné na upevnenie štátu;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi a vládam krajín regiónu Veľkých jazier, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2014)0023.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia