Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0143/2015

Rozpravy :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0037

Přijaté texty
PDF 303kWORD 69k
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk
Saúdská Arábie: případ Raifa Badawiho
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího v Saúdské Arábii (2015/2550(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména ta týkající se lidských práv a obzvláště to ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe(1),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 9. ledna 2015,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada Husajna, v němž apeluje na saudské orgány, aby zastavily trest Ráifa Badawího,

–  s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 a na článek 19 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, již Saúdská Arábie ratifikovala v roce 2009 a jejíž článek 32 odstavec 1 zaručuje právo na informace a svobodu přesvědčení a projevu a článek 8 zakazuje fyzické nebo psychické mučení nebo kruté, pokořující, ponižující nebo nelidské zacházení,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se mučení a špatného zacházení a na obránce lidských práv,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že blogger a obhájce lidských práv Ráif Badawí byl obviněn z odpadlictví a trestním soudem v Džiddě odsouzen k 10 letům vězení, 1 000 ranám bičem a pokutě 1 miliónu SAR (228 000 EUR) poté, co vytvořil webové stránky „Svobodná saúdská liberální síť“, což bylo označeno za urážku islámu; vzhledem k tomu, že rozsudek Ráifu Badawímu také zakazuje používat sdělovací prostředky a cestovat do zahraničí po dobu 10 let od propuštění z vězení;

B.  vzhledem k tomu, že Ráif Badawí dostal 9. ledna 2015 před mešitou al-Jafali v Džiddě první sérii padesáti ran bičem a to vedlo k tak hlubokým ranám, že když byl převezen na vězeňskou kliniku na kontrolu, bylo lékaři konstatováno, že by další sérii ran bičem nebyl schopný vydržet;

C.  vzhledem k tomu, že rozsudky ukládající tělesné tresty včetně bičování jsou přísně zakázány mezinárodním právem v oblasti lidských práv včetně Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Saúdská Arábie ratifikovala;

D.  vzhledem k tomu, že právník Ráifa Badawího, prominentní obhájce lidských práv Waleed Abu al-Khair byl za to, že založil organizaci „Sledování lidských práv v Saudské Arábii“, odsouzen zvláštním trestním soudem na 15 let do vězení, po čemž bude následovat 15letý zákaz cestování;

E.  vzhledem k tomu, že případ Ráifa Badawího je jedním z mnoha případů, ve kterých byly proti saúdským obráncům lidských práv a dalším zastáncům reforem použity tvrdé tresty a pronásledování za vyjádření jejich přesvědčení, a několik z nich bylo odsouzeno podle postupů neodpovídajících mezinárodním standardům, což v červenci 2014 potvrdil bývalý komisař OSN pro lidská práva;

F.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie má aktivní komunitu on-line aktivistů a nejvyšší počet uživatelů sítě Twitter na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že je internet nicméně silně cenzurován, tisíce stránek jsou blokovány a nové blogy a stránky potřebují povolení Ministerstva informací; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je na seznamu „nepřátel internetu“ organizace Reportéři bez hranic kvůli cenzuře saúdských médií a internetu a postihování těch, kdo kritizují vládu či náboženství;

G.  vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou klíčovou podmínkou a katalyzátorem demokratizace a reforem a zásadním prostředkem kontroly moci;

H.  vzhledem k tomu, že přestože za vlády bývalého krále Abdalláha byly zavedeny některé opatrné reformy, je saúdský politický a společenský systém i nadále hluboce nedemokratický, pokládá ženy a šíitské muslimy za občany druhé kategorie, vážně diskriminuje velké množství cizinců pracujících v zemi a přísně potlačuje všechna nesouhlasná vyjádření;

I.  vzhledem k tomu, že množství a rychlost poprav budí vážné znepokojení; vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo popraveno přes 87 lidí, většinou stětím na veřejnosti; vzhledem k tomu, že od začátku roku 2015 bylo popraveno alespoň 21 lidí; vzhledem k tomu, že mezi lety 2007 a 2012 bylo hlášeno 423 poprav; vzhledem k tomu, že trest smrti může být uložen za celou řadu provinění;

J.  vzhledem k tomu, že Království Saúdské Arábie je vlivným politickým, hospodářským, kulturním a náboženským aktérem na Blízkém východě a v islámském světě a zakladatelem a významným členem Rady pro spolupráci v Perském zálivu a skupiny G-20;

K.  vzhledem k tomu, že v listopadu roku 2013 byla Saúdská Arábie na tříleté období zvolena členem Rady OSN pro lidská práva;

L.  vzhledem k tomu, že takzvaný Islámský stát a Saúdská Arábie ukládají téměř shodné tresty za množství trestných činů, včetně trestu smrti za rouhání, vraždu, homosexuální praktiky, krádež nebo velezradu, ukamenování za cizoložství a amputaci rukou a nohou za loupež;

M.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie hraje vedoucí úlohu ve financování, šíření a propagaci mimořádně extrémistického výkladu islámu po celém světě; vzhledem k tomu, že nejvíce sektářské pojetí islámu inspirovalo teroristické organizace, jako jsou takzvaný Islámský stát a al-Káida;

N.  vzhledem k tomu, že se saúdskoarabské orgány prohlašují za partnera členských států, zejména v globálním boji proti teroru; vzhledem k tomu, že nový zákon proti terorismu přijatý v lednu 2014 zahrnuje ustanovení, podle nichž mohou být veškeré nesouhlasné projevy nebo nezávislé sdružování vnímány jako teroristické trestné činy;

1.  důrazně odsuzuje bičování Ráifa Badawího jako krutý a šokující akt saúdskoarabských orgánů; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zastavily jakékoli další bičování Ráifa Badawího a aby ho neprodleně a bezpodmínečně propustily, neboť je považován za vězně svědomí, který byl zadržen a odsouzen pouze proto, že uplatnil své právo na svobodu projevu; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zajistily zrušení jeho odsouzení a trestu, včetně zákazu cestování;

2.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zajistily, že Ráif Badawí bude ochráněn před mučením a jiným špatným zacházením a že se mu dostane veškerého nezbytného lékařského ošetření a že také bude mít neprodlený a pravidelný přístup ke své rodině a k obhájcům, které si zvolí;

3.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby bezpodmínečně propustily obhájce Ráifa Badawího a všechny obránce lidských práv a další vězně svědomí, kteří jsou zadržováni a souzeni pouze za to, že uplatňují své právo na svobodu projevu;

4.  rozhodně odsuzuje veškeré formy tělesných trestů jako nepřijatelné a ponižující zacházení, které odporuje lidské důstojnosti, a vyjadřuje své znepokojení nad používáním bičování ze strany státu a důrazně vyzývá k jeho striktnímu zrušení; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby respektovaly zákaz mučení, který je nejvýrazněji zakotven v Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, již Saúdská Arábie podepsala a ratifikovala; vyzývá Saúdskou Arábii, aby podepsala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

5.  zdůrazňuje postup reformy soudnictví, již Saúdská Arábie provádí s cílem posílit možnost zlepšení ochrany individuálních práv, avšak je nadále vážně znepokojen situací v oblasti lidských práv v Saúdské Arábii, která se nadále řadí mezi nejvíce represivní země ve světě; považuje případ Ráifa Badawího za symbol útoku na svobodu projevu a mírový disent v zemi a v širším smyslu za typickou politiku Saúdskoarabského království, která se vyznačuje netolerancí a extrémistickým výkladem islámského práva;

6.  naléhavě vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zrušily specializovaný trestní soud existující od roku 2008 pro projednávání případů terorismu, který je však stále více používán ke stíhání pokojných disidentů na základě údajně politicky motivovaných obvinění v řízeních, která porušují základní právo na spravedlivý proces;

7.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby umožnily existenci nezávislého tisku a sdělovacích prostředků a zajistily svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování pro všechny obyvatele Saúdské Arábie; odsuzuje útisk aktivistů a účastníků protestů při pokojných demonstracích; zdůrazňuje, že pokojné prosazování základních zákonných práv či vyjadřování kritických připomínek prostřednictvím sociálních médií jsou projevy nezadatelného práva;

8.  připomíná vedení Saúdské Arábie jeho slib „řídit se při prosazování a ochraně lidských práv těmi nejvyššími měřítky“ v době, kdy se tato země v roce 2013 úspěšně ucházela o členství v Radě OSN pro lidská práva;

9.  je přesvědčen, že by Saúdská Arábie byla důvěryhodnějším a efektivnějším partnerem v boji proti teroristickým organizacím, jako je takzvaný Islámský stát a al-Káida, pokud by neprováděla anachronické a extrémní postupy, jako jsou veřejné popravy, kamenování a další formy mučení podobné těm, jakých se dopouští Islámský stát;

10.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby aktivně a kreativně podporovaly skupiny občanské společnosti a jednotlivce bránící lidská práva v Saúdské Arábii, mimo jiné prostřednictvím návštěv ve vězeních, monitorování soudních řízení a veřejných prohlášení;

11.  pověřuje svou Delegaci pro vztahy s Arabským poloostrovem, aby záležitost Ráifa Badawího a ostatních vězňů svědomí zmínila v průběhu své nadcházející návštěvy v Saúdské Arábii a aby o tom podala zprávu podvýboru Parlamentu pro lidská práva;

12.  vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily své vztahy se Saúdskou Arábií způsobem, který umožní sledovat hospodářské, energetické a bezpečnostní zájmy EU, avšak nebude zpochybňovat důvěryhodnost jejích základních závazků v oblasti lidských práv;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi bin Abd al-Azízovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0207.

Právní upozornění - Ochrana soukromí