Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2550(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0143/2015

Debatai :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0037

Priimti tekstai
PDF 227kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

2015 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Raifo Badawi (Saudo Arabija) atvejo (2015/2550(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, pirmiausiai į rezoliucijas dėl žmogaus teisių, o ypač į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini atstovės spaudai 2015 m. sausio 9 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino pareiškimą, kuriame kreipiamasi į Saudo Arabijos valdžios institucijas ir prašoma sustabdyti bausmės vykdymą Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį ir į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą,

–  atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją, kurią Saudo Arabija ratifikavo 2009 m. ir kurios 32 straipsnio 1 dalyje užtikrinama teisė į informaciją ir nuomonės bei saviraiškos laisvė, o 8 straipsnyje draudžiamas fizinis ar psichologinis kankinimas ir žiaurus, žeminantis, niekinantis arba nežmoniškas elgesys,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl kankinimo ir netinkamo elgesio, taip pat dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi tinklaraštininkas ir žmogaus teisių aktyvistas Raif Badawi buvo apkaltintas apostaze ir 2014 m. gegužės mėn. baudžiamojo teismo Džidoje nuteistas 10 metų kalėjimo ir 1000 rimbo kirčių bausme bei 1 milijono SAR bauda (228 000 EUR), po to kai jis sukūrė interneto svetainę „Laisvasis Saudo Arabijos liberalų tinklas“ (angl. Free Saudi Liberals Network), skirtą socialinėms, politinėms ir religinėms diskusijoms, kurios buvo palaikytos islamo įžeidimu; kadangi šiuo nuosprendžiu R. Badawi taip pat draudžiama naudoti bet kokią žiniasklaidos priemonę ir keliauti į užsienį 10 metų po to, kai jis bus paleistas iš kalėjimo;

B.  kadangi 2015 m. sausio 9 d. R. Badawi gavo 50 pirmųjų rimbo kirčių prieš al–Jafali mečetę Džidoje, dėl kurių atsivėrė tokios gilios žaizdos, jog jį pristačius į kalėjimo kliniką medicininei apžiūrai gydytojai nustatė, kad jis negalėtų ištverti kito plakimo etapo;

C.  kadangi teismų nuosprendžiai dėl fizinių bausmių, įskaitant plakimą, griežtai draudžiami pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, įskaitant Saudo Arabijos ratifikuotą JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

D.  kadangi 2014 m. liepos 6 d. Raifo Badawi advokatą, žymų žmogaus teisių gynėją Waleedą Abu Al-Khairą, Specialusis baudžiamasis teismas nuteisė kalėti 15 metų, po kurių 15 metų bus draudžiama keliauti (tai įvyko po to, kai jis įsteigė žmogaus teisių organizaciją „Žmogaus teisių Saudo Arabijoje stebėtojas“ (angl. Monitor of Human Rights in Saudi Arabia));

E.  kadangi R. Badawi byla yra vienas iš daugelio atvejų, kai buvo paskelbti griežti nuosprendžiai ir bauginti Saudo Arabijos žmogaus teisių aktyvistai ir kiti reformų propaguotojai, persekiojant juos už tai, kad pareiškė savo nuomonę, keli iš jų buvo nuteisti pagal procedūrą, kuri neatitinka tarptautinių teisingo bylos nagrinėjimo standartų, kaip 2014 m. liepos mėn. patvirtino ankstesnė JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė;

F.  kadangi Saudo Arabijoje veikia gyvybinga interneto aktyvistų bendruomenė ir nustatytas didžiausias socialinio tinklo „Twitter“ naudotojų skaičius Artimuosiuose Rytuose; kadangi vis dėlto internetas yra stipriai cenzūruojamas, blokuojama tūkstančiai interneto svetainių, o naujiems tinklaraščiams ir interneto svetainėms reikalingos Informacijos ministerijos licencijos; kadangi Saudo Arabija įtraukta į organizacijos „Žurnalistai be sienų“ (angl. Reporters Without Borders) sąrašą „Interneto priešai“ dėl vykdomos Saudo Arabijos žiniasklaidos ir interneto cenzūros bei bausmių tiems, kurie kritikuoja vyriausybę arba religiją;

G.  kadangi tiek internete, tiek ne internete reiškiama žodžio laisvė ir spaudos bei žiniasklaidos laisvė yra demokratizacijos ir reformų būtinos išankstinės sąlygos ir skatinimo priemonės, taip pat esminės valdžios apribojimo priemonės;

H.  kadangi, nepaisant tam tikrų atsargių reformų, pradėtų velionio Karaliaus Abdullaho valdymo laikais, Saudo Arabijos politinė ir socialinė sistema tebėra itin nedemokratiška, joje moterys ir musulmonai šiitai yra antrarūšiai piliečiai, smarkiai diskriminuojami darbuotojai iš užsienio, kurių šalyje labai daug, taip pat malšinamos bet kokios nepritarimo išraiškos;

I.  kadangi mirties bausmės įvykdymo atvejų skaičius ir tempas kelia didelį susirūpinimą; kadangi 2014 m. mirties bausmė įvykdyta daugiau kaip 87 asmenims (daugiausiai viešai nukertant galvą); kadangi nuo 2015 m. pradžios mirties bausmė įvykdyta mažiausiai 21 žmogui; kadangi pranešama apie 2007–2012 m. įvykdytas 423 mirties bausmes; kadangi mirties bausmė gali būti skirta už įvairiausius nusižengimus;

J.  kadangi Saudo Arabijos Karalystė yra įtakinga politinė, ekonominė, kultūrinė ir religinė veikėja Artimuosiuose Rytuose ir islamo pasaulyje, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir G20 grupės steigėja bei svarbi narė;

K.  kadangi 2013 m. lapkričio mėn. Saudo Arabija trejų metų laikotarpiui buvo išrinkta JT Žmogaus teisių tarybos nare;

L.  kadangi grupuotė „Islamo valstybė“ ir Saudo Arabija numato beveik identiškas bausmes už daugelį nusikaltimų, įskaitant mirties bausmę už šventvagystę, nužudymą, homoseksualius santykius, vagystę ar išdavystę, mirties bausmę užmėtant akmenimis už santuokinę neištikimybę ir rankų bei kojų amputavimą už banditizmą;

M.  kadangi Saudo Arabija atlieka pagrindinį vaidmenį visame pasaulyje finansuojant, skleidžiant ir propaguojant itin ekstremistinį islamo aiškinimą; kadangi siauriausių pažiūrų islamo suvokimas įkvėpė teroristines organizacijas, pvz., grupuotes „Islamo valstybė“ ir „Al-Qaeda“;

N.  kadangi Saudo Arabijos valdžios institucijos teigia esančios valstybių narių partnerėmis, ypač pasaulinėje kovoje su terorizmu; kadangi į 2014 m. sausio mėn. priimtą naują kovos su terorizmu įstatymą įtrauktos nuostatos, pagal kurias bet kokia nepritarimo išraiška arba nepriklausomų asociacijų veikla turi būti aiškinamos kaip teroristiniai nusikaltimai;

1.  griežtai smerkia Raifo Badawi plakimą, kuris yra žiaurus ir stulbinantis Saudo Arabijos valdžios institucijų veiksmas; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti tolesnį Raifo Badawi plakimą bei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį, nes jis laikomas sąžinės kaliniu, sulaikytu ir nuteistu vien už tai, kad naudojosi savo teise į žodžio laisvę; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas užtikrinti, kad jo apkaltinamasis nuosprendis ir bausmė, įskaitant draudimą keliauti, būtų panaikinti;

2.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas užtikrinti, kad Raif Badawi būtų apsaugotas nuo kankinimo bei kitokio netinkamo elgesio ir gautų bet kokią medicininę pagalbą, kurios jam gali prireikti, taip pat nedelsiant suteikti jam galimybę reguliariai susitikti su savo šeimos nariais ir savo pasirinktais advokatais;

3.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas besąlygiškai išlaisvinti Raifo Badawi advokatą ir visus žmogaus teisių gynėjus ir kitus sąžinės kalinius, sulaikytus ir nuteistus vien už naudojimąsi savo teise į žodžio laisvę;

4.  griežtai smerkia visų formų fizines bausmes, kurios yra nepriimtinas ir žeminantis elgesys, pažeidžiantis žmogaus orumą, taip pat reiškia susirūpinimą dėl to, kad valstybėse naudojamas plakimas, primygtinai ragindamas jį visiškai panaikinti; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas laikytis kankinimo uždraudimo, kuris visų pirma įtvirtintas JT konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Saudo Arabija pasirašė ir ratifikavo; ragina Saudo Arabiją pasirašyti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

5.  atkreipia dėmesį, kad Saudo Arabiją vykdo teismų sistemos reformą siekiant sustiprinti galimybę pagerinti asmens teisių apsaugą, tačiau tebėra itin susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties Saudo Arabijoje, kuri ir toliau yra viena iš labiausiai represinių pasaulio šalių; mano, kad Raifo Badawi atvejis yra šalyje vykstančios kovos su žodžio ir taikaus nepritarimo laisve ir, kalbant bendriau, Karalystei būdingos netolerancijos ir ekstremistinio islamo teisės aiškinimo politikos simbolis;

6.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti Specialųjį baudžiamąjį teismą, įsteigtą 2008 m. terorizmo byloms nagrinėti, tačiau vis dažniau naudojamą siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn taikius disidentus, pateikiant akivaizdžiai politiškai motyvuotus kaltinimus ir vykdant teismo procesus, kuriais pažeidžiama pagrindinė teisė į teisingą bylos nagrinėjimą;

7.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas sudaryti sąlygas nepriklausomai spaudai ir žiniasklaidai ir visiems Saudo Arabijos gyventojams užtikrinti žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę; smerkia represijas prieš taikiose demonstracijose dalyvaujančius aktyvistus ir protestuotojus; pabrėžia, kad taikus pagrindinių juridinių teisių gynimas arba kritinių pastabų reiškimas naudojantis socialiniais tinklais yra būtinos teisės išraiškos;

8.  primena Saudo Arabijos vadovybei jos įsipareigojimą laikytis aukščiausių žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos standartų, prisiimtą 2013 m. sėkmingai pateikiant paraišką dėl narystės JT Žmogaus teisių taryboje;

9.  mano, kad Saudo Arabija būtų patikimesnė ir veiksmingesnė partnerė kovojant su teroristinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, grupuotėmis „Islamo valstybė“ ir „Al-Qaeda“, jei netaikytų anachroniškos ir ekstremistinės praktikos, pvz., viešo galvos nukirtimo, užmėtymo akmenimis ir kitokių formų kankinimų, panašių į tuos, kuriuos vykdo „Islamo valstybė“;

10.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją aktyviai ir kūrybiškai remti pilietinės visuomenės grupes ir asmenis, ginančius žmogaus teises Saudo Arabijoje, be kita ko, rengiant apsilankymus kalėjimuose, stebint teismo procesus ir skelbiant viešus pareiškimus;

11.  paveda Parlamento Delegacijai ryšiams su Arabijos pusiasaliu iškelti Raifo Badawi ir kitų sąžinės kalinių klausimą delegacijos būsimo vizito į Saudo Arabiją metu ir pateikti ataskaitą Parlamento Žmogaus teisių pakomitečiui;

12.  ragina ES ir jos valstybes nares persvarstyti savo santykius su Saudo Arabija taip, kad ES galėtų įgyvendinti savo ekonomikos, energetikos ir saugumo interesus, kartu nemažindama pasitikėjimo savo pagrindiniais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0207.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika