Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2550(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0143/2015

Dezbateri :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Voturi :

PV 12/02/2015 - 4.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0037

Texte adoptate
PDF 228kWORD 71k
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg
Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 12 februarie 2015 referitoare la cazul dlui Raif Badawi, Arabia Saudită (2015/2550(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Arabia Saudită, cu deosebire cele privind drepturile omului și, în special, Rezoluția sa din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord(1),

–  având în vedere declarația din 9 ianuarie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini,

–  având în vedere declarația Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, în care a făcut apel autorităților din Arabia Saudită să sisteze pedepsirea lui Raif Badawi,

–  având în vedere articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și articolul 19 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, ratificată de Arabia Saudită în 2009, care la articolul 32 alineatul (1) garantează dreptul la informații și libertatea de opinie și de exprimare, iar la articolul 8 interzice tortura fizică sau psihologică sau tratamentele crude, degradante, umilitoare sau inumane,

–  având în vedere Orientările UE în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, precum și Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Raif Badawi, blogger și activist în domeniul drepturilor omului, a fost acuzat de apostazie și condamnat în mai 2014 de Tribunalul penal din Jeddah la 10 ani de închisoare, 1 000 de lovituri de bici și o amendă de 1 milion SAR (229 000 EUR) după crearea site-ului internet „Rețeaua saudiților liberali liberi”, destinat dezbaterilor sociale, politice și religioase, care a fost considerat drept o insultă la adresa islamului; întrucât sentința cuprinde, de asemenea, interdicția ca dl Badawi să folosească orice mijloace media și să călătorească în străinătate timp de 10 ani după ieșirea sa din închisoare;

B.  întrucât, la 9 ianuarie 2015, dl Badawi a primit prima serie de 50 de lovituri de bici în fața moscheii al-Jafali din Jeddah, lucru care a cauzat răni atât de profunde încât, atunci când a fost dus la o clinică penitenciară pentru o verificare medicală, doctorii au descoperit că nu va putea rezista la o nouă serie de lovituri;

C.  întrucât hotărârile judecătorești care impun pedepse corporale, inclusiv biciuirea, sunt strict interzise în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, inclusiv în temeiul Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care a fost ratificată de Arabia Saudită;

D.  întrucât, la 6 iulie 2014, avocatul lui Raif Badawi, cunoscutul apărător al drepturilor omului Waleed Abu al-Khair, a fost condamnat de instanța penală specializată la 15 ani de închisoare, urmați de o interdicție de călătorie de 15 ani, după ce a înființat organizația din domeniul drepturilor omului „Monitorul drepturilor omului în Arabia Saudită”;

E.  întrucât cazul dlui Badawi este unul dintre multele cazuri în care s-au folosit sentințe aspre și acte de hărțuire împotriva activiștilor din domeniul drepturilor omului și a altor susținători ai reformelor din Arabia Saudită care au fost persecutați pentru exprimarea opiniilor lor, mulți dintre ei fiind condamnați, în temeiul unor proceduri ce nu respectă normele internaționale privind procesele echitabile, lucru confirmat în iulie 2014 de fostul Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;

F.  întrucât în Arabia Saudită există o comunitate vie de activiști online și numărul cel mai ridicat de utilizatori ai aplicației Twitter în Orientul Mijlociu; întrucât, cu toate acestea, internetul este foarte cenzurat, mii de site-uri fiind blocate, iar noile bloguri și site-uri internet au nevoie de o licență din partea Ministerului Informațiilor; întrucât Arabia Saudită este pe lista „Inamicilor internetului” a organizației Reporteri fără frontiere din cauza cenzurării mass-media din țară și a internetului și din cauza pedepsirii celor care critică guvernul sau religia;

G.  întrucât libertatea de expresie și libertatea presei și a mass-media, atât online, cât și offline, sunt condiții prealabile esențiale și catalizatori pentru democratizare și reformă și reprezintă controale esențiale asupra puterii;

H.  întrucât, în ciuda introducerii unor reforme precaute în timpul domniei răposatului rege Abdullah, sistemul politic și social al Arabiei Saudite rămâne profund nedemocratic, consideră femeile și musulmanii șiiți cetățeni de clasa a doua, discriminează în mod grav numeroasa forță de muncă străină a țării și reprimă cu severitate orice opinie contrară;

I.  întrucât numărul și frecvența execuțiilor continuă să fie un motiv de profundă îngrijorare; întrucât peste 87 de persoane au fost executate în 2014, majoritatea prin decapitare publică; întrucât cel puțin 21 de persoane au fost executate de la începutul anului 2015; întrucât între 2007 și 2012 s-au raportat 423 de execuții; întrucât pedeapsa cu moartea poate fi impusă în cazul unei game largi de încălcări ale legii;

J.  întrucât Regatul Arabiei Saudite este un actor politic, economic, cultural și religios influent în Orientul Mijlociu și în lumea islamică, precum și membru fondator și de frunte al Consiliului de cooperare al Golfului și al G-20;

K.  întrucât în noiembrie 2013 Arabia Saudită a fost aleasă membră a Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru o perioadă de trei ani;

L.  întrucât așa-numitul Stat Islamic și Arabia Saudită prescrie pedepse aproape identice pentru o serie de infracțiuni, inclusiv pedeapsa cu moartea pentru blasfemie, omor, acte homosexuale, furt sau trădare, pedeapsa cu moartea prin lapidare pentru adulter și amputarea mâinilor și picioarelor pentru banditism;

M.  întrucât Arabia Saudită joacă un rol important în finanțarea, difuzarea și promovarea la nivel mondial a unei interpretări deosebit de extremiste a islamului; întrucât versiunea cea mai sectară a islamului a inspirat organizații teroriste cum ar fi așa-numitul Stat Islamic și al-Qaeda;

N.  întrucât autoritățile din Arabia Saudită pretind că sunt partenere ale statelor membre ale UE, în special în lupta globală împotriva terorismului; întrucât o nouă lege împotriva terorismului, adoptată în ianuarie 2014, include dispoziții care permit considerarea tuturor formelor de exprimare sau a asociațiilor independente ce exprimă opinii contrare drept crime teroriste,

1.  condamnă cu fermitate biciuirea lui Raif Badawi, considerând-o un act crud și șocant comis de autoritățile din Arabia Saudită; invită autoritățile saudite să înceteze să-l mai biciuiască pe Raif Badawi și să îl elibereze neîntârziat și necondiționat, întrucât acesta este considerat a fi un prizonier de conștiință, deținut și condamnat doar pentru că și-a exercitat dreptul la libertatea de exprimare; invită autoritățile saudite să garanteze anularea condamnării sale și a sentinței exprimate împotriva lui și să ridice interdicția sa de călătorie;

2.  solicită autorităților saudite să se asigure că Raif Badawi este protejat împotriva torturii sau al altor tratamente rele, că primește toate îngrijirile medicale de care ar avea nevoie și că are acces imediat și în mod regulat atât la familia sa, cât și la avocații pe care și i-a ales;

3.  solicită autorităților saudite să îi elibereze necondiționat atât pe avocatul lui Raif Badawi, cât și pe toți apărătorii drepturilor omului și pe ceilalți prizonieri de conștiință deținuți și condamnați pentru simpla exercitare a dreptului ce le revine la libertatea de exprimare;

4.  condamnă cu fermitate toate formele de pedeapsă corporală, pe care le consideră ca fiind tratamente inacceptabile și degradante, care nu respectă demnitatea umană, și își exprimă îngrijorarea privind utilizarea pedepsei cu biciuirea de către anumite state, solicitând cu fermitate abolirea sa definitivă; solicită autorităților saudite să respecte interzicerea torturii, astfel cum este consacrată în special în Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe care Arabia Saudită a semnat-o și a ratificat-o; invită Arabia Saudită să semneze Convenția internațională privind drepturile civile și politice;

5.  evidențiază procesul de reformă judiciară demarat de Arabia Saudită cu scopul de a consolida posibilitățile de îmbunătățire a protecției drepturilor individuale, dar este în continuare extrem de îngrijorat de situația drepturilor omului din Arabia Saudită, care rămâne printre cele mai represive țări din lume; consideră cazul lui Raif Badawi drept un simbol al atacului la adresa libertății de exprimare și a opoziției pașnice din țară și, în general, un simbol al politicilor de intoleranță și al interpretării extremiste a legii islamice ce caracterizează regatul;

6.  îndeamnă autoritățile saudite să desființeze instanța penală specializată înființată în 2008 pentru a judeca cazurile de terorism și utilizată din ce în mai des pentru a aduce în fața justiției dizidenți pașnici ca urmare a unor acuzații care par a fi motivate politic și pentru a desfășura proceduri care încalcă dreptul fundamental la un proces echitabil;

7.  invită autoritățile din Arabia Saudită să permită o presă și o mass-media independente și să asigure libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică pentru toți locuitorii Arabiei Saudite; condamnă reprimarea activiștilor și protestatarilor atunci când aceștia manifestă pașnic; subliniază că susținerea pașnică a drepturilor juridice de bază sau formularea unor remarci critice prin folosirea mijloacelor de comunicare socială reprezintă mijloace de exprimare a unui drept indispensabil;

8.  reamintește conducerea Arabiei Saudite cu privire la angajamentul pe care și l-a luat de a „respecta cele mai înalte standarde de promovare și apărare a drepturilor omului” atunci când a solicitat și obținut calitatea de membru a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU în 2013;

9.  consideră că Arabia Saudită va fi un partener mai credibil și mai eficient în lupta împotriva organizațiilor teroriste, cum ar fi așa-numitul Stat Islamic și al-Qaeda, dacă nu aderă la practici anacronice și extremiste, cum ar fi decapitările publice, lapidarea și alte forme de tortură, similare cu cele comise de SI;

10.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei să sprijine, de o manieră activă și creativă, grupurile societății civile și persoanele care apără drepturile omului în Arabia Saudită, inclusiv prin organizarea unor vizite la închisoare, prin monitorizarea proceselor și prin declarații publice;

11.  însărcinează Delegația sa pentru relațiile cu Peninsula Arabică să ridice cazul lui Raif Badawi și al celorlalți prizonieri de conștiință în cursul viitoarei sale vizite în Arabia Saudită și să prezinte la întoarcere un raport Subcomisiei pentru drepturile omului;

12.  solicită UE și statelor sale membre să regândească relațiile lor cu Arabia Saudită, de o manieră care să permită acesteia urmărirea intereselor sale de natură economică, energetică și în materie de securitate, fără însă a-și submina credibilitatea angajamentelor sale de bază în domeniul drepturilor omului;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Maiestății Sale Regele Salman bin Abdulaziz, guvernului Regatului Arabiei Saudite, precum și secretarului general al Centrului pentru dialog național al Regatului Arabiei Saudite.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0207.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate