Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2566(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0169/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0169/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0039

Usvojeni tekstovi
PDF 209kWORD 56k
Četvrtak, 12. veljače 2015. - Strasbourg
Osnivanje posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Odluka Europskog parlamenta od 12. veljače 2015. o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (2015/2566(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir odluku Komisije da istraži praksu odluka o poreznima u skladu s propisima EU-a o državnim potporama u svim državama članicama;

–  uzimajući u obzir obvezu svih država članica da u skladu s poreznim propisima EU-a u okviru spontane razmjene ostalim državama članicama dostave informacije o odlukama o porezima , posebice ako postoji mogućnost gubitka poreza u drugoj državi članici ili uštede poreza koja bi mogla proizaći iz fiktivnih prijenosa dobiti unutar povezanih društava,

–  uzimajući u obzir članak 197. Poslovnika,

1.  odlučuje osnovati posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka u svrhu ispitivanja prakse primjene propisa EU-a o državnim potporama i oporezivanju u pogledu odluka o porezima i ostalih mjera slične prirode ili učinka donesenih u državama članicama, ako takvu praksu provode države članice ili Komisija;

2.  odlučuje da se posebnom odboru dodijele sljedeće ovlasti:

   (a) da analizira i ispita praksu primjene članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (UFEU) o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka donesenima u državama članicama od 1. siječnja 1991.;
   (b) da analizira i procijeni praksu Komisije da provodi stalan nadzor, u skladu s člankom 108. UFEU-a, svih sustava potpora koji postoje u državama članicama, da predlaže odgovarajuće mjere koje su potrebne za postupni razvoj ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta, da provjerava je li potpora koju je dodijelila neka država ili potpora iz državnih sredstava spojiva s unutarnjim tržištem te da se ona ne koristi na način suprotan pravilima, da donese odluku prema kojoj dotična država mora ukinuti ili izmijeniti takvu potporu u određenom roku i uputi predmet Sudu Europske unije ako dotična država ne postupi u skladu s tom odlukom, a koja je praksa navodno dovela do velikog broja odluka o porezima koje nisu u skladu s propisima EU-a o državnim potporama;
   (c) da analizira i ispita pridržavaju li se države članice od 1. siječnja 1991. obveza iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999.(1) o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o obvezi surađivanja i dostavljanja svih potrebnih dokumenata, u pogledu obveze dostavljanja svih potrebnih dokumenata;
   (d) da analizira i ispita usklađenost s obvezama iz Direktive Vijeća 77/799/EEZ od 19. prosinca 1977. o uzajamnoj pomoći nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja i oporezivanja premija osiguranja(2) i Direktive Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ (3)u vezi s dostavljanjem, od 1. siječnja 1991., informacija o odlukama o porezima od strane država članica, u okviru spontane razmjene, ostalim državama članicama;
   (e) da analizira i ocijeni praksu Komisije u pogledu ispravne primjene direktiva 77/799/EEZ i 2011/16/EU o dostavljanju informacija o odlukama o porezima od strane država članica drugim državama članicama;
   (f) da analizira i ocijeni postupaju li države članice u skladu s načelom lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji, kao što su ispunjavanje obveza za olakšavanje ostvarivanja zadaća Unije i suzdržavanje od svake mjere koja bi mogla ugroziti postizanje ciljeva Unije, uzimajući u obzir navodni široki razmjer agresivnog poreznog planiranja koje olakšavaju države članice, te vrlo moguće i znatne posljedice takve prakse na javne financije EU-a i u EU-u;
   (g) da analizira i procjeni aspekt trećih zemalja u agresivnom poreznom planiranju koje provode poduzeća osnovana u državama članicama ili koja u njima imaju poslovni nastan, kao i razmjenu informacija s trećim zemljama u tom pogledu;
   (h) da dâ prijedloge koje u tom pogledu smatra potrebnima;

3.  odlučuje da posebni odbor broji 45 članova;

4.  odlučuje da mandat posebnog odbora traje šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

5.  smatra primjerenim da Posebni odbor podnese izvješće koje su sastavila dva suizvjestitelja;

(1) SL L 83, 27.3.1999., str. 1.
(2) SL L 336, 27.12.1977., str. 15.
(3) SL L 64, 11.3.2011., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti