Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2566(RSO)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0169/2015

Testi mressqa :

B8-0169/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0039

Testi adottati
PDF 222kWORD 59k
Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 - Strasburgu
Twaqqif ta’ kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Frar 2015 dwar it-twaqqif ta’ kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, is-setgħat, is-saħħa numerika u l-mandat tiegħu (2015/2566(RSO))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tinvestiga l-prattika tal-għoti ta' deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat fl-Istati Membri kollha,

–  wara li kkunsidra l-obbligu li għandhom l-Istati Membri kollha, skont ir-regoli tat-tassazzjoni tal-UE, li jikkomunikaw lil Stati Membri oħra, permezz ta' skambju spontanju, l-informazzjoni dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa, b'mod partikolari jekk jista' jkun hemm xi telf ta' taxxi fi Stat Membru ieħor jew jekk iffrankar tat-taxxa jista' jirriżulta minn trasferimenti artifiċjali ta' profitti fi ħdan gruppi ta' intrapriżi,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.  Jiddeċiedi li jistabbilixxi kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili biex jeżamina l-prattika fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat u t-tassazzjoni fir-rigward tad-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili mogħtija mill-Istati Membri, jekk tali prattika tidher li hija l-att ta' Stat Membru jew tal-Kummissjoni;

2.  Jiddeċiedi li l-kumitat speċjali għandu jingħata s-setgħat li ġejjin:

   (a) li janalizza u jeżamina l-prattika fl-applikazzjoni tal-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) rigward id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili mogħtija mill-Istati Membri mill-1 ta' Jannar 1991 'il hawn;
   (b) li janalizza u jivvaluta l-prattika tal-Kummissjoni li żżomm taħt rieżami kostanti, skont l-Artikolu 108 tat-TFUE, is-sistemi kollha tal-għajnuna li jeżistu fl-Istati Membri, li tipproponi lill-Istati Membri miżuri xierqa meħtieġa mill-iżvilupp progressiv jew mill-funzjonament tas-suq intern, li tikkontrolla jekk għajnuna mogħtija minn Stat jew permezz tar-riżorsi ta' Stat tkunx kompatibbli mas-suq intern u mhix użata ħażin, li tiddeċiedi li l-Istat ikkonċernat għandu jabolixxi jew jimmodifika tali għajnuna f’terminu ta’ żmien, u li tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk l-Istat ikkonċernat ma jirrispettax id-deċiżjoni, liema prattika allegatament irriżultat f'għadd kbir ta' deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa li huma inkompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat;
   (c) li janalizza u jeżamina r-rispett min-naħa tal-Istati Membri mill-1 ta' Jannar 1991 'il hawn tal-obbligi stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funjonament tal-Unjoni Ewropea(1) , rigward l-obbligu tal-kooperazzjoni u tal-għoti tad-dokumenti kollha meħtieġa ;
   (d) li janalizza u jeżamina r-rispett tal-obbligi mogħtija fid-Direttiva tal-Kunsill 77/799/KEE tad-19 ta' Diċembru 1977 dwar assistenza reċiproka mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni diretta u t-taxxi fuq premiums ta' l-assigurazzjoni(2) u d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE(3), rigward il-komunikazzjoni min-naħa tal-Istati Membri,lil Stati Membri oħra mill-1 ta' Jannar 1991 'il hawn, permezz ta' skambju spontanju, ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa;
   (e) li janalizza u jivvaluta l-prattika tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni xierqa tad-Direttivi 77/799/KEE u 2011/16/UE rigward il-komunikazzjoni, min-naħa tal-Istati Membri lil Stati Membri oħra permezz ta' skambju spontanju, ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa;
   (f) li janalizza u jivvaluta r-rispett min-naħa tal-Istati Membri tal-prinċipji tal-kooperazzjoni lealistabbiliti fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, bħalma huma t-twettiq tal-obbligi li jiffaċilitaw it-twettiq tal-kompiti tal-Unjoni u li joqogħdu lura minn kwalunkwe miżura li tista' tqiegħed f' periklu l-kisbatal-objettivi tal-Unjoni, minħabba l-allegata skala kbira ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa ffaċilitat mill-Istati Membri, u l-konsegwenzi sinifikanti li dan x'aktarx kellu fuq il-finanzi pubbliċi tal-UE u fi ħdanha;
   (g) li janalizza u jivvaluta d-dimensjoni ta' pajjiżi terzi fl-ippjanar aggressiv tat-taxxa li jsir mill-kumpaniji stabbiliti jew inkorporati fl-Istati Membri, kif ukoll l-iskambju tal-informazzjoni ma' pajjiżi terzi f'dan ir-rigward;
   (h) jagħmel kwalunkwe proposta li jidhirlu li hija meħtieġa f'din il-kwistjoni;

3.  Jiddeċiedi li l-kumitat speċjali għandu jkun magħmul minn 45 membru.

4.  Jiddeċiedi li l-mandat tal-kumitat speċjali għandu jkun ta' 6 xhur, li jibdew mid-data tal-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni.

5.  Iqis li huwa xieraq li l-kumitat speċjali jippreżenta rapport imfassal minn żewġ ko-rapporteurs.

(1) ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.
(2) ĠU L 336, 27.12.1977, p. 15.
(3) ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza