Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2566(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0169/2015

Predložena besedila :

B8-0169/2015

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0039

Sprejeta besedila
PDF 211kWORD 57k
Četrtek, 12. februar 2015 - Strasbourg
Ustanovitev posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2015 o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2015/2566(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–  ob upoštevanju odločitve Komisije o preiskavi prakse sprejemanja davčnih odločb glede na pravila EU o državni pomoči v državah članicah;

–  ob upoštevanju obveznosti vseh držav članic v skladu z davčnimi pravili EU glede sporočanja informacij drugim državam članicam o davčnih odločbah v obliki izmenjave na lastno pobudo, zlasti če bi lahko zaradi umetnega prenosa dobičkov v drugi državi članici prišlo do izgube davka, znotraj skupin podjetij pa do prihranka davka;

–  ob upoštevanju člena 197 Poslovnika,

1.  sklene ustanoviti posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, ki bo preučil prakso pri uporabi državne pomoči EU in davčne zakonodaje glede davčnih odločb in drugih ukrepov podobne narave ali s podobnim učinkom, ki jih izvajajo države članice, če tako prakso izvajajo posamezne države članice ali Komisija;

2.  sklene, da posebnemu odboru podeli naslednje pristojnosti, da:

   (a) analizira in pregleda prakso pri uporabi člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) glede davčnih odločb in drugih ukrepov podobne narave ali s podobnim učinkom, ki so jih države članice sprejele od 1. januarja 1991 naprej;
   (b) analizira in oceni prakso Komisije, da v skladu s členom 108 PDEU redno preverja vse sisteme pomoči, ki obstajajo v državah članicah, predlaga državam članicam ustrezne ukrepe, ki so potrebni za postopen razvoj ali delovanje notranjega trga, preverja, ali je pomoč, ki jo je dodelila država, ali pomoč iz državnih sredstev, združljiva z notranjim trgom in se ne zlorablja, odloči, da mora zadevna država v določenem roku pomoč odpraviti ali spremeniti, ter zadevo predloži Sodišču Evropske unije, če zadevna država tega ne upošteva, zaradi česar naj bi domnevno prišlo do velikega števila davčnih odločb, ki niso združljive s pravili EU o državni pomoči;
   (c) analizira in pregleda izpolnjevanje obveznosti držav članic iz Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije(1) v zvezi z obveznostjo sodelovanja in zagotavljanja vseh potrebnih dokumentov v obdobju od 1. januarja 1991;
   (d) analizira in pregleda izpolnjevanje obveznosti iz Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve in obdavčitve zavarovalnih premij(2) in Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS(3) glede sporočanja informacij o davčnih odločbah s strani držav članic drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo v obdobju od 1. januarja 1991;
   (e) analizira in pregleda prakso Komisije v zvezi z ustrezno uporabo direktiv 77/799/EGS in 2011/16/EU glede sporočanja informacij o davčnih odločbah s strani držav članic drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo;
   (f) analizira in oceni spoštovanje načela lojalnega sodelovanja s strani držav članic iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, kot je obveznost, da podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije, glede na domnevno obsežno agresivno davčno načrtovanje, ki so ga omogočale države članice, in na verjetne pomembne posledice, ki jih je to imelo za javne finance Unije in v njej;
   (g) analizira in oceni razsežnost agresivnega davčnega načrtovanja, ki ga izvajajo družbe, ki imajo sedež v državah članicah ali so v njih ustanovljene, kar zadeva tretje države, ter izmenjavo informacij s tretjimi državami v zvezi s tem;
   (h) pripravlja priporočila, za katera meni, da so potrebna v zvezi s to zadevo;

3.  sklene, da bo imel posebni odbor 45 članov;

4.  sklene, da bo mandat posebnega odbora trajal 6 mesecev, z začetkom na dan sprejetja tega sklepa;

5.  meni, da bi bilo primerno, da posebni odbor predstavi poročilo, ki ga pripravita soporočevalca.

(1) UL L 83, 27.3.1999, str. 1.
(2) UL L 336, 27.12.1977, str. 15.
(3) UL L 64, 11.3.2011, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov