Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0136/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0040

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 74k
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg
Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS
P8_TA(2015)0040RC-B8-0136/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–  der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Irak/Syrien, særlig af 15. december 2014,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–  der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–  der henviser til den fælles erklæring af 6. februar 2015 af den højtstående repræsentant og Kommissionen om elementer for en EU-regional strategi for Syrien og Irak og Daesh-truslen,

–  der henviser til FN' s Sikkerhedsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) og 2170 (2014) og FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/1,

–  der henviser til rapporten af 14. november 2014 fra FN's uafhængige internationale undersøgelseskommissions vedrørende Den Syriske Arabiske Republik med titlen "Rule of Terror: Living under ISIS in Syria" (Terrorstyre: At leve under ISIS i Syrien),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger om de kombinerede anden til fjerde periodiske rapporter om Irak, der blev offentliggjort af FN's Komité for Barnets Rettigheder den 4. februar 2015,

–  der henviser til FN's generalsekretærs udtalelser om Irak og Syrien,

–  der henviser til de seneste udtalelser fra FN's Højkommissær for Flygtninge, António Guterres, om situationen for syriske og irakiske flygtninge,

–  der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet af 5. september 2014,

–  der henviser til EU’s retningslinjer om den humanitære folkeret, menneskerettighedsforkæmpere og om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–  der henviser til konklusionerne fra den internationale konference om fred og sikkerhed i Irak, der afholdtes i Paris den 15. september 2014,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin holdning af 17. januar 2013 om denne aftale(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den aktuelle voldelige krise i Syrien, som er et resultat af Assad-regimets og terroristers vold, har medført en humanitær krise af et omfang uden historisk fortilfælde, med over 200 000 dræbte, størsteparten civile, over 7,6 millioner internt fordrevne mennesker og over 12,2 millioner syrere i selve Syrien med desperat behov for hjælp; der henviser til, at 211 500 mennesker stadig er belejrede – 185 000 af regeringsstyrker og 26 500 af oppositionsstyrker; der henviser til, at over 3,8 millioner syrere er flygtet fra deres land, primært til Libanon (1 160 468 flygtninge), Tyrkiet (1 623 839) Jordan (621 773) og Egypten/Nordafrika (160 772);

B.  der henviser til, at den humanitære situation i Irak, der skyldes den aktuelle konflikt og volden og undertrykkelsen fra terrororganisationen Islamisk Stat (ISIL/Daesh), fortsat forværres, og til, at over 5,2 millioner mennesker har påtrængende behov for humanitær bistand, og at over 2,1 millioner irakere er internt fordrevne; der henviser til, at der lever 3,6 millioner mennesker i områder, der kontrolleres af ISIL/Daesh, hvoraf 2,2 millioner har akut brug for hjælp, og henviser til, at disse mennesker er særlig vanskelige at nå frem til; der henviser til, at der i Irak også befinder sig 233 000 syriske flygtninge;

C.  der henviser til, at mange flygtninge og internt fordrevne personer ikke er registreret, hvilket afskærer ikke-registrerede befolkningsgrupper fra en meget nødvendig humanitær hjælp og grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger;

D.  der henviser til, at terrororganisationen ISIL/Daesh har erobret dele af det nordvestlige Irak ved at anvende brutal og vilkårlig vold, herunder Iraks andenstørste by Mosul, og henviser til, at erobringerne blev efterfulgt af summariske henrettelser af irakiske borgere, indførelse af en barsk fortolkning af sharia-loven, ødelæggelsen af shiitiske, sufistiske, sunnitiske, yazidiske, kurdiske og kristne religiøse bygninger og helligdomme og barbariske grusomheder mod civilbefolkningen, hvad der i særlig grad har berørt kvinder og børn;

E.  der henviser til, at tidligere Ba'ath-militært personale fra den irakiske hær har tilsluttet sig ISIL/Daesh, og til, at hæren selv er plaget af udbredt korruption og politisk indblanding, hvilket besværliggør dens evne til effektivt at imødegå ISIL/Daesh;

F.  der henviser til, at ISIL/Daesh har oprettet ulovlige såkaldte sharia-domstole på det territorium, som den kontrollerer, og at disse domstole har foretaget grusomme og inhumane afstraffelser af mænd, kvinder og børn; der henviser til, at ISIL/Daesh har offentliggjort en straffelov for forbrydelser, som straffes med amputering, stening og korsfæstelse; der henviser til, at de, der straffes, beskyldes for at have overtrådt gruppens ekstremistiske fortolkninger af islamisk sharia-lov eller mistænkes for illoyalitet;

G.  der henviser til, at ISIL/Daesh har iværksat systematiske aktioner til etnisk udrensning i Nordirak og Syrien og har begået krigsforbrydelser og voldsomme krænkelser af den humanitære folkeret, herunder summariske massedrab og bortførelser, mod etniske og religiøse mindretal; der henviser til, at FN allerede har rapporteret om målrettede drab, tvangskonvertering, bortførelser, voldtægt, smugling og bortførelse af kvinder, kvinder og børn i slaveri, rekruttering af børn til selvmordsbomber, seksuel og fysisk mishandling samt tortur; der henviser til, at ISIL/Daesh har begået overgreb mod etniske og religiøse mindretal, herunder kristne, kurdere, yazidier, turkmenere, shabaker, kakaier, sabæere og shiiter samt mod mange arabere og sunni-muslimer;

H.  der henviser til, at ISIL/Daesh-krigere ifølge en rapport fra FN's Komité for Barnets Rettigheder offentliggjort den 4. februar 2015 sælger bortførte børn som sexslaver og myrder andre børn, bl.a. ved at korsfæste dem eller begrave dem levende; der henviser til, at de fleste flygtningebørn og fordrevne børn ikke har adgang til uddannelse;

I.  der henviser til, at et stort antal kvinder er blevet dræbt eller bortført af ISIL/Daesh i Syrien og Irak; der henviser til, at disse bortførte kvinder og piger ifølge forlydender er blevet udsat for voldtægt eller seksuelt misbrug, tvunget til at indgå ægteskab med krigere eller solgt som sexslaver; der henviser til, at flere kvinder er blevet solgt som slaver for så lidt som 25 USD; der henviser til, at særligt yazidi-kvinder i Irak er blevet forfulgt på denne måde; der henviser til, at der er en klar mangel på ydelser inden for integreret seksuel og reproduktiv sundhed og seksuel og kønsbestemt vold;

J.  der henviser til, at uddannede, professionelle kvinder – og især kvinder, der har stillet op til valg som kandidater til offentlige embeder – synes at være i fare; der henviser til, at mindst tre kvindelige advokater ifølge forlydender skulle være blevet henrettet og fire læger for nylig dræbt i det centrale Mosul; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) til marts 2015 forventes at fremlægge en rapport for Menneskerettighedsrådet med beviser for menneskerettighedsovertrædelserne begået af ISIL/Daesh i Irak; der henviser til, at frafaldne er blevet efterstræbt og udsat for umenneskelig vold;

K.  der henviser til, at LTGB-personer udsættes for vold og myrderier begået af ISIL/Daesh, hvilket er gået fuldstændig ustraffet hen; der henviser til, at LGBT-personer i regionen er i en særligt sårbar situation, fordi de kun kan gøre sig håb om begrænset støtte fra familie og lokalsamfund og begrænset beskyttelse fra myndighedernes side, og at de fortsat er i fare i flygtningemiljøer eller i visse værtssamfund;

L.  der henviser til, at en meget tiltrængt specifik psykologisk hjælp til konfliktens ofre, herunder voldtægtsofre, ikke er til rådighed;

M.  der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har anført, at næsten 50 % af alle syrere har mistet deres hjem, og at 40 % af flygtningene er tvunget til at leve under kummerlige forhold; der henviser til, at tre ud af fire syrere ifølge FN lever i fattigdom, og at arbejdsløsheden er over 50 %; der henviser til, at to tredjedele af de syriske flygtninge i Jordan lever under fattigdomsgrænsen, og at 55 % af flygtningene i Libanon bor i kummerlige nødly; der henviser til, at volden mod og diskriminationen af flygtningene er tiltaget i værtslandene;

N.  der henviser til, at vintervejret i Mellemøsten er særlig strengt for tiden, og at UNHCR har intensiveret sin vinterbistand ved at iværksætte en vinterplan til 206 mio. USD for at hjælpe millioner af udsatte mennesker i regionen; der henviser til, at mange flygtninge på trods af indsatsen er tvunget til at bo i ufærdige bygninger og utilstrækkelige nødly, hvor de er udsat for frosttemperaturer, kraftig sne og stærk vind; der henviser til, at ca. 740 000 internt fordrevne irakere lever i kummerlige nødly, og at UNHCR træffer foranstaltninger til at give 600 000 af de fordrevne personer vinterbistand i Irak;

O.  der henviser til, at når temperaturen stiger, øges risikoen for epidemier som følge af ringe sanitære forhold og den begrænsede adgang til sikkert drikkevand, særligt i bofællesskaber og uformelle bebyggelser;

P.  der henviser til, at UNICEF leverer vinterbistand i Syrien, Irak, Libanon, Jordan og Tyrkiet til 916 000 af de 1,3 millioner børn, der udgør målgruppen; der henviser til, at UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP) i januar 2015 lancerede en vinterkampagne for kontanthjælp i januar for at give 41 000 udsatte flygtningebørn i lejrene i Za’atari og Azraq 14 jordanske dinarer for at give deres familie mulighed for at købe vintertøj til dem;

Q.  der henviser til, at WFP den 1. december 2014 var nødt til midlertidigt at suspendere en afgørende fødevareordning for over 1,7 millioner syriske flygtninge på grund af en international finansieringskrise; der henviser til, at WFP rejste 88 millioner USD efter en indtrængende appel og kunne yde fødevarebistand til flygtningene i Libanon, Jordan, Egypten og Tyrkiet; der henviser til, at WFP skønner, at 2,8 millioner mennesker i Irak aktuelt har behov for fødevarebistand; der henviser til, at WFP alene krævede 214,5 mio. USD akut til sine operationer i Syrien og regionen, hvoraf 112,6 mio. USD var nødvendige for at opfylde behovet for bistand i løbet af de næste fire måneder;

R.  der henviser til, at konfliktens parter har udnyttet kollektiv afstraffelse som et krigsvåben og har stjålet og på ulovlig vis handlet med nødhjælpsprodukter og dermed krænket Genèvekonventionerne;

S.  der henviser til, at omkring 276 000 flygtninge ifølge Kommissionen har forsøgt at slippe ulovligt ind i EU, hvoraf størstedelen foretog den farlige rejse over Middelhavet; der henviser til, at næsten 2 % af flygtningene ifølge internationale organisationer druknede under rejsen; der henviser til, at kriminelle organisationer transporterer flygtninge i "spøgelsesbåde", der styrer mod EU på automatpilot; der henviser til, at der blev afholdt en genhusningskonference i Genève den 9. december 2014, hvor regeringerne forpligtede sig til at tage imod 100 000 syriske flygtninge; der henviser til, at bidragene ifølge UNHCR stadig vil være utilstrækkelige i forhold til genhusningsbehovene i regionen;

T.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne har mobiliseret 3,3 mia. EUR til nødhjælps- og genopbygningsbistand til syrere i deres land og til flygtninge og deres værtslande; der henviser til, at EU og medlemsstaterne i 2014 alene var den næststørste humanitære donor til Irak med 163 mio. EUR; der henviser til, at EU's civilbeskyttelsesmekanisme blev aktiveret på anmodning af den irakiske regering; der henviser til, at EU har haft flere udgifter, end det regnede med, til at opfylde humanitære behov, og henviser til, at den finansiering, som adskillige EU-medlemsstater har forpligtet sig til, ikke altid efterfølgende er blevet udbetalt;

U.  der henviser til, at det internationale samfund på trods af de mange appeller ikke formår at opfylde behovene blandt syrerne og irakerne og de lande, der huser flygtningene; der henviser til, at FN's operationer ifølge Kyung-wha Kang, FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, lider under manglende finansiering, idet der kun er modtaget 39 % af de krævede 2,3 mia. USD; der henviser til, at UNHCR har meddelt, at nødhjælpsarbejdet fortsat er af højeste prioritet, men at det er yderst vanskeligt at operere i områderne for at yde civile og flygtninge den hjælp, de har brug for; der henviser til, at FN-organisationer, der driver humanitære programmer, skal sikre en mere integreret og omkostningseffektiv reaktion på alle de berørte befolkningsgruppers behov;

V.  der henviser til, at det internationale samfund må yde en forholdsmæssig respons på den militære indsats med det formål at mindske lidelserne for de civile, der er fanget i konflikten; der henviser til, at der vil være behov for retfærdighed og forsoning som et element i foranstaltninger som opfølgning på konflikten og som et skridt i retning af opbygningen af et inklusivt, repræsentativt og demokratisk styre;

W.  der henviser til, at visse medlemsstater tilbyder udstyr og oplæringsbistand til de legitime irakiske styrker og de kurdisker peshmerga-krigere; der henviser til, at nogle medlemsstater deltager direkte i de militære aktioner udført af koalitionen mod ISIL/Daesh;

1.  fordømmer på det kraftigste de rystende, systematiske og omfattende menneskerettighedsovergreb og -krænkelser, som Assad-regimet, ISIL/Daesh-terrorister og andre djihadister har begået i Irak og Syrien, herunder drab på gidsler, alle former for vold mod personer på grundlag af deres religiøse og etniske tilhørsforhold og vold mod kvinder og LGBTI-personer; understreger endnu engang, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed; beklager dybt oprettelsen af illegitime såkaldte sharia-domstole på det territorium, der er under ISIL/Daeshs kontrol; minder om sin absolutte fordømmelse af tortur; udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for de grusomheder, der er blevet begået af Assad-regimet, ISIL/Daesh-terroristerne og andre djihad-grupper, og kræver øjeblikkelig løsladelse af alle gidsler; fordømmer på det kraftigste ISIL/Daeshs misbrug af børn;

2.  giver udtryk for voksende bekymring over den stadig forværring af den humanitære situation og menneskerettighedssituationen i Syrien og Irak og overtrædelserne af den humanitære folkeret, ikke mindst i forbindelse med ISIL/Daesh-oprøret;

3.  understreger, at den vedvarende krig i Syrien og denne nye trussel fra ISIL/Daesh udgør en alvorlig fare for befolkningen i Irak og Syrien og for Mellemøsten generelt; opfordrer EU til at fremlægge og implementere en omfattende regional strategi for nedkæmpning af ISIL/Daesh og til at bidrage til den fælles indsats for at afhjælpe den humanitære krise og finde en afslutning på konflikten i Syrien og Irak; minder om, at der er brug for en sammenhængende respons for at koordinere alle aspekter af indsatsen og støtte værtslandene, herunder med sikkerheds-, humanitær, udviklings- og makroøkonomisk bistand; finder den rolle prisværdig, som nabolandende har udfyldt ved at modtage flygtninge; understreger, at EU har behov for en strategi, der kan supplere de aktiviteter, der foretages af FN og koalitionen mod ISIL/Daesh, og som sigter mod at inddrage regionale partnere med henblik på at tage fat på finansieringen af terrorismen, våbenforsyningen og strømmen af udenlandske krigere;

4.  understreger, at de forskellige etniske og religiøse mindretalsgrupper har levet i fred i årtier i Mellemøsten;

5.  støtter den globale indsats mod ISIL/Daesh og glæder sig over, at koalitionens partnere har forpligtet sig til at samarbejde under en fælles, mangesidet og langsigtet strategi for at besejre ISIL/Daesh; tilslutter sig den jordanske konges faste vilje til at bekæmpe ISIL/Daesh; glæder sig over, at ISIL/Daesh blev besejret i den syriske by Kobane; understreger, at støtte med henblik på at sætte landene i regionen i stand til at bekæmpe voldelig ekstremisme kombineret med redskaber til at hindre finansiering af terrorisme bør indgå i denne strategi; understreger i denne forbindelse, at ethvert militært felttog til befrielsen af områder, der kontrolleres af ISIL/Daesh, på det strengeste bør respektere den humanitære folkeret og international ret om menneskerettigheder i den hensigt at undgå yderligere tab af menneskeliv og at give næring til ekstremisternes dagsorden, samt til at forhindre nye strømme af flygtninge og internt fordrevne;

6.  fordømmer ISIL/Daeshs og tilknyttede gruppers anvendelse og udnyttelse af oliefelter og den tilhørende infrastruktur, hvormed ISIL/Daesh skaffer sig store indtægter, og opfordrer alle stater til at håndhæve FN's Sikkerhedsråds resolution 2161 (2014) og 2170 (2014), som fordømmer al handel, det være sig direkte eller indirekte, med ISIL/Daesh og tilknyttede grupper;

7.  understreger betydningen af at beskytte civile inden for rammerne af dets omfattende regionale strategi og nødvendigheden af at holde den humanitære indsats og den militære indsats/terrorbekæmpelsesindsatsen adskilt; fremhæver den indbyrdes forbindelse mellem konflikt og humanitær lidelse og radikalisering;

8.  mener, at en sejr over den ekstremistiske terrortrussel, som vinder terræn i hele Mellemøsten og Nordafrika og uden for regionen, er afgørende for at kunne bekæmpe terrorisme internt i EU, eftersom dens fremtog faktisk giver næring til den hjemlige radikalisering;

9.  gentager sin bekymring over, at tusindvis af udenlandske krigere, herunder borgere fra EU-medlemsstater, har sluttet sig til ISIL/Daesh-oprøret; opfordrer medlemsstaterne til i tråd med FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014) at træffe passende foranstaltninger for at forhindre krigere i at rejse ud fra deres territorier og til at udarbejde en fælles strategi for sikkerhedstjenesterne og EU-agenturerne vedrørende overvågning og kontrol af djihad-krigere; opfordrer til samarbejde inden for EU og på internationalt plan med det mål for øje at tage hensigtsmæssige retlige skridt over for individer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet og udvekslingen af ​​oplysninger indbyrdes samt med EU-organer;

10.  glæder sig over EU’s nye strategi om elementer til en regional EU-strategi for Syrien og Irak samt truslen fra Daesh, navnlig pakken på 1 mia. EUR til hjælp til at genoprette fred og sikkerhed, som i henhold til den højtstående repræsentant "alt for længe har været hærget af terrorisme og vold";

11.  opfordrer det internationale samfund til at yde mere humanitær hjælp og bistand til mennesker, der er påvirket af krisen i Irak og Syrien; opfordrer EU til at overveje at tage initiativ til at indkalde til en donorkonference; glæder sig over forpligtelserne fra EU-medlemsstaterne, som er den største donor af finansiel støtte, og over deres tilsagn for fremtiden; opfordrer EU til at lægge pres på alle donorer for få dem til at indfri deres løfter og opfylde deres forpligtelser hurtigst muligt; opfordrer til at øge EU's bidrag til FN's humanitære programmer, og opfordrer EU til at styrke sit samarbejde med internationale organisationer;

12.  understreger, at lindring af lidelserne for millioner af syrere og irakere, der har behov for basale varer og ydelser, i betragtning af krisens hidtil usete omfang bør være en prioritet for EU og det internationale samfund som helhed; fordømmer den konsekvente modarbejdelse af forsøgene på at levere nødhjælp, og opfordrer alle parter i konflikten til at respektere menneskerettighederne og lette fremførslen af nødhjælp og humanitær bistand gennem alle tænkelige kanaler, herunder på tværs af grænser og konfliktlinjer, og til at garantere sikkerheden for alle lægehold og nødhjælpsarbejdere i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

13.  opfordrer alle konfliktens parter til at overholde den humanitære folkeret og sikre, at civile beskyttes, har uhindret adgang til lægehjælp og humanitær bistand, og at de er i stand til sikkert og værdigt at forlade de områder, der er berørt af vold;

14.  er overbevist om, at umiddelbar humanitær bistand og beskyttelse skal være en integreret del af langsigtede strategier til at afbøde de menneskelige lidelser, som konflikten afstedkommer, og til at støtte de socioøkonomiske rettigheder og indkomstmulighederne for hjemvendte personer, internt fordrevne personer og flygtninge, herunder kvinder, for at sikre styrket ledelse og større deltagelse med henblik på at sætte dem i stand til at vælge bæredygtige løsninger, der svarer til deres behov; er af den opfattelse, at der er nødvendigt at håndtere de specifikke risici og særlige behov blandt forskellige grupper af kvinder og børn, som udsættes for flere og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling;

15.  opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at vedtage omgående særlige foranstaltninger for at forbedre situationen for kvinder og piger i Irak og Syrien og for at sikre deres frihed og respekt for deres mest grundlæggende rettigheder, og til at træffe foranstaltninger for at forhindre udnyttelse, misbrug og vold mod kvinder og børn, især tvangsægteskab for piger; er især bekymret over stigningen i alle former for vold mod kvinder, der bliver fængslet, voldtaget, seksuelt misbrugt og solgt af ISIL/Daesh-medlemmer;

16.  opfordrer indtrængende til at forny fokus på adgang til uddannelse, skræddersyede og specifikke behov, der opstår under den aktuelle konflikt;

17.  opfordrer EU og medlemsstater til at gøre fuldt brug af EU-retningslinjerne til at fremme og beskytte alle lesbiske, homo-, trans- og interseksuelles mulighed for at hævde deres rettigheder i Irak og Syrien;

18.  opfordrer de internationale humanitære hjælpeorganisationer, der arbejder i Irak og Syrien, herunder FN-agenturer, til at øge fremførslen af lægehjælp og rådgivning, herunder psykologbehandling og støtte, til fordrevne mennesker, som er flygtet fra ISIL/Daeshs fremtrængen, og tage særlig hensyn til behovene hos de mest udsatte befolkningsgrupper, dvs. overlevende efter seksuel vold, og børn; opfordrer til, at der stilles finansiel bistand til rådighed og til oprettelse af programmer, der på omfattende vis imødekommer de lægehjælpsmæssige/psykologiske og sociale behov blandt personer, der har overlevet kønsbaseret vold i den igangværende konflikt;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde behandlingen af visumansøgninger fra det voksende antal flygtninge, der flygter fra de konfliktramte områder; opfordrer EU til at drøfte spørgsmålet om de ofte livsfarlige rejser over Middelhavet og gennemføre en koordineret strategi for at redde liv og yde støtte til de medlemsstater, der er hårdest belastet af det store antal ulovlige indvandrere og asylansøgere, der søger i land på deres kyster;

20.  gentager sin allerkraftigste fordømmelse af de forbrydelser, der er begået af det syriske regime mod dets egen befolkning, herunder brugen af kemiske våben, brandbomber mod civile, vilkårlige massetilbageholdelser og belejringsstrategien til udsultning af befolkningen, så den underkaster sig;

21.  henleder opmærksomheden på den utilstrækkelige reaktion på ustabiliteten i Syrien, der har gjort det muligt for ISIL/Daesh at vokse sig stærk; udtrykker bekymring over den tiltagende deltagelse af ekstremistiske islamistiske grupper og udenlandske krigere i konflikten i Syrien; understreger, at en varig løsning kræver en politisk omstilling gennem en syrisk-ledet, inklusiv politisk proces baseret på Genève-kommunikeet af juni 2012, med støtte fra det internationale samfund; opfordrer EU til at tage initiativ til en diplomatisk indsats med henblik herpå; glæder sig over og støtter den arbejde, der er udført af FN's særlige udsending om Syrien, Staffan de Mistura, og hans bestræbelser på at udvirke en indstilling af de hårde kampe i bycentre, herunder Aleppo;

22.  opfordrer alle de regionale aktører til at bidrage til bestræbelserne på at fremme stabiliteten i Irak og Syrien;

23.  opfordrer den nye irakiske ledelse til at opfylde sin forpligtelse til at sikre en inklusiv regering, som repræsenterer de legitime interesser og tager hånd om de alvorlige humanitære behov hos alle irakere; opfordrer de irakiske myndigheder og det internationale samfund til at forebygge, at der tages hævn over den sunni-muslimske befolkning i de områder, der i dag kontrolleres af ISIL/Daesh, når disse områder bliver befriet fra ISIL/Daesh; understreger, at Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet er af afgørende betydning for at opnå stabilitet og økonomisk udvikling i landet og i regionen;

24.  glæder sig over den indsats, som Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse, ECHO's kontor i Erbil, hovedstaden i Kurdistanregionen i Irak, har gjort for at afhjælpe den humanitære situation i regionen; understreger, at der er behov for mere og bedre koordinering mellem ECHO og Kommissionens Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og Udvikling (DEVCO), for at kunne bistå de nødlidende befolkninger på den bedst mulige og mest effektive måde;

25.  glæder sig over meddelelserne fra den højtstående repræsentant Federica Morgherini vedrørende oprettelsen af et EU-kontor i Erbil, og opfordrer til åbning af dette kontor med henblik på at gøre EU's indsats på stedet mere effektiv og synlig og bl.a. sikre en bedre koordinering af humanitær bistand og udviklingsbistand; opfordrer til styrkelse af EU-kontoret i Gaziantep i Tyrkiet;

26.  tilslutter sig anmodningen fra Menneskerettighedsrådet til OHCHR om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske overtrædelser af international menneskerettighedslov begået af ISIL/Daesh og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerningerne og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre, at ansvaret placeres;

27.  er fortsat overbevist om, at der ikke kan skabes varig fred i Syrien og Irak, hvis ingen bliver draget til ansvar for de forbrydelser, der er begået af alle parter under konflikten, herunder især religiøst eller etnisk begrundede forbrydelser; gentager sit krav om, at personer mistænkt for forbrydelser mod menneskeheden i Syrien og Irak overdrages til Den Internationale Straffedomstol, og støtter alle initiativer i denne henseende, f.eks. gennem FN's Sikkerhedsråd;

28.  anmoder om lige ansvarlighedsforanstaltninger for alle parter i konflikten og adgang til juridisk bistand for alle ofre for de vidt udbredte krænkelser; mener, at det er af afgørende betydning at sikre beskyttelse af civile, som er fanget af volden og ikke kan nå ud i sikkerhed eller som ikke kan få adgang til livsvigtig humanitær bistand;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, den regionale regering i Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter i konflikten i Syrien.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0023.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik