Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0040

Prijaté texty
PDF 268kWORD 100k
Štvrtok, 12. februára 2015 - Štrasburg
Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom
P8_TA(2015)0040RC-B8-0136/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Iraku a Sýrii, najmä na závery z 15. decembra 2014,

–  so zreteľom na závery Rady o Iraku a Sýrii z 30. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie s názvom Základné prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak a hrozba, ktorú predstavuje teroristická skupina Dá'iš zo 6. februára 2015,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2170 (2014) a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva S-22/1,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN pre Sýrsku arabskú republiku s názvom Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS zo 14. novembra 2014,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky ku kombinovanej druhej až štvrtej pravidelnej správe o Iraku, ktoré zverejnil Výbor OSN pre práva dieťaťa 4. februára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na nedávne vyhlásenia Vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa o situácii sýrskych a irackých utečencov,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu NATO z 5. septembra 2014,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o medzinárodnom humanitárnom práve, ochrancoch ľudských práv a presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery;

–  so zreteľom na závery z Medzinárodnej konferencie o mieri a bezpečnosti v Iraku, ktorá sa konala v Paríži 15. septembra 2014,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej, ako aj na svoju pozíciu zo 17. januára 2013 o tejto dohode(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pokračujúca násilná kríza v Sýrii ako dôsledok Asadovho režimu a teroristického násilia vlády vyústila do humanitárnej katastrofy, ktorá svojím rozsahom nemá v novodobých dejinách obdobu a počas ktorej už zahynulo vyše 200 000 ľudí, väčšinou civilistov, vyše 7,6 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci svojej krajiny, a keďže priamo v Sýrii zúfalo potrebuje pomoc viac ako 12,2 milióna Sýrčanov; keďže 211 500 ľudí sa stále nachádza v obliehaní – 185 000 z nich vládnymi silami a 26 500 opozičnými silami; keďže viac ako 3,8 milióna Sýrčanov z krajiny utieklo, a to najmä do Libanonu (1 160 468 utečencov), Turecka (1 623 839), Jordánska (621 773) a Egypta/Severnej Afriky (160 772);

B.  keďže humanitárna situácia v Iraku spôsobená prebiehajúcim konfliktom i násilím a represiami zo strany teroristickej organizácie ISIL/Dá'iš sa naďalej zhoršuje, a keďže viac ako 5,2 milióna ľudí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 2,1 milióna Iračanov je vysídlených v rámci svojej krajiny; keďže 3,6 milióna ľudí žije v oblastiach pod kontrolou Islamského štátu (IŠ), pričom 2,2 milióna z nich naliehavo potrebuje pomoc, a keďže prístup k týmto ľuďom je mimoriadne zložitý; keďže Irak je tiež útočiskom viac ako 233 000 sýrskych utečencov;

C.  keďže mnohí utečenci a ľudia vysídlení v rámci vlastnej krajiny nie sú zaregistrovaní, čo nezaregistrovaným obyvateľom odoberá právo na naliehavo potrebnú humanitárnu pomoc a základné ochranné opatrenia;

D.  keďže teroristická organizácia IS/Dá’iš dobyla niektoré časti severozápadného Iraku vrátane Mosulu, druhého najväčšieho mesta v Iraku, využívajúc pritom brutálne a nevyberavé násilie, a keďže následne boli bez riadneho konania vykonané popravy irackých občanov, nastolil sa mimoriadne prísny výklad práva šaría, došlo k zničeniu šiítskych, súfijských, sunitských, jezídskych a kresťanských modlitební a svätýň, ako aj k ďalším barbarstvám páchaným na civilnom obyvateľstve, čo malo mimoriadny dosah najmä na ženy a deti;

E.  keďže bývalí baasistickí vojaci irackej armády sa pripojili k ISIL/Dá’iš, a keďže samotnú armádu sužuje bujnejúca korupcia a politické ovplyvňovanie, ktoré jej bránia v účinnej reakcii voči ISIL/Dá’iš;

F.  keďže ISIL/Dá’iš na území, ktoré kontroluje, zriadil nezákonné tzv. šaría súdy, ktoré vykonávajú barbarské, kruté a neľudské tresty na mužoch, ženách a deťoch; keďže ISIL/Dá’iš vydal trestný zákonník uvádzajúci zločiny, ktoré možno trestať amputáciou, ukameňovaním a ukrižovaním; keďže trestané osoby sú obviňované z porušovania islamského práva šaría podľa extrémistického výkladu tejto skupiny, alebo z údajnej nelojálnosti;

G.  keďže ISIL/Dá’iš začal v severnom Iraku a Sýrii systematické kampane zamerané na etnické čistky, pri ktorých sa dopúšťa vojnových zločinov a hrubo porušuje medzinárodné humanitárne právo vrátane hromadných popráv bez riadneho konania a únosov namierených proti etnickým a náboženským menšinám; keďže OSN už informovala o cielenom zabíjaní, nútených konverziách, únosoch, znásilňovaní, pašovaní a odvlečení žien, zotročovaní žien a detí, nábore detí na samovražedné bombové útoky a o sexuálnom a fyzickom zneužívaní a mučení; keďže terčom ISIL/Dá’iš sú etnické a náboženské menšiny vrátane kresťanských, jezídskych, turkménskych, šabakských, kakajských, sabejských a šiítskych komunít, ako aj mnoho Arabov a sunitských moslimov;

H.  keďže v správe Výboru OSN pre práva dieťaťa vydanej 4. februára 2015 sa konštatuje, že bojovníci ISIL/Dá’iš predávajú unesené deti ako sexuálnych otrokov a ďalšie zabíjajú, pričom využívajú ukrižovanie a pochovávanie zaživa; keďže väčšina detí z radov utečencov a vysídlených detí nemá prístup k vzdelávaniu;

I.  keďže v Sýrii a v Iraku organizácia ISIL/Dá’iš zavraždila alebo uniesla množstvo žien; keďže tieto unesené ženy a dievčatá boli podľa dostupných správ znásilňované alebo sexuálne zneužívané, nútené uzatvárať manželstvá s bojovníkmi, alebo predávané do sexuálneho otroctva; keďže niektoré ženy boli predané ako otrokyne iba za 25 USD; keďže terčom sa stali najmä jezídske ženy v Iraku; keďže jednoznačne chýbajú integrované služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia/sexuálneho a rodového násilia;

J.  keďže v ohrození sa zdajú byť vzdelané, profesijne aktívne ženy a najmä ženy kandidujúce vo voľbách do verejných úradov; keďže správy naznačujú, že boli popravené najmenej tri právničky a štyria lekári boli nedávno zabití v centrálnom Mosule; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) by mal v marci 2015 predložiť Rade pre ľudské práva správu dokumentujúcu prípady porušovania ľudských práv zo strany ISIL/Dá’iš v Iraku; keďže terčom sú aj odpadlíci od viery, ktorí sú vystavení neľudskému násiliu;

K.  keďže príslušníci komunity LGBT sú obeťami násilia a vrážd páchaných organizáciou ISIL/Dá’iš, pričom k týmto činom dochádza úplne beztrestne; keďže situácia osôb patriacich do skupiny LGBT v tomto regióne je mimoriadne ohrozená vzhľadom na obmedzenú podporu zo strany rodiny a komunity a slabú ochranu zo strany štátu, a keďže ich bezpečnosť je v komunitách utečencov a v niektorých hostiteľských spoločnostiach naďalej neistá;

L.  keďže naliehavo potrebná špecifická psychologická pomoc obetiam konfliktu vrátane obetí znásilnenia nie je k dispozícii;

M.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) takmer 50 % všetkých Sýrčanov stratilo svoj domov a 40 % utečencov je nútených znášať podradné životné podmienky; keďže podľa OSN traja zo štyroch Sýrčanov žijú v chudobe a miera nezamestnanosti prevyšuje 50 %; keďže napriek značnému úsiliu príslušných vlád dve tretiny sýrskych utečencov v Jordánsku žijú pod hranicou chudoby a 55 % utečencov v Libanone prežíva v príbytkoch, ktoré nespĺňajú ani základné štandardy; keďže v hostiteľských krajinách narastá násilie a diskriminácia voči utečencom;

N.  keďže na Blízkom východe vládne krutá zima a UNHCR zintenzívnil svoju zimnú pomoc tým, že prikročil k realizácii zimného plánu vo výške 206 miliónov USD na pomoc miliónom zraniteľných osôb v tomto regióne; keďže napriek vynaloženému úsiliu sú mnohí utečenci nútení žiť v nedokončených budovách a nevhodných príbytkoch, v ktorých sú vystavení teplotám pod bodom mrazu, silnému sneženiu a vetru; keďže približne 740 000 Iračanov vysídlených v rámci štátu prebýva v nevyhovujúcich príbytkoch a UNHCR podniká kroky, aby poskytol zimnú pomoc 600 000 vysídlencom v rámci Iraku;

O.  keďže so zvyšujúcimi sa teplotami narastá riziko epidémií súvisiacich s katastrofálnymi hygienickými podmienkami a obmedzeným prístupom k bezpečnej pitnej vode, najmä v kolektívnych a neoficiálnych osadách;

P.  keďže UNICEF poskytuje zimnú pomoc 916 000 z cieľových 1,3 milióna detí v Sýrii, Iraku, Libanone, Jordánsku a Turecku; keďže UNICEF a Svetový potravinový program (WFP) začali v januári 2015 kampaň zimnej peňažnej pomoci s cieľom poskytnúť 41 000 ohrozeným deťom utečencov v táboroch Zaatari a Azrak 14 jordánskych dinárov na to, aby ich rodinám umožnili zadovážiť im zimné oblečenie;

Q.  keďže 1. decembra 2014 bol WFP z dôvodu krízy v medzinárodnom financovaní nútený dočasne pozastaviť systém základnej potravinovej pomoci pre viac ako 1,7 milióna sýrskych utečencov; keďže po naliehavej výzve dokázal WFP vyzbierať 88 miliónov USD a poskytnúť potravinovú pomoc utečencom v Libanone, Jordánsku, Egypte a Turecku; keďže podľa odhadov WFP 2,8 milióna ľudí v Iraku v súčasnosti potrebuje potravinovú pomoc; keďže len samotný WFP naliehavo potreboval 214,5 milióna USD pre svoje operácie v Sýrii a celom regióne, z čoho 112,6 milióna USD bolo potrebných na naplnenie potrieb potravinovej pomoci počas nasledujúcich štyroch mesiacov;

R.  keďže strany konfliktu využívajú kolektívny trest ako vojnovú zbraň a kradnú produkty z pomoci a nezákonne s nimi obchodujú, čím porušujú Ženevské dohovory;

S.  keďže podľa Komisie sa približne 276 000 utečencov pokúsilo nelegálne vstúpiť na územie EÚ, pričom väčšina z nich podstúpila nebezpečnú cestu cez Stredozemné more; keďže podľa medzinárodných organizácií takmer 2 % utečencov sa počas cesty utopili; keďže zločinecké organizácie prepravujú utečencov v člnoch bez posádky uháňajúcich iba s automatickým riadením smerom do EÚ; keďže 9. decembra 2014 sa v Ženeve konala konferencia o presídľovaní, na ktorej sa vlády zaviazali prijať 100 000 sýrskych utečencov; keďže podľa UNHCR budú príspevky stále nepostačujúce vzhľadom na potreby presídľovania v regióne;

T.  keďže EÚ a jej členské štáty zmobilizovali vyše 3,3 miliardy eur na účely núdzovej pomoci a pomoci pri obnove pre Sýrčanov v ich krajine a pre utečencov a ich hostiteľské krajiny; keďže len v samotnom roku 2014 bola EÚ a jej členské štáty druhým najväčším darcom humanitárnej pomoci pre Irak, pričom prispeli sumou 163 miliónov EUR; keďže na žiadosť irackej vlády bol aktivovaný mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany; keďže EÚ použila na pokrytie humanitárnych potrieb viac prostriedkov, než predpokladala, a keďže prostriedky, ktoré viaceré krajiny mimo EÚ prisľúbili, doteraz neboli vždy aj reálne poskytnuté;

U.  keďže napriek rôznym výzvam medzinárodné spoločenstvo nedokáže naplniť potreby Sýrčanov a Iračanov, ani potreby krajín prijímajúcich utečencov; keďže podľa zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Kyung-why Kangovej trpia operácie OSN nedostatkom finančných prostriedkov, keďže z potrebnej sumy 2,3 miliardy USD bolo poskytnutých len 39 %; keďže UNHCR uviedol, že poskytovanie núdzovej pomoci je stále kľúčovou prioritou, ale že zároveň je naďalej veľmi zložité pracovať v daných oblastiach s cieľom poskytnúť civilistom a utečencom náležitú pomoc, ktorú potrebujú; keďže agentúry OSN prevádzkujúce humanitárne programy musia zabezpečiť jednotnejšiu a nákladovo efektívnejšiu reakciu na potreby všetkého postihnutého obyvateľstva;

V.  keďže medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť primeranú reakciu na vojenské úsilie zameranú na zmiernenie utrpenia civilistov uviaznutých v konflikte; keďže spravodlivosť a zmierenie budú nutné ako súčasť opatrení po konflikte a ako krok k budovaniu inkluzívnej, reprezentatívnej a demokratickej správy vecí verejných;

W.  keďže niektoré členské štáty ponúkajú vybavenie a pomoc pri výcviku zákonným irackým silám a ozbrojeným silám Regionálnej vlády Kurdistanu (pešmerga); keďže niektoré členské štáty sa priamo zúčastňujú na vojenských akciách koalície proti ISIL/Dá’iš;

1.  dôrazne odsudzuje hrozné, systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa Asadov režim, teroristi z ISIL/Dá’iš a ďalšie džihádistické skupiny v Iraku a Sýrii, vrátane zabíjania rukojemníkov, všetkých foriem násilia na ľuďoch na základe ich náboženskej alebo etnickej príslušnosti a násilia na ženách a LGBTI osobách; opätovne zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom; odsudzuje vytvorenie nezákonných súdov založených na práve šaría na území pod kontrolou ISIL/Dá’iš; pripomína, že absolútne odsudzuje mučenie; vyjadruje úprimnú sústrasť obetiam ukrutností, ktoré pácha Asadov režim, teroristi z ISIL/Dá’iš a ďalšie džihádistické skupiny, a požaduje okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov; dôrazne odsudzuje zneužívanie detí, ktorého sa dopúšťa ISIL/Dá’iš;

2.  vyjadruje rastúce znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v Sýrii a Iraku a nad porušovaním medzinárodného humanitárneho práva, a to v neposlednom rade v súvislosti s povstaním ISIL/Dá’iš;

3.  zdôrazňuje, že prebiehajúca vojna v Sýrii a najnovšia hrozba zo strany ISIL/Dá’iš predstavujú pre obyvateľov Iraku a Sýrie, ako aj širšej oblasti Blízkeho východu závažné nebezpečenstvo; vyzýva EÚ, aby prijala a implementovala komplexnú regionálnu stratégiu, ako poraziť ISIL/Dá’iš, a aby prispela k spoločnému úsiliu o zmiernenie humanitárnej krízy a o ukončenie konfliktu v Sýrii a Iraku; pripomína, že je potrebná súdržná reakcia, aby bolo možné koordinovať všetky aspekty zapojenia a podporovať hostiteľské krajiny, a to aj formou bezpečnostnej, humanitárnej, rozvojovej a makroekonomickej pomoci; oceňuje úlohu susedných krajín, ktorú zohrali pri prijímaní utečencov; zdôrazňuje, že EÚ potrebuje stratégiu, ktorá bude dopĺňať činnosti OSN a koalície proti ISIL/Dá’iš a zameria sa na spoluprácu s regionálnymi partnermi s cieľom riešiť problematiku financovania terorizmu, dodávok zbraní a prísunu zahraničných bojovníkov;

4.  zdôrazňuje, že rôzne etnické a náboženské menšiny na Blízkom východe žili v mieri celé desaťročia;

5.  podporuje celosvetovú kampaň proti ISIL/Dá’iš a víta odhodlanie koaličných partnerov na spoluprácu v rámci spoločnej, mnohostrannej a dlhodobej stratégie na jeho porážku; podporuje pevné odhodlanie jordánskeho kráľa bojovať proti ISIL/Dá’iš; víta porážku ISIL/Dá’iš v sýrskom meste Kobane; zdôrazňuje, že súčasťou tejto stratégie by mala byť pomoc umožňujúca krajinám regiónu postaviť sa proti násilnému extrémizmu spolu s nástrojmi na boj proti financovaniu terorizmu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že každá vojenská operácia, ktorej cieľom je oslobodenie území pod kontrolou organizácie ISIL/Dá’iš, by mala byť v prísnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby sa tak predišlo ďalším stratám na životoch a nepodnecoval sa extrémizmus a aby sa takisto zabránilo ďalším vlnám utečencov a osôb vysídlených v rámci vlastnej krajiny;

6.  odsudzuje využívanie a zneužívanie ropných polí a súvisiacej infraštruktúry zo strany ISIL/Dá’iš a pridružených skupín, čo im prináša značné príjmy, a vyzýva všetky štáty, aby dodržiavali rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2161 (2014) a 2170 (2014), ktoré odsudzujú všetko obchodovanie, priame alebo nepriame, s ISIL/Dá’iš a pridruženými skupinami;

7.  zdôrazňuje, že ústredným bodom komplexnej regionálnej stratégie je ochrana civilných osôb a že je potrebné oddeliť humanitárne a vojenské úsilie od boja proti terorizmu; zdôrazňuje prepojenie medzi konfliktom a humanitárnym utrpením a radikalizáciou;

8.  domnieva sa, že z hľadiska boja proti terorizmu vo vnútri Európskej únie má zásadný význam zničenie hrozby extrémistického terorizmu, ktorý silnie v celom regióne Blízkeho východu a severnej Afriky, ale tiež mimo tejto oblasti, pretože jeho narastajúci vplyv podporuje šírenie radikalizácie aj na domácej pôde;

9.  opakuje svoje znepokojenie nad tým, že tisíce zahraničných bojovníkov vrátane občanov členských štátov sa pridali k ozbrojencom ISIL/Dá’iš; vyzýva členské štáty, aby v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2170 (2014) prijali primerané opatrenia a zabránili bojovníkom odcestovať z ich územia a aby vytvorili spoločnú stratégiu pre bezpečnostné služby a agentúry EÚ, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu džihádistov; vyzýva na spoluprácu v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti akýmkoľvek jednotlivcom podozrivým zo zapojenia sa do teroristických činov; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu informácií medzi sebou a s orgánmi EÚ;

10.  víta novú stratégiu EÚ s názvom Prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj hrozba Dá’iš, a najmä balík prostriedkov vo výške 1 miliardy EUR na „pomoc pri obnove mieru a bezpečnosti, ktoré už veľmi dlho ničí terorizmus a násilie“, ako uviedla PK/VP;

11.  žiada medzinárodné spoločenstvo aby osobám zasiahnutým krízou v Iraku a v Sýrii poskytovali väčšiu humanitárnu pomoc a podporu; vyzýva EÚ, aby zvážila zorganizovanie konferencie darcov; víta záväzky členských štátov a EÚ ako najväčšieho darcu finančnej pomoci a prísľuby do budúcnosti; žiada EÚ, aby vyvinula tlak na všetkých poskytovateľov pomoci, aby čo najrýchlejšie splnili a realizovali svoje sľuby; žiada zvýšiť príspevky EÚ na humanitárne programy OSN, ako aj posilnenie spolupráce EÚ s medzinárodnými organizáciami;

12.  zdôrazňuje, že pre EÚ a celé medzinárodné spoločenstvo musí byť zmiernenie utrpenia miliónov Sýrčanov a Iračanov, ktorým chýbajú základné tovary a služby, prioritou vzhľadom na nevídaný rozsah krízy; odsudzuje neustále marenie pokusov o poskytnutie humanitárnej pomoci a vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali univerzálne ľudské práva, uľahčili poskytovanie humanitárnej pomoci a podpory všetkými možnými cestami, a to aj naprieč hranicami a líniami konfliktu, a aby zaručili bezpečnosť všetkých zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, v súlade s príslušnými uzneseniami Bezpečnostnej rady OSN;

13.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a zabezpečili, aby bolo civilné obyvateľstvo chránené, malo neobmedzený prístup k zdravotníckym zariadeniam a humanitárnej pomoci a mohlo bezpečne a dôstojne opustiť oblasti postihnuté násilím;

14.  vyjadruje presvedčenie, že okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci a ochrany musí byť neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých stratégií na zmiernenie ľudského utrpenia v dôsledku konfliktu a na podporu sociálno-ekonomických práv a možností živobytia navrátilcov, osôb vysídlených v rámci krajiny a utečencov vrátane žien s cieľom posilniť vedúce postavenie a účasť a pomôcť im zvoliť si trvalé riešenia, ktoré vyhovujú ich potrebám; nazdáva sa, že je potrebné zaoberať sa konkrétnymi rizikami, ktorým sú vystavené rôzne skupiny žien a detí zažívajúcich viacnásobné a navzájom sa prelínajúce formy diskriminácie, ako aj osobitnými potrebami týchto skupín;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite prijali osobitné opatrenia s cieľom riešiť situáciu žien a dievčat v Iraku a Sýrii a zaručiť ich slobodu a rešpektovanie ich najzákladnejších práv a aby prijali opatrenia na predchádzanie vykorisťovaniu, zneužívaniu a násiliu voči ženám a deťom, najmä núteným manželstvám dievčat; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so zvýšením všetkých foriem násilia voči ženám, ktoré členovia ISIL/Dá’iš väznia, znásilňujú, sexuálne zneužívajú a s ktorými obchodujú;

16.  naliehavo vyzýva, aby sa pozornosť opätovne zamerala na prístup k vzdelávaniu v súlade s osobitnými potrebami, ktoré sa odvíjajú od súčasného konfliktu;

17.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v plnej miere využívali usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) v súvislosti s Irakom a Sýriou;

18.  vyzýva medzinárodné humanitárne organizácie pôsobiace v Iraku a Sýrii vrátane agentúr OSN, aby zvýšili poskytovanie lekárskych a poradenských služieb vrátane psychologickej liečby a podpory vysídleným osobám, ktoré utiekli pre postupom ISIL/Dá’iš, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebám najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, t. j. obetiam sexuálneho násilia a deťom; žiada poskytovanie finančnej pomoci a vytvorenie programov na komplexné vyriešenie lekárskych, psychologických a sociálnych potrieb osôb, ktoré prežili sexuálne a rodové násilie v súčasnom konflikte;

19.  vyzýva všetky členské štáty, aby urýchlili spracúvanie žiadostí o azyl čoraz väčšieho počtu utečencov utekajúcich z oblastí konfliktu; žiada EÚ, aby sa zamerala na riešenie problému plavieb cez Stredozemné more, ktoré často končia tragicky, aby zaviedla koordinovanú stratégiu zameranú na záchranu životov a aby poskytla podporu členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté hromadným príchodom nelegálnych migrantov a žiadateľov o azyl na ich pobrežie;

20.  opakovane čo najdôraznejšie odsudzuje zločiny spáchané sýrskym režimom proti vlastnému obyvateľstvu vrátane použitia chemických a zápalných zbraní proti civilistom, hromadného svojvoľného zatýkania a stratégie obliehania, ktorej cieľom je obyvateľstvo vyhladovať a tým ho prinútiť k poslušnosti;

21.  poukazuje na to, že ISIL/Dá’iš dosiahol úspechy z dôvodu neadekvátnej reakcie na nestabilnú situáciu v Sýrii; vyjadruje znepokojenie nad rastúcim zapojením extrémistických islamistických skupín a zahraničných bojovníkov do konfliktu v Sýrii; zdôrazňuje, že dlhodobé riešenie vyžaduje politickú zmenu prostredníctvom inkluzívneho politického procesu pod vedením Sýrie na základe Ženevského komuniké z júna 2012 s podporou medzinárodného spoločenstva; žiada EÚ, aby s týmto cieľom prevzala iniciatívu v diplomatickej oblasti; víta a podporuje činnosť osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu a jeho úsilie dosiahnuť zastavenie ťažkých bojov v mestských centrách vrátane Aleppa;

22.  vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby vyvinuli úsilie o zníženie napätia v Iraku a Sýrii;

23.  vyzýva nové iracké vedenie, aby konalo v súlade so svojím záväzkom vytvoriť inkluzívnu vládu, teda takú, ktorá zastupuje oprávnené záujmy všetkých Iračanov a zaoberá sa ich nástojčivými humanitárnymi potrebami; vyzýva iracké orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou ISIL/Dá’iš, zabránili po ich oslobodení aktom pomsty voči civilnému sunitskému obyvateľstvu; zdôrazňuje skutočnosť, že jednota, zvrchovanosť a územná celistvosť Iraku sú nevyhnutné pre stabilitu a hospodársky rozvoj krajiny a regiónu;

24.  víta úsilie kancelárie útvaru Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO), ktorá sídli v Irbíle, hlavnom meste irackého regiónu Kurdistan, vyriešiť humanitárnu situáciu v tomto regióne; zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšej a lepšej koordinácie medzi útvarom ECHO a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (DEVCO) s cieľom pomáhať obyvateľstvu v núdzi čo najlepším a najúčinnejším spôsobom;

25.  víta vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej k otvoreniu úradu EÚ v Irbíle a žiada, aby sa týmto otvorením zvýšila účinnosť a viditeľnosť činnosti EÚ v teréne vrátane lepšej koordinácie humanitárnej a rozvojovej pomoci; vyzýva na posilnenie úradu EÚ v tureckom Gaziantepe;

26.  podporuje žiadosť Rady OSN pre ľudské práva, aby Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva urýchlene vyslal do Iraku misiu, ktorá by vyšetrila prípady porušovania a zneužívania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv zo strany ISIL/Dá’iš a pridružených teroristických skupín a zistila fakty a okolnosti takéto zneužívania a porušovania, s cieľom zabrániť beztrestnosti a zabezpečiť vyvodenie plnej zodpovednosti;

27.  je naďalej presvedčený, že v Sýrii a Iraku nie je možný trvalý mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov; opakuje svoju výzvu na postavenie osôb podozrivých zo spáchania zločinov proti ľudskosti v Sýrii a Iraku pred Medzinárodný trestný súd a podporuje všetky iniciatívy v tomto smere, napríklad prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN;

28.  žiada opatrenia na vyvodenie rovnakej zodpovednosti pre všetky strany konfliktu, ako aj prístup k právnej podpore pre všetky obete všadeprítomného porušovania práv; nazdáva sa, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť ochranu civilistov, ktorí sa v dôsledku násilia nemôžu presunúť na bezpečné miesto alebo ktorí nemajú prístup k humanitárnej pomoci, ktorá im môže zachrániť život;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0023.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia