Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0136/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0040

Antagna texter
PDF 240kWORD 73k
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS
P8_TA(2015)0040RC-B8-0136/2015

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (2015/2559(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak och Syrien, särskilt slutsatserna av den 15 december 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Irak och Syrien av den 30 augusti 2014,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 6 februari 2015 från vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) och 2170 (2014) och FN:s människorättsråds resolution S-22/1,

–  med beaktande av rapporten av den 14 november 2014 från FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Arabrepubliken Syrien Rule of Terror: Living under ISIS in Syria (”Skräckväldet: att leva under Isis i Syrien”),

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna i de förenade andra till fjärde rapporterna om Irak, som offentliggjordes den 4 februari 2015 av FN:s kommitté för barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

–  med beaktande av den senaste tidens uttalanden från FN:s flyktingkommissarie, António Guterres, om situationen för syriska och irakiska flyktingar,

–  med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte den 5 september 2014,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt, om människorättsförsvarare samt om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av slutsatserna från den internationella konferensen om fred och säkerhet i Irak, som hölls i Paris den 15 september 2014,

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin ståndpunkt av den 17 januari 2013 om detta avtal(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den pågående våldsamma krisen i Syrien, som är ett resultat av våld från Assadregimens och terroristers sida, har orsakat en humanitär katastrof som saknar motstycke i historien, med över 200 000 döda, de flesta civila, över 7,6 miljoner internflyktingar och över 12,2 miljoner syrier i desperat behov av bistånd inne i Syrien. 211 500 personer är fortfarande belägrade – 185 000 av regeringsstyrkor och 26 500 av oppositionsstyrkor. Över 3,8 miljoner syrier har flytt från sitt hemland, huvudsakligen till Libanon (1 160 468 flyktingar), Turkiet (1 623 839), Jordanien (621 773) och Egypten/Nordafrika (160 772).

B.  Den humanitära situationen i Irak, som orsakats av den pågående konflikten och av det våld och förtryck som utövas av terrororganisationen IS/Daish blir bara värre. Över 5,2 miljoner människor behöver akut humanitärt bistånd och över 2,1 miljoner irakier har blivit flyktingar i sitt eget land. Antalet invånare i de IS/Daish-kontrollerade områdena uppgår till 3,6 miljoner, av vilka 2,2 miljoner är i akut behov av hjälp. Det är särskilt svårt att nå ut till dessa människor. Irak har också tagit emot över 233 000 syriska flyktingar.

C.  Många flyktingar och internflyktingar är inte registrerade och går miste om både välbehövligt humanitärt bistånd och grundläggande skydd.

D.  Terrororganisationen IS/Daish har med hjälp av brutalt och urskillningslöst våld erövrat delar av nordvästra Irak, bland dem Iraks näst största stad Mosul, vilket följts av summariska avrättningar av irakiska medborgare, införandet av en sträng tolkning av sharialagstiftning, förstörelse av shiitiska, sufiska, sunnitiska, yazidiska, kurdiska och kristna gudstjänstlokaler och helgedomar samt barbariska illdåd mot civilbefolkningen, vilket framför allt drabbade kvinnor och barn.

E.  Tidigare Baathmilitärer från Iraks armé har gått med i IS/Daish, och armén själv plågas av omfattande korruption och politisk inblandning som hindrar en verkningsfull reaktion på IS/Daish.

F.  IS/Daish har inrättat så kallade shariadomstolar på det territorium man kontrollerar, och domstolarna har verkställt barbariska, grymma och omänskliga straff mot män, kvinnor och barn. IS/Daish har offentliggjort en strafflag med en förteckning över brott som är belagda med straff såsom amputation, stening och korsfästelse. De som straffas är anklagade för att ha kränkt gruppens extremistiska tolkningar av islamisk sharialag, eller för misstänkt bristande lojalitet.

G.  IS/Daish har iscensatt systematiska kampanjer för etnisk rensning i norra Irak och Syrien och begår krigsförbrytelser och grova kränkningar av internationell humanitär rätt, bland annat i form av summariska massmord och bortföranden, mot etniska och religiösa minoriteter. FN har redan rapporterat om riktat dödande, tvångsomvändelser, bortföranden, våldtäkter, smuggling och kidnappning av kvinnor, förslavande av kvinnor och barn, rekrytering av barn som självmordsbombare samt sexuella och fysiska övergrepp och tortyr. IS/Daish har riktat in sig på etniska och religiösa minoriteter, bland annat kristna, kurdiska, yazidiska, turkmenska, shabakiska, kakaiska, sabeiska och shiitiska folkgrupper, liksom många araber och sunnimuslimer.

H.  I en rapport som släpptes av FN:s kommitté för barnets rättigheter den 4 februari 2015 hävdas att militanta IS/Daish-anhängare säljer bortförda barn som sexslavar och dödar andra, bland annat genom korsfästelse och genom att begrava dem levande. Flertalet flyktingbarn och tvångsförflyttade barn saknar tillgång till utbildning.

I.  Ett stort antal kvinnor har dödats eller bortförts av IS/Daish i Syrien och Irak. De bortförda kvinnorna och flickorna uppges ha utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp, tvingats gifta sig med stridande eller sålts som sexslavar. Vissa kvinnor har sålts som slavar för så lite som 25 US-dollar. Yazidiska kvinnor i Irak är särskilt utsatta. Det råder en uppenbar brist på integrerade tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och för personer som drabbats av sexuellt och könsrelaterat våld.

J.  Utbildade och yrkesarbetande kvinnor, särskilt kvinnor som har kandiderat i val till offentliga uppdrag, tycks vara utsatta. Enligt uppgift har minst tre kvinnliga advokater avrättats och fyra läkare nyligen mördats i centrala Mosul. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter förväntas i mars 2015 lägga fram en rapport för FN:s människorättsråd vilken dokumenterar människorättskränkningar som begåtts av IS/Daish i Irak. Avfällingar har angripits och utsatts för omänskligt våld.

K.  Våld och mord har helt ostraffat begåtts av IS/Daish mot hbt-personer. Hbt-personerna i regionen är i särskilt stor fara, eftersom det stöd de kan vänta sig från sina familjer och samhällen och det statliga skydd som erbjuds dem är begränsat, och med tanke på att deras säkerhet är fortsatt hotad i flyktingsamhällena och i vissa mottagarsamhällen.

L.  Den särskilda psykologiska hjälp som offren för konflikten, bland annat våldtäktsoffren, så väl skulle behöva, finns inte att tillgå.

M.  FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har förklarat att nästan 50 procent av alla syrier har förlorat sina hem och att 40 procent av flyktingarna tvingas leva under undermåliga bostadsförhållanden. Enligt FN lever tre av fyra syrier i fattigdom, och arbetslösheten överstiger 50 procent. Trots kraftfulla ansträngningar från regeringarna lever två tredjedelar av de syriska flyktingarna i Jordanien under fattigdomsgränsen, och 55 procent av flyktingarna i Libanon bor i undermåliga bostäder. Våldet och diskrimineringen mot flyktingarna i värdländerna har ökat.

N.  Mellanöstern har drabbats av en sträng vinter, och UNHCR har stärkt sitt vinterbistånd och lanserat ett vinterprogram på 206 miljoner US-dollar för att hjälpa miljontals utsatta människor i regionen. Trots de insatser som gjorts tvingas många flyktingar bo i hus som inte är färdigbyggda och i olämpliga bostäder där de är utsatta för temperaturer under fryspunkten, kraftiga snöfall och hårda vindar. Uppskattningsvis 740 000 irakiska internflyktingar bor i undermåliga bostäder, och UNHCR försöker nå ut till 600 000 av dem med vinterhjälp i Irak.

O.  När temperaturerna stiger kommer risken för epidemier att öka, till följd av de svåra sanitära förhållandena och den begränsade dricksvattentillgången, framför allt i lokala och informella bosättningar.

P.  Av de 1,3 miljoner barn som utgör målgrupp för vinterbiståndet ger Unicef bistånd till 916 000 barn i Syrien, Irak, Libanon, Jordanien och Turkiet. Unicef och Världslivsmedelsprogrammet inledde en vinterkampanj för kontanthjälp i januari 2015 för att ge 41 000 utsatta flyktingbarn i lägren Za’atari och Azraq 14 jordanska dinarer vardera, så att deras familjer ska kunna köpa vinterkläder åt dem.

Q.  Den 1 december 2014 tvingades Världslivsmedelsprogrammet tillfälligt avbryta en livsviktig insats för livsmedelsbistånd till mer än 1,7 miljoner syriska flyktingar till följd av en internationell finansieringskris. Efter en akut vädjan fick Världslivsmedelsprogrammet ihop 88 miljoner US-dollar och kunde ge livsmedelsbistånd till flyktingarna i Libanon, Jordanien, Egypten och Turkiet. Enligt Världslivsmedelsprogrammet behöver uppskattningsvis 2,8 miljoner människor i Irak livsmedelsbistånd i dagens läge. Enbart Världslivsmedelsprogrammet begärde 214,5 miljoner US-dollar för sina akuta insatser i Syrien och i regionen, varav 112,6 miljoner US-dollar behövdes för att tillgodose behoven av livsmedelsbistånd under de kommande fyra månaderna.

R.  Parterna i konflikten har använt kollektiva bestraffningar som ett vapen i krigföringen. De har också stulit biståndsvaror och bedrivit olaglig handel med dem och på det sättet brutit mot Genèvekonventionerna.

S.  Enligt kommissionen har omkring 276 000 flyktingar försökt ta sig in i EU på olaglig väg, de flesta av dem den farliga sjövägen över Medelhavet. Enligt internationella organisationer drunknade nära 2 procent av flyktingarna under resan. Kriminella organisationer fraktar flyktingar i ”spökfartyg” som på autopilot rusar fram mot EU. Den 9 december 2014 hölls det en konferens om vidarebosättning i Genève, där regeringarna utfäste sig att ta emot 100 000 syriska flyktingar. UNHCR anser dock att det inte kommer att räcka med dessa bidrag för att man ska kunna tillgodose behoven av vidarebosättning i regionen.

T.  EU och medlemsstaterna har anslagit mer än 3,3 miljarder euro åt nödhjälp och hjälp till återhämtning för syrier i Syrien och för flyktingarna och deras värdländer. Enbart under 2014 var EU och dess medlemsstater den näst största givaren av humanitärt bistånd till Irak, med 163 miljoner euro. EU:s civilskyddsmekanism har aktiverats på begäran av Iraks regering. EU har betalat ut mer än planerat för att tillgodose de humanitära behoven, men de medel som ett flertal tredjeländer utfäst sig att bidra med har inte alltid utbetalats i praktiken.

U.  Trots de olika vädjandena lyckas inte världssamfundet tillgodose de behov som finns bland syrierna och irakierna och i de länder som tagit emot flyktingar. Enligt FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor, Kyung-wha Kang, lider FN:s insatser i dag brist på pengar, eftersom man bara fått 39 procent av de 2,3 miljarder US-dollar som skulle behövas. UNHCR har meddelat att leveranser av nödhjälp fortfarande är en kritisk prioritet, men att det är mycket svårt att verka i området och ge civila och flyktingar den hjälp de verkligen behöver. FN:s organ med humanitära program ska se till att alla berörda befolkningsgruppers behov tillgodoses på ett mer helhetsbetonat och kostnadseffektivt sätt.

V.  Det gäller för det internationella samfundet att bemöta de militära insatserna proportionerligt, för att lindra lidandet för de civila som blivit konfliktens fångar. Rättvisa och försoning kommer att behövas, både som ett inslag i åtgärderna efter konflikten och som ett steg mot en samhällsstyrning som är representativ, demokratisk och till för alla.

W.  Vissa medlemsstater erbjuder utrustning och utbildningsstöd till de legitima irakiska styrkorna och de kurdiska peshmergastyrkorna. Andra medlemsstater deltar direkt i koalitionens militära aktioner mot IS/Daish.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt de grymma, systematiska och utbredda övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Assadregimen, terroristerna i IS/Daish och andra jihadistgrupper i Irak och Syrien gjort sig skyldiga till, bland annat att gisslan dödats, liksom alla former av våld mot människor på grund av deras religionstillhörighet eller etniska tillhörighet och våld mot kvinnor och hbti-personer. Parlamentet understryker återigen att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet beklagar djupt att det inrättats olagliga så kallade shariadomstolar på de IS/Daish-kontrollerade territorierna och påminner om sitt absoluta fördömande av tortyr. Parlamentet uttrycker sin djupa sympati med offren för de illdåd som Assadregimen, IS/Daish-terroristerna och andra jihadistgrupper begått, och kräver att alla som hålls som gisslan omedelbart ska friges. Parlamentet fördömer skarpt IS/Daish övergrepp mot barn.

2.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över den försämrade humanitära situationen och människorättssituationen i Syrien och Irak samt brotten mot internationell humanitär rätt, inte minst med avseende på IS/Daish-upproret.

3.  Europaparlamentet betonar att det krig som pågår i Syrien, tillsammans med det senaste hotet från IS/Daish, utgör en allvarlig fara för folket i Irak och Syrien och i Mellanöstern i stort. Parlamentet uppmanar EU att anta och genomföra en heltäckande regional strategi för att slå ned IS/Daish och bidra till de gemensamma insatserna för att lindra den humanitära krisen och få ett slut på konflikten i Syrien och Irak. Parlamentet erinrar om att det behövs ett enhetligt gensvar för att samordna alla aspekter av insatserna och stödja värdländerna, bland annat i form av säkerhetsrelaterat, humanitärt, utvecklingsrelaterat och makroekonomiskt stöd. Parlamentet lovordar grannländerna för den roll de spelat genom att ta emot flyktingar. Parlamentet betonar att EU behöver en strategi som kompletterar arbetet i FN och i koalitionen mot IS/Daish och som är inriktad på samarbete med regionala partner för att hantera finansieringen av terrorism, vapenleveranser och strömmen av utländska stridande.

4.  Europaparlamentet understryker att olika etniska och religiösa minoritetsgrupper har levt i fred i årtionden i Mellanöstern.

5.  Europaparlamentet stöder den globala kampanjen mot IS/Daish och välkomnar koalitionspartnernas åtagande att samarbeta inom ramen för en gemensam, mångfasetterad och långsiktig strategi för att besegra IS/Daish. Parlamentet stöder den jordanske kungens fasta beslutsamhet att bekämpa IS/Daish, och gläds åt IS/Daish nederlag i den syriska staden Kobane. Parlamentet understryker att strategin bör innefatta stöd för att länderna i regionen ska kunna bekämpa våldsbejakande extremism, tillsammans med verktyg mot finansiering av terrorism. Parlamentet betonar att varje militär kampanj för att befria de territorier som kontrolleras av IS/Daish bör genomföras i strikt överensstämmelse med internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, så att man undviker fler dödsoffer som skulle gynna den extremistiska agendan och även undviker nya vågor av flyktingar och internflyktingar.

6.  Europaparlamentet fördömer IS/Daish och associerade gruppers användning och exploatering av oljefält och tillhörande infrastruktur, som ger IS/Daish möjlighet att skapa avsevärda inkomster. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla stater att hålla fast vid FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all handel, direkt eller indirekt, med IS/Daish och associerade grupper.

7.  Europaparlamentet betonar att skyddet av civila måste stå i centrum för den heltäckande regionala strategin och att humanitära insatser måste hållas åtskilda från militära och terrorbekämpande insatser. Parlamentet framhåller att det finns en koppling mellan å ena sidan konflikten och det mänskliga lidandet och å andra sidan radikaliseringen.

8.  Europaparlamentet anser att det för att bekämpa terrorismen inom EU är av avgörande betydelse att man övervinner det extremistiska terrorhot som breder ut sig i Mellanöstern och Nordafrika och på andra håll, eftersom det är denna utbredning som gynnar den inhemska radikaliseringen.

9.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att tusentals utländska stridande, däribland EU‑medborgare, har anslutit sig till IS/Daish-upproret. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hindra stridande från att lämna sina hemländer, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014), och att ta fram en gemensam strategi för säkerhetstjänsternas och EU-organens övervakning och kontroll av jihadister. Parlamentet efterlyser samarbete inom EU och på internationell nivå för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara inblandade i terrordåd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samarbetet och informationsutbytet sinsemellan och med EU-organ.

10.  Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat, särskilt paketet på 1 miljard euro för att ”hjälpa till att återupprätta fred och säkerhet som har ödelagts av terrorism och våld alltför länge”, enligt vice ordförandens/den höga representantens ord.

11.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att tillhandahålla mer humanitärt stöd och bistånd till de människor som drabbats av krisen i Irak och Syrien. Parlamentet uppmanar EU att överväga att ta initiativ till att sammankalla en givarkonferens. Parlamentet välkomnar åtagandena från EU-medlemsstaterna – de största givarna av ekonomiskt bistånd – och deras utfästelser för framtiden. Parlamentet uppmanar EU att utöva påtryckningar mot alla givare så att de snabbt uppfyller sina löften och infriar sina utfästelser. Parlamentet uppmanar EU att bidra med mer till FN:s humanitära program och att stärka sitt samarbete med internationella organisationer.

12.  Europaparlamentet betonar att EU och världssamfundet som helhet, med tanke på krisens exempellösa omfattning, måste ge prioritet åt att minska lidandet för de miljoner syrier och irakier som saknar grundläggande förnödenheter och tjänster. Parlamentet fördömer det ständiga motarbetandet av försöken att leverera humanitärt bistånd, och uppmanar alla parter i konflikten att hålla sig till internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla tänkbara kanaler, även över gränser och konfliktlinjer, samt garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare i enlighet med de olika resolutionerna från FN:s säkerhetsråd i ämnet.

13.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att följa internationell humanitär rätt och att se till att civilbefolkningen skyddas, får obehindrad tillgång till sjukvård och humanitärt bistånd och ges möjlighet att i säkerhet och under värdiga former lämna områden som drabbats av våld.

14.  Europaparlamentet är övertygat om att det omedelbara humanitära biståndet och skyddet måste ingå som en del av långsiktiga strategier för att lindra det mänskliga lidande som orsakas av konflikten och stödja socioekonomiska rättigheter och försörjningsmöjligheter för återvändande, flyktingar och internflyktingar, däribland kvinnor, i syfte att säkerställa ett bättre ledarskap och deltagande för att därmed ge dem möjlighet att välja varaktiga lösningar som passar deras behov. Parlamentet anser att det är nödvändigt att utreda de specifika riskerna och särskilda behoven för olika grupper av kvinnor och barn som har utsatts för diskriminering på flera samverkande grunder.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omgående besluta om särskilda insatser för att ta itu med situationen för kvinnor och flickor i Irak och Syrien och garantera deras frihet och respekten för deras mest grundläggande rättigheter, liksom att vidta åtgärder för att förhindra exploatering av och övergrepp och våld mot kvinnor och barn, särskilt tvångsäktenskap för flickor. Parlamentet anser att det är särskilt oroväckande att alla former av våld mot kvinnor har ökat. De tillgångatas, våldtas, utsätts för sexuella övergrepp och säljs till medlemmar av IS/Daish.

16.  Europaparlamentet kräver ett förnyat fokus på utbildning, skräddarsydd efter de specifika behov som föranletts av den pågående konflikten.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fullt ut använda sig av EU:s riktlinjer för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) i fråga om Irak och Syrien.

18.  Europaparlamentet uppmanar de internationella humanitära organ som arbetar i Irak och Syrien, inklusive FN:s organ, att utöka sin sjukvårds- och rådgivningsverksamhet, även i form av psykologbehandling och psykologiskt stöd, åt fördrivna personer som har flytt undan IS/Daish framfart och ägna särskild uppmärksamhet åt de mest utsatta grupperna, det vill säga personer som har överlevt sexuellt våld och barn. Parlamentet vill att ekonomiskt stöd görs tillgängligt och att program inrättas så man på ett övergripande sätt kan tillgodose de medicinska/psykologiska och sociala behoven hos personer som överlevt sexuellt och könsrelaterat våld i den pågående konflikten.

19.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att påskynda behandlingen av asylansökningar från det ökande antalet syriska flyktingar som flyr från konfliktområdena. EU uppmanas att ta itu med frågan om de ofta livsfarliga resorna över Medelhavet och att genomföra en samordnad strategi för att rädda liv samt tillhandahålla stöd för de medlemsstater som drabbas hårdast av masstillströmningen av irreguljära migranter och asylsökande vid sina kuster.

20.  Europaparlamentet fördömer än en gång i hårdast möjliga ordalag de brott som begås av den syriska regimen mot dess egen befolkning, däribland användandet av kemiska vapen och brandvapen mot civila, godtyckliga frihetsberövanden i stor skala samt regimens belägringsstrategi för att svälta sitt folk till underkastelse.

21.  Europaparlamentet påminner om att det otillräckliga gensvaret på det instabila läget i Syrien har fått IS/Daish att blomstra. Parlamentet är bekymrat över den ökade inblandningen av extremistiska islamistgrupper och utländska stridande i konflikten i Syrien. Parlamentet betonar att en varaktig lösning förutsätter en politisk övergång genom en syriskledd politisk process som omfattar alla parter, på grundval av Genèvekommunikén från juni 2012, med stöd av det internationella samfundet. Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ till diplomatiska insatser för detta ändamål. Parlamentet välkomnar och stöder det arbete som utförts av Staffan de Mistura, FN:s särskilde sändebud för Syrien, och hans ansträngningar för att hejda de våldsamma striderna i stadskärnorna, bland annat i Aleppo.

22.  Europaparlamentet uppmanar samtliga regionala aktörer att bidra till ansträngningarna för en nedtrappning av våldet i Irak och Syrien.

23.  Europaparlamentet uppmanar Iraks nya ledarskap att handla utifrån sitt åtagande om en regering för alla – en regering som företräder alla irakiers legitima intressen och tillgodoser deras trängande humanitära behov. De irakiska myndigheterna och världssamfundet uppmanas att hindra hämndaktioner mot sunnibefolkningen i de områden som för närvarande kontrolleras av IS/Daish, när dessa områden väl har befriats från IS/Daish. Parlamentet understryker att Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet är av avgörande betydelse för stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i landet och regionen.

24.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), närmare bestämt dess kontor i Erbil, huvudstaden i irakiska Kurdistan, för att ta itu den humanitära situationen i regionen. Parlamentet betonar att mer och bättre samordning behövs mellan Echo och kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (Devco), för att kunna hjälpa de behövande befolkningarna på bästa och mest effektiva sätt.

25.  Europaparlamentet välkomnar vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherinis uttalande om öppnandet av EU-kontoret i Erbil, och vill att detta kontor öppnas i syfte att effektivisera och synliggöra EU:s åtgärder på fältet, bland annat genom en bättre samordning av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Parlamentet efterlyser en förstärkning av EU-kontoret i Gaziantep (Turkiet).

26.  Europaparlamentet ger sitt stöd till människorättsrådets begäran till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att snarast skicka en delegation till Irak med uppdraget att undersöka IS/Daish och associerade terroristgruppers kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och ta reda på fakta och omständigheter kring dessa kränkningar och brott, så att förövarna inte går ostraffade och fullt ansvar utkrävs.

27.  Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att det inte kan bli någon hållbar fred i Syrien och Irak utan att ansvar utkrävs för de brott som begåtts av alla sidor under konflikten, särskilt för sådana brott som är religiöst eller etniskt motiverade. Parlamentet kräver återigen att de personer som misstänks för att ha begått brott mot mänskligheten i Syrien och Irak överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen, och stöder alla initiativ i denna riktning, till exempel genom FN:s säkerhetsråd.

28.  Europaparlamentet kräver rättvisa åtgärder för ansvarsutkrävande för alla parter i konflikten och att alla som fallit offer för kränkningar ska kunna få rättshjälp. Det är ytterst viktigt att skydda de civila som blivit våldets fångar och inte kan sätta sig i säkerhet eller få tillgång till livräddande humanitärt bistånd.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten i Syrien.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0023.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy