Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2016(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0036/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0036/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0041

Elfogadott szövegek
PDF 240kWORD 71k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelem - Lengyelország
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárás eredményére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0036/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel ez a 2006-os rendelet hatálya alá tartozó utolsó két kérelem egyike, és az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Lengyelország az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be (EGAA/2013/009/Zachem) a Zaklady Chemiczne Zachemnél és két beszállítójánál történt 615 elbocsátást követően, amelyekre a NACE 2 rendszer szerinti 20. ágazatban („Vegyi anyag és termék gyártása”) tevékenykedő és a NUTS 2 szintű Kujawsko-Pomorskie tartományban található Zachem vállalatnál bekövetkezett termelés-leállítással és szerkezetátalakítással összefüggésben került sor; mivel a 615 elbocsátott személyből 404-et regisztráltak munkanélküliként a bydgoszczi kerületi munkaügyi hivatalban; mivel az elbocsátásokra a 2013. március 31. és 2013. július 31. közötti referencia-időszakban került sor, és mivel azok az Unió vegyipari piaci részesedésének csökkenésével függenek össze;

E.  mivel az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege 115 205 EUR (a teljes költségvetés 50%-a);

F.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megállapítja, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a lengyel hatóságok 2013. október 9-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelynek vizsgálatát az EGAA-rendelet nem köti határidőhöz, és hogy a kérelem értékelését Bizottság 2015. január 21-én tette közzé;

3.  aggodalmának ad hangot az első elbocsátások és a kérelem elbírálása között eltelt idő hosszúsága miatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA célja az, hogy minél hamarabb segítséget nyújtson az elbocsátott munkavállalók részére;

4.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. március 4-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdik;

5.  megjegyzi, hogy az Unió részesedése a vegyipari termékek világpiacán drasztikusan csökkent 1992 és 2012 között, az 1992-es 35,2%-ról a 2012-es 17,8%-ra(5); megjegyzi, hogy az elmúlt évek tendenciája alapján egyértelművé vált, hogy a vegyipari gyártás Ázsiába, elsősorban Kínába tevődik át, ahol a vegyipari termékek előállítása a 2002-es 8,7%-os világpiaci részesedésről 2012-re 30,5%-ra ugrott, melynek okai a feltörekvő piacok növekvő eladásai, a munkaerő alacsonyabb költsége, a piacokhoz való hozzáférés, a támogatások, az adók és a szabályozás; úgy véli ezért, hogy a Zachemnél és két beszállítójánál bekövetkezett elbocsátások összefüggenek a világkereskedelemben a globalizáció folytán bekövetkező fő strukturális átalakulásokkal;

6.  hangsúlyozza, hogy a Zachem volt a régió legnagyobb munkaadója, és hogy az adott referencia-időszakban a Zachemtől közvetlenül vagy közvetett módon elbocsátott munkások az újonnan regisztrált munkanélküliek 60%-át tették ki a bydgoszczi kerületi munkaügyi hivatalban;

7.  megállapítja, hogy a Zachemnél és beszállítóinál bekövetkezett elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek Kujawsko-Pomorskie tartományra, ahol az országban a régió számára előnyös gazdasági fellendülés ellenére a legnagyobb volt a munkanélküliségi ráta, 2013 júliusában 17,4%;

8.  megjegyzi, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap által támogatott intézkedések az 50 leghátrányosabb helyzetű dolgozó részére nyújtanak támogatást, és a következő 2 intézkedést foglalják magukban: munkaerő-felvétel ösztönzése és intervenciós intézkedések;

9.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások költségének legnagyobb részét a munkaerő-felvétel 45 dolgozóra kiterjedő ösztönzése teszi ki, amely ösztönzést kíván nyújtani azoknak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy legalább 24 hónapos időtartamra alkalmazzák ezeket a dolgozókat;

10.  megjegyzi, hogy öt, 50 év feletti dolgozó kisebb mértékű, a társadalombiztosítási járulékot fedező támogatásban részesül; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának;

11.  üdvözli az EGAA-intézkedéseknek a strukturális alapokból finanszírozott fellépést kiegészítő jellegét; kiemeli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának célja, hogy kiegészítse az elbocsátott munkavállalók számára elérhető számos, az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, a Humántőke operatív program keretében zajló intézkedést, és a regionális munkaügyi hivatalok egyéb intézkedéseit; rámutat arra, hogy fontos elejét venni a kettős finanszírozásnak a hasonló, egymást kiegészítő intézkedéseket tartalmazó esetekben;

12.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtására a tervek szerint 2015. szeptember 30-ig kerül sor, továbbá, hogy az ideiglenes adatok alapján eddig 36 személynek sikerült új munkahelyet találnia a csomagban nyújtott szolgáltatásoknak köszönhetően; megjegyzi, hogy a tervezett költségvetés végrehajtási aránya a 2014-es év végén 59%-ot tett ki;

13.  üdvözli annak tényét, hogy a tartomány szociális párbeszédért felelős bizottsága megvitatta a Zachem vállalattól és beszállítóitól elbocsátott munkavállalóknak nyújtható támogatás lehetőségeit, és hogy a személyre szabott szolgáltatások javasolt csomagját megvitatták a szakszervezetek, valamint az üzleti, a helyi és a regionális önkormányzatok képviselőit tömörítő bydgoszczi Foglalkoztatási Tanács ülésén;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák;

15.  üdvözli, hogy az EGAA-intézkedések végrehajtásának különböző szakaszaiban és a támogatottak kiválasztása során érvényesítették, és továbbra is érvényesíteni fogják a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvét;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalati vagy ágazati szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

18.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(5)Az európai vegyipar, Tények és adatok, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/469 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat