Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2018(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0030/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0030/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0042

Elfogadott szövegek
PDF 240kWORD 74k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/014 DE/Aleo Solar referenciaszámú kérelem – Németország
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0030/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D.  mivel a 2014. március 7. és 2014. július 7. közötti referencia-időszakban és azt követően a napenergiával foglalkozó vállalkozások tekintetében meglévő uniós piaci részesedés csökkenésével összefüggésben történt, 657 munkavállalót – közülük 390-t a NACE 2. rendszer szerinti 26. ágazatban („Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása”) működő Aleo Solar AG vállalatnál, 267-t annak két leányvállalatánál – érintő elbocsátást követően Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámon kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelynek keretében várhatóan 476-an vesznek majd részt az intézkedésekben,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  megállapítja, hogy az EGAA-rendelet 4. cikk (1) bekezdése a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Németország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a német hatóságok 2014. július 29-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és azt 2014. szeptember 23-án további információkkal egészítették ki, és hogy a kérelem értékelését a Bizottság 2014. december 16-án közzétette;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a német hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. április 11-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat megszületése, sőt, még a támogatásra irányuló kérelem benyújtása előtt megkezdik;

4.  megítélése szerint az Aleo Solar AG vállalatnál bekövetkezett elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak, aminek következtében 2005 és 2011 között Kína bevételeinek részaránya 11%-ról 45%-ra nőtt, míg Németországé 64%-ról 21%-ra esett vissza; megállapítja, hogy abból adódóan, hogy Kína olyan jelentős kapacitásfelesleggel rendelkezik a napelemmodulok terén, amelyet sem a kínai fogyasztók, sem a világpiac nem tud felvenni, 2011-ben 2010-hez képest 40%-kal, és így az Aleo Solar termelési költségei alatti szintre csökkentek az árak az EU-ban; megjegyzi, hogy az EU 2013-ban kiegészítő vámot és minimálárat fogadott el a Kínából származó napelemmodulokra vonatkozóan, ugyanakkor a kínai termékek minimálára még mindig a német termelők termelési költsége alatt marad;

5.  nyugtázza, hogy az Aleo Solar AG 2010-ben 550 millió EUR árbevétel mellett 43 millió EUR nyereségre tett szert, amely 2011-től kezdve meredeken csökkent, és 2013-ban a cégnek már 92 millió EUR veszteséget kellett elkönyvelnie; hangsúlyozza, hogy az átalakítás és a hatékonyság növelése érdekében tett különféle erőfeszítések ellenére az Aleo Solar sajnálatos módon nem tudott újból nyereséget termelni;

6.  megállapítja, hogy ez a második EGAA-kérelema napelemmodulok gyártásához kapcsolódóan, és hogy több további hasonló kérelem várható;

7.   megállapítja, hogy az Aleo Solar AG-nél bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős negatív hatást gyakorolnak Prenzlau/Brandenburg régióra,ahol az egy főre jutó jövedelem jócskán elmarad a nemzeti átlagtól, a munkanélküliség pedig Németországon belül a legmagasabb, 15,5, illetve 16,4%-os; hangsúlyozza, hogy az Aleo Solar AG-nél bekövetkezett elbocsátások beszámítása 0,9%-kal növelné ezt az arányt; sajnálja, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nincs reménye arra, hogy azonnal találnak az előzőhöz hasonló új állást, abból adódóan, hogy a népsűrűség alacsony, és hiányoznak a potenciális munkáltatók: a térségben főként kis- és középvállalkozások működnek, csupán 10 vállalkozás (0,3%) foglalkoztat 249-nél több főt (az Aleo Solar AG e nagyobb munkáltatók egyike volt);

8.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja a következő intézkedéseket foglalja magában 476 elbocsátott munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése érdekében: szakképzés, karriertanácsadás és pályaorientáció, műhelyfoglalkozások és csoportfoglalkozások hasonló helyzetben lévő munkavállalókkal, vállalkozási tanácsadás, régióközi mobilitási tanácsadás, álláskeresés álláskeresési szakértő segítségével, nyomon követést nyújtó mentorálás az új állást találó munkavállalóknak, akiknek tanácsadásra lehet szükségük az állás megtartása érdekében, vagy akiknek máshová kell költözniük az állás miatt, valamint a munkavállaló korábbi nettó jövedelme 60%-ának megfelelő képzési támogatás az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban;

9.  megállapítja, hogy a hatóságok a juttatásokra és ösztönzőkre maximálisan engedélyezett 35%-os költségtérítést teljes mértékben a munkavállalók korábbi nettó jövedelme 60 vagy 67%-ának megfelelő képzési támogatásra (Transferkurzarbeitergeld) kívánják felhasználni, ami összhangban áll a németországi elbocsátások esetében követett gyakorlattal; megjegyzi, hogy a képzési támogatás nem helyettesíti a passzív szociális védelmi intézkedéseket, és szigorú feltételekhez kötött a megszervezett képzésben és egyéb tevékenységekben való részvétel tekintetében;

10.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel egyeztetve készült el, figyelembe véve a térségben és az üzleti környezetben rejlő lehetőségeket;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12.  megállapítja, hogy az Aleo Solar AG Prenzlauban elbocsátott munkavállalói közül 164-et visszavett az az ázsiai konzorcium, amely a felszámolótól megvette a telepet; nyugtázza, hogy a német hatóságok azzal magyarázták e munkavállalók jogosultságát az EGAA-intézkedésekben való részvételre, hogy új munkahelyük akkoriban még nem volt garantált;

13.  megállapítja, hogy az oldenburgi adminisztratív központból elbocsátott 104 munkavállaló nem vesz részt az EGAA-ból finanszírozandó intézkedésekben; nyugtázza, hogy a foglalkoztatási helyzet ebben a régióban sokkal ígéretesebb;

14.  sajnálja, hogy nagy a veszélye annak, hogy az elbocsátott munkavállalók tartósan munka nélkül maradnak, ezért hangsúlyozza azon intézkedések fontosságát, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy saját közvetlen környezetükön kívül is keressenek álláslehetőségeket, és fogadjanak el más régiókban felkínált állásokat;

15.  úgy véli, hogy az 55–64 és a 15–29 éves korosztályban a munkavállalók jobban ki vannak téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának; ezért úgy véli, hogy ezeknek a munkavállalóknak sajátos szükségleteik vannak a személyre szabott megközelítés tekintetében;

16.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, a csomagnak pedig összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

17.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/473 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat