Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2018(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0030/2015

Predložena besedila :

A8-0030/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0042

Sprejeta besedila
PDF 305kWORD 69k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Nemčija
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0030/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Nemčija predložila vlogo EGF/2014/014 DE/Aleo Solar za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja 657 presežnih delavcev; 390 je bilo odpuščenih v podjetju Aleo Solar AG, ki deluje v panogi, razvrščeni v oddelek 26 NACE 2 „Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov“, 267 pa v dveh podružnicah tega podjetja, v referenčnem obdobju od 7. marca 2014 do 7. julija 2014 in pozneje, in sicer zaradi zmanjšanja tržnega deleža Unije v sektorju solarnih modulov; pričakuje se, da bo pri ukrepih sodelovalo 476 oseb;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Nemčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  je seznanjen, da so nemški organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2014 in jo do 23. septembra 2014 dopolnili z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 16. decembra 2014;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se nemški organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 11. aprila 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Aleo Solar AG povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj se je med letoma 2005 in 2011 tržni delež Kitajske povečal z 11 % na 45 %, tržni delež Nemčije pa se je v tem času zmanjšal s 64 % na 21 %; ugotavlja, da so cene sončnih modulov v letu 2011 padle za 40 % v primerjavi z letom 2010 in torej pod proizvodne stroške podjetja Aleo Solar AG, to pa zaradi velikih presežnih proizvodnih zmogljivosti v tem sektorju na Kitajskem, ki presegajo tako potrebe kitajskih potrošnikov kot svetovnega trga; ugotavlja, da je leta 2013 EU odobrila dodatne dajatve za sončne module s poreklom iz Kitajske in minimalno ceno, ki pa je še vedno nižja od proizvodnih stroškov nemških proizvajalcev;

5.  ugotavlja, da je leta 2010 promet podjetja Aleo Solar AG znašal 550 000 000 EUR, njegov dobiček pa 43 000 000 EUR, ter da se po letu 2011 ta hitro krčil in leta 2013 dosegel izgubo v višini 92 000 000  EUR; poudarja, da podjetju, kljub številnim prizadevanjem za prestrukturiranje in izboljšanje učinkovitosti, ni uspelo obnoviti dobičkonosnega poslovanja;

6.  ugotavlja, da gre za drugo vlogo za uporabo sredstev ESPG iz sektorja proizvodnje sončnih modulov in da jih bo prišlo še več;

7.   ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Aleo Solar AG negativno vplivalo na regijo Prenzlau/Brandenburg, kjer je dohodek na prebivalca občutno pod državnim povprečjem, stopnja brezposelnosti pa je s 15,5 % oziroma 16,4 % najvišja v Nemčiji; poudarja, da bi vključitev presežnih delavcev iz podjetja Aleo Solar AG to stopnjo povečala za 0,9 %; obžaluje, da obeti, da bodo odpuščeni delavci kmalu našli novo zaposlitev, niso nič kaj dobri, saj je gostota prebivalstva na tem območju razmeroma nizka in morebitnih delodajalcev primanjkuje: tam delujejo večinoma mala in srednje velika podjetja, le 10 podjetij (0,3 %) pa zaposluje več kot 249 delavcev (Aleo Solar AG je bil eden od večjih delodajalcev);

8.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 476 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: poklicno usposabljanje, poklicno svetovanje in usmerjanje, delovne skupine/delavnice, podjetniško svetovanje, medregionalno svetovanje za mobilnost, iskanje dela s strokovnim svetovalcem za zaposlovanje, mentorsko spremljanje za delavce, ki so našli novo zaposlitev, a utegnejo potrebovati svetovanje, da bi se zaposlili ali ker to vključuje selitev, nadomestilo za usposabljanje v višini 60 % prejšnjega neto dohodka delavca v skladu s členom 7(1)(b) uredbe o ESPG;

9.  ugotavlja, da oblasti načrtujejo, da bodo izkoristile najvišjo dovoljeno mejo 35 % vseh stroškov za nadomestila in spodbude, ter to podporo izplačale v obliki nadomestila za usposabljanje (Transferkurzarbeitergeld), ki bo znašalo 60 % ali 67 % prejšnje neto plače delavcev – odvisno od prihodkov gospodinjstva upravičenca – kar je v skladu z nemško prakso za brezposelne delavce; opozarja, da nadomestilo za usposabljanje ne nadomešča pasivnih ukrepov socialnega varstva in je vezano na stroge pogoje udeleževanja v usposabljanju in v drugih dejavnostih, ki se organizirajo;

10.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki jim je pomoč namenjena, ob upoštevanju priložnosti, ki jih ponujata zemljepisno območje in poslovno okolje;

11.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.  ugotavlja, da je 164 delavcev podjetja Aleo Solar, ki so bili odpuščeni v Prenzlauu, znova zaposlil azijski konzorcij, ki je kupil obrat od stečajnega upravitelja; ugotavlja, da so nemški organi kot razlog, zakaj so tem delavcem dovolili sodelovati v ukrepih, ki se financirajo iz ESPG, navedli, da takrat ni bilo jasno, ali bo njihova zaposlitev varna;

13.  ugotavlja, da 104 delavci, ki so postali presežni v upravnem središču v Oldenburgu, niso vključeni v ukrepe, ki se financirajo iz ESPG; ugotavlja, da so možnosti za zaposlitev v tej regiji precej obetavnejše;

14.  obžaluje, da je tveganje dolgoročne brezposelnosti za presežne delavce precejšnje, zato poudarja, kako pomembni so ukrepi, ki delavce spodbujajo k iskanju zaposlitve drugod in k sprejemanju ponudb za delo v drugih regijah;

15.  ugotavlja, da je tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela za delavce v starostnih skupinah od 55 do 64 let in od 15 do 29 let višje; zato ocenjuje, da imajo ti delavci posebne potrebe, ko se jim zagotavljajo prilagojene storitve;

16.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

18.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/473.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov