Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2019(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0031/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0031/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0043

Elfogadott szövegek
PDF 244kWORD 75k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) referenciaszámú kérelem – Belgium
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0031/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a La Louvière-ben (Hainaut tartomány) található Duferco vállalat bezárásával és az NLMK vállalatnál bekövetkezett létszámleépítéssel összefüggésben a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 24. ágazatban (fémalapanyag gyártása) működő két vállalatnál történt 708 elbocsátást követően Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut steel” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az elbocsátásokra a 2013. január 22. és 2013. október 22. közötti referencia-időszakban került sor, és mivel azok az Unió acélgyártási piaci részesedésének csökkenésével függenek össze;

E.  mivel az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege 981 956 EUR (a teljes költségvetés 50%-a);

F.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megállapítja, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2013. szeptember 27-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelynek vizsgálatát az EGAA-rendelet nem köti határidőhöz, és hogy a Bizottság 2014. december 9-én értékelte a kérelmet;

3.  aggodalmának ad hangot az első elbocsátások és a kérelem elbírálása között eltelt idő hosszúsága miatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA célja az, hogy minél hamarabb segítséget nyújtson az elbocsátott munkavállalók részére; rámutat, hogy az EGAA-kérelmet 2013. szeptember 27-én nyújtották be, és hogy majdnem másfél év telt el, mire a Költségvetési Bizottság szavazott róla;

4.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. június 1-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat megszületése, sőt, még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

5.  megítélése szerint a Duferco és az NLMK vállalatoknál bekövetkezett elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak, mivel az acél előállításával foglalkozó ágazat súlyos gazdasági csapást szenvedett mindenekelőtt amiatt, hogy gyorsan csökkent az Unió piaci részesedése; a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett változásokat továbbá egyéb tényezők is súlyosbították, például az, hogy a gazdasági válság és annak hatására, hogy arányaikban nőttek az előállítási költségek, az EU-ban a gépjárműiparban és az építőiparban csökkent az acél iránti kereslet;

6.  rámutat, hogy a belga hatóságok által említett adatok(5) szerint az EU-27 országaiban 2006 és 2011 között a nyersacél gyártása 206,9 millió tonnáról 177,7 millió tonnára esett vissza (−14,1% összesített vagy −3,0%-os éves növekedés(6)), míg a gyártás világszinten 1 249 millió tonnáról 1 518,3 millió tonnára nőtt (+21,6% összesített vagy +4,0%-os éves növekedés); tudomásul veszi, hogy ennek hatására az EU-27 volumenben mért piaci részesedése a nyersacél világszintű gyártásából 2006 és 2011 között 16,6%-ról 11,7%-ra csökkent (−29,4% összesített vagy −6,7%-os éves növekedés), és összehasonlításképpen megjegyzi, hogy Kína piaci részesedése ugyanebben az időszakban 33,7%-ról 45,0%-ra nőtt;

7.  megállapítja, hogy az acélipar vonatkozásában ez az ötödik EGAA-kérelem, és hogy ebből három a globalizáción, egy pedig a pénzügyi és gazdasági világválságon alapult; hangsúlyozza, hogy uniós szinten hatékony és összehangolt megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy fel lehessen lépni az uniós acéliparban jelentkező munkanélküliség ellen;

8.  megállapítja, hogy a Duferco és az NLMK vállalatoknál történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek a hainaut-i régióra, ahol egykor szénbányászat és acélgyártás folyt, és ahol a mai napig a hagyományos nehéziparra és a közszférára épül a foglalkoztatás, és ahol 2012-ben a munkanélküliségi ráta 17,7% − a 18 és 25 év közötti személyek esetén pedig 39% − volt, míg Vallóniában ez az arány átlagosan 15,8%, országos szinten pedig 11,2% volt(7); felhívja a figyelmet arra, hogy az álláskeresők alacsony képzettségi szintje (51%-uk nem rendelkezik felső középfokú végzettséggel; Vallóniában ez az arány 47%) szintén nehezíti az álláskeresést;

9.  rámutat, hogy a régió a gazdasági helyzetében és kohászati iparában bekövetkezett elbocsátások jelentős száma miatt a Duferco és az NLMK munkavállalóinak átképzésben kell majd részesülniük ahhoz, hogy más szakmákban és más ágazatokban találjanak új munkahelyet a térségben;

10.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 701 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében (kategória szerinti csoportosításban): (1) egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, (2) képzés és átképzés, valamint (3) vállalkozói kedv ösztönzése;

11.  üdvözli, hogy a különböző szociális partnereket és szervezeteket is bevonták az intézkedések általános koordinációjába és végrehajtásába, köztük a szakszervezeteket (FGTB, CSC), a FOREM-et (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata), a vallon régióban működő ágazati szakmai és technológiai képzési központokat, a Belgiumi Francia Közösség Európai Szociális Alappal (ESZA) foglalkozó ügynökségét és a vallon kormányt; üdvözli továbbá, hogy a szakszervezetek közvetlenül részt vesznek a két vállalat részére külön-külön felállított két újrafoglalkoztatási egység irányításában;

12.  üdvözli az elbocsátott munkavállalók foglalkoztathatóságának javítására szolgáló javasolt aktív munkaerő-piaci intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a járadékfizetés nem tartozik az EGAA által támogatott személyre szabott szolgáltatások közé;

13.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez és a térségben rejlő lehetőségekhez is igazítsák hozzá;

14.  megállapítja, hogy a javasolt intézkedések az érintett vállalatok vezetőinek egy csoportját is célozzák;

15.  örömmel látja, hogy az EGAA-intézkedések végrehajtása és az azokhoz való hozzáférés egyes fázisai során a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazták és fogják alkalmazni;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

17.  megjegyzi, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetén Belgiumban előírt és az újrafoglalkoztatási egységek szokásos tevékenységeinek részeként végrehajtott intézkedések (pl. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása érdekében nyújtott támogatás, képzés, álláskereséshez nyújtott segítség és karrier-tanácsadás stb.) nem szerepelnek ebben az EGAA-kérelemben; rámutat, hogy a becsült összköltség több mint felét újrafoglalkoztatási szolgáltatásokra, nevezetesen támogatási, orientációs és visszailleszkedési intézkedésekre kell majd fordítani;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(5)Forrás: Acélipari Világszövetség, Steel Statistical Yearbook 2012 (Acélstatisztikai évkönyv).
(6) Átlagos éves növekedési ütem.
(7)Forrás: Steunpunt WSE.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/468 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat