Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2021(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0033/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0033/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0045

Elfogadott szövegek
PDF 236kWORD 72k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem – Belgium
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0033/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Belgium 1030 munkavállalónak a NACE 2. rendszer szerinti 28. ágazatban („Gép, gépi berendezés gyártása”) működő Caterpillar Belgium S.A. vállalatnál a 2014. január 1. és 2014. április 30. közötti referencia-időszak alatt és azt követően az európai kereslet csökkenésével összefüggésben történő elbocsátása után „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámon kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelynek keretében várhatóan 630-an vesznek majd részt az intézkedésekben,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  megállapítja, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2014. július 22-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és azt 2014. szeptember 16-án további információkkal egészítették ki, és hogy a kérelem értékelését a Bizottság 2014. december 9-én közzétette;

3.  megjegyzi, hogy a teljes költségvetés 2 038 090 EUR, amelyből 73 378 EUR a megvalósításra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása 1 222 854 EUR, ami a javasolt intézkedések teljes költségének 60%-a;

4.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. április 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat megszületése, sőt, még a kérelem benyújtása előtt megkezdik; megjegyzi, hogy ezek a már nyújtott személyre szabott szolgáltatások is részesülhetnek EGAA-támogatásban;

5.  úgy véli, hogy a Caterpillar Belgium S.A.-nál történt elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett strukturális változásokhoz kapcsolódnak, mert maga a gyártás, illetve a felszerelések Ázsiából Európába történő behozatala a vállalat számára olcsóbb lett, mint a visszaeső piacra Európában való termelés; tudomásul veszi, hogy a gosselies-i termelőüzem az ellátási láncnak a vállalatot megelőző és követő szintjein egyaránt negatív hatásokkal szembesült, mert az acél- és fémtermékek versenyre kényszerültek a feltörekvő gazdaságok termékeivel, és a 2009. évi válság gyengítette az építőipari és bányászati ágazatot, amelyek a Caterpillar fő ügyfelei;

6.  megjegyzi, hogy az építőipari gépek iránti kereslet visszaesett az infrastruktúrába történő köz- és magánberuházások csökkenése miatt, amelynek oka a világgazdaság teljesítményének romlása;

7.  megállapítja, hogy ez a tizenkettedik EGAA-kérelem a „Gép, gépi berendezés gyártása” ágazathoz kapcsolódóan, és a korábbi kérelmek egyenlően oszlottak meg a kereskedelmi és a gazdasági válság kritériuma között;

8.  sajnálja, hogy a charleroi-i térségben sok munkanélküli alacsonyan képzett (59%-uk nem rendelkezik felső középfokú végzettséggel), és hogy 43%-uk már több mint két éve munka nélkül van; sajnálja, hogy Charleroi 52,26%-os foglalkoztatási rátája a legalacsonyabbak között van a vallon régióban; ezért üdvözli, hogy a hatóságok az EGAA-ból nyújtott finanszírozás kérelmezése mellett döntöttek, hogy segítsenek az elbocsátott munkavállalóknak;

9.  megállapítja, hogy a Caterpillarnál bekövetkező elbocsátások várhatóan rendkívül negatív hatással fognak járni Charleroi térségére nézve, amely nagyon nehéz munkaerő-piaci helyzettel néz szembe a hagyományos ipari foglalkoztatásra való túlzott támaszkodása és az új iparágak hiánya miatt; rámutat, hogy az elbocsátott munkavállalók alacsony végzettségi szintjük miatt nehezen találnak új munkát a hátrányos gazdasági környezetben; javasolja, hogy a Bizottság végezzen felmérést a térségben a vállalkozói sikertörténetek felkutatása érdekében, hogy az elbocsátott emberek projektötleteket meríthessenek a legsikeresebb példákból;

10.  megjegyzi, hogy az intézkedésekben várhatóan részt vevő megcélzott elbocsátott munkavállalók 18%-át a munkaerőpiacról való kiszorulás fenyegeti, mert az 55 és 64 év közötti csoportba tartoznak;

11.  tudomásul veszi, hogy a társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja három fő területre terjed ki: újrafoglalkoztatás, képzés és átképzés, valamint a vállalkozói kedv ösztönzése;

12.  rámutat, hogy a becsült összköltség több mint felét újrafoglalkoztatási szolgáltatásokra, nevezetesen támogatási, orientációs és visszailleszkedési intézkedésekre kell majd fordítani; megjegyzi, hogy ezeket a szolgáltatásokat az e kérelem végrehajtásában közvetítő szervként eljáró FOREM (a vallon régió állami foglalkoztatási és képzési szolgálata) fogja nyújtani;

13.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettekkel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el, figyelembe véve a térségben és az üzleti környezetben rejlő lehetőségeket;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a dolgozók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  javasolja, hogy a jövőben az EGAA-rendelet alapján a munkanélküli, illetve oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiataloknak is lehessen támogatást nyújtani ebben a régióban;

16.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság irányába történő elmozdulással;

17.  hangsúlyozza, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

18.  üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap a múltban pénzügyi támogatást nyújtott egy olyan projektnek (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), amelynek az volt a célja, hogy általános pedagógiai módszereket dolgozzon ki az újrafoglalkoztatási egységek számára, és örömmel fogadja, hogy e projekt megállapításai várhatóan hasznosak lesznek a tervezett intézkedések végrehajtásában;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12. 20.,.884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/471 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat