Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0032/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0032/2015

Viták :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Szavazatok :

PV 10/03/2015 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0046

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 57k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***II
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. március 10-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11296/3/2014 – C8-0294/2014),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0195) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlament plenáris ülésén tett azon kötelezettségvállalására, hogy hozzájárul a Parlament által második olvasatban elfogadott állásponthoz, és tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. december 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az említett állásponttal az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (8) bekezdésének a) pontjával összhangban,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0032/2015),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  javasolja, hogy a jogalkotási aktusra a továbbiakban mint „a haszongépjárművek tömegéről méreteiről szóló Leichtfried-Lupi-irányelvre” hivatkozzanak(3);

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 133. o.
(2) 2014.4.15-én elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0353.
(3) A Parlament, illetve a Tanács részéről Jörg Leichtfried és Maurizio Lupi vezette a jogalkotási aktusról szóló tárgyalásokat.


Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2015. március 10-én került elfogadásra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC2-COD(2013)0105

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/719 rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a típus-jóváhagyási keret felülvizsgálatáról

A nehéz tehergépjárművek legnagyobb megengedett tömegéről és méreteiről szóló (a 96/53/EK irányelvet módosító) új irányelv által a nehéz tehergépjárművek aerodinamikus vezetőfülkéi és hátsó aerodinamikai eszközei esetén a maximális hosszúsággal kapcsolatos előírások alól biztosított mentesség szükségessé teszi a típus-jóváhagyási keretrendszer (nevezetesen a 661/2009/EK és az 1230/2012/EU rendeletek) módosítását.

A Bizottság jelenleg végzi a 661/2009(EK európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálatát a járművek általános biztonságának javítása érdekében. A 661/2009 rendelet 17. cikkének megfelelően a Bizottság 2015-ben jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, amely adott esetben javaslatokat tartalmaz e rendelet vagy az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok módosítására, további biztonsági szempontok bevezetése érdekében, különösen a tehergépjárművek tekintetében. A Bizottság azt tervezi, hogy az érintett szereplőkkel folytatott konzultációkat, illetve adott esetben a hatásvizsgálatot követően, legkésőbb 2016-ban javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat