Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0032/2015

Texte depuse :

A8-0032/2015

Dezbateri :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0046

Texte adoptate
PDF 373kWORD 57k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Dimensiunile și greutățile anumitor vehiculele rutiere care circulă în interiorul Comunității ***II
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11296/3/2014 – C8‑0294/2014),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0195),

–  având în vedere angajamentul Comisiei, exprimat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, de a prelua poziția adoptată de Parlament în a doua lectură, și al reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2014, de a aproba poziția menționată în conformitate cu articolul 294 alineatul (8) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0032/2015),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  propune ca actul să fie numit „Directiva Leichtfried-Lupi privind greutatea și dimensiunile vehiculelor comerciale”(3);

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 133.
(2) Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Jörg Leichtfried și Maurizio Lupi au condus negocierile pentru actul în cauză în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 10 martie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional
P8_TC2-COD(2013)0105

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/719.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație a Comisiei privind revizuirea cadrului de omologare de tip

Derogarea prevăzută pentru lungimea maximă a cabinelor aerodinamice și a dispozitivelor aerodinamice montate în spatele vehiculelor, stabilită în noua directivă privind greutățile și dimensiunile maxime ale vehiculelor grele de marfă (modificarea Directivei 96/53/CE), implică modificări ale cadrului legislativ în materie de omologare de tip (și anume a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012).

Comisia este în curs de a revizui Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, în vederea îmbunătățirii siguranței vehiculelor în general. Astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009, Comisia va prezenta în 2015 Parlamentului European și Consiliului un raport, însoțit, după caz, de propuneri de modificare a acestui regulament sau a altor dispoziții relevante din legislația Uniunii, cu privire la includerea unor noi dispozitive de siguranță, în special în cazul camioanelor. Comisia intenționează să propună modificările necesare, în urma consultării părților interesate și, după caz, a efectuării unei evaluări corespunzătoare a impactului, cel târziu până în 2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate