Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2015

Внесени текстове :

A8-0021/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0047

Приети текстове
PDF 441kWORD 73k
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 — C7‑0209/2013 — 2013/0214(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0462),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0209/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 61, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A7–0211/2014),

—  като взе предвид измененията, които прие на своята сесия на 17 април 2014 г.(3),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид допълнителния доклад на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0021/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 67, 6.3.2014 г., стр. 71.
(2) ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 8.
(3) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2014)0448.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции
P8_TC1-COD(2013)0214

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/760.)

Правна информация - Политика за поверителност