Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2015

Indgivne tekster :

A8-0021/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0047

Vedtagne tekster
PDF 298kWORD 71k
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0462),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0209/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. oktober 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 30. januar 2014 fra Regionsudvalget (2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. december 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 61, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7‑0211/2014),

–  der henviser til de ændringer, der blev vedtaget på plenarmødet den 17. april 2014(3),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra syvende valgperiode,

–  der henviser til tillægsbetænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0021/2015),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 71.
(2) EUT C 126 af 26.4.2014, s. 8.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0448.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om europæiske langsigtede investeringsfonde
P8_TC1-COD(2013)0214

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/760).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik