Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0214(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0021/2015

Pateikti tekstai :

A8-0021/2015

Debatai :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0047

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 72k
Antradienis, 2015 m. kovo 10 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0462),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0209/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 30 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. gruodžio 10 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 61 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7‑0211/2014),

–  atsižvelgdamas į pakeitimus, kuriuos jis priėmė 2014 m. balandžio 17 d.(3) plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl nebaigtų svarstyti 7-osios kadencijos klausimų,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto papildomą pranešimą (A8-0021/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 67, 2014 3 6, p. 71.
(2) OL C 126, 2014 4 26, p. 8.
(3) Tos dienos priimti tekstai, P7_TA(2014)0448.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų
P8_TC1-COD(2013)0214

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/760.)

Teisinė informacija - Privatumo politika