Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0214(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0021/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0021/2015

Debates :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Balsojumi :

PV 10/03/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0047

Pieņemtie teksti
PDF 360kWORD 76k
Otrdiena, 2015. gada 10. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0462),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0209/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 30. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 10. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 61. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7‑0211/2014),

–  ņemot vērā grozījumus, ko tas pieņēma 2014.gada 17. aprīļa sēdē(3),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 18. septembra lēmumu par septītā sasaukuma laikā neizskatītajiem jautājumiem,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas papildu ziņojumu (A8-0021/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 67, 6.3.2014., 71. lpp.
(2) OV C 126, 26.4.2014., 8. lpp.
(3) Tajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0448.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem
P8_TC1-COD(2013)0214

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 2015/760.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika