Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0214(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2015

Texte depuse :

A8-0021/2015

Dezbateri :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0047

Texte adoptate
PDF 294kWORD 72k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0462),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0209/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 decembrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0211/2014),

–  având în vedere amendamentele pe care le-a adoptat în ședința plenară din 17 aprilie 2014(3),

–  având în vedere Decizia Conferinței președinților din 18 septembrie 2014 privind chestiunile pendinte din cea de-a șaptea legislatură,

–  având în vedere raportul complementar al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0021/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 6.3.2014, p. 71.
(2) JO C 126, 26.4.2014, p. 8.
(3) Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2014)0448.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 martie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung
P8_TC1-COD(2013)0214

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 2015/760.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate