Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2015

Predkladané texty :

A8-0021/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0047

Prijaté texty
PDF 298kWORD 60k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
Európske dlhodobé investičné fondy ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0462),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0209/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 30. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. decembra 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0211/2014),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal na svojej schôdzi 17. apríla 2014(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o nedokončenej práci zo siedmeho volebného obdobia Parlamentu,

–  so zreteľom na doplňujúcu správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0021/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 71.
(2) Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 8.
(3) Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0448.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o európskych dlhodobých investičných fondoch
P8_TC1-COD(2013)0214

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/760.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia